VADIM ZELAND - Transurfing


    V běžném životě plynou události vlastním tempem bez ohledu na to, zda to tak chceme, či ne. Nicméně z této jakoby nevyhnutelné osudovosti existuje naprosto nečekaná cesta ven. Člověk nemá ani tušení, že se nachází v zajetí jakési zrcadlové iluze. Svět totiž v jistém smyslu představuje nekonečné duální zrcadlo, na jehož jedné straně leží materiální svět a na straně druhé se rozprostírá metafyzický prostor variant - informační struktura, v níž jsou obsaženy scénáře všech možných událostí. Je tam zaneseno vše, co kdy bylo, je i bude, a právě odtud k nám přicházejí sny, jasnovidectví, intuitivní vědění a osvícení. Jestliže se nacházíme v zajetí zrcadla, předpokládáme, že nám zprostředkovává pohled na současnou realitu. Stačí však, abychom procitli a zrcadlové snění přeměnili ve stav bdění, a vtom se začnou dít neuvěřitelné věci...


Transsurfing - Vadim Zeland

20.11.2014 22:13

BOŽÍ DÍTĚ !

BOŽÍ DÍTĚ !  V každém z nás je částečka Boha. Jste jeho dítě a váš život je sen Boha. Když řídíte skutečnost silou svého záměru, plníte jeho vůli. Váš záměr je záměr Boha. Jak můžete pochybovat o tom, že se vyplní? Je jenom třeba vzít si takové právo. Když prosíte Boha,...

—————

20.11.2014 22:12

ILUZE ODRAZU !

ILUZE ODRAZU !  Člověk se podobá koťátku, které stojí před zrcadlem a nechápe, že tam vidí sebe sama. Zdá se vám, že žijete v moci okolností, které nejste schopen změnit. Ve skutečnosti je to iluze, kterou lze snadno překonat, pokud si topřejete. Nevědomky se pohybujete...

—————

20.11.2014 22:12

ZROZENÍ HVĚZDY !

ZROZENÍ HVĚZDY ! K dosažení opravdového úspěchu je nutno přestat se řídit všeobecně přijímanými standardy a vydat se svou cestou. Ten, kdo dokázal vykročit ze společenského uspořádání, vytvoří nový etalon úspěchu. Kyvadla nestrpí individualitu. Vidí vycházející hvězdu a...

—————

—————