VADIM ZELAND - Transurfing


    V běžném životě plynou události vlastním tempem bez ohledu na to, zda to tak chceme, či ne. Nicméně z této jakoby nevyhnutelné osudovosti existuje naprosto nečekaná cesta ven. Člověk nemá ani tušení, že se nachází v zajetí jakési zrcadlové iluze. Svět totiž v jistém smyslu představuje nekonečné duální zrcadlo, na jehož jedné straně leží materiální svět a na straně druhé se rozprostírá metafyzický prostor variant - informační struktura, v níž jsou obsaženy scénáře všech možných událostí. Je tam zaneseno vše, co kdy bylo, je i bude, a právě odtud k nám přicházejí sny, jasnovidectví, intuitivní vědění a osvícení. Jestliže se nacházíme v zajetí zrcadla, předpokládáme, že nám zprostředkovává pohled na současnou realitu. Stačí však, abychom procitli a zrcadlové snění přeměnili ve stav bdění, a vtom se začnou dít neuvěřitelné věci...


Transsurfing - Vadim Zeland

20.11.2014 22:16

BUMERANG !

BUMERANG !  Jaké myšlenky budete posílat světu, Takové se vám jako bumerang budou vracet. Co nastává, když člověk něco nenávidí ? Vkládá do tohoto citu jednotu duše a rozumu. Zřetelný obraz po odrazu v zrcadle zaplní celou vrstvu vašeho světa. Takovým výsledkem je člověk...

—————

20.11.2014 22:16

ÚKLID SVĚTA !

ÚKLID SVĚTA !  Dostaví-li se tíživý pocit prázdnoty, můžete se zaměstnat zavedením pořádku v domě nebo na pracovišti. Rozestavte nově nábytek, zbavte se starých a°nepotřebných věcí a nahromaděného haraburdí. Předměty užitečné a pro vás drahé rozestavte a°rozložte pečlivé...

—————

20.11.2014 22:15

RŮŽOVÁ DVOJČATA !

RŮŽOVÁ DVOJČATA !  Na Zemi je mnoho rajských koutků, kde žijí „růžová dvojčata". Chcete-li se tam dostat, nasaďte si „růžové brýle" a nevěnujte pozornost subjektům, které vás výzvou, abyste je sundal. Ohlasy rajského života jen zřídka pronikají do všedního světa. Lačné...

—————

—————