Hojnost, láska a peníze


 

TRANSFORMACE PENĚZ - Saint Germain

 

JÁ jsem ta milovaná mocná přítomnost! Milovaná Portie, bohyně spravedlnosti!  Zahal mne a vše obrovskou září fialového paprsku pro rovnováhu světů a dej nám vše, čeho si žádáme, vždy a všude.

JÁ jsem ta milovaná mocná přítomnost! Všechny velké bytosti a síly světla! Převezměte kontrolu nad všemi penězi v mém vlastnictví nebo těmi, které do mého vlastnictví denně přicházejí! Nabijte je silou vědomí fialového paprsku nanebevzatého mistra Saint Germaina. Vyšlete je do všech koutů světa obchodu a podnikání jako posly rovnováhy, čistoty, dokonalosti a svobody, aby všude šířily mír, harmonii a boží spravedlnost. Vnímejte je jako požehnání všemu a všem, koho se dotknou a nechte je růst až do doby, než si celý svět uvědomí vítězství a sílu světla! 


 

 

Posílám Vám překlad společně vytvořený mnou a panem Samkem….. lepěji už to neumíme 

s láskou Jaromíra

 

ORIGINÁL TEXTU:

 

 

"Beloved Mighty I AM Presence!" and Beloved Portia, Goddess of Justice! Hold about me and all under this Radiation, enough Violet Consuming Flame to keep out worlds balanced, and to give us all the supply we require, everywhere forever!

"Mighty I AM Presence!" and all Great Beings and Powers of Light! Take command of all the money in my possession or that which comes into my possession each day! Charge it with Saint Germain's Ascended Master Consciousness of the Violet Consuming Flame! Send it forth into the commercial world as a little Messenger of Balance, Purity, Perfection, and Freedom to create Peace, Harmony, and Divine Justice wherever it goes. See that it is a blessing to all it contacts and keep it expanding, until the entire earth knows the Victory and Power of Light!

 

https://www.facebook.com/VioletConsumingFlame/photos/a.514811775267141.1073741828.502238546524464/780415568706759/?type=1&theater