KABALA UNIVERZÁLNÍ VESMÍRNÝ JAZYK

Zdroj : www.helenien.estranky.cz/clanky/mocna-kabala/kabala-univerzalni-vesmirny-jazyk.html

19. 10. 2007

Po teoretické stránce je jednoduchá. Po praktické je těžší. Představme si kabalu jako velký svazek klíčů. Každý klíč odemyká určité dveře. Každé dveře jsou jiné a to co je za nimi je také pokaždé něco jiného.

Také se dá přirovnat k určitému druhu vesmírného jazyka, neboli mluvě.

Dnes se po světě převážně mluví anglickým jazykem. Pokud by byl anglický jazyk vyučován ve všech koutech světa, dal by se nazvat univerzálním jazykem. Například v Německu nemusíme mluvit německy a s přehledem se domluvíme anglicky. Kabala je právě takovým to univerzálním jazykem ve vesmíru. Tak jako anglicky požádáme např. v restauraci o kafe a tak v podstatě zadáme úkol, nebo tímto učiníme rozkaz, tak nám zaměstnanec restaurace kafe přinese. To samé se děje s krze kabalu. Zadáme rozkaz vesmíru a síly které pro vesmír pracují nám ho vyplní. Používání kabaly je např. poukázáno i v Bibli. Ježíš používal kabalu, Mojžíš při rozdělení moře používal kabalu atd.

Skoro všichni uznávaní magici, mystici, duchovní učitelé atd. v celé naší historii lidstva používali a používají kabalu.

O kabale toho bylo již hodně napsáno. Někdy z cela scestně a někdy se pouze podobala pravdě.

O co vlastně v kabale jde?

O čísla a písmena. Ale jak je to možné, že mají takovou moc? Každé číslo nebo písmeno vyzařuje určitý druh energie. Tuto energii může člověk , tedy pokud ji ovládá, použít jako klíč k dané věci, kterou chce použít, využít, změnit, vyměnit, zesílit, zeslabit, proměnit, vytvořit, stvořit atd.

Číslo je vibračně méně účinné než písmeno. Mnozí lidé si myslí že kabala je pouze o číslech.

Co to vlastně je písmeno? Je to znak, symbol, tvar vyjádřený určitou energií. Je to klíč. A tak jako každý klíč je jednoduchý, střední a složitý, je kabalistický klíč sestavený z jednoho nebo i více písmen.

Dobrý příklad je např. tzv. euroklíč. S jedním euroklíčem si můžete odemknout hned i několik dveří. Takové klíče jsou hodně známi v hotelech. Je to univerzální klíč pro použití všech dveří v hotelu.

Přesně takovýto klíč je i duchovní tzv. kabalistický.

Energie písmen je nutné nejdříve natrénovat ( pokud již nejsou dané darem). Natrénovat tyto písmena, není jednoduché. Je důležité při tréninku podchytit jejich samotnou podstatu, cítit jejich vibrace, cítit ( nebo vidět) také jejich barvy, cítit (nebo vidět) jejich tvary, jejich složení, pružnost, lehkost atd. A to není všechno. Nejdříve by bylo vhodné, již znát a nejen znát, ale i prožívat také základní tři světy. Materiální svět, astrální, mentální a samotný zdroj tj. Akášu. Toto vše je dáno každé lidské bytosti s jediným rozdílem. Ten rozdíl je ve výběru stylu života. Pokud si člověk vybere styl tvrdého materiálního světa, kdy hodnoty jsou pouze bohatství, moda, kariéra, vysoké ego, povrchnost, ubližování, skepticizmus, sobectví, pesimismus atd. , neboli styl, kdy ovládá člověka pudová složka, těžko ovládne Kabalu. Musel by nejdříve změnit myšlení a to je záležitost, která při takto silném materiálním způsobu života někdy trvá i několik set i víc životů.

Pokud však člověk uznává vyšší hodnoty, kdy si uvědomuje, že je součástí všeho a jeho mysl připouští nebo dokonce vyhledává pravdu o sobě samým ( pokud najde pravdu o sobě, nalezne tak pravdu o všech a o všem), kdy se na svět dívá pozitivníma očima a chápe , že vše co se děje ať pozitivního nebo negativního má své správné opodstatnění, ba dokonce se dívá na negativum jako na učitele, který mu dává pochopení a ukazuje mu rozdíl v jeho duchovním zrání, má takovýto člověk velkou šanci kabalu ovládat. Na štěstí je to ve vesmíru ochráněné tak , že negativní člověk nemůže přijímat síly k tomu, aby mohl kabalu ovládat. To může jedině člověk , který je na určitém rozvinutém duchovním stupni. Chvála bohu. Protože kabala je opravdu mocná. Je tak mocná že dokáže v okamžiku vrátit člověku život, přeměnit vodu ve víno, či rozdělit moře. Negativní člověk by toto vše pouze využil pro svůj prospěch a tím by také ohrozil určitou rovnováhu a tak by mohlo dojít doslova ke katastrofám celého lidstva. Na štěstí tomu tak není.

Jak zde uvádíme, nepřipravený člověk nedokáže tuto sílu použít, protože mu nebude fungovat. To se bude dařit jen lidským bytostem, které jsou již alespoň z větší části hodny moudře měnit věci tak, jak je to dle božích zákonů přijatelné.

Na vysvětlenou si teď nyní popišme např. první písmeno abecedy, písmeno „A“

Písmeno má určitý tvar, které se shoduje s energií, která má tu moc v hrubohmotném, astrálním a mentálním světě uvádět určité věci do pohybu. Je zde také důležitý živel, který převládá u tohoto písmene. V tomto případě převládá živel vzdušný.

( O důležitosti samotných živlu se můžete dočíst v rubrice DŮLEŽITÉ ŽIVLY). Samotné vibrace tohoto tvaru, neboli chcete tohoto písmene a vůbec jeho celá podstata, vibrují na určitém stupni, které jsou shodné s vibracemi  určitých sil, které jsou svým charakterem a svojí vlastností určeny např. V HRUBOHMOTNÉMsvětě k ovládání počasí, k léčení nemocí a to zejména plicních a také mimo jiné k moudrosti, pochopení atd. V ASTRÁLNÍM světě je vibrace písmene- A shodná se silami s charakterem a vlastnostmi k jasnosluchu, jasnovidnosti, k levitaci, ale také k x-faktoru, tj. k nadání k veškerému umění, atd. V MENTÁLNÍM světě se shodnost vibrací projevuje u člověka jako intuice, intelekt, vědění atd.

Nakonec v samotném světě příčiny, neboli začátku, tedy v AKÁŠEse tato vibrace písmene- A projeví jako příčina tzv. osvícení, pochopení nejvyšší pravdy a moudrosti.

 

Další příklad si náhodně vybereme např. písmeno „M“

V HRUBOMOTNÉM světě se projeví jako sílá ovlivňující pohyb všeho.

Pohyb auta, člověka, zvířete atd. Vše co se pohybuje, je možno touto vibrací zpomalit, zrychlit, nebo zastavit.

V ASTRÁLNÍM světě se vibrace projeví jako ovládání pudu sebezáchovy. Pokud se pud sebezáchovy odstraní, zůstane pouze ten největší a nejkrásnější pocit naprosté svobody.

V MENTÁLNÍM světě vibrace písmene –M umožní např. vidění aury. Pokud člověk vidí auru a dokáže ji diagnostikovat, pozná hned u dané osoby jeho charakter, jeho zdravotní stav, jeho emoce atd.

V AKÁŠE zase tato vibrace působí velice blahodárně. Působí tak blaženě, že se lidově řečeno nechce člověku odtud odejít. Představte si, že jste zmrzlí až na kost a někdo vám napustí plnou vanu horké vody.

Tuto příjemnost s vanou jsme použili jako slabí příklad, protože pocit blaženosti vyvolaný vibrací písmene –M v AKÁŠICKÉM principu nelze popsat. Na to naše slova zdaleka nestačí.

 

Jak jste si mohli všimnout, rozdíl mezi písmeny-A a M je markantní. A tak to je u všech písmen. Každé písmeno vyjadřuje svojí vibrací, tvarem, barvou atd. svoji určitou charakteristiku. Každá taková charakteristika pak působí na síly stejných charakteristik, které tak tímto můžeme ovládat.

 

Popsali jsme zde stručně o kabale. Kdo by měl zájem se dozvědět více a také jak kabalu trénovat, napište nám a mi pro vás připravíme seminář.

Pokud k tomuto semináři dojde, upozorňuji, že se nedá na jednom semináři vše vysvětlit a do toho zapojit také praxi. Pak by se semináře rozdělily na více sekcí i se samotnou praxí.

Napište nám, o jaký seminář, přednášku nebo zasvěcení máte zájem.

Také nám napište o tom, co vás osobně z duchovní tématiky zajímá a o čem by jste se chtěly více dozvědět.

HELENIEN@SEZNAM.CZ

 


Kabala

21.12.2011 22:05

Jednoduché pochopení kabaly

jednoduche_pochopeni_kabaly.pdf (626,2 kB)

—————


Kabala

/album/fotogalerie-kabala/akasa-jpg/

—————
Diskusní téma: Kabala

Datum: 01.02.2016

Vložil: Katka

Titulek: Čísla

Je to zajímavé budu se pídit po dalších informacích

—————

Datum: 02.11.2018

Vložil: Vašek

Titulek: Re: Čísla

Doporučuji knihu "Stvoření-Prastaré tajemství květu života" Drunvalo Melchizedeka

—————

Datum: 17.03.2014

Vložil: Václav

Titulek: Výhrada ke gramatice v textu

Zajímavé čtení !!!!
Moc mi vadí hrubé chyby v textu

—————

Datum: 05.03.2015

Vložil: Jirka

Titulek: Re: Výhrada ke gramatice v textu

Nic nemění na obsahu.

—————