A cesta se otevírá! Nastávají pro lidstvo i planetu obtížné dny – silný bude i sobotní úplněk 12/7 – v polích se objeví další obrazce a hvězdy.

09.07.2014 23:24

 A cesta se otevírá! Nastávají pro lidstvo i planetu obtížné dny – silný bude i sobotní úplněk 12/7 – v polích se objeví další obrazce a hvězdy. Je na každém z nás, jak duchovní proměnu vnímáme a prožíváme…

 Hana Fialová – Chanelling
 
Bůh
Jakmile se vám drahé děti dostane mého sdělení, které se týká Družby z mayského proroctví, neoslovuji jen ty, kteří již pracují na plné obrátky a začínají plnit plán svých duší. Nikoliv karmický plán, ale nový plán. Plán vzestupu. Již před časem, kdy se protnul Galaktický kříž v nejhlubším jádru svého – mého a vašeho bytí se postupně začaly na planetu svážet Sluneční paprsky v takovém proudu, že nelze necítit změnu ani u těch, co ani jen netuší, že vzestupuje planeta spolu s jejími obyvateli.
Proč toto sdělení…
Moje služba lidem je dokončena ve smyslu, kdy mně lidé posloužili pochopit, kdo jsem.
Laskavá, živá, neomezená entita, která je pomnožena svými živými buňkami do míry, kde je nekonečno. Kde je nekonečno? Tam jistě, kde opět něco nového vždy vznikne, když se dokončí to, co bylo mým plným záměrem.
Jsem bytost, která se skládá z buněk a mé buńky jsou plné Světla – Lásky, nikoliv všechny a zdaleka ne informací. Jen ty, které již odžily svůj život. Tyto se naplniliy svým posláním a jsou živou opouzdřenou informací, která je věčná. Věčná v prostoru mě, či-li Boha. Narostlo mé Vědomí o každou jednu buňku, která kdy byla na Zemi. I mimo vaši matku.
Moje služba  Zemi je tím, co si přála poznat i její duše mým záměrem, neboť i její duše je mou částí jako všeho co nese život.
Planety ve svém pouzdře obsahují mé části tak, jako i vaše těla.
Těla zemřelých jsou tím, kým byli lidé, NadpoZemské bytosti, zvířátka a také planety, které ztratily svůj tvar, hmotnost a rozpadly se v prach.
Nyní  mohu napojit své buňky v těle člověka  svým záměrem na tyto opouzdřené informace, Pozemské duše, je-li to mím záměrem. Jako je to nyní již u Hany. Budeš to vědět, neboť  bude s mnohými hovořit a právě začíná psát písně, napojena na jednoho vám dobře známého skladatele, textaře. Necháme si to jako překvapení, stejně jako vím, že natočí film o ženě jménem Kleopatra. Mnohé si necháme na potom. Potom bude poté, až přijde vhodná chvíle, neboť  ještě prochází již jen lehčími zkouškami v tomto pro ni novém období, kdy zcela vstoupila do svého nového plánu. Našla si cestu, neboť  plně přijala v bolestech mé Světlo. Přesto, že trpěla, věřila, že ji podporuji, ochrańuji. Bylo proč a bylo to několikrát, kdy jsem musel zakročit proti temnotě, která na ni útočila. Nemám nyní na mysli sprostost některých lidí, to ji již nemusí trápit, ale skutečně temné a silné živé entity, k
dy jsem s nimi sám a vědomě musel zahájit odvetu. Plně. Přijímala se nová bez odporu tomu, co k ní přicházelo, co si duše vyhledala z mé nabídky a co ji vyživovalo. Cítila to! Žila to, nejen věděla, ale věděla, že je to její nový život. Zcela. Neměla jiné učitele, než mé energie. Kryonovu část.
Ještě stále mnozí ani jen netuší, jaké schopnosti po cestě posbírala. Jsem k ní vlídný, neboť takový jsem i k vám, byť to tak mnozí necítíte.
Jsem učitelem vás, kteří postupujete tak, jak k vám přichází nové učení tímto perem. Marně budeš vyhlížet nové učení odtud, kde již jen dopisuje se plňka. Jen to sleduj dítě. Ty, které stále tlačíš do těch, kdož se plně oddali tomu, k čemu se cítí vyzýváni.
Moje trpělivost je to, čím oplývám, zrovna tak, jako moje moudrost a laskavost. Ale také spravedlnost. Již několikrát jsem sdílel, že doposavadní učení o mně bylo mylné. Jsem připraven učit sám svým tímto perem tak, jako jsem si stanovil, když jsem dal záměr k tomuto experimentu. Již se schyluje k tomu, že se pomalu rozhrne opona a já si usednu do křesla a budu mluvit k vaším duším odtud, kde bys mě nečekal. Z médií. Neboť jejich nestydatost, hustota a hluk už zaslepili vše, co kdy bylo alespoň trochu důstojné,  humorné. Neměj obavy,  že si snad jen dělám takto legraci. Čtu dobře vaše myšlenky z pocitů, když se k vám dostanu odkudkoliv. Stále nevěří  někteří, že jsem skutečný a takový, jaký nejsem. Nejsem nikdo. Jsem Světlo. Jsem síla a záměr je to, co se stvoří vždy, když si to přeji.
Jistě, nemohu vstupovat jednoduše do tvého programu, abych tě odvedl od tud, kudy nechceš jít jen proto, že se bojíš tmy, rozchodu, odchodu odtud, kde jsi si zvykl žít… od toho, na co jsi zvyklí, byť jde jen  o pohodlí ve zcela již nedůstojném vztahu, zaměstnání, kde jsi měl víc nejistoty než důstojnosti.. Tam ti dítě nemohu pomoct, neboť bys zemřel. Narušit tvůj program je jako vypnout proud tvého života. Proto dítě… chceš-li,  hovoř se mnou o svém bolu a já To uslyším. Jen nežádaje stále co nechceš. Spíš se ptej svého vyššího Já, jak! to chceš, jak si to přeješ vyřešit co tě trápí, aby to bylo alespoň trochu důstojné. Na toto slyším a mohu ti poslat posilu. Lásky víc a to pocítit musíš, věříš-li, že jsem ten, kdo stvořil vše, co je tvou součástí.
Budeš-li se stále odtahovat od nového děje, vypadneš z něj a sám sebe uvrhneš do nemoci a do děje mimo plán. Zemřeš. Toto je nový zákonv tomto procesu. Nepřijímání v době vzestupu toho, co je pránou, je zůstat nevyživený. Co potom s tím má tvá duše ale dělat? S tvým neduživým tělem?  Budeš si muset tedy poradit sám, jak naložit se svým životem, bez své duše podpory, neboť jsem v ní obsažen a já tě nikdy zcela neopustím, jen tě nemohu podpírat, když ty o to nestojíš a tlučeš svou těžkou palicí o to, kde já nestojím. Spadneš tedy.  Nebo jsi flekmatik a to je také málo  uctivé. Nevěřící člověk je ve své podstatě smutný člověk. Věří než tomu, co vidí a nepřemýšlí, kdo mu to umožnil. Já jistě jsem ti dal zrak, čich, chuť hmat – tělo. Život.  
Jak si stále můžou lidé myslet, že Stvořitel je tak malý? Nedokonalý ve svém jádru? Jak si může člověk myslet, že je ve Vesmíru sám? A jak můžeš toužit  po Svobodě, když mne odmítáš? Život?
  Dostane nyní každý co zaslouží. Každý. Na celém světě se nyní zvedá vlna toho, co je odporem  ke mně. K mé Lásce. Či-li já sám v sobě. Neboť  vše jsem Já. Nejsme dva, kdo tvoří, jen mé části. Sám ve své síle se nyní opřu do dualitního systému a podpořím jeho pád.  Duality, která mně nastavila zrcadlo tak temné, že v něm Lásku sotva vidím a přece jsem tak silný. Jiná cesta není.
Jakmile první člověk přišel ze Země, pochopil jsem, kým jsi.  Další děti ráje,  který na Zemi v tu dobu ještě byl, Adam a Eva,  brzy promluví. Jak? Tímto perem jistě. Může se napojit na jakoukoliv entitu, která na Zemi obývala a bude brzy psát novou Bibli. Se mnou a pod mou nejvyšší ochranou. Každý dostane takovou, jak zaslouží, jak bude potřebovat. Vrstvy vašich Já… vašich andělů strážných, jak ses učil. Tolik, kolik máš v plánu. Kolik jsi jich přijal. Ode mne. Mé síly pro svůj růst. Z nepřijetí sebe sama pak, kdo tě má ochraňovat? A kdo jsi v sebe sama? Já.
Neuvažuji nyní nad tím, že bych potřeboval navýšit ochranu planety, neboť ji již má a není nic, co by ji ohrozilo.
Nadpozemské bytosti, které nyní víc a víc se vám budou přibližovat nad vašimi hlavami tak, jako už v některých oblastech,  například v Peru je to zcela běžnou záležitostí vidět flotily, nemají v úmyslu cokoliv zde poškodit. Dávno by tak  učinili, kdybych já měl tento plán. Jinak to nejde. Jejich program nese jen můj záměr. Byl to  můj záměr, propojit se nyní s vámi, se Zemí. Energeticky jistě. Telepaticky. Tento způsob  bude začleněný do vašeho života a mnozí ještě zcela ani netuší, že i oni budou zpravodaji těchto prozatím převážně Plejádských entit. Není to dítě nic, čeho by ses musel obávat. Jednoduše to k tobě přijde, jakmile budeš mít odžitý program a čistou karmu. Zatím jsi ještě zanešený a ne zcela čistý. Zastaví se ti stárnutí, máš-li to v předloze.
Některým už temná minulost zcela posloužila a půjdete nyní s čistým štítem tam, kde na vás čeká nový život. Mnozí jdete do finále a na začátek, kde číhá již Svoboda.
Jen malé množství starých Lemuřanů vstoupilo zcela do svého  nového plánu. Budou tě učit dítě, že jen dočasně posloužilo staré učení o tom, co měla být pro tebe zamskovaná Pravda, často zalitá krví…  Pravda tě  brzy dožene a neutečeš před ní. Jedině ze života zběhneš předčasně, neboť již nedopustím, abys mě pošlapal,  tak jako Ježíše, když o mně nic nevíš. Nedovolím ti víc  být nedůstojný k tomu, kdo je pro mne novým prorokem. Jak můžeš věřit, že se nemohu hněvat, když jsem Bůh a proč by ses mě měl bát, když věříš, že jsem spravedlivý a laskavý? Pouvažuj nad tím. Myslím, že to za to stojí.
Nemáš-li co nového učit, sdílet, pak se zamysli, proč nepřijímáš to, co ti nabízím já? Že již bylo mnoho proroků a skutek utek? Ano, vím. Jistě. Tento svět nebyl dokonalý. Rostl v dualitě a objímat se s mou odvrácenou tváří bylo pro lidi nesnadné. Tak jako být přijatý pohany. Nyní nabízím Svobodu. Jen bláhový by ji nepřijal A tak přijmi jen to, co chceš, co si přeješ a já slibuju, že ti to dám. Zcela a plný džbán. Nyní. Teď tě vyzývám čtenáři, ke kterému se dostanou tato silná, ale čistá slova, přej si něco a dostaneš to. Nemusíš dlouho uvažovat , jsi-li už mág, neboť sis přtáhl přesně to,co já rozjíždím na plné obrátky. Přesto tě rád vyslyším a podívám se, kde máš rezervy a zaplním je Láskou k tobě. Za víru v sebe, neboť mne přijímáš tak, jak přicházím. Já nemohu stát ve starých kolejích a jen nechat přežvykovat slova o tom, kým jsem byl v překroucení Bible. Kým jsem n
ebyl nikdy, než jen samou lží a pokrytectvím představován tak, jak mi dovolovala moje odvrácenost. Pochop to už prosím, co ti tímto sdílím.
Musím se usmívat při představě, jak tvrdošíjně si stále někteří lidé myslí, že například piktogram tvoří lidé. Jedině snad, že by jim nad hlavami svítily flotily. Co říkáš člověče? Jak by mohl člověk tak překrásné, geomerické tvary dělat v poli při svíčce… a přesto mou dokonalost a důmyslnost urážíte. I kdybych si půjčil nějaké obrovské tělo a zjevil se na obloze, budou mnozí tvrdit, že jsem  jen fatamorgana. Ne. Touto cestou nepřijdu. Jako zjevení. Přicházím cestou člověka.Tak, jako poprvé, stvořit nový ráj na Zemi. Vracím se zpět, abych sám sebe skrze tebe očistil. 
Začínám být pyšný na vás děti, neboť začínáte naplńovat to, co jste mi slíbily. Oddání tomu, co v srdícch cítíte. Lásku  ke své duši. Cítím ji však jen z těch, kde je čistá. Není to karmou, za tu nemůžeš, je tvá, ale tys ji jen vysloužil, nestvořil pro sebe. Láska žije jen tam, kde je vyživována oddaností Bohu v důstojnosti, poctivosti a pokoře.
Děkuji vám z celé své duše a vězte, že je nekonečná, jako  laskavost sama.

 Nadhled  je velmi důležitý – mnohdy však nechápeme:

 Před rozhovorem v plzeňkém Svobodném vysílači  mi přišla na fa zpráva od ruského znalce problematiky a poselství obrazců v obilí – již jsem hned nepochopila – neboť sleduji význam a posloupnost poselství obrazců v ČR a souvislost všech obrazců světa mi unikala.

Po skončení rozhovoru jsem otevřela odkaz Vitalie SIMONOVA a pochopila význam jeho výzkumu a sílu sdělení i varování, jež obrazce přinášejí. Snímky NASA též zaznamenaly pohyb tajemné planety v Sluneční soustavě – informace jsou však utajovány. Obrazce v polích však předznamenávají budoucí vývoj i v souvislosti s neutronovou Hvězdou Apokalypsy:

Виталий Симонов 6.07.14, Česká republika. Kruhy v obilí. Odpověď na další otázku:
Zobrazování posunu geografických pólů Země při sbližování s neutronovou hvězdou. Pruh uprostřed – posun zemské osy o 315 stupňů. 45 stupňů (lehké segment) – je to osa země před a po katastrofě. Ve středu – vnitřní jádro Země. 
Vzhledem k tomu, že v současné době osa rotace planety je posun o 23 stupňů vzhledem k rovině ekliptiky, bude muset naše planeta udělat kotrmelec a vyjde slunce od západu.https://isi-2025.blogspot.ru/2014/06/2014-5.html
Fotka uživatele Виталий Симонов
Kruhy v obilí. Velká Británie, Wiltshire. Bratři v mysli reagoval na další otázku. https://isi-2025.blogspot.ru/2014/07/2014-6.html
Звезда Апокалипсиса: 2014 год. Часть 6. Контакт состоялся. Создатели кругов на полях ответили на…
isi-2025.blogspot.com
Космический катаклизм, который произошел в Солнечной системе в далеком прошлом,вызванный сближением нейтронной звезды с нашей планетой, повторится уже в ближайшем будущем. Возможно, в 2025 году. Пророчествa
 
Hana Fialová
Tento symbol je dračí zub. Nedívej se tolik očima na tvar. Píšu já, vědomí Choseho a čtu to, co oči nevidí.
Dračí zub znamená, že se dívá na vás civilizace, jejímž středem zájmu v programech je ukotvit na Zemi plejádské energie tak, jak jim dovoluje Bůh. V otvorech ze Země jde nahoru to, co už nedýchá čistotou, roztavením ze Světla – laseru, který v mžiku zpřetrhá entity, které jsou nečisté. Není to složité tak, jako člověk. Laser je zahubí. Dostanou informace o tom, že končí jejich síla ničit Zem v tomto místě – jistě jen dočasně. Neboť člověk Zem stále znečišťuje. Je to její medicína na čas… Vždyť vše je energie, vše. I nafta, ropa… z čeho myslíš člověče, že je Zem? Stvořil jsi ji ty snad? Ne, jen Bůh z energie, kterou je. Vědomí si toho. Jen ty ještě pochybuješ a p ohrdáš vším, co je ti nabízeno. Jistě že železo tvoříš ty a jen na Zemi, ve Vesmíru by se neudrželo. Ale kdo si myslíš, že ti tento návod vložil do programu, jak vyrobit železo? Ono železo, kovy…je také Světlo – zhmotněné. Stvořené Bohem v obalu. Nevědomím, myslícím a to je mnohdy na škodu. Člověk není stvořitel, jen tvořitel! Ještě stále mnozí nechápou, přeceňují lidi a podceňují to, co nosíte i v sobě. Kousek Boha.
Dračí zub nese také sdělení, že se brzy jádro Země uvolní již k tomu, aby se potopily ostrovy, které jsou nasáklé vodou téměř až po okraj. Děje se tak leta, než i toto naplní karmický plán těchto nečistých míst. V hloubce nečistých. Jen tedy člověče sleduj, jak tito lidé z Vesmíru – neboť jsou také stvořeni Bohem mají klidné duše. Co vidíš, je jejich duše tvárnost, jejich plnost a jejich dokonalost. Je to jejich chanelling ze záměru Boha.
 
 
Виталий Симонов 8.7.14. Nové kruhy v obilí. Velká Británie, Wiltshire. Passage hvězdy v blízkosti Země. Triangle – symbol Země (třetí planeta od Slunce). https://isi-2025.blogspot.ru/2014/07/2014-6.html
Fotka uživatele Виталий Симонов

Hana Fialová k piktogramu: Chose
Je to ukazatel šivi směru. Boha. Vede k Pramenu. Zdroje. Jednotnou cestou, která nemá úniku. Rozuměj tak, že nikdo neunikne Pravdě. Je to o trojúhelníku, neboť Bůh má jen jeden úhel pohledu, ale vy lidé máte mnoho směrů. Jakmile se usadíte tam, kde je boží klid, nasměruje vás l tam, kde je směr ke Svobodě. Omezení trojúhelníkem je být obsáhlý Bohem. V jeho neomezení, než člověčím programem.

 
Виталий Симонов  9. 7.14.Stejný kruh v obilí znázorňující Británii doplněn pohybující se hvězdy (Typhon) pod vlivem slunečního magnetického pole. https://isi-2025.blogspot.ru/2014/07/2014-6.html

 

Fotka uživatele Виталий Симонов
 
 
Zdroj : https://www.kruhy-v-obili.cz/?p=2176

 

—————

Zpět