Prozření Andělů

03.05.2015 17:27

 

Prozření Andělů

20 hod  · 

1.5.2015 
Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 
Moji drazí váš čas na přestup do vyšší dimenze se blíží. Spousta z vás cítíte energie lásky a čistoty víc a víc. Těm, kteří začali pracovat na své očistě a vstřebávat všechny neláskyplné energie bloků, přesvědčení atd. se otvírají další kanály uvědomění. Prozatím se musíte s těmito energiemi ztotožnit a s velikou láskou s nimi splynout v jedno. Tato energie lásky houstne a sílí. Očista lidstva je připravena se…ať jen o malé krůčky posunout. Jak jsem již říkal v předešlých poselstvích. „Každý z vás tuto energie lásky příjme, byť jen v malém množství“. 
Čeká nás daleká cesta lásky a prozření vaší mysli. Jste na dobré cestě plné uvědomění si sebe sama a všeho, co se v tuto chvíli kolem vás děje. Mnozí z vás, moji milovaní, kteří nejste na úrovni vyspělých duší, věřte všemu, co se kolem vás odehrává. Jsou to velké změny stavu ve vašem bytí a DNA. Některé změny nejsou možné lidskému oku povoleny vidět. Nejste na vše připraveni a vaše mysl takové množství nemůže přijmout… Ale neznamená to, že když to nevidíte, že to k vám nedojde. Všichni jste připraveni, jen mnoho z vás o tom neví. I s tímto počítáme. Lidské bytosti v nižších vibracích energie lásky se s oči stou střetávají prostřednictvím lásky druhých, v manželství, svých dětí i taková láska se počítá i takto se střetává bezpodmínečná láska. 
Milujeme vás, přijímejte a uvědomujte si prosím tyto energie, vše co a jakým způsobem k vám přichází. Všechny způsoby přijímání lásky jsou důležité jak pro vás, tak pro celé lidstvo. Zastavte se a zamyslete se, opravdu lidská solidarita funguje? Ano funguje, nikdy nikoho neodsuzujte, ale naopak - pokuste se jim pomoci s velikou láskou a oddaností a posunete se dál a dál, ne jako jednotlivec, ale jako jeden celek, jednota. Podívejte se jen kousek zpět, jaké se stalo neštěstí a boje, ale opět vás prosím nesuďte nikoho. Díky těmto všem událostem jste se všichni (tedy většina z vás ) zastavili i boje ustali a vlna bezpodmínečné lásky a solidarity začala. Zastavte se a myslete! Nic se neděje náhodou, vš e je naplánováno. Někteří z vás se zeptají proč? Hned vám odpovím. Dne 17.6. 2015 nastane velký den. Vaše celá planeta se začne zvedat do vyšší dimenze. Nejenom každý jednotlivec, ale celá vaše planeta. Proto tyto všechny události. Těmito záležitostmi se vaše planeta čistí a taková vlna,“ vlna lásky“ je zapotřebí víc a víc. Jen láska a čistota vás všechny posune výš a na správnou cestu. To si prosím uvědomte, než začnete soudit. Vše se ubírá správným směrem a vy všichni, ať přijímáte energie nebo ne jste součástí všeho (vašeho) dění na vaší planetě. Uvědomte si to prosím a přijímejte s velikou l&aac ute;skou a velkým srdcem. 
Miluji vás Váš Kryon

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1580789745520257&id=1513466135585952

—————

Zpět