AA Michael - Vzestup Fénixe - nejmocnější a posvátně inspirativní doba ve vývoji vaší planety

16.04.2015 17:05
AA Michael - Vzestup Fénixe
 
Rovnodennost a zatmění Březen/Duben 2015 - Energie na Březen/Duben 2015
Archanděl Michael prostřednictvím Celii Fenn

Milovaná Rodino Světla, tohle je nejmocnější a posvátně inspirativní doba ve vývoji vaší planety. Započali jste období intenzivní změny a dimenzionálního posunu, který významně mění povahu vaší planety. Při jarní rovnodennosti pro severní, a podzimní rovnodennosti pro jižní polokouli, se mocně aktivuje energie Obnovy a Regenerace v projevu Nové Reality a Nové Země.

Fénix je symbolem  této mocné energie ohně, která povstává na Zemi a provádí svou práci Proměny a Přeměny. Z popela Starého pramení a vzniká Nové!

Energie Fénixe je zvláště silná při březnové rovnodennosti, společně se zatměním Slunce a Novoluním. Jsou instalovány Nové Sluneční Světelné kódy a planetu čeká Nový Začátek.

Pak bude následovat Úplné zatmění Měsíce a úplněk 4. dubna, kdy se prvek Vody stane základním prvkem přeměny. Měsíční kódy jsou vtisknuty do do Vesmírných Vod a Vod Země, aby vynesly na světlo „Nové Stvoření“ a „Nový Ráj a Novou Zemi“.

Zároveň dochází k velkému otevření Galaktických úrovní a Země nejenže ukotvuje 6. a 7. dimenzi Vyššího Vědomí, ale také se znovu spojuje přímo s Galaktickými učiteli a Mistry ze Síria a Orionu, kteří jsou připraveni se znovu podělit o moudrost Vzestupu a Vyššího Vědomí s těmi, kdo jsou otevřeni tato učení a tuto moudrost přijmout.

Sluneční posun:
Nové Sluneční Kódy a Znovuzrození Fénixe při Rovnodennosti/Novoluní v Rybách

Rovnodennost, Novoluní a Zatmění Slunce se zarovnají 20. března, což je také začátek ohnivého znamení Berana, kterým začíná Astrologický rok. Energie Ohně Berana energetizuje energii Fénixe, neboť tryská ven jako Regenerace a Nové tvoření pro Zemi.

V okamžiku Rovnodennosti, kdy se mění roční období a den a noc jsou stejně dlouhé, je to jako by se Země hluboce nadechla nebo zastavila na své cestě kolem Slunce. V témže okamžiku si všechny živé bytosti přeřídí svůj mechanismus udržování vnitřního času, aby se mohly spojit s probíhajícími hlubokými vnitřními změnami energií ročních období a prvků. Toto se ještě mocněji projevuje při Novoluní, což je také Ohnivý Měsíc (Fénix), a když je navíc toto Novoluní v zatmění. Je přitom umožněno, aby se Nové Planetární Sluneční kódy začlenily do Cyklů Slunečního Světla ve Sluneční soustavě.

Jako obyvatelé Země budete cítit tyto mocné posuny ve svém fyzickém těle, ve své společnosti a ve svém okolí.

Ve svém Fyzickém těle budete přijímat Ohnivé Kódy nebo Kódy Slunečního Světla šišinkou do Světelného těla a do Fyzického těla. Je to intenzivní Zlaté a Diamantové Světlo, které velmi silně aktivuje. Když se tyto Zlaté a Diamantové energie aktivují na buněčné úrovni, můžete tyto aktivace  zažívat jako intenzivní Radost a Extázi. Také můžete ve svém fyzickém systému cítit intenzivní tlak, který se projevuje psychickými projevy jako jsou migrény, vysoký krevní tlak, svalové křeče, bolest v Solárním plexu a malé domácí „nehody“, jak nestabilní energie mohou některé z vás uvést do neuzemněného stavu. Vřele vám doporučujeme snažit se v této době zůstat zaměření a uzemnění.

Také můžete zjistit, že lidé kolem vás jsou zlostní a výbušní a náchylní k emocionálním výbuchům. Pamatujte, Milovaní, že tyto energie vstřebává každý, a ti, kteří nejsou probuzení, jim jsou vystaveni, aniž by měli výhodu znalostí a informací, které by jim pomáhaly. Tak jsou vystrašení a nejsou si jisti, o co jde. Vaší prací je zůstat zaměření ve svém Srdci a v energii Lásky a Soucitu, aby tato krásná energie Diamantového Srdce mohla vyzařovat ven do Země.

Ve svém fyzickém prostředí zjistíte, že Příroda na tuto energii Fénixe reaguje. Na jižní polokouli, kde je velmi horké a suché léto, bylo v Africe, Argentině i v Čile mnoho ničivých Divokých Požárů. Tímto tancem ohně byly zničeny velké oblasti pralesa a vegetace, tak jak Příroda napomáhala energii Přeměny a Změny a dělala cestu Semenům Nového.

Na severní polokouli byste se také měli připravit na „Letní Oheň“, neboť tato energie prochází létem a funguje díky němu, a projasňuje a dělá místo novému. To bude silně cítit na sociální úrovni, kde bude v srdcích lidí plát mnoho ohňů změny, když budou konfrontováni se starým, se záměrem zničit to, co už nefunguje a sázet změny pro nové způsoby života.

Příběh Síria o ptáku Bennu

Mistrovští učitelé Vzestupu ze systému Síria učili vaše předky, staré Egypťany, o vesmírném mechanizmu cyklů Ničení a Zrození, které tvoří základ všeho života ve vaší Galaxii.

Pojmenovali vesmírného Ptáka Tvoření Ptákem Bennu. (Fénixem ho později nazvali Řekové). Pták Bennu letěl přes Vesmírné Vody a snesl se na pahorek, který z nich vystupoval. Když Bennu vykřikl, začalo Tvoření a Země se vynořila a vytvořila se planeta s formami života.

Ale, jak učili Mistři Síria, pták Bennu obvykle po nějaké době, po určitém cyklu, shořel v Plamenech a zničil sám sebe. Ale, z popela ptáka povstal vždy nový pták Bennu, vyletěl a začal Nový Cyklus Stvoření.

Tak, Milovaní, byl vždy jen Jeden  pták Bennu ve stvoření, ale byl nekonečný a vždy obnovil sám sebe v Ohni Tvoření.

Milovaná Světelná rodino, jste předurčeni k životu v době, kdy pták Bennu prochází tímto procesem Zničení a Obnovy, a k tomu, abyste byli součástí tohoto procesu.

Měsíční posun:
Úplněk a zatmění Měsíce ve Vahách a Vody stvoření
Překódování a nová rovnováha multidimenzionální hvězdy/planety


4. dubna bude úplněk ve Vahách (Beran), v domě Harmonie a Rovnováhy. Stále tu bude napětí kvůli energii Ohně v Beranu, ale přicházející Světelné kódy pro zatmění Měsíce budou Vodní, Galaktického prvku Tvoření, smíchané s prvkem Vzduchu Harmonie a Krásy.

Mistrovští učitelé ze Síria také učili, že Vesmír a Galaxie jsou tekuté, a mluvili o „vodách“ Vesmíru, a o Zemi jako o „loďce“, která se plaví po Vesmírných Vodách. V této Kosmologii se Země vynořila z Galaktického proudu Prostoru a Času a vzala na sebe bytí a formu. „Strom Života“vyrostl z tohoto původního tvořivého impulzu a mnohé z vašich Duchovních tradic na Zemi učí o „Stromu života“ jako o symbolu všeho (s)tvoření na Zemi.

Nyní bude energie vod mocně překódována Světelnými kódy Diamantového Stvoření, Kódy Stvoření pro Novou Zemi. Na Zemi se vynořuje nový Strom Života!

Budete cítit proud vodní energie jako pobídku k tomu být Tvořivíobnovit nějakým způsobem svůj život a vztahy a zasnoubit se se Zemí a s prostředím v některém z těchto procesů sociální obnovy a obnovy prostředí. Milovaní, toto je mocná doba pro „Nové“, pro nové projekty, nová povolání a nové směry. V této době můžete být také překvapeni prohrou starého, staré vztahy a projekty, které vypadaly tak dobře, najednou odpadnou a skončí. Možná budete muset na chvíli projít prázdnotou, když budete následovat proud Vesmírného Tvoření, ale můžete se být jisti, že na jejich místě se objeví něco nového.

Vzestup Osirise a globální oslava Velikonoc

Období 3. až 6. dubna je miliony lidí po celé planetě také slaveno jako křesťanský svátek Velikonoc. Děje se tak na památku smrti a vzkříšení Avatara Jeshuy.

Život Jeshuy je odrazem dřívějších učení Mistrů ze Síria a Orionu. Učili, že Zářící Bytost z Orionu nazývaná Osiris přišla se svou partnerkou Isis na Zem. Spolu pomáhali Lidstvu v období po ničivém traumatu pádu Atlantidy.

Mistři ze Síria učili, že Osiris zemřel a byl znovu oživen jako Mistr Dimenzionální změny, aby se stal nekonečným a Věčným. Tento počin byl v Egyptě oslavován každý rok společně se zvýšením řeky Nil a proces Vzestupu a Znovuzrození byl spojen s Vodou a návratem Hojnosti k zemi.

A tak, když Avatar Jeshua a jeho partnerka Marie Magdalena přišli na Zem, také oni byli součástí učení Vzestupu a Přeměny, transformace, nebo alchymie. Smrt Jeshuy a jeho následný „vzestup“ do Vyšší Dimenzionální Formy je to, co se o Velikonocích slaví.

Tak se stalo, milovaná Světelná rodino, že smrt a znovuzrození  vesmírného avatara se stal vzorem nebo archetypem pro přeměnu každého člověka, který aktivoval Světelné Tělo v procesu Vzestupu do Vyššího Vědomí a Nekonečné Bytosti.

Milovaní, tato mocná energie Avatara se také spojí s mocnou elementální, prvkovou, energií Vody, aby v této době pozvedla vědomí Lidstva na planetě.

Dimenzinální brány: Ukotvení 6. a 7. dimenze Světla na Zemi

V této době bude také dokončen proces ukotvení 6. a 7. dimenze Světla na Zemi.
Země je nyní vpravdě multidimenzionální, a ti, kteří aktivovali své multidimenzionální Světelné tělo a otevřeli se a vycentrovali v Srdci a uzemnili v Zemské čakře Hvězdy, se nyní budou schopni přesunout do 6. a 7. dimenze Světla a Vědomí.

6. dimemze je Magickou říší Představivosti a Tvoření. Je to proudící dimenze, kde Světlo proudí do myšlenek a vzorců, a kde vznikají sny, které budou plynout do hmotného projevu.

Do 6. dimenze je možné se dostat prostřednictvím tvořivosti, písní, tance, poezie, hudby, filmu nebo jakékoli jiné formy tvůrčího vyjádření, které vás pozvedne z „nudné“ reality do Magické Říše Tvořivě Možného a do Čistého Potenciálu.

Ti, kteří se stanou mistry 6. dimenze budou Snílky a Tvůrci Nové reality Země.

7. dimenze je Duchovní Domov, Šambalatěch, kteří se stali mistry Mostu mezi Rájem a Zemí, a mezi Duchem a Hmotou. Je to domov Mistrů a Avatarů, kteří jsou zaškoleni v plynutí s Andělskou Tvořivou Inteligencí, aby tvořili a zhmotňovali podle Andělského plánu vedeni přicházejícími Diamantovými Světelnými Kódy.

Přístup do 7. dimenze naopak přináší přístup do 8. a 9. dimenze.

8. dimenze je sluneční dimenze, kde Bytosti Čistého Světla a Vědomí pracují, aby nasměrovali Zlaté Světlo a Diamantové Světlo, aby se projevilo ve Sluneční soustavě. Jsou to ti, co září, jejichž záření může být cítit jako Inspirace a Láska.

9. dimenze je Galaktickou dimenzíkde Bytosti Čistého Diamantového Vědomí udržují mocné síly Tvoření a Ničení u Velkého Centrálního Slunce.

Ty jsou prvotními prvky Ohně a Vody, dvou prvních prvků Tvoření, které se vynořují z Prázdnoty, aby tvořily esence Andělského Zhmotňování.

A tak, Milovaná Světelná Rodino, když pracujete s Ohněm a Vodou na Zemi a udržujete Prázdnotu uvnitř a tak tvoříte, pracujete také se vzorci 9. dimenze Původního Stvoření.

Milovaní, Vesmír je zázračný domov, a vy jste nyní v bodě, kde pracujete se silami a tvořivými touhami Galaktického Srdce 9. dimenze. Buďte vědomí, pozorní a ciťte, jak bije a pulzuje vaše vlastní Srdce v odpovědi tomuto novému spojení s Galaktickým Srdcem.

Je čas oslavovat Tanec Ohně a Vody a Znovuzrození Všeho na Nové Zemi.

* * * * *
© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky. 

 

—————

Zpět