Adam Kadmon

04.10.2013 20:57

Adam Kadmon

Kdo by neznal rčení "Začneme od Adama"? Myslíme tím obvykle od něčeho, co je první v řadě. Pochází to zřejmě od biblického prvního člověka na Zemi - Adama. Je možné brát znění Bible doslovně? Jak to vlastně bylo se stvořením člověka nebo jeho vývojem v posloupnosti živočišných druhů?

Vezmete-li si jako zdroj informací Bibli - v knize Genesis nalezneme:

I řekl Bůh:"Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby". Již "učiňme" by nás mělo nutit k zamyšlení - je to tzv. "plurál majestatis" nebo byl Adam stvořen kolektivem bohů? Je překlad správný? Později Bůh stvořil z Adamova žebra jeho ženu - Evu. Jméno Adam pochází z hebrejského názvu hlíny (adama), ze které byl Adam stvořen. Proč Bůh stejný postup nepoužil i na Evu? Otázkou také je, kolik měl člověk vlastně žeber, když mu do páru žádné nechybí. Zajímavé je nesporně i to, že Adam byl stvořen jako neživé tělo a musel být oživen Bohem vdechnutím jakési síly.

Adam byl bezpochyby dokonalé stvoření, když ve věku 130 let zplodil syna Šéta a dožil se v plné svěžesti celkem 930 let. Také jeho potomci se dožívali věku kolem 900 let. Je to proto, že neměli dosud genetické defekty způsobující stárnutí? Zřejmě měli originální, ještě neupravenou DNA.

Na rozdíl od Bible, věda neuznává možnost stvoření, ale dosud spekuluje s Darwinovou vývojovou teorií druhů, kdy se život vyvinul život během miliard let postupnou organizací stále složitějších sloučenin z biogenních prvků C - O - H - N. To není pan Kohn, ale uhlík, kyslík, vodík a draslík. Dnes již víme, že Darwinova teorie vykazuje zásadní nedostatek jakýchkoli přechodných prvků mezi jednotlivými živočišnými druhy. Vědci je bohužel nenalezli. Také jednoduchý matematický výpočet na základě kombinatoriky nás přesvědčí o tom, že počet možných kombinací atomů ke stvoření i té nejjednodušší buňky převyšuje počet všech atomů ve vesmíru, takže ani teoreticky není náhodný vznik života  možný. Počet všech atomů ve vesmíru o poloměru cca 15 miliard světelných let se odhaduje na 10128, počet všech možných kombinací atomů v jednoduchém genu bakterie je asi 10602 , tedy číslo, které má o 474 nul více. (Mimochodem, zkuste si takové číslo napsat, index je počet nul za desetinnou čárkou.)

Uvážíme-li, že lidské tělo obsahuje asi 1028 atomů, z nichž každý má své přesně určené místo, byl Boží výkon, t.j. uplácání Adama z hlíny a přetvoření všech atomů různých křemičitých sloučenin do 20 aminokyselin a do všech buněk, tkání a orgánů lidského těla, výkonem srovnatelným snad jen se stvořením vesmíru. Tento způsob stvoření zdá se mi býti poněkud nešťastným, řekl by Vančura.

Co je nejdůležitější k jakékoli tvorbě čehokoli? Je to plán, tvůrčí záměr a jednoznačná pravidla (výrobní postup), který aplikuje tvůrce na výchozí suroviny. Z tohoto algoritmu neexistuje výjimka ani pro nejrůznější zázračná stvoření. Jestli byl Adam skutečně jakousi nedefinovatelnou inteligencí stvořen "podle naší podoby", je zcela zřejmé, kdo Adama stvořil a podle čeho. Nejjednodušší je totiž výroba kopie něčeho, co již existuje nebo něčeho velmi podobného. To nám ovšem přináší další problém - byl-li člověk stvořen, je vlastně umělou bytostí, homunkulem, robotem Bohů, kteří do něho vložili jakýsi základní program. (Milujte se a množte se.) Neděste se této představy, určitě si někdy připadáte jako dobře či špatně naprogramovaný stroj. Uvědomujete si, kdy skutečně uplatňujete svoji svobodnou vůli a kdy jste jen otrokem státních a společenských institucí?

Podobný problém je však spojen se vznikem jakékoli entity. Nejjednodušší je poskládat potřebné prvky podle vzoru, který může být zakódován ve formě posloupnosti jednoduchých operací v jakémsi vesmírném informačním poli. Existenci takového pole tušíme od nepaměti a bývá nazýváno tradičně "kronika Akáša", "morfogenetické pole", "fyzikální vakuum" aj. Podstata je však stejná, jsou tam zakódovány informace o všem stvořeném bez ohledu na prostor a čas. Takováto struktura musela existovat logicky předtím, než bylo cokoli stvořeno. Nejčastěji používaný název pro tento prapůvod všeho je Bůh. O jeho původu však již nemá smysl uvažovat, neboť je to logicky neřešitelný problém, protože něco z ničeho nemůže vzniknout. Což je důkazem toho, že Vesmír a život je věčný.

Smiřme se s tím, že člověk je typem tvora, který je pravděpodobně rozšířen v celém vesmíru, je mu svěřena určitá funkce (vládce hmotné dimenze) a má určité základní normy chování, aby přežil jako druh, kterými se bohužel často neřídí. Rozhodně se mi více zamlouvá představa, že mým předchůdcem byl Adam, než nějaká opice a je mi úplně jedno, co si o tom myslí současná věda. Jako pán tvorstva a "Homo sapiens" bych se měl chovat moudře, aspoň tak, jak se chovají některá zvířata. Nebo nás snad špatně naprogramovali?

 © Jan Pavlík

https://www.cez-okno.net/clanok/adam-kadmon

https://humanitysteamcr.ning.com/profiles/blogs/dvanact-vlaken-genetickeho

—————

Zpět