Aerosolové zločiny – výtah z filmu

03.04.2014 22:16

Aerosolové zločiny – výtah z filmu

 

Zásadní změny na naší obloze, jsou přímým důsledkem emisí aerosolů v ovzduší a vytvářejí v atmosféře zcela nové prostředí. V současné době, velký počet letadel cíleně rozptyluje aerosoly v troposféře, ve výšce mezi 10 a 12 kilometry.Tyto aerosoly, které jsou rozptylovány po obloze, vytvářejí hustou clonu mraků a následkem toho se viditelnosti v posledních několika letech výrazně snížila. Podivné na tom je, že se tyto jevy vyskytují, při velmi malém množství vlhkosti, která je něco mezi 30 a 40%, místo obvyklých 70%, typických pro tvorbu mraků. Dnes už víme, že to nejsou mraky. Realita je taková, že jsou unikátní a umělé vytvořené a vstupujeme zde do zcela nové oblasti, atmosférických a geofyzikálních věd. Jediný způsob, jak udělat tyto umělé změny, je rozptylování velkého množství kovových solí rozmíchaných v kapalině. Tak velké změny nemůže způsobit samotná vodní pára, obsažená ve stopách za letadly. Studie ukazují, že aerosol neobsahuje vodní páry. Tyto aerosoly jsou husté a vzduch, který dýcháme je jimi nasycen. To je také hlavním námět tohoto filmu.Umělé změny v atmosféře, mají obrovský dopad na život na naší planetě. Aerosoly a probíhajících operace, jsou potenciálním nebezpečím pro všechny živé bytostí! Tyto vzdušné operace se provádějí každý den! Provádějí se bez našeho vědomí a bez našeho souhlasu a mají obrovský dopad na život celé naší planety, na život každého z nás i život celé naší rodiny!

 

Na počátku roku 1999 se na internetu objevili nové stránky - www.carnicom.com a cílem těchto stránek bylo, poskytovat informace o neobvyklých aerosolových operacích v pouštních oblastech na jihozápadě USA.

Úředníci z Amerických leteckých sil veřejně prohlásili, že předmětem tohoto filmu je fikce.

 

Mnoho pozorování a experimentů potvrdilo tento předpoklad, a atmosféra se dnes pravidelně používá, pro elektromagnetické aplikace. Obzvláště znepokojující je používání energie s velmi nízkou frekvencí, protože tato frekvence, výrazně ovlivňuje zdraví a elektromagnetickou povahu člověka. Používání elektromagnetické pulsní energie, bylo mnohokrát prokázáno a důkazy ukazují, že dnes je neviditelnou součástí našeho životního prostředí. Navíc, použitím metody elektrolýzy byla potvrzena, přítomnost neobvyklých ionizujících kovových solí v atmosféře!Radarové anomálie i nadále vykazují, že elektromagnetická povaha našeho životního prostředí se výrazně změnila!

 

Dr. Robert Kather, podal osobní svědectví: Když jsem vyšel ven, viděl jsem na obloze mnoho stop, ale i 4 nebo 5 letadel. Ale stopy po nich nemizí a táhnou se po obloze. Díval jsem se na to zděšeně, protože jsem ještě nikdy nic podobného neviděl a pokračovalo to celý den. Za necelé dvě hodiny, se celá obloha pokryla silným, bílým závojem. Začal jsem tento jev dokumentovat, ale nikdo jiný mu nevěnoval pozornost a nikdo jiný si s tím nedělal žádné starosti. Nemysleli si, že je to něco důležitého.Ale co mě mrzelo byla skutečnost, že tyto stopy skryly slunce a naše krásné nebe. Jsem člověk, který vždy obdivoval oblohu. Byla tmavě modrá a krásná, plná energie a vždy pozvedlo mého ducha, když jsem se tam podíval, bez ohledu na to, jak špatný jsem měl den. Stačilo jen zvednout oči k obloze a dívat se na ta krásná oblaka. Ale když se tam dívám dnes, tak co se to najednou stalo?

 

Od března 1999 jsem začal pozorovat zejména u mužů, zvýšení výskytu různých onemocnění. V té době jsem pracoval v ordinaci a začal jsem zaznamenávat, zvýšení počtu onemocnění horních cest dýchacích. Během let jsem zaznamenal více lidí, kteří onemocněli astmatem. Dokonce i u dětí se začalo objevovat, těžké onemocněním horních cest dýchacích. To je velmi neobvyklé! A dodnes nevím, proč se to všechno na obloze děje?

Chtěl bych opět cítit radost, tak jako dříve, když jsem šel na procházku do hor, nebo když jsem šel ven jezdit na kole. Za posledních pět let, jsem zaznamenal více případů plicních chorob a dalších zdravotních problémů, než jsem viděl za celý svůj život! To je důvod proč jsem znepokojen a mnoho mých pacientů, je vážně nemocných!

Pochybuji však, že tato činnosti bude pozastavena z důvodu veřejného zájmu. Ale i přes to by měla veřejnost, nadále poukazovat na tento problém! Pokud nebude společnost tlačit na ukončení těchto operací, kdo ví, co nám budou ještě stříkat na hlavu. Mohou způsobit že budeme "spát" a nebo pomoci některých látek, z nás udělají chodící zombie! Ve skutečnosti, mnoho lidí dnes už skutečně zombie jsou, protože už nemají schopnost o čemkoliv střízlivě přemýšlet, mimo svého soukromí, svojí bezpečnosti a o fotbalových zápasech. To je opravdu velice tragické!

 

Když jsem začala zkoumat aerosolové operace, kontaktovala jsem mnoho svých přátel. Zavolala jsem dobrému příteli ze CNN, který je odpovědný za přípravu zpráv. Zastával velmi vysokou pozici a navíc má velký zájem o historii. Poslal jsem mu odkaz na vaše webové stránky a spoustu dalších informací. Slíbil že s tím něco udělá, ale nikdy k žádnému vysílání nedošlo. Jak sám víte, jsem také v kontaktu s některými lidmi z místních médií, když hlavní televizní stanice, nechtějí mluvit o tomto problému. Dala jsem jim spoustu obrazového materiálu, který v té době byl opravdu výmluvný. A dnes je situace ještě mnohem horší! Skoro žádné ráno, už nikdo nevidíte jasnou modrou oblohu, a odpoledne je to stejné. Pokud budete mít štěstí, uvidíte většinou rozmazanou bílo-modrou oblohu. A jak sám dobře víte, žádná zpráva o tom nebyla nikdy vysílána. Komentář: Vše to stálo mnoho lidského úsilí, ale pokud jde o media, tak to bylo naprosto neúspěšné! Odpověď: Absolutně žádný výsledek! Pouze v mezinárodním časopise ''Amerika dnes'' byl na toto téma, publikován jeden článek, který měl ale naprosto opačný účel a šlo mu o to, aby z lidí kteří vědí o tom co se děje, udělal ''hlupáky''. Vzpomínám si, na několik rozhovorů s významnými osobnostmi,

ale opět bylo zřejmé, že reportér sleduje jediný cíl, vše zlehčit a vysmát se lidem, kteří byli situací znepokojeni!

Myslím, že příběh aerosolových operací je titulní příběh! To říkám já i moji kolegové. Je to titulní příběh všech dob!

 

Rozhovor s Gwen Scottovou.

Také vám děkuji za nahrávku, naší předchozí konverzace o úloze a problémech v médiích. Dnes bych se chtěla zaměřit zvláště na medicínu, která je mojí velkou láskou a začít zkoumat příčiny problémů.

Jak jste mohli vidět, poslední údaje o nemocnosti jsou docela alarmující.

Takže nejdříve se budeme zabývat tímto hlediskem, potom budeme probírat hledisko rozptylu aerosolových částic, jejich následný vliv na zdraví a potom probereme nezbytné podmínky léčby.

Na základě studií zkušených lékařů, jsme se dozvěděli, že jednou ze složek rozptylovaných do vzduchu, jsou různé plísňové formy. Tento objev je zcela zásadní, protože tyto houby výrazně snižují imunitu a zvětšují nároky, které jsou nezbytné pro udržení a regeneraci imunitního systému.

Stejně tak, jako jakýkoliv jiný systém v našem těle i imunitní systém potřebuje regeneraci. Když je vyčerpán a oslaben, musí být obnoven. A pokud k tomu nemá potřebné podmínky, slábne a není schopen se vypořádat s cizími nájezdníky. To je také hlavní důvod, proč pozorujeme takový nárůst nachlazení a chřipek, ve srovnání s předchozími léty. Při posuzování svých pacienty musím říci, že tyto nemoci přerůstají v epidemii. Opakující se infekce, nachlazení a chřipky jsou jen menší problém. O hodně větší problémem, je zvýšení počtu rakoviny a dalších vážných chorob, v důsledku velmi oslabeného imunitního systému. Jedním z důvodů této skutečnosti o které jsem se už zmínila je ten, že útok plísní a hub nedá žádnou možnost, aby se imunitní systém mohl obnovit.

Jak bojovat s plísní? Proti plísňovým onemocněním jsou velmi dobrá některá přírodní léčiva, jako je třeba česnek, který je zabije (ne ozářený a chemicky upravený ze supermarketu, ale pouze domácí). Čínské houby Reishi, Shiitake a Maitake, a to zejména ve formě výtažku, jsou velmi účinné. Dobrá je také kyselina kaprylová, která se prodávaná v každém obchodě se zdravou stravou.

V boji proti plísním existuje mnoho zdrojů. Výborné je také koloidní stříbro (které si snadno můžete vyrábět i doma, pomoci přístroje který je na trhu). Proto, když se lidé ptají proč se cítí tak nemocní a unavení, měli by si uvědomit, že při zkoumání krve mnoha pacientů, byla zjištěna přítomnost těchto hub a plísní v krvi. Ale je to něco s čím můžeme něco udělat. Pokud máte plicní onemocnění,

můžete k léčbě použít přírodní prostředky, které jsou velice účinné. Aerosoly také obsahují velké množství těžkých kovů, a všechny ty kovy, jsou pro člověka velmi škodlivé. Některé z nich si tu ve stručnosti probereme. Mají potenciál, způsobit vážné zdravotní problémy, ale i jejich odstranění je možné, pomoci přírodních zdrojů. Bylo zjištěno, že aerosoly obsahují velké procento hliníku, který může procházet přes krevní bariéru mozku a studie ukazují, že jeho přítomnost v těle je spojena s rozvojem Alzheimerovy choroby a ztrátou paměti. Bohužel, hliník prochází přes krevní bariéru mozku a umožňuje tak v mozku jeho hromadění. Dobrou zprávou pro vás je, že pokud vaše tělo má dostatek esenciálních mastných kyselin, váš mozek se zbaví hliníku přes vlasy. Právě z tohoto důvodu má mnoho lidí ve vlasech, vysoké koncentrace hliníku, které jsou výsledkem, jeho vylučování z mozku do vlasů. Jsou dobré některé zdroje esenciálních mastných kyselin, jako je třeba lněný olej, pupalkový olej a zvláště účinný je krillový olej (olej získaný z mořských živočichů). To je olej, který se vyznačuje vysokou čistotou. Esenciální mastné kyseliny, pomáhají mozku vyloučit hliník.V aerosolech je přítomno také baryum. Kromě toho, že je karcinogenní, baryum rychle vyčerpá zásoby draslíku v těle. Pozorovala jsem u svých pacientů více případů, svalové slabosti a bušení srdce, v důsledku nadměrného, nebo celkového vyčerpání zásob draslíku v těle. Vzhledem k tomu, že je ve vzduchu baryum které vyčerpává draslík, musíme tělu dodávat více draslíku. Ale pro všechny kteří sledují tento film, bych chtěla říci, že je rozumné to nejprve konzultovat s lékařem, protože v některých případech může dojít ke stavu, kdy jsou vyloučeny některé léčebné postupy. Takže moje rada má pouze obecný charakter a promluvte si s lékařem. Výzkum dále ukázal, že v aerosolech je přítomný titan a jiné těžké kovy a také hořčík. Dlouhou dobu jsem nemohla pochopit, proč tomu tak je. Vždy jsem vybízela své pacienty, aby doplňovali hořčík v těle. Ale můj bratr který je fyzik mě jednoho dne, dal náhodou odpověď na otázku, kterou jsem hledala 2 nebo 3 roky. Proč dnes pozorujeme tolik případů krevních sraženin a srážení krve? Dnes je to skutečná epidemie! Dnes neustále běží reklamy na výrobky na ředění krve. Ukazuje se, že spojením hliníkových iontů s těmi s hořčíku, se způsobí zahuštění krve. Takže to je ten důvod, proč jsou tyto dva prvky přítomny v aerosolech. Na ředění krve navrhuji kořen zázvoru. Já sama každý den používám, kapsle z kořene zázvoru. Bylina Ginkgo biloba - Jinan dvoulaločný, je také lék na ředění krve. Ale pokud budete brát syntetické chemikálie na ředění krve, nesmíte už přidávat žádnou z těchto věcí, protože krev se může příliš naředit, a existuje nebezpečí, že potom nebudete moci zastavit krvácení. Takže pokud užíváte syntetické přípravky, nepřidávejte už zázvor, ginkgo bilobu, nebo něco podobného. Pokud nechcete používat syntetické přípravky, přírodní prostředky, jsou na ředění krve velice dobré. Navíc se mě lidé ptají, jak se mohou chránit, aby znovu neměli problém s dýcháním, Odpovědět na tuto otázku je těžké, ale radím lidem! Nejezte margarín (rafinovaný olej)! Nepijte vodu z vodovodu (je otrávená fluorem)! Tyto věci nejsou pro vás dobré!

Nemůžu říci lidem aby přestali dýchat, ale mohu říci, že pomocí finančních prostředků, je možné škodlivé látky odstranit. Také Clifforde dobře víte, že nosím roušku na obličeji. Možná tak vypadám hloupě a lidé se na mě dívají, ale musím říci, že od té doby kdy jsem ji začala používat, jsem si všimla velkého zlepšení, vzhledem k příznakům které jsem dříve měla. Také je velmi dobrý přírodní prostředek, který se jmenuje křemelina, který má jedinečnou schopnost, vázat těžké kovy a potom je odstranit z těla (je to sypká hmota ze schránek jednobuněčných řas). Ve většině dietních obchodů se prodává pod názvem "Bentonit" (nezaměňujte s bentonitovou hlínou). Ale je třeba se přesvědčit, že se jedná o čistou křemelinu, protože na mnoha místech tomu tak není. Ale pokud máte jistotu že se jedná o čistou křemelinu, berte ji každý den k odstranění těžkých kovů, protože všechny jsou pro tělo velmi škodlivé. Znovu opakuji, lněný olej, krillový olej, omega 3-6-9 mastné kyseliny, jsou dnes nezbytné pro fungování mozku a také draslík. Nosní dutiny, to je dnes další epidemie. Já i moji přátelé používáme sprej z koloidního stříbra. Je velmi efektivní a pomáhá čistit dutiny od všech částic, které přispívají k jejich infekci (používají ho i kosmonauti jako nejlepší dezinfekci).

Nevím, jestli si Clifforde pamatujete, jak jeden z nejlepších odborníků na plicní choroby ve Spojených státech, byl pozván do televizní show "Today". Bylo to v souvislosti s velkým nárůstem plicních onemocnění a myslím že to tenkrát moderovala Kathy Kurik, ale nemohu si přesně vzpomenout. Úmrtnost na plicní onemocnění vzrostla za posledních pět let, 3krát až 8krát! To je skutečně děsivé! Znamená to, že třetí nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi, jsou plicní onemocnění!

Jedná se o systematickou otravu, která se u různých lidí, projevuje různým způsobem. Je to v závislosti na síle jejich imunity, genetice a mnoha dalších faktorech. Tyto jedy se budou i nadále, projevovat různými způsoby. Nemoc se nikdy nevyvine náhle, ale postupně bude přibývat lidí s oslabenou imunitou. Bude více lidí, kteří se nebudou cítit dobře a více mladých lidí, kteří na vrcholu svých sil budou trpět nemocemi, které nejsou typické pro jejich věk. Když se podíváme o 5 - 6 roků zpátky na onemocnění lidí, do doby kdy začalo rozprašování aerosolů. Nejprve onemocněli a umírali většinou starších lidé a děti, ale teď se to týká všech věkových skupin. Studenti, mladí lidé mezi 20-30 roky a lidé středního věku. Před 5-6 roky trpělo v Albuquerque astmatem 6-8% dětí.

Nyní je tento podíl 70%! To je katastrofální! Jedná se přeci o děti!

Všem kteří sledují tento film, bych chtěla říci, že jednou z prvních a nejdůležitějších věcí, je začít zdravě jíst! Zlikvidujte všechno nezdravé jídlo, konzervované potraviny, a začněte jíst čerstvé potraviny a vitaminové produkty. Pokud je to možné, potraviny také lépe ukládejte. Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu, protože ničí trávící enzymy a většinu živin. Takže začněte u vaší stravy, protože vaše tělo je dnes pod takovým útokem, který nemá v dějinách lidstva obdoby!

 

 

—————

Zpět