Alternativní medicína mimo zákon? Vracíme se zpět do totality?

10.10.2014 12:43
Zář302014

 

Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech mírné svobody, kterou jsme jako by dostali za odměnu za léta socialistické totality, nastává doba návratu do nového totalitního systému. Tentokrát ne pod taktovkou ideologie, ale pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických. V posledních několika měsících se zcela zásadně mění legislativní stránka praktikování alternativní medicíny. První na řadu přišla homeopatie praktikovaná odborníky – nelékaři.

Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí. Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb., který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři. V současnosti již dva homeopati nelékaři mají úředně zastavenou činnost homeopatického poradenství v důsledku „porušení“ zákona o zdravotních službách. Zákon prý porušili tím, že někoho léčí. Přišli je vyšetřovat úředníci krajského úřadu zdravotního odboru (kteří m.j. od homeopatů požadovali veškeré zápisy a poznámky týkající se rozhovoru s klienty!) a došli k názoru, že podle nového zákona o zdravotních službách nesmí provozovat poradenství v klasické homeopatii, přestože ho bez problému praktikovali mnoho let se vší potřebnou kvalifikací. Byla jim v rámci správního řízení udělena vysoká pokuta za praktikování homeopatie jako léčebné metody a zakázaná činnost homeopatického poradenství.

Došlo k odvolání na Ministerstvo zdravotnictví, které ve svém mnohastránkovém právním rozboru odvolání zamítlo a říká, že praktikování homeopatie nelékaři je v současnosti nezákonné a že homeopatie bude v rukách lékařů „bezpečnější“. Oba dva případy nyní míří ke správnímu soudu. Tvrzení, že v rukách lékařů bude homeopatie „bezpečnější“ je pouze zástěrka a matení veřejnosti. Nevím ani o jednom případu, že by v minulosti homeopatická léčba u nelékaře – homeopata, který metodu řádně vystudoval a dodržuje příslušná etická pravidla, došlo k jakémukoliv poškození zdraví (na rozdíl od lékařských profesí, kdy o kauzách ohledně újmy na zdraví slyšíme poměrně často).

O co jde tedy doopravdy?
Je zřejmé, že nové legislativní změny ohledně „zákona o zdravotních službách“ a jejich důsledky pro alternativní medicínu jsou dílem farmaceutické lobby. Farmaceutické firmy prostě nechtějí celostní homeopatii, nechtějí alternativní medicínu, nechtějí, aby se chronicky nemocní lidé uzdravili a přestali brát kvanta chemických léků, z kterých mají farmaceutické firmy astronomické zisky. Doposud byla strategie farmaceutických monopolů homeopatii zesměšnit a zdiskreditovat na veřejnosti jakožto nevědeckou a šarlatánskou metodu. Toto zadání do teď například intenzivně plnil spolek „vědců“ Sisyfos. Nicméně obliba homeopatie v ČR posledních letech stoupá a spotřeba homeopatik u našich občanů roste. Je zřejmé, že tato strategie homeopatii omezit, nevyšla.

Naši občané homeopatii chtějí. Je proto potřeba zkusit novou strategii, jak zlikvidovat celostní homeopatii. Nelékařům to v prvním kroku zakážeme zákonem pod záminkou, že v rukou lékařů to bude „bezpečnější“ a v druhém kroku to lékařům natolik odborně a právně omezíme (nevědecké, neprůkazné atd.) že z celostní homeopatie v ČR prakticky vymizí. Je dokonce možné, že je to mnohem jednodušší a farmaceutické koncerny se prostě v budoucnu chystají vyrábět například alopatické léky v kombinaci s homeopatickými vícesložkovými preparáty, protože prostě zjistily, že to lidé chtějí a budou z toho mít další finanční zisk. I to může být důvod, proč teď najednou homeopatii výhradně zařadit mezi alopatii. Možností je několik, ale určitě není důvod odborníkům na homeopatii z řad nelékařů, kteří metodu studovali 4 roky, zakázat homeopatickou praxi kvůli bezpečnosti.

Zdůvodnění, že homeopati v ČR bude lépe v řadách alopatické medicíny navíc kulhá na obě nohy. Není vůbec tajemstvím, jaký postoj k homeopatii zastávala a dodnes zastává samotná alopatická medicína v ČR, jejíž výhradní součástí se teď homeopatie má stát. Jen pro připomenutí, v r. 1996 byla vyloučena Česká lékařská homeopatická společnost z řad České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro nevědeckost. Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně je sdružení všech lékařských odborných spolků a odborných společností (cca 107) působících na území ČR, které léčí vědecky „lege artis“. Dodnes je toto rozhodnutí platné.

Nevole většiny lékařů a prakticky všech výše postavených lékařů (vedoucích lékařů, primářů, vedoucích klinik apod.) k homeopatii jako takové je všem asi dostatečně známá. V podstatě i historicky to nikdy nebylo jinak. Stačí se jen podívat do Organonu na nepřátelské postoje alopatické medicíny vůči homeopatii, s jakými měl zkušenost i sám Hahnemann. Vědecká rada České lékařské komory sice lékařům praktikování homeopatie povolila, nicméně současně postavila homeopatický lék na úroveň placeba.

Všichni lékaři, kteří předepíší homeopatický lék, tedy právně podávají placebo, tj. z právního pohledu neúčinný lék. Navíc na každém homeopatickém léku je napsáno – „u tohoto léku nebyla posuzována jeho účinnost“, jako podmínka pro registraci homeopatik v ČR jako léku. Ze všech stran je tedy po právní stránce pro lékaře v medicíně nastaveno – raději homeopatii nedělat vůbec, a když ano, tak nikdy nepodávat homeopatický lék místo alopatického (např. chřipka – raději podat antibiotika plus Belladonu, než přesný homeopatický lék samotný). Nebo v chronických případech nepodávat homeopatický lék se záměrem postupného vysazování alopatických léků při zlepšování stavu a úplného vysazení alopatických léků při uzdravení. Právní postavení homeopatie v medicíně je nastaveno tak, aby byly trvale zachovány veškeré chemické chronické léky (vědecký lék, u kterého byla ověřena účinnost) a k tomu případně přidat nějaká ta homeopatika.

Je tohle homeopatie, kterou chceme? Ano, znám lékaře homeopaty, kteří si i za takového právního nastavení v medicíně odváží podat v akutním stavu přesný homeopatický lék místo alopatického nebo praktikovat celostní homeopatii, jejímž cílem je uzdravení a tím pádem takové pacienty dovést na postupnou nezávislost na chronických alopatických lécích. Ale to je výjimka, hrst statečných, před kterými já osobně smekám. Zdůvodnění, že homeopatie bude bezpečnější“ v rukách lékařů, má ještě jednu perličku. Homeopatii nikdo oficiálně lékaře neučí. Homeopatie se nevyučuje ani na lékařských fakultách, ani na doškolovacích ústavech pro lékaře. Ministerstvo zdravotnictví ve svém odvolávacím dokumentu uvedlo, že budou dělat nově homeopatii pouze lékaři, zapomnělo ovšem dodat, že je to nikde nebude učit a tudíž to nebudou umět. Takový detail. Je to jako kdybychom teď měli povinně chodit s bolavým zubem k nějakému lékaři, který nikde stomatologii nestudoval, třeba k ortopedovi. Prostě stačí, že je to lékař, a tečka. Připadá vám to absurdní?

Ale zdůvodnění Ministerstva zdravotnictví ohledně homeopatie je v principu úplně stejné – předpokládá se, že když jste něčeho lékař, tak to na „bezpečné“ praktikování homeopatie úplně stačí. To, že lékař, který chce praktikovat celostní homeopatii, nepoužije ze studia medicíny na lékařské fakultě pro homeopatii prakticky vůbec nic, ani to, že homeopatie je diametrálně odlišná od alopatie, nikomu na Ministerstvu zdravotnictví nevadí. A nebo je to záměr? Pokud bude homeopatie pouze v rukách lékařů, stane se pro řadového občana prakticky nedostupná i z důvodu specializací v alopatické medicíně. Lékař, který má specializaci v oboru kožní lékařství nesmí léčit např. interní nemoci a internista nesmí zase léčit např. onemocnění pohybového aparátu. To vše ovšem bude pak platit i pro homeopatii v systému alopatické medicíny, jak jinak.

Homeopatie není nad-oborová disciplína, homeopatie není v medicíně vůbec žádná disciplína nebo specializace, bude vždy „přilepena“ k základní atestaci lékaře. Podle nového zákona pokud budete mít například gynekologické onemocnění a budete ho chtít řešit homeopaticky, budete muset zajít za ženským lékařem – homeopatem. Homeopat-neurolog nebo homeopat-pediatr a všichni ostatní Vás musí odmítnout. Tím se počet možností vyhledat erudovaného celostního homeopata opět výrazně redukuje.

Chci ještě zdůraznit, že nemám absolutně nic proti homeopatii praktikované lékaři. Mnoho lékařů jsem sám homeopatii učil, mnoho lékařů homeopatů je mými dobrými přáteli a velmi si vážím jejich odvahy praktikovat poctivou homeopatii navzdory překážkám a omezením, které v medicíně existují. Všem lékařům, kteří homeopatii praktikují, ze srdce přeji mnoho spokojených pacientů. Chci jen poukázat na to, že Ministerstvem zdravotnictví deklarovaná vize, že homeopatii jako takové bude lépe v alopatické medicíně, je lživá. Chci ukázat na fakta, že praktikování homeopatie pouze lékaři s sebou přináší pro řadového občana zásadní a radikální omezení v dostupnosti holistické homeopatie. Znamená to prakticky konec celostní homeopatie v ČR. Není principiálně možné, aby celostní léčebná metoda (homeopatie) se spirituálními kořeny mohla existovat v rámci systému, který není založen na celostním přístupu k léčbě a je ryze materialistický. Nikdo nemá právo v demokratické zemi diktovat jaká homeopatie zde bude dostupná. Pokud je to záměr našich politiků, jak tomu nasvědčuje současný postup našich úředníků, tak to nový zákon „o zdravotních službách“ beze zbytku splnil. Deklarovaná „bezpečnost“ je cílené matení veřejnosti.

Co nám přesně nový „zákon o zdravotních službách“ říká?372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
§ 2
(2) Zdravotními službami se rozumí
b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující
rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým
pracovníkem, kterého si pacient zvolil,(4) Zdravotní péčí se rozumí
a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále
jen „nemoc“),
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu,Je zřejmé, že zákon je napsán natolik obecně, bez jakékoliv hranice a vymezení, že v této podobně zamezuje, vedle homeopatie, provozování v podstatě jakékoliv alternativní medicíny nelékaři. Každý léčitel „posuzuje zdravotní stav“, případně „provádí opatření u fyzických osob za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu“. Pro ilustraci absurdity tohoto zákona – i tarotové karty, vyložené na „zdravotní stav“, za úplatu, je podle nového zákona zdravotní péče! (§2, odstavec (4) Zdravotní péčí se rozumí, 5. posuzování zdravotního stavu).

Západní školská medicína si tímto zákonem udělala výhradní a absolutní monopol minimálně na slova léčba, nemoc, zdravotní stav a vše, co je s tím prakticky spojeno. Zásadní je, že zákon porušuje základní právo dané naší ústavou, a to je svobodná volba toho s kým a jak budu konzultovat svoje zdraví a kde mohu hledat pomoc v případě nemoci.

Chystáme petici a budeme rádi, když ji podpoříte svým hlasem. Petici je možné stáhnou na webu www.homeopaticka-fakulta.cz. Budeme rádi, když každý z Vás osloví svého spádového poslance a senátora, protože i oni, nebo jejich strana tento absurdní zákon odhlasovali – možné vzory pro mailovou korespondenci s politiky najdete na tomtéž webu. Veškerou Vaši pomoc uvítáme, pište na mail homeopat-fakulta@centrum.cz

Chtěl bych tímto vyzvat všechny zatím roztříštěné a nespolupracující homeopatické směry a školy ke společnému postupu a spolupráci.

Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.
Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

 

—————

Zpět