Antonín Baudyš - Rusko jako zlaté vejce

17.04.2014 11:11

Rusko jako zlaté vejce

 

 

Přemýšleli jste někdy, odkud se berou všechny věci? Všechny věci v obchodech? Odkud teče všechna ta nafta? Odkud se bere všechen ten zemní plyn? Ano, z nitra Matky Země. By měla znít první správná odpověď. Anebo z Číny. Může znít druhá, skoro správná odpověď. Ale odkud berou všechen ten výrobní materiál Číňané? Odevšad. Z celé planety. Z Evropy však zrovna ne. A ze Spojených států a Kanady také zrovna ne. Odněkud jej ale brát musí. Když Evropané vybombardovali Libyi, mj. i proto že jí dlužili příliš moc peněz za neproplacenou naftu, zjistili, že čtvrtinu nerostných nalezišť v Libyi si už koupila Čína. To byl trochu problém. Říkal mi český vojenský přidělenec v nejmenované severoafrické zemi. A pro změnu český velvyslanec v Austrálii zase na místě shledal, že většinu tamních nerostných nalezišť - a patří k těm největším na světě - mají koupeno opět Číňané. Na 50 let dopředu.

 

Jeden zdroj rezerv & jeden výrobce

Jinými slovy, máme na planetě relativní materiálovou nouzi. Máme jednoho globálního výrobce, který skoupil většinu hmotných zdrojů. Poradce prezidentů Cartera a Obamy, Zbygniew Brzezinski, napsal už v roce 1997 ve své pravdomluvné knize Velká šachovnice - aneb náčrt světové diktatury (celý text knihy ZDE), že Spojené státy pro udržení své pozice globálního lídra, potřebují splnit jednu podmínku: ovládnout Eurasii. Eurasie je totiž klíčovým kontinentem planety, držícím 60% globálních nerostných surovin a 75% obyvatelstva. Brzezinski říká dosti srozumitelně na straně 30: "Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Eurasie … nyní má hlavní slovo v Eurasii neeurasijská mocnost - ale americký globální primát přímo závisí na tom, jak dlouho a jak efektivně si převahu na eurasijském kontinentě udrží."

 

 

 

Hlad po Rusku

Rusko bylo posledních dvě stě let v kuse cílem expanzivních snah. Napoleonovo velikášství si na Rusku vylámalo zuby. První světová válka vznikla na objednávku bank a exportu, aby otevřela trh čtyř monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Turecka a ... Ruska. O tom, jakým způsobem byli Lenin a Trockij financováni a podporování zejména Rockefellerem a jeho koncernem US Steel, už se lze dočíst. Pokud čtete a trochu hledáte. Stanfordský historik ekonomie, Antony C. Sutton toto ukázal přesvědčivým způsobem, ve své knize Wall Street And The Bolshevik Revolution. A je to vysvětlení, které dává smysl. Na rozdíl od vysvětlení jiných. Historie se opakovala s Adolfem Hitlerem. Pro nacisty bylo obsazení ukrajinského, ruského a kavkazského prostoru úkolem, který si mohli ušetřit, ale investovali do něj naopak největší část svého vojenského potenciálu. A ne jinak je Rusko finálním cílem tzv. čtvrté říše, představované globálním kapitálem a jeho prozatímním centrem, ležícím ve Spojených státech.

Rozpad koloniálního systému

Nejdůležitější událostí dvacátého století byl rozpad koloniálního systému. Není to samozřejmé všem, protože média nám soustavně nabízejí optiku, ve které nejdůležitější událostí byla druhá světová válka, respektive holocaust. Byla to nejvýznamnější válka, největší tragédie, ale nikoliv nejvýznamnější událost. Západní svět parazitoval na třetím světě od dob Kryštofa Kolumba až po vzepření se Mahatmy Gandhiho. A nejdůležitějším mužem 20. století byl právě Gandhi. Jak bývá cudně neříkáno. Jednotlivec zboural vládu Velké Británie, tehdejšího planetárního hegemona a nastartoval dominový efekt, který se dosud nezastavil. Podporován universem. Universum totiž miluje spravedlnost. A vývoj.

Rusko jako hlavní zásobárna

Stačí letmý vhled do wikipedie, abyste zjistili, že Rusko je největším výrobcem nafty a držitelem největších zásob zemního plynu na planetě. Třetí největší zásobárnou uhlí, třetím největším producentem energie, 4. největším producentem jaderné energie. Čtvrtým největším zemědělstvím. Největším producentem ovsa, žita, ječmene a slunečnicových semen. Největším producentem azbestu, diamantů, niklu a paladia. Osmou největší ekonomikou světa, a zemí s nejvyšším procentem vysokoškolského vzdělání z celého eurasijského prostoru. Země je na tom prachbídně s kvalitou života, s korupcí a se svobodou slova. Nechali byste si však takové zlaté vejce nechat utéct před očima? Když je kapitalismus se svojí nekontrolovanou výrobou a neomezenou produkcí právě na nerostných surovinách absolutně závislý? Když už máte největší armádu na světě, vojáky rozmístěné v osmdesáti zemích světa a skrytě kontrolujete většinu vlád? Když otevřeně kontrolujete veškerý elektronický a informační pohyb na planetě? Když už jste prostřednictvím Světové banky a Mezinárodního měnového fondu úspěšně zplundrovali a vykradli tolik ekonomik světa? Když si můžete zaplatit převrat v kterékoliv zemi světa, protože jej platíte nekrytou měnou?

Překážka jménem Putin

Jediný důvod, proč síly korporátního fašismu zatím ještě Rusko neovládly, ekonomicky ani vojensky, se jmenuje Vladimir Putin. Do jeho nástupu šlo všechno jako po drátkách. A dodnes nikdo nenapsal, že Putin je nejschopnějším vládcem, jakého Rusko mělo od Petra Velikého. Nejsem jeho vyznavačem ani obdivovatelem. Ale elementární intelekt by měl stačit komukoliv k tomu, aby tento prostý fakt rozpoznal. A pak tu je ještě největší arzenál jaderných hlavic, pět tisíc aktivních, z celkových osmi tisíc. Jaderné zbraně chrání Rusko před agresí. A právě radar, který měl stát v Brdech, byl schopen neutralizovat ruské jaderné rakety, které by Rusko odpálilo v případě svého napadení. Radar však zatím nestojí, útok se konat nemůže. Vázne i spuštění války proti Iránu, třetího největšího vývozce nafty a druhého největšího zemního plynu. Vázne totiž zničení íránského partnera, Sýrie. Která by v případě napadení Iránu smazala Izrael z mapy. Tak to je. Pokrytecké řeči o demokracii a lidských právech se však budou omílat ještě dlouho a pod povrchem se bude nadále odehrávat tento evidentní boj o suroviny.


Rusko a peníze


Jisté je však jedno. Do Ruska bude proudit stále více peněz. Už nyní je Rusko třetím největším držitelem devizových rezerv na planetě. Po Japonsku a Číně. Tak jako enormně zbohatla a podražila Austrálie, v důsledku masivní těžby, tak je v podstatě jisté, že se Rusko stane časem nejbohatší zemí na planetě. 

—————

Zpět