Archanděl Michael: Ruský meteorit by byl způsobil novou dobu ledovou

01.04.2013 16:59

 

Závěr si udělejte sami, jen přeposílám

 

 

 

Archanděl Michael: Ruský meteorit by byl způsobil novou dobu ledovou

V návaznosti na článek  a video Ruský meteorit rozstřelilo UFO:


Archanděl Michael, 13. březen 2013

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-ascension-is-not-distant-but-very-current-and-underway-part-12/

Překlad: OrgoNet

Archanděl Michael: Zdravím vás. Jsem Michael, archanděl lásky, válečník míru, a vítám vás všechny. Zvu vás, abyste sdíleli radost, smích, rozvoj, pravdu, můj jasně modrý plamen. Jsem rád, že jsem s vámi v této době rozvoje a změny, ukotvování nové reality Zlatého věku Gaii a sladkosti na této planetě.

Vím, že je toho hodně, o čem si přejete hovořit, a proto předejdu některým vašim dotazům - chci, abyste pochopili, že pokud jde o rozvoj vašeho energetického pole, velká část se již proměnila, vzrostla, posunula se, ustálila se.

Takže, i na toto se, přátelé, dívejte, když pátráte po prvcích změny. Podívejte se do svého nitra a uvidíte, jak jste se změnili, jak jste vyrostli, jak cítíte, reagujete, angažujete se, jednáte, jak se to vše posunulo.

Buď zdráv, Steve. Kde si přeješ začít?

Steve Beckow: Dříve než začneme mluvit o hlavním tématu, což je plná obnova vědomí, mohu tě požádat, abys pohovořil o meteoru, který zasáhl Rusko? V soukromém rozhovoru 8. března jsi mi řekl, že by byl způsobil novou dobu ledovou. Můžeš to potvrdit mým posluchačům, a třeba uvést nějaké podrobnosti o procesu, kterým by vznikla doba ledová, a jak se tomu zabránilo?


Archanděl Michael: Ne, řekl jsem ti, že jediným referenčním bodem, který byste měli ohledně katastrofy a škody způsobené meteorem, by byl nástup nové doby ledové.

Meteorit se dostal velice blízko k Zemi, a díky stálepřítomné bdělosti a šlechetnému zásahu vašich hvězdných bratrů a sester tato událost neproběhla v plném potenciálu. I když došlo k nějakým škodám a zraněním, zajisté to nebylo na úrovni, která byla možná.

Byla to pro vás příležitost podívat se nahoru a uvidět velice jasně zásah a ochranu. Stále žádáte o viditelná znamení, a tohle bylo jedno z nejviditelnějších znamení zásahu vašich hvězdných bratrů a sester. Je to prvek Odhalení, ať už to za něj chcete pokládat či ne. Prostě je.

Co by se bylo stalo, kdyby došlo k plnému účinku této události na planetu? Poškození by způsobilo katastrofické i klimatické změny. To jsem měl na mysli, když jsem ti to říkal. A bylo by to podobné jako při posunu a rozkolísání osy planety. Bylo by to změnilo centrální bod Gaii.

Klimatické změny by byly velmi a velmi dramatické a destruktivní pro celé lidstvo, které je již v procesu změny. Vpravdě by to změnilo celý postup, v jehož středu právě jste.

Fyzický vliv toho meteoritu by byl geologicky a fyzicky tím, co nazýváte pohromou a katastrofou. Ale větší katastrofou by určitě bylo to, že velká část lidstva, celého kolektivu, by se nejen dostala do strachu o přežití, ale jejich pozornost by se přesunula zpět na otázky migrace a změn v geologické topografii.

Odvrátilo by to pozornost od toho, čím právě procházejí, a to je posun lidského vědomí, který by se dostal na vedlejší kolej. A z naší perspektivy by toto byla ještě větší katastrofa.

Došlo tedy k tomu, že zásah vašich hvězdných bratrů a sester předešel katastrofě na mnoha a mnoha úrovních. A na vaší planetě není mnoho takových, u nichž bychom si všimli, že řekli děkuji, nebo vyjádřili vděčnost silám, které zasáhly. To je divné, ne?

SB: Ano.. Dovolte mi, abych poděkoval za ně. A my už tak trochu známe galaktiky, takže bychom se třeba mohli dovědět, jaké lodi to byly. Z Plejád, ze Síria, Arkturiánské? Jak udělaly to, co udělaly? Vypadá to, jako by proletely přímo středem meteoru. Je to tak?

AAM: Ano, je to tak, Víte, že to byl zejména zásah Plejáďanů, ale byla tam i pomoc Arkturiánů. A pokud máte na mysli technologii, víte už, že lodi jsou velmi organické, živé, cítící, kooperativní bytosti, ale mají též schopnost vytvářet silová pole, něco jako štíty, které mohou vydržet nejen tlak, ale i teplotu, oheň, vše, na co si pomyslíte. A jediným způsobem, jak rozptýlit meteorit, bylo proletět skrze něj. To bylo nejúčinnější opatření. Plejáďané totiž nechtěli použít paprsek laserové technologie, který by mohl nechat meteorit explodovat/implodovat, protože by to bylo vidět a bylo to sledovatelné jako paprsek energie. A někdo by si to mohl interpretovat jako zbraň. A to by nesloužilo jejich strategii. Protože, ať už říkáte, že lidé jsou připraveni na mimozemšťany či ne, stále jsou síly a jednotlivci, kteří by se domnívali, že je to uvrhlo do nebezpečné zóny. A proto byla použita tato strategie.

Pro lidské bytosti je tím poskytnuto také velmi jasné znamení. Protože z jejich hlediska, z jejich perspektivy chápání, když uvidí video lodi prolétající skrze meteorit, v nich se to na podvědomé úrovni přeloží jako „Naši hvězdní bratři a sestry jsou ochotni se obětovat a zemřít pro nás, pokud je to nutné, aby nás ochránili.“ A to je silné poselství. A mimochodem velmi pravdivé.

SB. To si jistě zaslouží naše díky. A neodpustím si poznámku, že v tom je ironie. Existují filmy jako Deep Impact, které se nás snaží vyděsit událostmi konce světa, kdy vesmírné lodi (jako Messiah) sestřelí meteorit. A zde máme událost, která mohla být právě tou katastrofou konce světa, a hvězdní bratři a sestry nás před touto katastrofou ochránili. To je hluboká ironie.

AAM: To není vůbec ironie, můj milý! Mnohé z těchto myšlenek, s nimiž přicházejí vaše různá média a zábavní průmysl, jsou naaranžované.

SB: Ano. A v těch filmech jsou často mimozemské bytosti představovány jako predátoři. A zde ve skutečnosti zachránily svět velmi reálným způsobem.

AAM: Ano, hvězdné bytosti všech těch různých značek, barev, národností, linií, forem, nejsou predátorské. To je jen přání vytvořit vnějšího nepřítele, což se děje, jak dobře víš, nepřetržitě a hroznými způsoby na celé planetě, mezi národy a názorovými systémy. A je tu lidská touha – na níž pracujete vy i my – cítit, že potřebujete mít vnějšího nepřítele, abyste si dokázali, že jste král nebo královna, že jste vítěz, je to měřítko moci a síly, což je velmi smutné.


Je stále více filmů a forem zábavy, které ukazují jednotu rodiny a celé komunity různých národů a vašich bratrů a sester, a staré vzorce jsou již v procesu rozpadu.

https://youtu.be/WaQIPBqoQ-Q

—————

Zpět