Áriové 15.7.2014 Jak pracovat s vlastní DNA

01.08.2014 10:17

Áriové 15.7.2014

Jak pracovat s vlastní DNA

Co je lem Jednoty a potřeba v něm očistit i své vlastní energie.

 

Lidská DNA, buněčná struktura, kvantové vědomí – toto vše jsou synonyma toho, kdo vlastně jste. Ve vlastní DNA máte každý své božství, dokonalý „zápis“ všeho kým jste kdy byli, všeho co jste kdy prošli. Pouze čas chápejte ve všech rozměrech 3D, to znamená v minulosti, budoucnosti i přítomnosti. Máte ve své DNA obrovský poklad – a zároveň, vy, každý člověk jste nejcennější částí toho pokladu. Jste srdcem či mozkem tohoto pokladu, veškerého poznání. Poznání vyžaduje ucelené zkušenosti, proto chcete-li postoupit dál, vždy se ptejte, jestli zkušenost v tom či tom je ucelená. Smyslem vašeho lidského bytí na Zemi je vytvořit novou Zemi, to znamená zvednout vibrace lidí na tak vysokou úroveň pochopení a přijetí, aby v lidském soužití a chování mohla být hlavní stmelující emoce lásky, soucítění, vzájemné spolupráce, tolerance a svoboda.

 

Toto vzestoupení je záležitostí každé lidské bytosti. Pro každého z vás znamená přijetí sebe sama, života, celého bytí, protože v tom všem je hluboký smysl.

 

Postupujete velice správně formou očisty a postupného přejímání sebe i veškerého života. Je to vaše cesta k poznání sebe sama, života i bytí.

 

Jak pracovat s vlastní DNA? Hovořte s ní, hovořte se svými buňkami, vstupujte do své vlastní kvantové multidimenzionální energie. Najděte si svůj čistě osobní způsob, jak se svou kvantovou energií sami se sebou propojit. Zkoušejte, vytrvejte a věřte. Má to smysl, výsledky se neobjeví tím způsobem, který očekáváte, ale třeba později a mnohem lépe než jste si dříve dovedli jen pomyslet. Věřte, drazí, a vytrvejte. Mnozí z vás, když se výsledky neobjeví dostatečně rychle a podle vašich představ, zmalomyslní a přestanou.

 

Neexistují nějaké formule jak se svou DNA pracovat. Komunikujte propojujte se a vnímejte se, vždyť DNA, její kvantová energie, to jste všechno vy. Poznáváte sebe, své neomezené dary, možnosti, schopnosti. Komunikujte, jen vaše duše ví, kdy a jak je možné vše uvolnit, propojit do vašeho současného lidského vědomí. Jak se budete očišťovat, v lásce stále víc přijímejte sami sebe i život, budou se zvyšovat vaše vibrace a stále víc se pak může aktivovat i vaše DNA. Vydržte, hovořte se svými buňkami, se svou DNA.

 

Lem je lem, který svým polem lemuje jednotu. Je to pole vašich prvních zkušeností. Veškerých, ponejvíce, neláskyplných zkušeností. Z lemu jednoty jste se dostali dál, členění jste si určili sami. Co k lemu jednoty povědět? Na své cestě se vibračně dostáváte k vibrační úrovni lemu jednoty a tudíž se setkáváte s vlastními stopami, plnými neláskyplných energií. Vyčistěte je, drazí, způsoby znáte.

 

Neklesejte na mysli, že je to nekonečný proces čištění, není to tak. Jakmile se ještě více zaktivuje vaše DNA, pochopíte to a věřte, budete šťastni, že jste vytrvali. Vydržte.

 

Objímáme vás a jsme s vámi,  Áriové

 

Vaše DNA je plná vašich přesvědčení o sobě, životě na Zemi i jinde, schemat. Je pokryta nánosy nepotřebných energií. Ty se z části uvolňují vaší duchovní prací, ale někdy na nich máte závislosti a tak visí už jenom na tomto kousku. V největší míře tuto očistu blokují závislosti vašeho Ega. Vnímejte pozorně, co vás brzdí a nechcete to pustit, co vám již neslouží. Zaměřte se na nová poznání, nová řešení a nechte je k sobě přijít. Dovolte to. Novým řešením dejte čas, trpělivě čekejte a ony se objeví. Vaše Ego se tomu protiví, nechte je být a transformujte jej každou chvíli láskou a postupnými krůčky se toto naučte.

 

Nechte k sobě přijít své vnitřní dítě, ženu i muže a s jejich pomocí se podívejte na ty situace. Z nových pohledů lépe uvidíte na schémata, která už neslouží  a budete jim moci dát vale.

 

Lem jednotyv lemu jednoty víří energie, které jsou pro vás obrovským zdrojem vnitřní síly a propojení. Abyste na ně mohli dosáhnout, je třeba je ovšem pročistit, jinak byste tyto energie používali neláskyplně, což by samozřejmě ovlivňovalo i vaše emoce a činy. V čistém propojení s touto energií dosáhnete širšího poznání svého bytí, své tvořivosti, svého propojení se Zdrojem.

 

Ve volných chvílích tuto oblast naplňujte energií boží milosti a odpuštění, žádejte ty, kterým jste ublížili a odpouštějte i sami sobě.

 

Milujeme vás, Áriové

 

Vaše Dna se mění, to víte. Vaše struktura se více a více připodobňuje fungování vesmíru a konkrétně vaší sluneční soustavy. Byli jste v minulosti odpojeni a vaše DNA mutovala, ať už zásahem Anunnaků, či jiných bytostí. Nyní se navracíte - nejbližší vibrace kolem vás je Slunce a také Měsíc. Sluneční paprsky jsou pro vás zdrojem prvotní energie z galaktického středu, ale jsou "upravené" tak, abyste byli schopni je vstřebávat. Začněte tedy vědomým přijímáním slunečních paprsků do svých buněk a do DNA. Budou tam samozřejmě bloky z minulých životů, ale také z temných fází, kdy jste si tuto čistou energii ze Slunce zakázali. Jde o napojení zdrojové energie Slunce a vaší DNA. Zní to jako prostý návod na něco, co se zdá přirozené, naciťte se ale do vyšších úrovní. Se zdrojem Slunce ve spojení s DNA v běžném rozpoložení zatím nepracujete.

 

Druhý krok je takto prosvícenou DNA pochopit (či ji začít chápat). Běžte svým vědomím do šroubovice DNA a vnímejte a propojujte se v lásce. Začnete poznávat informace o sobě samých. Toto vše je velmi jemné, jemnější než komunikace s těly či buňkami. Naslouchejte proto velmi pozorně - přijdou vám tak informace o vás samých, které jsou velmi prastaré a láskyplné.

 

Toto souvisí i s vaším druhým tématem - lemem jednoty. Skrz poznávání DNA se dostanete do hlubokého odpuštění a pochopení sama sebe a k soucitu. Této energie je třeba v prostoru mezi jednotou a tvorbou prvotních světů. Nezapomeňte, že rozpad jednoty byl nejvelkolepější krok vůbec, a tak i vaše činy byly veliké. Nabrali jste mnoho negativních zkušeností, ano, ale také utrpěli mnoho bolesti. Rozpadalo se vše a vy jste se rozhodli být aktivní. Bořili jste, protože to byla dopředná síla Boha. Jeli jste na vlně boření. Jste aktivní složkou celistvosti a vždy takoví budete. Jednota nejsou stojaté vody - i tam je pohyb. A vy jste jedni z hybatelů, proto je čas si odpustit, až toto pochopíte.

 

Někteří z hybatelů jsou například bytosti živlů. Tento příklad vám udáváme, abyste si dokázali představit svou sílu. Byla zamčená, protože jste se tak sami rozhodli. Ale protože kráčíte do světla, tato síla se bude postupně uvolňovat se zvyšováním vašich vibrací. I toto je vaše rozhodnutí a ani nevíte, jak nesmírně nás těší. I proto máte naši nejvyšší podporu.

 

Vaši Áriové 

 

Lidské bytosti se v této době dostávají na vibrační úroveň, která umožňuje znásobit sílu, kterou zpracovávají své záležitosti, která umožňuje zvýšit úroveň vědomí na úroveň kvantovou. V obraze, který byl ukázán, jsi mohla vidět, že nastal okamžik průniku pro aktivaci a otevření naprosto specifického kódu u každého z vás pro práci s kvantovým vědomím. Propojte se se svým Vyšším Já a proveďte společně tuto aktivaci a zrušení všech bloků, mnohdy i specifických, které vám brání s touto energií pracovat. Síla DNA je naprosto ojedinělá, obrovská. Síla, která v sobě obsahuje kromě energie zdroje i energii vašich zkušeností a poznání. Dokážete už přistupovat ke svému poznání s jiným úhlem pohledu, tedy s přijetím a láskou. Je proto možné i s vyšší silou kvantového vědomí nakládat se svými energiemi a naplňovat své záměry. Jsme velice rádi, že vám v tom můžeme pomáhat.

 

  Vaše reakce na vystoupení energií lemu jednoty je pochopitelná. Očekávali jste cestou k jednotě stále více lásky a jste zaskočeni intenzitou nelásky, která se zde objevila. Bylo to období bezuzdného hledání hranic, kam až mohu zajít a jak maximálně zakusit svou sílu. To, co jste zkoušeli, se naprosto vymyká vašim představám. Nyní je už možné tuto etapu vašeho vývoje otevřít, ale neznamená to, že byste měli upadat do deprese, obviňování se nebo hněvu. Pokuste se i tyto extrémní zkušenosti přijmout, vyrovnat se s bytostmi, kterým jste ublížili a naplnit vše láskou. Často jste zde byli osamělí, bezradní nebo zranění a podle toho jste reagovali. Nástroje kvantového vědomí, které se před vámi objevují, vám překvapivě rychle pomohou toto období zpracovat, Spolupracujte, prosím, se svou DNA, jsou v ní uloženy další možnosti, jak zvyšovat své vibrace, jak uvolnit svou tvořivou sílu.

 

Jsme s vámi. Áriové

 

 

Učíte se pracovat se svými schématy a opravdu, když do schématu dáváte svou láskou a lásku Boží a Boží milost, začíná se schéma měnit. Stejným způsobem se dá pracovat s DNA. Napřed si vytvoříš záměr, který vložíš do svého srdce, pak poprosíš dušičku, zda souhlasí, chvíli čekáš a když cítíš krásnou teplou energii nebo ti přímo dušička dá souhlas, tak vložíš záměr.

 

Např.  můj záměr je vyzvednout si ze svého akašického záznamu, z buněčné struktury, záznam, kdy mé tělo bylo absolutně zdravé. Tento záznam přijímám se souhlasem své duše do svého srdce a silou své lásky, lásky Boží a Boží milosti, o kterou prosím, vkládám tento záznam do své současné buněčné struktury a v energii zdroje přijímám tuto novou energii absolutního zdraví právě teď. Nespěchejte, prociťujte vše krásně přes srdce a uvidíte, jak si  budete otevírat své srdce lásce, tím také posilujete své myšlení, svoji víru. Bez lásky a víry to nefunguje. Děláte to celkem 21 x. Tím posilujete své srdce láskou i svou víru.

 

Lem jednoty. Zde se vracíte do prvotních zkušeností, ale také do úplně nové energie tvořivosti, kterou když vše vyčistíte, můžete začít používat. Prvotní energie byly jako rozstřely, šly rychle jedna za druhou. Abyste urychlili toto čistění, tak musíte jít přesně opačně – do klidu, míru a lásky. V klidném procítění láskou a vírou opět vše ve svém srdci čistíte a tím nacházíte svou hloubku a pravdu. Pokud to dokážete prociťovat klidně a v lásce, zjistíte, že to jde čistit téměř samo. Síla vaší lásky a víry, kterou tímto čistění v lemu posilujete, je vaší největší devizou v tomto životě a je to také zázrak, který máte v sobě. Přes složitosti se vracíte domů do lásky, víry a jednoty.

 

Vaši Áriové

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Lucka N., Karin L., Míňa N.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 21.7. 2014 - 27.7 2013

Milovaní,
lidé celého světa se sjednocují ve stále větších počtech, aby vyšli do ulic a dali vůdcům světa znát, že již nebudou jen tiše přihlížet nesmyslnému ničení   lidí  ani jejich domovů, ať je to kdekoliv na světě. Zatímco jsou použity síly, aby v lidech vytvořily strach za účelem jejich udržení pod kontrolou, probuzení lidé  na planetě se zvedají v rostoucím počtu, aby na planetě vytvořili změnu. Mainstreamové zpravodajství stále potlačuje zprávy o obrovském hnutí protestujících lidí ve velkých městech světa. Každou minutou se stávají lži, podvody a  kamufláže těch, co jsou u moci, zřejmějšími.

Zatímco se láskyplné energie božské ženskosti proudící na planetu prohlubují a zintenzivňují,  to, co není v souladu s láskou, bude  znatelné a vůči nim ve velkém kontrastu. Již nelze nikam schovat stinné aktivity. Když je srdce každého člověka naplněné láskou,  má schopnost cítit a vnímat faleš v druhých.  To se nyní začíná na planetě objevovat.  Lidé začínají vidět za masky, na opravdové motivace svých vůdců a na to, co se doopravdy děje, a dožadují se pravdy. Tito vůdci používají lsti v nepředstavitelné míře. Tyto aktivity si vyžadují, aby probuzení vystoupili a promluvili o své pravdě, protože na hluboké úrovni vědí, že čas ke spaní vypršel.

 

Sluneční paprsky jsou teď silnější než předtím a je záhodno, aby se každý chránil tím, že bude  jen minimálně vystavovat své tělo slunci v době nejintenzivnějšího slunečního záření a nosit  ochranné sluneční brýle vždy, když je během dne venku. Je vhodnější chodit ven ráno, abyste adaptovali své tělo na měnící se vzorce počasí. Zemské magnetické pole je více vyčerpané a to si vyžaduje, aby lidské tělo do sebe vstřebalo větší objem vzduchu na doplnění energie na všech úrovních. V této době velmi pomáhá cvičení s dýcháním zhluboka, protože magnetické pole  vysílá energii do všech částí těla prostřednictvím nervů a nervových center a jejich poboček.  Je důležité posílit své magnetické pole, aby se tělo a mysl dostaly  na vyšší úroveň zdraví a vitality.

 

Žádáme, aby ti, co jsou probuzeni, zůstávali klidní a aby v těchto neklidných časech udržovali světlo. Nyní je vašeho světla velmi potřeba. Hledejte a rozeznávejte pozitivní  vlastnosti v druhých, kteří jsou kolem vás a všemožně je podporujte. Jste vedeni. Podporujte ty, kdo riskují své blaho a hovoří pravdu a stojí ve svém světle. Rozšiřujte poselství o Nové Zemi všem, kdo jsou připraveni ho přijmout. V této době stojíte v oku uragánu a můžete směrovat povznášející, láskyplné a soucitné energie a myšlenky vašim bratrům a sestrám, aby se vyrovnali s odhaleními, které jsou součástí procesu probuzení.

 

Pro každou duši zažívající fyzické žití jsou to akce a zápas a úsilí, které odkrývají její jedinečné  dary a vlastnosti ducha. Když přestane vzdorovat proudění energií, přinášejících do jejího  bytí větší světlo, cesta objevů se stane cestou do realit, které předtím nebylo možné zkoumat. Je důležité udržovat si víru a postupovat vpřed a pamatovat na to, že v těchto časech podporuje každého z nás celý vesmír a že plejáda vysokodimenzionálních bytostí, které doprovázejí každého probuzeného člověka je větší než kdy předtím. Přijímejte lásku a vedení, které přinášejí, abyste byli v rovnováze a vyváženosti. V těchto časech nikdo nekráčí o své cestě sám...    

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com 
 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

„14 otázek“ - 2.část

Tento channeling byl předán v Reno, Nevada

23. února 2002

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Renu, 23. února 2002.

 

Otázka 8 – Jak mohu mluvit se svým tělem?

 

„Drahý Kryone: Slyšel jsem tě říkat, že můžeme mluvit se svými buňkami. Co to znamená? Jak to mohu udělat? V této místnosti jsou někteří pokročilí, kteří se dostali do situace, kdy museli mluvit se svou buněčnou strukturou, aby zde ještě byli.“

 

Ti, o kterých mluvíš [na semináři ten den], se naučili, že jejich osvícení není v jejich hlavách. Každá jednotlivá buňka ví všechno! To znamená, že tvůj prst, koleno, loket jsou důležité – stejně důležité jako korunní čakra! Ta tvůrčí jiskra na vrcholu hlavy, kde myslíte, že se odehrává vaše duchovní moudrost. Tak to ale není. Jsou zde tací, kteří už teď žijí delší život, protože se před dlouhou dobou naučili vnímat božství v každičké buňce svého těla – úplně v každé.

 

Takže vás zveme, abyste toto v sobě prověřili a začali se učit, jak komunikovat se sebou. To se podobá otázce dvě, že? Vždy chcete komunikovat nahoru, je to tak? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím víc mluvíte ke své buněčné struktuře o tom, kdo jste, a o vašem božství, tím víc se rozšíří vaše komunikace s Rodinou a Duchem? Víte, že to vše je propojené? Hlavní je vaše DNA, protože ta v sobě nese všechny informace… nejen ty, které jsou v horní části vaší hlavy v mozku.

Začněte rozumět celistvosti této epizody zvané vzestup, duchovní komunikace a spolutvoření. To všechno vyžaduje prožitek „celého těla“. Pryč jsou dny, kdy se zdálo, že vše, co jste, je ve vaší hlavě. Léta jsme vám říkali, že to přichází… a teď je to tu. Starodávní jogíni to věděli a ukazovali vám, jak zapojit celé tělo. Nyní zjistíte, že to je nezbytné i pro komunikaci, o uzdravení ani nemluvě! Meditace není cvičením mozku. Je to cvičení lidské bytosti – všech jejích částí! Je to cvičení v soucitu a každá buňka bude vědět, že jste v kontaktu. Je to nový jazyk, který se učíte. A to je pravda… a to byla otázka číslo osm.

 

Otázka 9 – Proč jsou někteří vyléčeni a jiní ne?

 

Zcela vhodně jsou otázky 9 a 10 od léčitelů. Léčitelé v této místnosti a ti, co toto čtou, se už něco naučili a já vám za chvíli řeknu co. Zde je otázka, kterou možná položili oni a možná i ty.

 

„Drahý Duchu, jsem léčitel. Používám stejnou energetickou rovnováhu na různé lidi, ale jsou na ni zcela odlišné reakce. Někteří jsou vyléčeni a někteří ne. Dělám něco špatně?

 

Toto vám řeknou zkušení léčitelé: Léčitelé neléčí; vyrovnávají! Neexistuje nic, co byste vy nebo kdokoli jiný na planetě mohli udělat pro vyléčení jiné osoby bez jejího naprostého souhlasu a záměru. Ale co udělat můžete, coby maják, je svítit tak jasně, aby oni nalezli bezpečný přístav zvaný léčení, protože vy je vyrovnáte do té míry, že se sami mohou pohybovat vpřed.

 

Ukotvil jsi své světlo, léčiteli, a tu osobu jsi (energeticky) vyrovnal Nyní je na ní, aby se rozhodla, zda je tato rovnováha dostačující, aby se vydala v před nebo ne. A to je svobodná volba. Takže nebuďte ve stavu, kdy sami sebe obviňujete ze zdánlivého selhání… nikdy! Děláte práci ducha a někteří z vás to dělají velmi důkladným způsobem, přesto je mnoho lidí, kteří vstanou z vašeho léčebného lůžka a nikdy „neuvidí“, co děláte. Nikdy nic z toho nepocítí. Půjdou svou cestu, protože se rozhodli neotevřít svůj soucit, nebo se aktivně rozhodli v tuto chvíli se neuzdravit

 

Existuje scénář týkající se synchronicity, spolutvoření, ale není to vždy to, co si myslíte. Někdy mnozí z vás zůstanou v určité poloze, stavu neléčitelnosti a čekají na něco jiného, aby se sami vyladili, takže když u nich konečně dojde k tomuto léčení, bude to lepší než kdy dřív! Řekli jsme to už dříve. Někdy „ne“ od Ducha v současnosti znamená oslavu. A jak to poznáš, drahá lineární osobo, drahý léčiteli? Jak můžeš vědět, že jsi zasel semínko rovnováhy, které později vykvete do úžasné květiny? Odpověď je, že nemůžeš.

 

Je zde něco pro ty, kteří pravidelně sedí před energií léčitelů. Chodíte od léčitele k léčiteli, a oni možná zahajují proces za procesem, pak ale děláte něco velmi zajímavého, drahá lineární lidská bytosti. Pokud Duch odpověděl „ne“ [k uzdravení nedošlo]; často odvrhnete léčitele i léčebný proces… a nikdy se k němu nevrátíte. Dovolte, abych se zeptal: Jestliže zasejete semínko a do dvou dnů se nic nestane, vyhodíte kořenáč, půdu i zahradníka? Ne! Místo toho čekáte… víte o ročních obdobích… a jak tyto věci fungují.

 

Tito léčitelé jsou ale stále nablízku a procesy, které používají, fungují! Možná se zdá, že na vás ta energie nefunguje. No, možná jste ještě nebyli připraveni. Možná, že načasování všeho kolem vás nebylo správné. Možná, že vaše individuální cesta ještě neobsahovala takovou moudrost, abyste přijali tuto zkušenost „celého těla“. Počkejte a zkuste to znovu. Nic nikdy nezavrhujte! Nikdy!

 

Člověče, slyšíš to? Není to tak jen u léčení. Co takhle vize, které jste měli ohledně toho, co cítíte, že byste měli dělat… ale nic se nestalo? Zahodili jste tento nápad jenom proto, že se nezdálo, že by fungovala? Nectíte interdimenzionalitu, o které jsme vás učili. Musíte pracovat lineárně s nelineárním! Zkuste to znovu. Pochopte, že i když to nefungovalo ve chvíli, kdy jste to zkusili na své lineární dráze, tak to neznamená, že je to pryč! Ctěte vizi a lásku, která do toho šla. Ctěte načasování a neuvěřitelné množství práce na přípravě splnění vašeho nejvyššího záměru. Jaká škoda mít všechny odpovědi vedle sebe na délku paže, ale nemít je k dispozici, protože si myslíte, že ty dveře jsou lineární a jdou otevřít pouze jednou!

 

Otázka 10 – Je vhodné léčit někoho, kdo se nemůže rozhodnout sám za sebe?

 

„Drahý Duchu, jsem léčitel. Je vhodné a správné provádět léčení u člověka, u kterého se zdá, že o to nemůže sám požádat? Například u člověka v kómatu. Nebo u člověka mentálně postiženého. Jaký je rozdíl mezi vhodnou životní lekcí a zasahováním? Je to správné?“

 

Takže se zdá, že lidská bytost před vámi má své svobodné volby „tlumené“ a vy se ptáte na vhodnost nuceného léčení? Zde existují dvě odpovědi: (1) Nezapomeň, že neléčíš; ale vyrovnáváš (vytváříš rovnováhu). Je tedy vhodné zapnout světlo v temné místnosti? Myslíte si, že nutíte přítomné vidět? Ne. Umožňujete jim volbu! Proto je tedy otázka ve skutečnosti tato: „Je vhodné vyrovnávat bez svolení?“ (2) Každý člověk, který je nevyvážený nebo v bezvědomí má v každé buňce kousek čisté rovnováhy. Pokud je lidský mozek nefunkční, často jsou ostatní buňky, miliardy z nich, v pořádku… a zoufale volají po rovnováze – každičká z nich! Není to jiné, ani když je mozek v „pořádku“ a ostatní části těla mají potíže… trpí! Bolest je skvělý biologický komunikátor varující mozek, že v dané oblasti je třeba náprava a rovnováha. Stejné je to i obráceně. Jestliže je člověk v kómatu, buňky v jeho těle se snaží o rovnováhu. Chtějí být probuzeny! Mozek nevyrovnané (nevyvážené) osoby volá po rovnováze. To je často důvodem jejich úzkosti. I když jsou ti lidé „nefunkční“, jsou v depresi, protože jejich část si přeje celistvost… ale nedokáží to vyjádřit.

 

Nemusí být schopni to říct a komunikovat, ale je pravda, že lidské tělo touží po rovnováze, kterou nazýváte „normál“. Pokud zde není „normál“ a i když to nemůžete slyšet z úst nebo to vyčíst z očí, každá buňka po tom prahne a žádá o to. Takže ano, je vhodné, abyste pracovali a vyrovnali tuto osobu. Ano, je vhodné poslat světlo do tmavé oblasti. Není to vnucování čehokoli. Je to pouze osvětlení. Pamatujte: Někdy jste katalyzátorem probuzení toho člověka, ke kterému by nedošlo, pokud byste něco neudělali! Jste jeho synchronicita! Jste jeho anděl! Přemýšlejte o tom, až příště minete někoho, kdo se zdá být ve stavu mimo dosahu vědomí. Vytvořte kolem něj energii rovnováhy. Pošlete mu světlo a pak nechte svobodnou volbu jeho buněk odvést její práci.

 

Otázka 11 - Je vhodné a správné léčit lidi okolo mě?

 

Třetí otázka o léčení pochází od ne-léčitele. Je od pracovníka světla, který má okolo sebe ty, kteří si přejí pomoc.

 

„Drahý Kryone, drahý Duchu: Mám příbuzné a přátele a mám pro ně radostné a spirituální informace. Mám pro ně léčení. Mám spoustu věcí, které jsem se naučil o tom, jak věci fungují. Mohl bych jim pomoci, aby byli celiství; mohl bych jim pomoci cítit se lépe. Mohl bych jim dát cvičení a informace a dokonce jim mohu dát knihu, která by jim pomohla. Co bych měl udělat? Je to vhodné? Kryone řekl jsi, že tato nová energie je neevangelická (není o kázání). Tak, co mám tedy dělat?“

 

Pracovníku světla, tohle je možná nejhlubší otázka ze všech. Jsi přiměřeně humanitární, že? Naučil ses soucitu pro sebe a ostatní. Jsi více ostražitý před nelidskostí než ostatní a více se rmoutíš pro Zemi než dřív. Odpověď je stejná jako vždy: Pečuj (starej se) o sebe. Zní to jako odpověď ne-odpověď? Dovol, abych ti předal mechaniku, a pak rozhodni. 

 

Čím výše maják stojí, tím dále může jeho světlo svítit a být viděno. Čím ukotvenější maják je, tím menší vliv na něj bouře bude mít. Jak kráčíte po planetě a sdílíte toto světlo, budete svítit i do oblastí, které jsou v temnotě. V těchto temných oblastech je stále přítomná „svobodná volba“, která je námi tolik ctěná… a která je tak klíčová pro ty kolem vás.

 

Máš příbuzné, kteří s tebou žijí? Možná je to přítel, kterého miluješ a opatruješ? A všechno v tobě si přeje, abys jim mohl pomoci - ale je to nezajímá? Řeknu ti, jak v nich probudit zájem. Nech je, ať vidí, jak „žiješ to, čemu věříš“! Oslavuj práci, kterou nemáš rád. Buď tolerantní k osobě, kterou „nelze tolerovat“. Radostně se usmívej den za dnem – a mysli to tak. Oslavuj svůj život! Uzdrav své tělo a mluv ke svým buňkám. Pak možná, jen možná, k tobě ta osoba jednoho dne přijde a řekne: „I když nemusím věřit tomu, čemu věříš ty, vidím, že to u tebe funguje. Kde mám začít? Jak mohu mít to, co ty?“ Ó, rodino, netoužíš po těchto slovech? Vy víte, ke komu teď mluvím, že? A to je odpověď. Mohlo by to být tak jednoduché? Kdo říká, že to je jednoduché? Pečovat o sebe, vibrovat výše, směřovat ke stavu vzestupu… není to jednoduché, je to práce.

 

Otázka 12 – Kolik kroků je v procesu vzestupu?

 

„Drahý Kryone, kolik kroků má vzestup? Prosím o přesnou odpověď. Slyšel jsem mnoho verzí.“

 

Tady je pravda: Je to pouze jeden krok. Jeden. To je vše. Existuje v okamžiku, kdy dáte záměr překročit to, kde jste – přejít na další úroveň – dát svolení ke změně vibrací. To je „počátek vzestupu“.

 

Každá lidská bytost pak může vést intelektuální úvahy, jak jen chce, o tom, kolik kroků ji dovede ke vzestupu, aby se dostala k cíli. Může vylézt na tolik příček, na kolik bude chtít. Může projít jakýmikoliv postupy, aby dosáhla stejného cíle. Někteří mohou šplhat na dvě příčky, někteří na dvanácti a někteří řeknou, že je to prostě těžké – příliš mnoho kroků - a zastaví se. Takže správná odpověď je, že je zde pouze jeden krok – krok, kdy člověk řekne Duchu: „Jsem připraven. Chci překročit to, kde jsem, a přesunout se do světlejších, vyšších vibrací.“ Pak nechte svou svobodnou volbu, ať rozhodne, co si přejete udělat a kolik kroků si přejete projít. Ten krok záměru spustí proces a zbytek je variabilní v závislosti na jednotlivci.

 

Otázka 13 – Je posílání světla do temných oblastí invazí?

 

„Drahý Kryone, jaká je vhodnost a integrita vyzařování našeho světla do různých oblastí, ať už je to práce nebo rodina, když o to nikdo nežádal? Chci být upřímný. Chci mít integritu. Chci být pracovník světla, ale není to evangelistické? Tím nemyslím léčení. Mám na mysli běžný život.“

 

Zde je něco, co jsme vám dali dříve, ale tady je to znovu. Nemůžete to slyšet dostatečně často! Je to základní otázka vašich životů. Je to vůdčí princip za tím, co děláte a proč to děláte. Také se to podobá otázce 11.

 

Přijdete na temné místo a držíte světlo. Ti, kteří jsou na tom místě, hledají cestu - dělají, co můžou. Najednou mají více možností než předtím, díky světlu, které jim bylo ukázáno. To není evangelistické. Neznají vaše jméno a nevědí, co zastupujete. Jsou si vědomi jen toho, že nyní mohou vidět lépe! Místo předávání pravd, nebo mluvení vůbec, jim dáváte šanci. Oni, jako vy, mají svobodnou volbu jít, kam chtějí. Nyní ale mají lepší světlo, ve kterém se mohou rozhodnout.

 

Dovol, abych se tě zeptal na toto, majáku: Když lodivod navádí svou velkou loď do bezpečí přístavu, protože mu maják ukázal cestu, měl by opustit loď a utíkat, aby se poradil se správcem majáku? Ne. Nikdy se nesetkají. Světlo toho kapitána o ničem nepřesvědčuje. Dává mu prostě možnost vidět něco, co bylo před ním. On dělá svoje rozhodnutí, když řídí loď vlastníma rukama.

 

Samozřejmě, že je vhodné osvětlit cesty, které jsou v temnotě, a místa, která potřebují osvětlení. Když o tom mluvíme, chtěli byste vědět, jaká jsou nejlepší místa, která můžete právě teď osvítit? Přímo v tuto minut – přímo v tuto chvíli? Dnes (při semináři) vám byl ukázán hluboký vliv části lidského vědomí, který nyní věda připouští. Ve skutečnosti začínáte vidět, co „světlo“ může být!

 

Dnes směřujte své vědomí a světlo, které vydává, do nejtemnějších oblastí planety. Směřujte ho do oválné pracovny vaší země! Netlačte tam energii, místo toho tam prostě vložte moudrost. Směřujte ho do těch oblastí, které ho nejvíc potřebují. Proč ne třeba do Kašmíru? Hodně se tam děje. Proč ne do Jeruzaléma a Palestiny, také tam jde o hodně. Proč ne všem těm matkám, které se ptají, co přinese budoucnost jejich synům a dcerám za deset let? Potřebují to! Proč jim nedáte lásku a objetí, když už jste u toho. Vše, co jsem řekl, je možné. To je to, co dělá pracovník světla. O tom je lidské vědomí. Je to interdimenzionální a úžasné ve své moci vytvářet změnu prostřednictvím osvícení.

 

Otázka 14 – Kryone, odejdeš na konci roku?

 

„Drahý Kryone, pochopili jsme, že odejdeš na konci tohoto roku, až budou mřížky hotové. Mluvil jsi o tom v první knize, je to pravda?

 

V roce 1989 jsme vám dali informace, že jsme zde, abychom pomohli nastavit mřížky, a že jsou do toho zapojeni mnozí. Byla to „Kryonova skupina“, o které jsme mluvili. Uvedli jsme čas příchodu a odchodu této skupiny. Také jsme vám řekli, že energie Kryona byla na planetě vždy. Provedl jsem původní nastavení mřížek a jsem zde pevnou součástí. V roce 1989 jsem nepřišel já, ale doprovod mřížky – měnící skupina… v reakci na vaši změnu cílů planety. To je skupina, která odejde na konci tohoto roku. Odejde tato energie, ale já zůstávám jako vždy ke službě rodině sedící přede mnou.

 

Moje energie je jako vaše: andělská, přesto součástí fyziky a součástí lásky. A to, drahá lidská bytosti, je také energie v srdci a ve středu každého atomu ve vesmíru. To není dichotomická situace, protože obojí patří k sobě, obojí je vzájemně propojeno. Protože to byla láska Boha, která vytvořila planetu… veškeré duchovní a fyzické atributy. Zůstanu na této Zemi, dokud tu bude poslední člověk. Teprve pak budu chtít odejít.

 

----------

 

Nejtěžší věc, kterou děláme, je ustoupit z místa, jako je tohle… kde jsme si s vámi vzájemně vyměňovali energie. Jak opouštíme tuto místnost, někteří z vás vidí barvy, protože to je soucitný čas vytvářející čistou energii. Zvedáme se z místa, kde jste, a ustupujeme zpět do trhliny v závoji. Seděli jsme na úžasném místě na pozvání. Jednoho dne můžete přemýšlet o tomto setkání. Můžete se sami sebe ptát, kdo se na koho přišel podívat. Vězte, že v tento den se tento doprovod přišel podívat na vás, a někteří z vás to vědí, protože to dnes také cítili.

 

A tak to je.

 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.info, https://www.posvatnesrdce.cz, www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2014

LEŤTE JAKO VÍTR

 

 

Červenec je extrémně mocný měsíc, ve kterém se právě může stát cokoli, na různých úrovních. Tento měsíc je cítit jako extrémně plodný, jak na poli slibů, tak vzhledem ke zvýšenému pocitu poplachu. Je zde takový pocit, že každou chvíli se může stát něco zázračného nebo zlověstného, nebo obojí. A proto je velmi důležité, abychom NYNÍ VYSTOUPILI Z DUALITY.

 

Po několik minulých měsíců v nás probíhalo rozsáhlé „zavedení nového systému elektrického vedení, drátů“. Jsme důkladněji odpojováni od našich starých životů, starých systémů víry a prošlých způsobů toho, jak co dělat. Vlákna, dráty duality, byly z našich bytostí odstraněny, a tím udělaly prostor pro čerstvé, nové vysokorychlostní vedení.

 

V červenci jsou umísťována na své místo nová spojení. Navíc, budeme přepínat ze starého vedení na nové. Do konce měsíce námi bude po úplně nové vnitřní síti proudit nový, povýšený proud. To nás nacpe do zrychleného Režimu  Zoomu, Přibližování, a posune všechno dopředu rychlostí světla.

 

Toto je podle čínského zvěrokruhu rok Větrného koně, který nastává jen jednou za šedesát let. Větrný kůň nese na svých zádech legendární pohádkový Kámen Mani, tibetský Klenot, zrozený z centra Lotusu, který stojí za to, aby si ho člověk přál,. Za starých časů byl kůň v Tibetu symbolem cestování velkou rychlostí, stejně tak jako přeměny všeho z negativního do pozitivního, ze špatného na dobré, z neštěstí a utrpení na štěstí a přízeň osudu.

 

To znamená, že my všichni budeme mít tento rok šanci, která přichází jednou za život, a to posunout naše životy na úplně novou úroveň, abychom plně obydleli Obrovsky Nádhernější Realitu Nové Krajiny a zhmotnili své Nejdivočejší Sny. Důležitou součástí našich Nejdivočejších Snů je spojení s naším Pravým Domovem. To je tam, kde najdeme naplnění našeho Pravého Účelu.

 

Náš Pravý Domov je na našem Pravém Místě. V této době, kdy probíhá přeměna z duality na Jednotu, je nanejvýš důležité, abychom se dostali na naše Pravé Místo co nejdříve. Z našeho Pravého Místa budeme schopni sloužit jako kotva a stabilizační peruť masivního přeskoku systémů reality z duality do Jednoty.

 

Naši kouzelní, zázrační Větrní koně jsou tento rok s námi, aby nás vzali na jízdu života do našich Pravých Domovů, právě ve správný čas, kdy je nanejvýš důležité tak učinit. Jsme v tomto úžasném Roce Větrného Koně, kdy můžeme lehce zhmotnit naše Nejdivočejší Sny a dostat se na naše Pravá Místa, a přesto mnozí z nás tyto energie nevyužívají úplně. Tento rok jsou možné zázraky a vůbec všechno, ale aby se to mohlo stát, musíme zcela ztělesnit naši obnaženou Opravdovost a pak letět jako vítr do našich Pravých Domovů na našem Pravém Místě.

 

Je jednoduché vidět, kdo už tento rok sedí na svém Větrném koni a kdo ne. Když se zuby nehty držíte, jako by šlo o život, tak nespadnete, když se rozšiřujete do Nové Krajiny s výrazem šoku i zbožné úcty ve tváři a s velkým úsměvem ve svém srdci, jste jednoznačně na svém Větrném koni. Pokud jste zapnuli Kompas svého Srdce, aby vám ukázal cestu do vašeho Pravého Domova bez jakýchkoli oklik a odboček, jedete na Větrném koni. Když zažíváte masivní tvořivý proud a nemáte ani chvilku pro sebe, tak na svém Větrném koni pádíte. Pokud už jste na svém Pravém Místě, jste na Větrném koni.

 

Pokud se stále vymlouváte, proč nemůžete to nebo to, pokud váš větrný kůň strádá kvůli tomu, že mu nevěnujete pozornost, pokud předstíráte, že nemáte Větrného koně, měli byste se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, že čeká, až uznáte, že tu je, a naskočíte na jeho hřbet. Tento rok máme u sebe všichni Větrné koně. Právě v tomto okamžiku si můžeme vybrat, že skočíme na své Větrné koně a začneme jízdu svého života!

 

Pokud ještě nejedete s větrem, prosím, naskočte na svého Větrného koně teď. Je to naprosto úchvatné? Je to Kvantový Skok ze všech Kvantových Skoků ten nejlepší. Naši Větrní koně nás odvezou ze světa duality na naše Pravá Místa. A právě to může být nanejvýš důležité pro naše přežití a přežití této planety.

 

LEŤME JAKO VÍTR!!!

 

Solara

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na červenec 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Zákony tvoření v této době
Archanděl Rafael a Archanděl Metatron
Přijato Natalii Glasson - 02-07-14

 

      S požehnáním a láskou k vám my, Archanděl Rafael a Archanděl Metatron přicházíme, abychom vás pozdravili v tomto vzrušujícím období evoluce na Zemi i na vnitřních rovinách. Je to čas evoluce fyzického těla, emocionálního těla a mentálního těla, obzvláště díky tomu, že tato tři těla jsou poháněna do spirály transformace a aktivace, aby se nacházela v hlubší jednotě s vaším duchovním tělem, duší a se Stvořitelem a tím se zaktivovalo vše, co je v jádru vašeho bytí božského a bylo plně přítomno ve všech aspektech vašeho bytí. Už není možné vyhnout se světlu a pravdě svého bytí, je čas plně se chopit nejvyšších vibrací a vědomí svého pravého já.

       Možná jste zaznamenali hluboké nepřetržité čištění ve vašich tělech emocionálním, mentálním a fyzickém, které bylo ve skutečnosti aktivováno na základě vašeho přání a přijetím lásky Stvořitele. Nyní celé vaše bytí zrcadlí proces transformace a posuny, které probíhají v samém jádru Stvořitelova vesmíru. Mnohé odpadá, aby bylo nahrazeno čistším vědomím, existencí a úhlem pohledu, aby se vše mohlo zharmonizovat s hojnými a rozmanitými vibracemi lásky. To, čím jste nyní, se mění, nebojte se transformace a změn ve vašem bytí, je důležité čelit pravdě s otevřenýma očima a chápat, že každé ráno, když se probudíte ze spánku, jste jiní. S čištěním vašich emocionálních, mentálních a fyzických těl je to tak, že pokaždé, když upadnete do spánku, tato tři těla vstoupí do zrychleného transformačního a léčebného procesu, který se může jevit i jako regenerační proces. Po probuzení se tedy energetická vibrace změnila, některé pohledy se mohly posunout a tak můžete zažívat hlubší mír a propojení s jednotou lásky. Dovolte si každé ráno pocítit a vyjádřit vděčnost za transformaci, která proběhla během spánku, protože toto zesílí a zvětší váš prožitek i tisíckrát. Vaše emocionální, mentální i fyzická těla se slaďují s duchovním tělem na hlubší úrovni, aby mohla uvolnit programy a perspektivy minulé doby a uvolnit prostor k plnějšímu uchopení přítomnosti vaší duše a skupiny duší ve vašem bytí.

      Možná byste si ráno chtěli říci:

      "S láskou volám Archanděla Rafaela a Archanděla Metatrona, aby byli nyní se mnou. Nyní si uvědomuji a chci vyjádřit své hluboké uvědomění a vděčnost za proces transformace v celém svém bytí, když spím. Uvědomuji si a chci vyjádřit svou vděčnost za čištění mého emocionálního, mentálního a fyzického těla a také za jejich sjednocení s mým duchovním tělem, duší, skupinou duší a se Stvořitelem v božské dokonalosti. Já se regeneruji, já se transformuji, já se pročišťuji, já se zažívám a projevuji se jako láska Stvořitele. Prosím, podpořte teď mé léčení a proces vyladění. Děkuji."

      Když vaše celé bytí vstupuje do stavu očišťování a navýšení a totéž probíhá v jádru Stvořitelova vesmíru, nejenže může dojít k obdobím zmatku, ale co je důležitější, může dojít k obdobím ohromného míru. Vnější vlivy a minulé výtvory vaší mysli a obecného vědomí lidstva začnou odpadat, jakoby Stvořitel na vás zaměřil reflektor a ptal se, co si přejete vytvořit a projevit skrze tělo, které momentálně obýváte. Stvořitel už ví, co si přejete projevit, protože myšlenka a energie se už ze Stvořitele zrodila, ale on vás žádá, abyste porozuměli a objevili, co si přejete vytvořit v každém okamžiku své reality a tím zaktivovat nekonečnou cestu k sebe (Stvořitele) poznání.

      Jak na Zemi povstává Věk lásky, přicházejí všem k užívání nové zákony tvoření.

      Za prvé je to poznání, že Stvořitel na vás více než kdy jindy dohlíží, abyste manifestovali to, co si přejete prožívat, co chcete a po čem toužíte. Žádá vás však, abyste se propojili se svou duší, božským bytím a srdcem se zdrojem potřebných informací, což rozpustí aspekty ega a sladí mentální, emocionální a fyzické tělo v božské harmonii.

      Za druhé nás Stvořitel žádá, abychom si uvědomili, že Věk lásky, tato nová doba a éra, ve které žijeme, je novým začátkem, který znamená, že nastanou obrovské změny, na které si budeme potřebovat zvyknout. Změny se mohou projevit na mnoha úrovních vašeho bytí a reality, mohou být jemné nebo velmi výrazné, ale je třeba pochopit, že při změně jste schopni objevit ve svém bytí hlubší stav míru. Změny umožní, aby staré odpadlo a to, co je skutečně božské, aby nastoupilo na jeho místo. Je důležité naučit se jet na vlně změny, plynout s jejími vibracemi, kamkoli vás zavede. V tomto proudu porozumíme procesu nestrannosti a důvěry v přítomnost Stvořitele.

      Za třetí je třeba si uvědomit a poznat, že v tomto věku vás už nic nezdržuje od tvoření a od projevování  Stvořitele a všeho, čím Stvořitel je ve vaší realitě. Vnější vlivy mají na vaši realitu menší vliv, přítomnost karmy ze vzdálené minulosti je nyní na Zemi tak malá, že téměř neexistuje a probíhá hluboký očistný proces a pročišťuje vaše energie; jako byste pak seli semínka tvoření do nové půdy. Vše je nyní pro vaše tvoření úrodné, protože právě to po vás Stvořitel žádá, abyste činili, abyste tvořili ve svém bytí a realitě Stvořitele, své božské já a svou pravdu; když tvoříte ze srdce a čistého prostoru pravdy ve vás, pak tvoříte Věk lásky na Zemi.

      Za čtvrté je třeba si uvědomit  a ukotvit ve svém bytí a své perspektivě, že všechno je nyní možné, je-li to sladěno s boží vůlí Stvořitele. Žádáte-li o léčení, je nyní možné, čas a způsob záleží na vás. Žádáte-li o hojnost, je nyní možná, čas a způsob záleží na vás. Nic není mimo váš dosah, pokud vás to neodvádí ze stezky pravdy vaší duše, ale i tak můžete zjistit, že jste schopni to manifestovat a zjistit, že to vlastně není to, co si přejete a dokážete to nechat odejít, aniž byste se k tomu připoutali, bez stresu a chaosu. Toto je mocný úhel pohledu, který je třeba si v sobě osvojit, protože vám ukazuje, že ve vaší realitě nejsou žádná omezení. Až lidstvo opravdu začne přijímat to vědomí, že zde nejsou žádná omezení, pak se omezení světa, ve kterém žijete, jednoduše rozpustí a přestanou existovat.

      Mohli bychom říci, že existuje jen jedno omezení, kterým je boží vůle Stvořitele. Boží vůle Stvořitele je jediná vibrace ve vaší realitě, která vám může bránit a zdržovat vás od dosažení a manifestace toho, po čem toužíte. Boží vůle Stvořitele vás ale naprosto a absolutně zná, přesně chápe, co si vaše duše přeje prožívat a co vám přinese ten nejhlubší pocit blaženosti. Proto, když se něco nezhmotňuje, protože to není boží vůle Stvořitele, stojí za to poznat, že by vám to vlastně nepřineslo štěstí. Je také třeba chápat, že je tu i božské načasování, což znamená, že něco se může zhmotňovat déle, než byste si přáli nebo očekávali, že to vstoupí do vaší fyzické reality, protože načasování není vhodné. Toto se obecně vykládá, že jisté energie, situace či lidé nejsou na správném místě, ale ve skutečnosti to znamená, že vy ještě nejste připraveni plně přijmout do svého bytí a reality to, na co se zaměřujete.

      Páté uvědomění je, že v této době vzestupu a procesu tvoření, je přijímání/přijetí mocné slovo a zkušenost. Můžete dosáhnout všeho, co potřebujete, abyste zažili, co vytvoříte, ale pokud nejste ještě připraveni přijmout plně ve svém bytí a realitě to, co vytvoříte, pak se to nemusí projevit fyzicky. Nejste-li schopni přijímat, je to často tak, že se držíte něčeho jiného, co je nejprve třeba uvolnit. Například nejste-li zcela zdraví, pak se nejste připraveni přijmout jako zdravou bytost, místo toho se držíte jiné energie, jako je pocit, že nejste hodni toho být zdraví. Proto pocit nehodnosti je to, co manifestujete; když tuto energii necháte odejít a dovolíte si tvořit a věřit, že jste hodni, pak se zdraví, které si přejete manifestovat, zhmotní přirozeně, s lehkostí a dokonalostí.

      Zeptejte se sebe sama: Jsem připraven přijmout to, co chci manifestovat? Pokud ne, čeho se tedy držím či co přijímám místo toho, co potřebuji rozpoznat a rozpustit?

      Proces tvoření ve vás a energie přicházející vás podpořit jsou teď na Zemi mocnější než kdy jindy, je čas stát se tvořící bytostí, která vytváří Věk lásky na Zemi.

      S andělským požehnáním

      Archanděl Rafael a Archanděl Metatron

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

STARÉHO SVĚTA BUĎTE JEN POZOROVATELEM

Pleja, 13.7. 2014

 

 

Síly které brání této Transformaci, v současnosti vyvíjejí velké tlaky na systém starého světa. Aby systém neztratil svou mocenskou pozici, zahraje jakékoliv divadlo, utvoří jakýkoliv problém aby mezi lidi nadále šířil chaos a strach. A jak jinak ovlivnit lidskou mysl, než skrze televizní, rozhlasové a tisková média, že?

 

Systém, který takto tlačí, ví, že svou moc už ztrácí. Mnoho lidí se od systému odpojuje, aby nebyli dále ovládáni. Tohle jejich svobodné rozhodnutí systém nenechává v klidu a pro udržení své moci je schopen udělat cokoliv. Kdo se nechá vtáhnout do negativních dějů (energií) které utvořil systém a tyto energie chaosu a strachu přijme, je vtažen do světa iluzí, nízkých vibrací. Ocitá se ve starém světě. A o to systému v současnosti jde, aby lidská mysl vstupovala do prostoru nízkých frekvencí a zabránil tak, v navyšování energií - Světla na Zemi.

 

Jestliže chce lidstvo úspěšně projít transformačním procesem, vzestoupit na úroveň světelných energií, nemůže zůstávat ve starém světě. Starý svět Vědomí neposune dál. Svět iluzí umí krásně klamat lidskou mysl a média jsou toho nyní důkazem.

 

Nedávejte svou vnitřní sílu, jiným vnějším sílám!

 

Systém má za cíl, stahovat Vědomí na nízké frekvence a tak posilujte ty energie které tvoří nový svět. Předávejte pouze ty energie (sdílejte) které navyšují Vědomí. Vstupujte do světa Jednoty, jste očekáváni.

 

Buďte majákem těm, co plují na rozbouřeném moři. Svým zářivým Světlem jim posviťte na cestu do toho správného přístavu.

 

Se Světlem a láskou Pleja..

 

Zdroj článku - Pleja Světlo Krystal

https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

Horoskop na období od 21. 7. – 31. 7. 2014
VÝVOJ

 

 Slunce 22. 7. ve 23:50 hodin vstupuje do znamení Lva.

Slunce se dostává do blízké konjunkce s Jupiterem a v úterý v noci se přemístí do stejného znamení, čímž konjunkce zesílí. Slunce konjunkce s Jupiterem je požehnání, štěstí, naděje, optimismus, oduševnělost, moudrost, duchovní růst a především expanze a vývoj. Je zde symbolizovaný potřebný vývoj, posun vpřed. Bohužel kvadratura od Marse ve Vahách ukazuje, že tento vývoj blokuje nedostatek vůle, nerozhodnost ega, neochota se rozhodnout, strach zvolit si směr, a tím vzniká plýtvání energie.

Duše na Zemi přichází právě pro vývoj, potřebu poznávat, sbírat zkušenosti, aby mohlo dojít k přetvoření stávajícího a tím pádem k vývoji. Pokud se ale nevyužije poznání, zkušenosti, pak tím člověk plýtvá vlastní energií a vesmírnou energií (do 17.8.). A jednou za to vše budete skládat účty.

Nyní nastává doba, kdy má dojít k potřebnému vývoji. Otázkou je, jestli rozpoznáte „pastí“ ega, aby k tomuto vývoji nemohlo dojít. Buďte opatrní na nástrahy ega a na lidi, kteří budou přinášet blokace zvenku. Můžete mít pocit, že se více objevuje nespravedlnost, sobectví, zlo a násílí.

Slunce v konjunkci s Jupiterem v kvadratuře na Marse (15.- 31.7.) symbolizuje náhlá úmrtí, násílí, nehody, hádky a boje. Konjunkce ve Lvu je o otevřeném srdci, tvořivosti, srdečnosti. Bohužel kvadratura od Marse spíše dodává energii, která vede k projevení negativní polarity Lva: sobectví, sebestřednost, ego, které se za každou cenu musí prosadit, bezcitnost a neohleduplnost. Záleží na tom, jaká polarita v člověku vyhraje.

Můžete rozpoznat, kde plýtváte energií, časem, penězi, a máte možnost udělat připadnou změnu. Ten, kdo chce a zůstává spojen se svou pravdou, vírou a nadějí, tak tomu přicházejí bytosti světla, aby mu pomohly probudit a odblokovat to, co již dozrálo a on pak může být puštěn dál.

Prozřetelnost vám způsobí prožitek, který vede k prozření, a tím pádem k osvobození. Stačí se ptát, modlit se a děkovat. Dívejte se na zlo zvenku s láskou, jen tak ho oslabíte. Když věříte ve vyšší moudrost a jste jí plně odevzdáni, tak ona skrze vás pracuje a napomáhá k potřebnému vývoji. Dokážete být ve své pevnosti a postavit se zlu, jak ve svém nitru i ve svém okolí, s otevřeným srdcem, protože vaše srdce patří lásce, světlu, a tím dokážete i zlo přijmout s láskou. Pak můžete zažívat stav svobody, nekonečných možností. Stačí se rozběhnout a roztáhnout křídla…

Novoluní nastává 27.7. v 0:45 hodin ve Lvu, trojkonjunkce Slunce, Luna, Jupiter v kvadratuře s Marsem ve Štíru. Trojkonjunkce je díky Jupiteru velké požehnání, naplnění, hojnost. Neharmonický aspekt od Marse je nebezpečí, že vše bude zneužito, zveličeno. Dalo by se to nazvat: nechtěné početí.

Zneužití daru egem. Řekla bych, že toto novoluní bude něčím bouřlivé, ve velkém napětí a nebezpečí propadnutí nižším energiím.

Sabiánský symbol novoluní: Formálně oblečený starší muž stojí u trofejí, které si přivezl z lovecké výpravy.

Klíčová myšlenka: Mužská vůle přemoci svou animální přirozenost a udělat dojem na sobě rovné tím, že jim předvede svou zběhlost při provádění starých tradičných rituálů moci.

Jde o to „dokázat si něco“, sám před sebou i před ostatními.

Protože novoluní nastává krátce po půlnoci, energie bude pociťována především v sobotu. Buďte velmi opatrní na cestách, v kontaktu s lidmi a vyhněte se nějakému rozhodování. Buďte v bdělosti a stále se propojujte se světlem. Budou se objevovat různá pokušení.

 

V tomto období je „nebezpečí“ nechtěných otěhotněních. Budou sem přicházet duše, které nejsou rodiči vítané a ty následně projdou bojem o život. Tak jak uvnitř v nitru se budeme snažit udržet „právo“ na život v míru a štěstí.

Proto rozdávejte kolem sebe optimismus, nadějí, útěchu, lásku. Všechny bytosti světla jsou nám ku pomoci. Žádejte o propojení, prozření, staňte se nástrojem světla. Tím využijete konjunkci Slunce a Jupitera a dostanete se k potřebné expanzi, a tím se vám otevřou nové možnosti.

Slunečný týden.

Petra Nel Smolová

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

 

 

 

Důkazy: rostliny mohou myslet, mluvit a číst vaše myšlenky

 

 

Povídáte si se svými kytkami ať už s těmi pokojovými či na zahrádce? Mnozí z vás zajisté ano a ti zbylí po přečtení tohoto článku mohou začít. Rostliny mají rozvinuté vědomí, se kterým lze navázat kontakt.

 

Nový výzkum týmu vědců z University of Western Australia (UWA) ukazuje, že rostliny mají dlouhodobou paměť. Výzkumy naznačují, že rostliny mají mentální procesy na vysoké úrovni, včetně schopnosti cítit strach a štěstí, schopnost komunikovat a dokonce i číst ve vaší mysli.

 

Rostliny mají dlouhodobou paměť

 

Tým vědců UWA shazoval z výšky květináče s citlivkou stydlivou do měkké pěny, aby rostliny šokoval, ale neublížil jim. Citlivky byly vybrány pro svoji unikátní vlastnost – sensibilitu listů, kdy se při ohrožení zavírají a sklápějí. Lze tak u nich snadno pozorovat reakci na podněty.

 

Vědci chtěli zjistit, zda jsou rostliny schopny naučit se, že jim šok neublíží. Taktéž se chtěli dozvědět, zda si tento fakt rostliny budou pamatovat delší dobu.

 

Po několika pádech rostliny přestaly reagovat a naučily se tak, že akce není nebezpečná. Vědci se chtěli ujistit, že to není pouze proto, že jsou rostliny již unavené a tak již reagovat nemohou. Aplikovali tedy jiný podnět, na který rostliny reagovaly okamžitě.

 

Testy byly prováděny na různých rostlinách po odlišnou dobu. Některé rostliny byly ponechány v klidu po dobu 28 dní od první zkoušky. I po tolika dnech si rostliny vzpomněly na předchozí lekci, kdy se naučily, že není třeba na pád reagovat, přestože na jiné podněty reagovaly.

 

Jak rostliny myslí bez mozku?

 

Přestože rostliny nemají mozek a nervové systémy pozorované v jiných organismech s vyšší duševní schopností, vědci začínají uvažovat alternativní systémy. Například vysvětlují, že rostliny mají dobře vytvořené dráhy, jejichž prostřednictvím mohou předávat informace ve formě elektrických signálů.

 

Rostliny mají pocity

 

V roce 1966 učinil Cleve Backster ohromující objev, který odstartoval trend lidí, kteří mluví k jejich pokojovým rostlinám.

 

Backster byl bývalý odborník CIA na detektor lži, který vyvinul technologii detektoru, která je dnes stále běžně používána vojenskými a vládními silami. Právě on provedl experiment na pokojové rostlině dračinec, jak popisuje v knize „Tajný život rostlin“.

 

Získal dvě rostliny a jednu z nich připojil na detektor lži. Měl další osobu, která měla za úkol šlapat na druhou rostlinu. Detektor ukázal, že rostlina, která byla svědkem utrpení druhé kytky, projevovala strach.

 

Backster ve výzkumech pokračoval dál. Rostlina, která projevila strach, byla znovu testována. Do místnosti s kytkou vešlo postupně několik lidí včetně osoby, která předchozí kytce ublížila. Detektor lži na ostatní lidi neukázal žádnou reakci. Ale když vstoupila osoba z předchozího pokusu, opět byl zaznamenám strach. Rostlina danou osobu rozpoznala.

 

Jak dále zjistil, rostliny prožívaly pocity štěstí při zalévání a dokonce mají schopnost číst lidské myšlenky. Rostliny umí číst myšlenky

 

Jednou Backster přemýšlel o tom, jaký další pokus by na rostlinách vyzkoušel a pomyslel na hořící listy rostliny. V tu chvíli, když o poškození rostliny přemýšlel, rostlina začala na detektoru ukazovat reakci strachu.

 

Tato všechna zjištění Backstera byla poté opakována i dalšími vědci.

 

Rostliny mohou mluvit

 

Komunikace rostlin je rozvíjející se obor. Dr. Gagliano provedla nedávno na toto téma výzkum. Ve studii publikované v Oxford Journals v roce 2012 Dr. Gagliano vysvětlila zvukové vlny, které jak je již delší dobu známo, rostliny produkují.

 

Mnozí si mysleli, že jsou tyto zvukové vlny náhodnými vedlejšími produkty reakce dané rostliny na dehydrataci. Ale Gagliano tento předpoklad zpochybnila.

 

Podívala se na způsoby, jak rostliny komunikují. Obecně známý proces, při kterém vznikají zvukové vlny, se nazývá kavitace. Ta nastává, když jsou rostliny dehydratované. Gangliano nicméně říká, že „akustické signály vysílané rostlinami jsou tak četné, že je velmi nepravděpodobné, že by každá taková akustická událost byla způsobena kavitací samotnou. A navíc nedávný důkaz nyní ukazuje, že rostliny vytvářejí zvuky nezávisle na dehydrataci a na procesech souvisejících s kavitací.“

 

Cituje výzkum, který ukazuje, že některé zvukové vlny mohou být vytvořeny převážně stabilním bublinovým systémem xylemového potrubí rostlin.

 

„Přestože mechanismy používané zvířaty ke vzájemné komunikaci jsou dlouho předmětem intenzivního vědeckého zájmu, studium komunikace rostlin existuje, ale ještě stále není pokročilá,“ píše Gagliano. „Je tomu tak i v případě rostlinné bioakustiky a to je překvapivé, když vezmeme v úvahu, že schopnost vnímat zvuk a vibrace je obecně považována za ukazatel rozvinutější formy vědomí.“

 

Zdroj: https://www.radostnezpravy.cz/dukazy-rostliny-mohou-myslet-mluvit-a-cist-vase-myslenky/

 

 

 

 

—————

Zpět