ARIOVÉ, 21.10. 2014

04.11.2014 00:05

ARIOVÉ, 21.10. 2014

Co s hluboce uloženými strachy

Co k této době nám chcete říci.

 

Procházíte zkouškou míru a klidu sama v sobě. Pomalu začínáte chápat rozdíl mezi vně a uvnitř, i to, že jediné světlo nesete ve svém srdci, vše ostatní je odraz. Temným entitám se to samozřejmě nelíbí, protože se dotýkáte samé podstaty svého bytí. Protože se začínáte uchopovat sami sebe jako strukturované bytosti, jejíž hnacím motorem je láska. Ve chvíli, kdy si to plně uvědomíte, může se láska rozlít po celém vašem bytí a zacelit mnohé rány, které byste jinak pracně objevovali.

Pokud nevidíte světlo, uvědomte si, že tma jest cesta dovnitř. I proto se temné entity tak dobře orientují ve vašich systémech, protože vidí postranní dráhy strachu a vědí přesně, kam zacílit. Pracujte tedy se svým strachem tak, že ho uchopíte jako věc - jako předmět, o který je třeba se dobře postarat. Zabalte ho do lásky a zdrojové energie a dejte mu napít hojně z krystalické energie. Hýčkejte ho láskou jako malé dítě a tím pohladíte sami sebe. S pochopením a pohlazením strachu totiž přichází soucit a něha.

Své děti vezmete také do náruče, když je něco bolí a nehledáte hned, které místo má jaký karambol a které buňky jsou nemocné. Buďte k sobě citliví a uzdravujte svůj strach láskou.

Témata strachu a aktivity temných entit jsou totiž propojená. Strach pramení z pocitu bolesti či disharmonie v různých úrovních vašeho bytí a tam vidí temné entity mnohem lépe než vy. Znají cesty, kudy zaútočit a ohniskem bolesti se stává právě místo, jež rezonuje se strachem. Poté, co vyšlete lásku, požádejte tedy, aby byly rozpuštěny ve světle božím všechny příčiny a kanály, které k ohnisku strachu vedou.

I my, bytosti světla a lásky, vidíme vaše struktury, vrstvy, světelná těla. A pokud nás požádáte – na rozdíl od intervence temných máme svolení.  Pokud jsou kanály ve vašem bytí přístupné z minulých závazků s temnými, máte svolení i tam. Ovšem svolení srdce má váhu světla a vy do světla kráčíte. Proto nám temní musí ustoupit všude, kde by v drahách vašeho bytí došlo ke konfliktu temných a nás. Kdybyste vědomě kráčeli do tmy, bude to obráceně a ustoupit bychom museli my.

Toto je zákon Všehomíra a všechny bytosti jej musí dodržovat. Proto žádejte naši drazí, žádejte nás o pomoc, otevírejte svá srdce s vědomím, že kráčíte do světla a tyto temné záležitosti jsou jen kameny na cestě vedoucí ke světelnému zámku.

 

Alio a Ariové

 

 
 

 

 

 

1.  Ty nejhlubší strachy pochází z lemu jednoty. Mají charakter vašich šokových zranění. Vy víte i z tohoto života, že to, co prožíváte prvně, je pro vás nezapomenutelné. A toto zranění se vás dotklo velice silně a vy jste pocítili strach, když jste se dostávali do podobné situace, aby se zranění neopakovalo.

 

Co je třeba udělat? Požádejte 1.Lásku, aby vás vedla do těchto šokových zranění a jedno po druhém si je prociťte, přijměte tuto zkušenost, odpusťte tomu, kdo vám ublížil a odpusťte sobě. Až si zmapujete svá zranění z lemu, začněte se věnovat tomu, kdy jste stejně šokujícím způsobem zranili druhé.  Pracujte podobně s tím, že žádáte za odpuštění.

 

2.  Tato doba se mnohým z vás může zdát velice náročná právě tím, že veškerá negace vylézá nemilosrdně napovrch. Ale, drazí vězte, je to nutné. Vy patříte k předvoji, celá vaše skupina, který potom bude pomáhat ostatním. Tak jste si to už dříve před touto inkarnací nastavili. Proto je třeba, abyste se cítili očištění, abyste si uvědomili svou vnitřní sílu, nechali sebou protékat svou tvořivou a radostnou energii. Proto, milí, je na vás kladen teď takový tlak. Rozumíte? Jste úžasné bytosti. Jsme stále s vámi, volejte nás, jsme připraveni vám pomáhat.

 

S láskou vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

Většinu hluboce uložených strachů vytvořil malý blok, kolem kterého se navinuly další. Když se podíváte do prvotní příčiny, nebude vám připadat tak obrovská, jako blok který vnímáte ve svém bytí. Oslovujte nás, pomůžeme vám, zesílíme vaši energii. Většinu těch bloků dobře znáte, prožili jste je 1000x a když uvolníte prvotní příčiny, můžeme vám s ostatními pomoci, odvést je. Nejste na to sami.

 

Hodně těchto strachů má původ v lemu jednoty. Tam si je průběžně uvolňujte, abyste se jich mohli zbavit a nesvazovali vás jako doposud. Duše, či my ostatní vás povedeme a vše vyřešíte co nejšetrněji. Stačí malá pravidelná práce. Když to nenecháte nahromadit, bude vám dobře. Bude vám pomáhat i Matka Země, posílejte si do lemu jednoty láskyplnou energii, vnímejte své bloky a vše bude dobré. Další energie s tím související vám můžeme odvést, když o to požádáte a vaše duše bude souhlasit. Dělejte vše pravidelně, nejlépe každý den.

 

Současná doba je tak nádherná, tak rychle se mění a přináší tolik nového. Možná vám to připadá jako v rychlíku, kdy se krajina kolem mění na rozmazanou, ale věřte směr i cíl je krásný. Vaše sebereflexe se zjemňuje a vaše sny zhmotňují. Užívejte si ten pohyb, svobodu a nekonečné možnosti. To vám pomůže překonat dílčí nepohodlí a „drncání“ na cestě.

 

Milujeme vás Áriové

 

Poselství od Matky Země:

Přichází pro vás barevná energie všude na Zemi, která vás bude vyživovat a léčit. Tato barevná energie, duhový květ lotosu, vás bude vyživovat, kdykoli se s ní propojíte. Probouzejte se s ní, uléhejte a naplňujte svá bytí. Nyní jste dospěli do vibrační úrovně, kdy se pro vás tato zemská energie otevřela. Kdekoli na Zemi se s touto energií propojujte, je všude a obklopuje vás jako moje láska. Jste mé děti a já vás velice miluji. Pomohu vám, kdykoli mě o to požádáte.

 

S láskou vás objímám, Matka Země

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Lucka N. Eva P., Lenka Z.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět