Áriové – 9.6. 2015 Letní slunovrat 2015, co nám přinese pro další práci

15.06.2015 22:05

Áriové – 9.6. 2015
Letní slunovrat 2015, co nám přinese pro další práci

 
  Naši milovaní, doba, na kterou jste tak předlouho čekali, je tady. Letním slunovratem 2015 se lomí určité energie dopadající do sektoru Země. Úhel dopadu těchto energií způsobí značnou změnu v chování lidí. A to jak mezi sebou, tak k přírodě  a Matce Zemi. Změní se úhel dopadajícího fotonového světla, takže dopadající intenzita se více než desetinásobně zvýší. Co to způsobí? Obrovskou touhu lidí po světle a lásce, to u těch, kteří hledají. U již duchovně probuzených se začnou čistit světlem bloky, tzn. budou mít usnadněnou práci ve vlastní očistě. Bude to určitá odměna za práci, kterou již dříve odvedli. U lidí dosud topících se v materiálnu nastanou komplikované časy, do té doby, než sami sobě dovolí vnímat život srdcem, a ne jen egem. Tato změna bude mít dopad na celou lidskou populaci, protože změna úhlu fotonových paprsků zasáhne celou planetu.

   Jaké nástroje můžete používat ve vlastní očistě a v pomoci druhým:

1/ Vše přijímejte, neodsuzujte, nekritizujte. Vše je součástí karmického řádu, který probíhá.

2/ Děkujte za veškeré poznání, kterého se Vám dostalo - ať bylo jakkoliv negativní. A tomuto poznání požehnejte.

 3/ ŽEHNEJTE. Energie požehnání bude mocným nástrojem rozvoje této doby. Žehnejte sobě, svému životu, dni, do něhož ráno vstupujete, lidem, zvířatům a pod.

4/ Snažte si stále vědomě uvědomovat své srdce. Sami sobě do něho posílejte lásku. Naplňujte se láskou.

5/ Veškeré své neláskyplné emoce či mentální schémata vědomě nejdříve přijměte, a pak Zdrojovou Energií a světlem dopadajících fotonů transformujte.

  Nic z toho pro Vás není nové. Ale zkuste se k celé této etapě svého vývoje nově postavit - jako láskyplní tvůrci. VŚE, CO DĚLÁTE, DĚLEJTE VĚDOMĚ S POCHOPENÍM A LÁSKOU. Víc naši milovaní nepotřebujete.

   S láskou Áriové

Naši milovaní, vstupujete období převratných změn, opravdového zlomu ve vnímání a plynutí energií. Energie letního Slunovratu 2015, je něčím, co bylo připravováno už při vzniku planety Země jako přelomové období. Pro tuto dobu jsou v zemském krystalu uloženy naprosto specifické energie pro vzestup Země, které se nyní uvolní a propojí s energií vašich srdcí a osobních esencí. Jsme jedni ze strážců těchto energií spolu s mořskými savci a dalšími láskyplnými bytostmi. Rádi bychom vás na tyto energie, pokud dovolíte, připravili. Můžete požádat nás nebo bytosti delfínů a velryb a umožnit nám, abychom vás energeticky vyladili, tak jak vaše duše dovolí. Stačí se jen srdcem napojit a požádat nás.

Energie pro Slunovrat je v zemském krystalu uložena ve vrstvách a my víme, jak vás propojit a vyladit.

Po Slunovratu pro vás bude naprosto zásadní být ve svém srdci a udržovat se v láskyplných energiích přijetí všeho jako zkušenosti a poznání, i přesto, že vaše okolí bude prožívat bolest, agresi či zmatek. Vlna energií zemského krystalu ve vašem srdci aktivuje energii tzv. krystalů srdce, což jsou základní platónská tělesa. Přijměte je s láskou, prociťte jejich energii a pak už je v určitých situacích používejte i s energií paprsků, darů a známými technikami, jak vás duše povede. Platónská tělesa jsou základními energiemi tvoření a vy jako tvůrci už je budete moci využívat. Jak pro svou tvořivou práci, při naplňování poslání, tak při zpracování neláskyplných energií. Obracejte se na nás, jsme s vámi.

Vaši Áriové

Urychlovací proces nastává po Slunovratu. Pro vás to nejdůležitější je hluboké poznání sebe sama. Jakmile se dotknete hluboké lásky ve středu svého srdce, můžete si vytvořit chrám vlastního srdce. Tento chrám má mnoho vrstev, které je třeba nejprve očistit od bloků a nechat se vést vaši dušičkou, kam vás pustí. Nespěchejte, ale prociťujte a hluboce vnímejte energii něhy ve vašem srdci. V chrámu vašeho srdce si můžete vytvářet nové záměry, omlazovat se, regenerovat láskou své tělo – to si přeje lásku a čím více lásky budete sobě dávat, tím se vaše tělo bude také krásně regenerovat a tím i omlazovat. Kapka zdrojové energie z jezírka lásky vašeho srdce propojená s kapkou z jezírka lásky 9.dimenze je jako zesilovač a stále se obnovuje a regeneruje – tu propojte s vaší osobní esencí ve vaší  DNA a se záznamem ve vaši Akaše, kdy vaše tělo bylo zdravé a krásné a tím tvoříte a omlazujete své tělo. Vaše srdce začne jemně a hluboce vnímat i druhé bytosti, v chrámu svého srdce máte léčitelské schopnosti, vše se vám bude otevírat a propojovat, když budete vnímaví a soucitní. Také začněte aktivovat zlatou hvězdu arch. Michaela ve vašem srdci – zesilovač potenciálu Tvůrce musí se ale napřed vyčistit temná hvězda v 10.úrovni  srdce – co přišlo na minulých Áriích. Toto místo po ní právě vyplníte touto zářivou zlatou hvězdou. Vše se bude zesilovat, tak si pomáhejte navzájem, spolupracujte, tvořte nové záměry pro 5. dimenzi – to vše vám nyní aktivně bude přicházet, také naslouchejte druhým a nezapomeňte na krásný něžný úsměv, ten pomáhá každému. Řeku něžnosti vysílejte, stejně jako požehnání – rychle se šíří dále a pomáhá planetě a vám všem. Žehnáme vám.

Vaši Áriové

Dotkněte se něhy, základní energie tvoření. Její význam stále poroste, začne se prolínat do celého vašeho bytí, stane se neoddělitelnou součástí. Tato jemná všeobjímající energie, které je pro Zemi velice potřeba. Kdo je na ni připraven ji přijmout, toho provede do lehkosti bytí, postupně do role tvůrců. Násilí a tlaků bylo dost. Teď se vytváří prostor pro tvoření v něze. Každý ve svém srdci pozná, jak je mu toto blízké. Objevíte sílu a nevídané možnosti této energie, začnou se otevírat věci-zámky dosud nemyslitelné a to způsoby před časem ještě těžko představitelnými. Proud, který lidé procítí a rádi se s ním spojí, bude stále silnější. Je proto třeba ve svém srdci vytvořit, co největší prostor. Dovolte si to. Váš život pak opravdu začne přecházet do lehkosti bytí. Tyto energie jsou již podporovány a budou stále zesilovány. Ne každý je však pochopí a přijme. Změny v lidském žití budou patrné, ale patrné budou i rozdíly. Posun ve věcech bude rychlejší, změny častější. Nástroje máte všude kolem sebe - vědomí něhy ve všem stvoření - to je v přírodě, věcech okolo nás. Stačí se napojit, procítit a rozvinout v sobě ten proud něhy. Zkoumejte, prociťujte, uvědomujte si její nádheru a sílu.

S láskou Áriové

 

Co přinese Slunovrat

 Nastává čas radosti, neboť naše dlouhodobá práce a úsilí očisty se naplňuje. Vrchol cesty, ke kterému se přibližujeme a který ústí v datu 21.6., má za sebou mnoho kilometrů cest lemovaných vodami průzračnými i zkalenými. Odhazovali jste cestou spoustu závaží v podobě závislostí, starých schémat, připoutaností, zvyků a práce byla nelehká.

    Teď už ale nejen prociťujte to, co jste odhodili a zpracovali - ale ŽIJTE láskyplné energie. Srdcem cítíte lehkost bytí, která je vašim určením, lidským programem, který jste přišli na Zemi naplňovat. Slovo PŘEDVOJ dochází svého naplnění a vy to přijměte. Jste opravdu bytosti sloužící a pomáhající ostatním a všemu novému a čistému, co na planetě vzniká.

   Zastavte se, prociťte to do hloubek všech buněk svého těla a radujte se. Chvíli ustaňte a prociťujte energii nového času.

Vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

Letní slunovrat 21.6.2015 bude významný mezník na cestě ke světlu. Pro Vaší lepší představu - Energie budou proudit pocitově asi tak, jako když se rozjíždíme autem. 21.12.2012 jsme nastartovali, motor se chvíli zahříval, pomalu jsme se rozjeli na jedničku. Teď už jedeme hezky zvolna na dvojku a 21.6. šlápneme na plyn a nabereme rychlost. Pro zkušené řidiče to bude radost z jízdy, pro začátečníky veliká práce a pro ty, kteří ještě nezačali "řídit" hozená rukavice. Nástup do procesu. Zůstaneš-li v zajetých mechanismech, bude to bolestivé. Máme svobodnou volbu.

    Na nás je podat pomocnou ruku, bude hodně žadatelů. Den má ale jenom 24 hodin, budeme umět všem pomoci? Budou potřebovat náš čas, abychom vše vysvětlili, ukázali cestu. Připravme se na nápor, vypracujme si krátký, stručný přehled, který pochopí i úplný začátečník. Už nebude stačit jít jenom vzorem, svítit na cestu ostatním, už je všichni budeme muset umět i vést.

   Duchovní literatura je nesmírně obsáhlá a bohužel ve většině případů těžko srozumitelná pro nás, což teprve pro bytosti materiálně založené. Ale i tito jedinci mají nárok na pomocnou ruku.

  Jednoduchost, stručnost, otevřené srdce, práce s intuicí a telepatií. To je náš program na následující dobu. Teorie stačí málo: seznámit ostatní s VESMÍRNÝMI ZÁKONY, aby se měli čeho chytit.

Vaši Áriové
 

A během okamžiků, kdy byla tato poselství přijímána, přišlo ještě Pavlíně jiné zajímavé poselství:

Poselství od 9..Dimenze

 Jak žít v běžném životě v souladu s Vesmírnými zákony?

 1/ Nikomu nikdy NIC nevnucovat a nevysvětlovat, pokud si nepožádá, ale podat nezávaznou informaci, která ho buď probudí, nebo jeho čas ještě nenastal.

2/ Snažit se žít a konat vše tak, aby ti kolem si všimnuli, že cest je více a hlavně že jsou i jiné cesty než ty, na které jsme byli zvyklí.

3/ Na každém problému a svízelné situaci najít alespoň jedno plus (čím více, tím lépe).

4/ Na složité životní situace se vždy podívat jako pozorovatel, který není účastníkem problému - to někdy není tak snadné, zejména pokud se nás to intenzivně dotýká, ale stojí za to si najít chvilku o samotě a celou věc si prohlédnout multidimenzionálně

 5/ Snažit se o komunikaci mimo 3D. Např vnímat vědomě energie bytostí 2D (rostliny, zvířata, minerály, živly atd.), brát vážně svojí intuici a samozřejmě zapojovat co nejčastěji svoje srdce

6/ Když se něco nezdaří - nezoufat. Vše přijmout a veškeré nepříjemné záležitosti VŽDY přetransformovat. Není nutné chodit kvůli každé maličkosti do meditace, stačí jen okamžitá POZITIVNÍ MYŠLENKA z LÁSKY SVÉHO SRDCE

 

 
 

 

 

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Karin L., Míňa N., Zdeněk K., Hanka N. Pavlína K.   (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět