C(t)NOSTI - INAUGURACE KU PŘÍLEŽITOSTI KLADENÍ KOSMOGRAMŮ DO DLAŽBY KŘÍŽOVNICKÉHO NÁM. V PRAZE

21.09.2012 00:00

 

V ROCE 2012

 

Rok 2012 nám je z různých stran předkládán, jako mezník v současné lidské existenci. To nejdůležitější však je, že v tomto Čase právě sami žijeme a nabýváme s jeho kvalitou osobní zkušenost. Máme každodenní příležitost sami poznat, zda opravdu žijeme v období Dění Světa, které je pro nás jediněčné.

Znamení, které tímto směrem ukazují, obsahují svědectví o ( potřebě ) zásadní proměně ( vnímání ) vztahů mezi lidmi navzájem, lidí ke své vlastní civilizaci a lidí vůči prostoru Života.

Téma vztahů nabývá na důležitosti. Míním vztahů, které vedou k pospolitosti, vyrůstající z (pra)původní provázanosti Všeho a jejího zpřítomnění v novodobém bytí.

 

Věřím, že rok 2012 bude opravdu mezníkem, kdy se o podstatném bude méně mluvit a více v jeho prospěch konat.

 

Rád bych přispěl a tak přijměte prosím pozvání na účast v aktivitách roku 2012, které plánuji uskutečnit a které se mi zdají být dobré.

 

 

Jan, březen 2012

 

 

1. - Neděle 9 -16 h, 25. Březen, sraz na Střeleckém ostrově

VODA VE VLTAVĚ - VLTAVA VE VODĚ - VODA V ČLOVĚKU

- vycházka za poznáním podstaty vody - řeky, spojená s cvičeními na rozvinutí vnímání

 

 

ůčast dobrovolná a vítaná, provázet bude Jan Tajboš

 

2. - Duben - Říjen 2012

HÁJ - ROZVINUTÍ POTENCIÁLU ČLOVĚKA PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍRODNÍHO FENOMÉNU MĚSTSKÉ KRAJINY PRAHY

- dlouhodobý projekt vsazený do krajiny Přírodní památky "U Hájů" v Praze

 

Obsah projektu byl do současné podoby formován od léta 2011.

Z původního úmyslu, vybudovat místo pro individuální tvorbu, vykrystalizoval do podoby pracovny a zázemí CIB o.s. určené aktivitám, které mají tvúrčím způsobem přispět k rozvinutí souladu lidí s fenomény původní krajiny. Za účasti a podpory představitelů města i městské části Prahy 13 Stodůlky, vzniká projekt "galerie pod širým nebem - Galerie v Přírodě Háj".

 

V tomto duchu, v průběhu roku 2012 a zejména v jeho letních a podzimních měsících je naplánován úvodní cyklus aktivit na pozemku, který byl vybrán pro vybudování zázemí galerie. Jejich cílem je získat i předat poznání a zejména praktické zkušenosti při využití a formování přírodních materiálů do smysluplných forem a být přitom v souladu s kvalitou místa v krajině.

 

témata aktivit:

- vy/volání záměru

- tvůrčí představivost

- geomantie, jako cesta k souladu s inteligencí krajiny přirozenými prostředky lidského těla

- principy stavby z hlíny dle Superadobe metody Nadera Khalili

- Geo architektura: terénní úpravy krajiny do podoby a funkce staveb

- funkce a stavba hliněných topných těles pro interiér a exteriér

- účinky rytmizace vody na životní a obytný prostor

 

Účast je otevřena všem lidem, bez omezení věku a dovednosti, či profesního zaměření. Podle počtu zájemců o jednotlivé témata budou upřesněny termíny a podmínky účasti.

Půjde jak o dobrovolnické tak i profesionální podoby účasti.

 

Podmínkou projektu je motivační text zájemců o účast.

 

O dalších plánech a programu budeme informovat prostřednictvím adresáře zájemců o činnost galerie a zprovozněním webových stránek galerie. Prozatimním informačním portálem bude web www.cultura.cz/akce a přímý kontakt na organizátory.

 

 

3. C(t)NOSTI - INAUGURACE KU PŘÍLEŽITOSTI KLADENÍ KOSMOGRAMŮ DO DLAŽBY KŘÍŽOVNICKÉHO NÁM. V PRAZE

-  21. září, Pátek, Křížovnické náměstí Praha 1

 

Akci bude doprovázet víkendový seminář s autory projektu, na téma tvorba a kvalita životního prostoru.

(O projektu C(t)NOSTI vizte více na www.cultura.cz/akce).

 

Pozn.: V případě potvrzení ůčasti Marko Pogačnika a členů VITAA z Ljubljany, bude seminář pod jeho vedením a bude stanoven účastnický poplatek.

 

4. EQUILIBRIUM SLOVENSKO

- 28.- 30. září, Pátek - Neděle, Hrubý Súr, Senec

 

Iniciace, na Slovensko přemístěného, geopunkturního artefaktu z Pražské Botanické Zahrady v Troji. Slavnostní inaugurace se uskuteční v nově vznikajícím centru biozemědělství a vzdělávání, které je vybudováno na samotě, v lůně lužnych lesů Malého Dunaje, pobliž obce Hrubý Súr, 20km od Bratislavy. Akce bude doprovázena seminářem zaměřeným na rozvinutí vnímání prostřednictvím metody geomantie.

 

Pozn.: Po dohodě s místními spoluorganizátory bude stanoven účastnický poplatek na seminář, který povede Jan Tajboš ve spolupráci s autory podílejícími se na tvorbě Equilibria.

 

V případě vašeho zájmu, o účast v některé z aktivit, se se mnou spojte přes níže uvedený kontakt.

 

Na viděnou!

Jan

 

Kontakt na organizátora:

Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia, občanské sdružení

Adresa: Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika

www.cultura.cz, www.jantajbos.cz

e-mail: jan@cultura.cz,  mobil: +420 608 056 857

—————

Zpět