ČAS JSOU PENÍZE

03.04.2014 21:13

ČAS JSOU PENÍZE

Všichni známe toto pořekadlo. Peníze se staly nejdůležitějším nástrojem Starobabylónského Ducha, symbolem MOCI, která diktovala scénář hororu s titulem PÁN / OTROK. Babylonský Program stvořil Vědomí, které zaselo chamtivost, nedůvěru a násilí. MÍT VÍCE NEŽ OSTATNÍ ( symbol Kaina) – to byl hlavní energetický vzorec.

Chybný rozvoj dosáhl svého vrcholného bodu v posledním fraktálním období 260ti let. Pro většinu z nás ztratil život hlubší smysl a smrt znamenala finální konec Bytí. Ponořeni do hluboké temnoty propadali jsme se do stále většího zklamání. Začali jsme se starat o světská potěšení a pohodlí smyslových požitků.V tomto pekelném cyklu narůstala tendence k sebeničení a k atomové záhubě. Ačkoliv největší úpadek lidstva nastal v minulých dvou stoletích, jeho kořeny sahají daleko do minulosti před 5200 lety.

Je všeobecně známo, že v souladu s právy ČASU atlantskou karmu přinesli na Zemi babylonští kněží. Přes vnější manipulativní Energie způsobili změny v pozemském přirozeném rytmu a ukotvili na planetě jinou neadekvátní formu. Babylonští kněží měli hluboké znalosti a magické schopnosti založené na právech kosmologie. Toto poznání bylo drženo v naprosté tajnosti. Manifestováním své moci kněží velmi rychle ovládli celé pozemské království spojené s královstvím člověka. Všechno se dělo pod rouškou náboženství. Takže veškerou zodpovědnost za současný stav nesou duše babylonských vládců. Oni rozhodovali za ostatní, vyvíjeli stále silnější tlak a s pomocí „ morálních " zásad si přivlastňovali stále více a více práv moci. S pomocí pozemských výkonných orgánů – ve své podstatě mimozemských - velmi účinně zasahovali do pravomocí lidského Vědomí. Byli velmi blízko zničení našeho evolučního cíle. Takto tomu bylo ještě donedávna : náboženství a státní orgány žijí v neviditelné vnitřní symbióze.

Dnes ještě stále tisíce babylonských inkarnací chodí po Zemi. Tito lidé zaujímají nejvyšší postavení, ale jen proto, aby sami mohli zničit vlastní iracionální dílo. Teď už chápete ty četné nesmyslné iracionální rozhodnutí nejvýznamnějších lidí na světě?

A v pozadí  "jaderného království"  proces synchronizace probíhal bez nejmenšího narušení. V roce 1987 dosáhl zenit a začal měnit směr událostí. Přechodová fáze trvala do roku 1992. V roce 1992 se Země vrátila do svého původního rytmu >13 : 20 < a pomalu začala vcházet do Rezonance s Kosmickou Praenergií v kontaktu s Nejvyšší Inteligencí ČASU, takže nyní už může přinést všechny zapomenuté informace. Cesta do vědomého Bytí před námi odkryla čtyřrozměrný CELEK.

Proces sjednocení Země se dokončuje neuvěřitelnou rychlostí a lidský podíl je zde zapotřebí. Pouze NOVÝ HOMO SAPIENS je schopen využít čtyřrozměrné Síly ČASU, obnovit magickou moc stvoření Světelné reality a doposud nepoznaným aktem LÁSKY odstranit výslednou disharmonii.

Současná biologická nerovnováha v přírodě není ničím jiným, než odrazem falešného Babylonského Programu. To se projevuje nejen v zamořeném životním prostředí, znečištěné vodě a ovzduší, ale také v deformaci našich myslí, deformovaném poli Vědomí a mentální sféře Bytí. Dopad tohoto programu je rovněž vidět mezi lidmi. Vyznačuje se nedostatkem radosti, nepřijímáním života, ztrátou zdraví, frustrací, smutkem, bolestí, bojem o existenci, a nedostatkem harmonie. Jediná skutečná cesta, jak vyjít ven ze slepé uličky je návrat k přírodě, ale není smyslem vývoje začít evoluci od nuly! Tlačí nás čas. Uzdravení musí přijít z druhé strany.

Díky harmonizaci dosáhneme úrovně vibrací, které nám umožní ocitnout se Doma. Mnoho z nás nazývá tento moment KVANTOVÝ SKOK K PROBUZENÍ. Není to však další fáze Evoluce, jak mnozí předpokládají. Je to návrat do prastarého Vědomí, návrat, který jsme dobrovolně urychlili, abychom podali ruku Zpožděným Energiím. Toto poznání není nic nového, ale je to rozpomenutí! V této etapě nepotřebujeme rozvíjet nic nového.
Toto zadání jsme již splnili v první fázi evolučního vývoje. Jedině po ukončení manévru návratu Zpožděných Energií, budeme moci přistoupit k následující etapě - Posvěcení Pozemského Díla.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že v průběhu záchranné operace, která ukazuje na obrovský zápal, jsme splnili dvě další zadání:

  • V důsledku pádu z harmonie jsme zažili mnoho krutosti, ale jednoznačně jsme se dozvěděli, co se může podařit – když jsou Božské Bytosti ( to jsme my všichni) ochotny zakusit polaritu, až do maximálních hranic.
  • Testovali jsme hru vzpoury proti Božím Zákonům. Tato zkušenost pro nás byla velmi nepříjemná vzhledem ke skutkům, které na nás dopadaly a utrpení, které jsme museli zažít.

Až se vrátíme Domů sami budeme vidět, jak velkou službu jsme udělali Dílu Stvořitele. Už nikdy více nebudeme muset zakusit iluzorní představy o sobě. Disharmonie nás obohatila o mnoho zkušeností – o mnohem více zkušeností, než bylo třeba.

Mně už to stačilo! Vám také?

Autor: : Hanna Kotwicka - Klucz do Kalendarza Majów
Překlad: Lenka Sýkorová
 

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

—————

Zpět