Co se děje na nebi - Plutonova otočka a cesta vpřed

24.09.2013 10:57

Co se děje na nebi -
Plutonova otočka a cesta vpřed
Ondřej Habr

 

Pluto, nejvzdálenější z planet tak jak je znají astrologové je pro nás nejhůře pochopitelné. Nejen jako těleso, ale také, přijmeme-li astropsychologický výklad, jako princip a archetyp. Při svém křižování naší pozemskou oblohou je často retrográdní, to znamená pohybuje se zdánlivě nazpátek. Tato perioda trvající několik měsíců skončila a dneškem (29.9.) se Pluto opět vydává na přímou cestu.

 

Vše, co se symbolicky za celé léto v nás nahromadilo, ať už pocity, zážitky nebo emoce, v posledních dnech vygradovalo a nyní tak, jak se Pluto symbolicky rozbíhá, začíná se uvolňovat. Uvolňovat do okolí, směrem k partnerům, blízkým, kolegům směřují naše pohledy s podtextem, přání, požadavky, názory. Vše co je plutonské, je těžko vysvětlitelné (ano, do sféry působnosti Pluta patří i tantra a s ní spojená tajemství života), musí se to zažít.

 

A tak můžeme být svědky změny nálad u sebe, u jiných, v kolektivech, ve společnosti. Obecně platí, že to, co bylo zadržováno ať už z jakýchkoliv důvodů (ohledů, propojení, citů …), nyní prchá nekontrolovatelně jak džin z lahve, jak problémy z Pandořiny skříňky. Sledujme dobře, jak a na koho působíme …

 

Plutonský obrat umožňuje i transformaci neboli přeměnu. Duše (tělo) a mysl (ego) nejsou vždycky v úplném souladu a tím pádem ani my jako celistvá bytost nejdeme tou cestou, kterou bychom se měli ubírat. Transformace neboli změna forem může znamenat změnu postupů a přístupů na všech frontách tím pro nás žádoucím směrem. Zmíněné transformace ovšem nejsou řízeny námi a přicházejí přes zdánlivě nahodilé životní situace. A tady se naskýtá prověrka. Jít do toho, vstoupit do situace, řešit, konat i za cenu, že to bude bolet, že to bude nepříjemné. Nenechat se strhnout proudem událostí, ale být si vědom a vědoma svého já a jeho úkolů.

 

Můžeme leccos v sobě i kolem vylepšit, napravit, změnit - ale pozor, bude to fungovat jen v těch případech, kdy tomu věříme, bytostně si to žádáme a potřebujeme. Pluto k nám hovoří a vyžaduje autenticitu, opravdovost. Vezmi a nebo nech být, říká. Máš na to!, povzbuzuje. A tak reálně každý z nás opravdu má to, na co opravdu stačí, oč skutečně usiluje, co mu doopravdy patří.

 

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

—————

Zpět