Co se stane, když po dva týdny jíte pouze bio? (Doplněno.)

26.05.2015 14:42

Co se stane, když po dva týdny jíte pouze bio? (Doplněno.)

 
Dost lidí zastává názor , že organická strava (česky se říká spíše biostrava) v podstatě neexistuje. Že životní prostředí je už tak znečištěné, že i tzv. biopotraviny musejí obsahovat toxiny, a o trochu víc nebo míň, to už je jedno... 
Ale přece jen, ty biopotraviny neprošly masívním "ošetřováním" pesticidy  (jako jsou herbicidy, insekticidy, fungicidy, baktericidy, a další -cidy)... a jak ukazuje následující video, v lidském organismu je to výrazně znát. 
(Další plus pro jídlo z vlastní zahrádky (biostrava odtud sice není drahá, ale zase je bohužel pracná, takže taky to není pro každého (:-))) )
= Orgonet =
 
Co se stane s rodinou, když dva týdny jí pouze organickou stravu 
 
Publikováno 4. 5. 2015
 
Chcete vědět, co se stane ve vašem těle, když přejdete od běžné stravy na biostravu? Sledujte toto 90sekundové video! Studie byla provedena Švédským institutem pro výzkum životního prostředí, a celá zpráva je k dispozici na  https://www.coop.se/organiceffect
 
K experimentu byla vybrána švédská rodina s 3 dětmi, živící se běžnou stravou, protože biostravu pokládali za příliš drahou. Před experimentem byla provedena analýza moči všech členů rodiny, byly zjištěny vysoké hladiny insekticidů, fungicidů a růstových regulátorů. Jak řekl vědec provádějící analýzu, jejich společné působení může být pro tělo nebezpečnější než každá látka sama o sobě.

Výsledky po 2 týdnech biostravy byly neuvěřitelné: téměř všechny chemikálie z moče zmizely! 
 
Švédská matka už nikdy nechce, aby její děti měly v těle pesticidy... 
 
 
(Anglické titulky, video je srozumitelné dle obrázků i bez překladu).
 
 
 
Celá studie je zde: https://www.coop.se/PageFiles/429812/Coop%20Ekoeffekten_Report%20ENG.pdf

Vyjímám z ní tabulky, jak se snižovalo množství residuí pesticidů v moči po úpravě stravy z konvenční na organickou.

 
Dodatek Orgonet:

Jak vidíme, ke zvláště výraznému snížení residuí došlo u dětí .... záleží samozřejmě, co kdo rád papá. Tatínkovi zůstává vysoká hladina TCP (metabolit chlorpyrifosu, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorpyrifos), což je insekticid používaný k ochraně mnoha druhů rostlin.

Někteří se rozčilují, že sem dávám reklamu na organickou stravu, kterou si lidi stejně nemůžou dovolit, ale myslím si, že nejde o tu reklamu, ale o důležitou informaci, že změnou stravy je možno tělo výrazně až úplně pročistit od obrovského množství toxinů... 

Mnozí lidé jsou ochotni vyhazovat tisíce za různé pročišťovací bylinné kúry, přitom by stačilo pozměnit stravu a dosáhli by téhož za méně peněz ... jenže měnit stravu je pro člověka to nejtěžší na světě, já vím (:-))); prostě, naložte s informací, jak umíte (:-)))

 

—————

Zpět