CO SE VÍ A NEVÍ O INFORMAČNÍ VÁLCE A HAARPu.

23.02.2012 01:05

 

Takzvaný Chemtrails je jen vedlejší zástupný problém.

Pokud zvážíš po přečtení tuto analýzu (14 stran) vyvěsit na svém blogu, bude mnoho lidí seznámeno se souvislostmi, které probíhají za našimi zády  bez jakéhokoliv (zakázaného!) zájmu médií a jiných  tkzv.humanitárních organizací.

S pozdravem   Tuareg.
 

CO SE VÍ A NEVÍ O INFORMAČNÍ VÁLCE A HAARPu.

V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 "Znovu vybudování
americké obrany", vydaném organizací "Projekt pro nové americké století", se
píše, že USA nemají předem informovat své protivníky o nových zbraňových
systémech, které vyvinuly. Světová veřejnost tedy neví, jaké zbraně, kromě
jaderných, by v příští světové válce byly použity. V tomto dokumentu se také
píše: "Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie… tvoří
dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní
vojenskou moc. Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto
transformačních technologií, zatímco nepřátelé jako Irán, Irák a Severní Korea
spěchají s vývojem balistických střel a jaderných zbraní..." (15).
V roce 2000 vyšel v seriózním ruském deníku Segodňa článek „Jezdci
psychotronické apokalypsy“ (ruský originál článku https://web.iol.cz/mhzzrz
zkrácený anglický překlad Riders of Psychotronic Apocalypse, -
https://mojmir.webuda.com), ve kterém se psalo, že v roce 1996 informovali
pracovníci ruské vládní informační agentury FAPSI, že účinek použití tzv.
informačních zbraní je srovnatelný s účinkem zbraní hromadného ničení a
vypracovali zprávu nazvanou "Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti
Ruska". Ruská Státní duma a potom i Meziparlamentní shromáždění Svazu
nezávislých států na to reagovaly tím, že se v roce 1997 obrátily na OSN,
Organizaci pro bezpečnost a spolupráci a Evropskou radu s návrhem, aby byla
uzavřena mezinárodní konvence zakazující informační válku a cirkulaci
informačních zbraní. Podle deníku Segodňa (1) byla v březnu 1998 tato otázka
prodiskutována s generálním tajemníkem OSN Kofi Ananem a ruská iniciativa
byla zahrnuta do pořadu jednání Valného shromáždění OSN. Iniciativa zřejmě
neprošla přes odpor USA. Podle ředitele FAPSI Alexandra Starovojtova by
informační útok mohl vyřadit z provozu všechny elektronické systémy řídící
obranu Ruska, stejně jako elektronické systémy vládní infrastruktury a dopravní,
energetické a jaderné systémy. Armáda by tak ztratila bojeschopnost a politické
vedení země by nebylo schopné získávat informace nezbytné k řízení obrany.
Tento článek byl zjevně ruskou reakcí na uvedení do provozu amerického
systému HAARP. Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první
pokusy s tímto systémem, který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě.
Tvoří ho 180 antén, které mají celkový výkon 3,6 MW na frekvencích 3 až 10
Megaherzů a svým uspořádáním soustřeďují tento výkon do úzkého paprsku.
Tento paprsek může být vyslán do ionosféry. Ionosféra vzniká působením
slunečního záření na atomy zemské atmosféry, které způsobuje vznik iontů a
volných elektronů. Tato elektricky nabitá část zemské atmoféry způsobuje, že se
od ní odrážejí některé elektromagnetické vlny. Tento odraz usnadňuje rádiové
vysílání na větší vzdálenosti. Systém HAARP je schopen ionosféru ohřívat a tím
měnit její výšku. Podle toho, jak se mění výška ionosféry, mohou se
elektromagnetické vlny od ionosféry odrážet na různá místa na planetě a systém
HAARP je tam pomocí této manipulace s výškou ionosféry může směrovat.
Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby
ztisícínásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na
předem určené místo na planetě. V současné době by to mohlo být 3,6 Gigawatu,
ale k systému mohou být přidávány další antény, které mohou zvyšovat jeho
výkon. Systém HAARP je, podle oficiálních informací americké vlády, určen
k vědeckým výzkumům. Příliš mnoho fakt ale svědčí o tom, že je určen především
k vojenským účelům. Celý projekt je financován americkým vojenským
námořnictvem a vojenským letectvem. O systému HAARP byla publikována
kniha od syna bývalého aljašského senátora, Nicka Begicha a novinářky Jeanne
Maningové „Angels Don‘t Play this HAARP“ („Andělé nehrají na tento HAARP“
– haarp je v angličtině harfa). V této knize jsou citovány patenty použité
k budování systému HAARP. Základní patent Bernarda J. Eastlunda (č.
4.686.605) popisuje možnosti využití energie vysílané systémem HAARP. Úzký
paprsek energie může ničit naváděcí elektronické systémy raket a letadel kdekoli
v atmosféře. Umístění systému HAARP na Aljašce, na hranicích s Ruskem, jeho
případné použití pro tento účel usnadňuje.
V druhé polovině minulého století provedly USA i SSSR řadu jaderných
výbuchů v ionosféře, které do ní přidaly tolik nabitých částic, že bylo ve velkých
oblastech znemožněno rádiové vysílání. V jednom z Eastlundových patentů se
píše: “tento vynález poskytuje možnost uložit nebývalá množství energie do
zemské atmosféry na strategických místech a udržovat úroveň této energie…
mnohem přesnějším a lépe kontrolovaným způsobem než bylo doposud
prováděno… výbuchy jaderných náloží o různých vydatnostech v různých
výškách“. Zahřátí elektronů v ionosféře systémem HAARP by vyvolalo ionizaci
neutrálních částic v atmosféře a tím by znemožnilo mikrovlnné vysílání ze satelitů
nebo dokonce úplně vyrušilo rádiové komunikace nad velkou částí planety. Dále
se v patentu píše: „Schopnost použít a vysílat elektromagnetické vlny o různých
frekvencích a měnit je náhodným způsobem poskytuje jedinečnou schopnost rušit
všechny druhy komunikací, zároveň na moři, na zemi a ve vzduchu, nad
rozsáhlými oblastmi planety… Navíc je možné… využít jednoho nebo více
takových paprsků k provozování vlastní telekomunikační sítě i když zbytek
světových komunikací je zrušen“.V knize „Andělé nehrají na tento HAARP“ je také popisována
plánovaná zkouška použití systému HAARP společně s jiným radarovým systémem
umístěným na Aljašce, HIPAS, k vytvoření plazmatu, které bude fungovat jako
ionosférické zrcadlo, které usnadní vojenské komunikace a umožní přesnější
identifikaci přilétajících objektů.
Manipulací ionosféry by systém HAARP mohl i posunout zemskou atmosféru
do nepředpokládaných výšek, což by mohlo způsobit, že by balistické střely
narazily na neočekávané brzdné síly, které by je buď odklonily od
předpokládaného cíle nebo i zničily. Další patent, který se k systému vztahuje,
umožňuje určit, jestli přilétající objekt nese jaderné zařízení – to je důležitá
schopnost, protože americká armáda předpokládá, že v případě jaderné války by
na americké území bylo namířeno velké množství raket, z nichž jenom některé by
nesly jaderné nálože.
Co ale zřejmě nejvíc vyděsilo ruské ministerstvo obrany je možnost, kterou na
webové stránce věnované HAARPu popisuje český odborník na vojenské
technologie, Lukáš Visingr. V roce 1958 americký vědec Van Allen, díky
prvnímu americkému satelitu Explorer 1, objevil pásy tvořené siločarami
zemského magnetického pole, do kterých se zachycují vysoce energetické částice
přilétající z vesmíru – zatímco částice uvolněné při jaderném výbuchu mají
energii od 0,3 do 3 milielektronvoltů, vysoce energetické částice přilétající
z vesmíru mají energii 100 a více milielektronvoltů. Podle článku Rosalie
Bertellové („Background of the HAARP Project“ – Počátky projektu HAARP),
která se podílela na americkém projektu Hvězdných válek, bylo v roce 1962
provedeno několik jaderných výbuchů v horní zemské atmosféře, o kterých se
předpokládalo, že „dočasně prakticky zničí vnitřní Van Allenův pás, tím že částice
z pásu budou přeneseny do atmosféry. Předpokládalo se, že zemské magnetické
pole bude na několik hodin ve velké oblasti narušeno, což znemožní radiové
komunikace“. Lukáš Visingr píše, že při použití dvou zařízení typu HAARPu,
mezi nimiž by bylo vytvořeno spojité elektromagnetické vlnění, by bylo možné
vynulovat zemské magnetické pole (nad určitou oblastí). Tím by částice,
zachycené ve Van Allenových pásech, začaly pronikat do atmosféry, kde by
došlo k mohutné ionizaci, což by mělo „fatální vliv na veškerá zařízení
využívající principů elektromagnetismu“. Vědci, kteří se zabývali systémem
HAARP varovali, že při jeho uvedení do provozu hrozí stejné nebezpečí jako před
prvními atomovými výbuchy, kdy vědci nebyli schopni odhadnout, jestli se reakce
štěpení atomových jader zastaví a že i systém HAARP může v zemské atmosféře
vyvolat nevratné reakce. Přesný popis fungování systému HAARP zůstává utajen
a i na Internetu o něm najdete velmi málo informací. Zpravodajská agentura ruské
vlády FAPSI si o něm ale nepochybně udělala dost přesný názor. Soudě ale podle
současného odporu ruské vlády k americké okupaci Iránu a respektu, který
k němu projevuje americká vláda, našlo Rusko proti systému HAARP nějaké
protizbraně. Každého napadne, že by stačilo zaměřit na místo v ionosféře, kam je
zaměřen systém HAARP, jiný podobný systém, čímž by se změnily všechny
předpokládané parametry. Evropa i Rusko podobné radarové systémy mají.
V roce 2000 se lišily jen tím, že nebyly schopny směrovat své vysílání do tak
úzkého prostoru jako systém HAARP. Systém by také mohl být zničen nízko
letícími raketami nebo letadly.
Na zprovoznění systému HAARP reagovala i Evropská unie. 28.1.1999
odhlasoval Evropský parlament „Rezoluci o životním prostředí, bezpečnosti a
zahraniční politice“ (Resolution on the environment, security and foreign policy,
A4-0005/99), kde v bodě 24 „Pokládá HAARP…, díky jeho dalekosáhlým
účinkům na životní prostředí za důvod ke globálním obavám a žádá, aby, než
dojde k dalšímu výzkumu a testům, byly mezinárodním vyšetřovacím orgánem
vyšetřeny jeho právní, ekologické a morální implikace“. Evropský parlament také
vyjádřil politování, že americká vláda odmítá vyslat na veřejné nebo jiné slyšení
odborníka, který by mu předložil důkazy o rizicích pro životní prostředí a
veřejnost spojených s provozem systému HAARP. Díky této neochotě americké
vlády byl před vydáním této rezoluce v Evropském parlamentu svědčit Nick
Begich, spoluautor knihy „Andělé nahrají na tento HAARP“. V bodě 25 své
rezoluce Evropský parlament požádal svůj orgán pro vědecká a technologická
vyhodnocení (STOA), aby prostudoval dostupné vědecké a technické informace o
systému HAARP a posoudil, „přesný rozsah rizika, které HAARP znamená pro
místní a globální životní prostředí a pro lidské zdraví všeobecně“. V bodě 26
Evropský parlament žádá Evropskou komisi, aby prostudovala, jaký vliv bude mít
činnost systému HAARP na životní prostředí a lidské zdraví v arktické Evropě a
v bodě 27 „vyzývá k mezinárodní konvenci, která by zakázala veškerý vývoj a
rozmisťování zbraní, které by mohly umožnit jakoukoli formu manipulace
lidských bytostí.“ V bodě 28 vyzývá Evropskou radu a Evropskou komisi, aby
pracovaly na uzavření mezinárodních dohod, které by chránily životní prostředí
před zničením v případě války.
SYSTÉM HAARP A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ČINNOSTI LIDSKÉHO MOZKU
Poukaz na možné použití systému HAARP k manipulaci lidí je v rezoluci
Evropského parlamentu umístěn dost nenápadně. V článku v ruském deníku
Segodňa o informační válce toto téma ale zaujímá větší prostor než téma vyřazení
z provozu ruských komunikačních a energetických zařízení. Deník Segodňa psal
převážně o "mysteriózních informačně-psychologických" prostředcích, které jsou
schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo "zablokovat na podvědomé úrovni
svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebeidentifikace lidské
bytosti" a dokonce způsobit "destrukci nedělitelného
informačního a duchovního prostoru Ruské federace". Protože lidé jsou velmi
neochotní připustit si, že činnost jejich mozku může být dálkově ovládána,
budu se tomuto tématu věnovat zevrubněji.
Když v roce 1951 zahájily americké tajné služby práci na projektu Artichoke,
stanovily si mimo jiné tyto cíle: „Můžeme získat informace od nějaké osoby proti
její vůli a bez jejího vědomí?… Můžeme ovládnout lidského jedince natolik, že
bude poslouchat naše rozkazy proti své vůli a dokonce v rozporu s tak základními
přírodními zákony jako je pud sebezáchovy?“ (New York Times, 2.8.1977,
„Private Institutions Used in CIA Efforts to Control Behavior“).
Tento výzkum byl od počátku co nejpřísněji utajován. V jiné zprávě CIA,
citované New York Times, se píše: „Mnoho fází výzkumu ovládání lidského
chování vyžaduje vysoký stupeň utajení. Profesionální pověst výzkumných
pracovníků, zaměstnaných mimo agenturu, je ohrožena, protože cíle takového
výzkumu jsou širokou veřejností považovány za nemorální nebo protizákonné“.
V té době se bývalí pacienti psychiatrické léčebny Allan Memorial Institute
v Kanadě domáhali odškodnění za pokusy s použitím drog, elektrických šoků a
různých drastických psychologických metod jako je smyslová deprivace, které
tam na nich prováděla CIA. V rámci skandálu New York Times otiskly i záznamy
CIA o pokusech s používáním psů jako dálkově řízených bomb a koček jako
dálkově ovládaných mikrofonů. Při těchto pokusech CIA používala elektrické
stimulace mozku.
Signály v nervových vláknech mozku a celého těla probíhají jako slabé
elektrické impulsy, které jsou při přechodu z jednoho nervového vlákna do
druhého převáděny chemickými reakcemi. Elektrické impulsy probíhají v určitých
charakteristických frekvencích, Vědci zaváděli do mozku tenké drátky, pomocí
kterých tam vysílali slabé, kmitavé elektrické proudy a dosáhli pozoruhodných
výsledků. V roce 1969 publikoval Jose Delgado, španělský profesor fyziologie,
pracující v té době na špičkové americké univerzitě v Yale, knihu „Fyzikální
ovládání mozku, na cestě k psychocivilizované společnosti“, která shrnovala
výzkumy těchto vědců. Podařilo se jim zmapovat vztah různých míst v mozku
k činnostem, funkcím a pocitům lidí i zvířat. Býk při sto stimulacích příslušného
nervu 100krát zabučel. Když byl člověk, u kterého bylo stimulováno zvednutí
ruky, požádán, aby jí narovnal, řekl: „Myslím, že vaše elektřina je silnější než
moje vůle“. Elektrickým podněcováním mozku byl ovlivněn rytmus dýchání, tep
srdce (který byl i zastaven), vyměšování žaludečních šťáv, funkce většiny
vnitřností a velikost očních panenek. Bylo vyvoláno mračení, otevírání očí a úst,
žvýkání, zívání, spánek, závratě, vyměšování i epileptické záchvaty.
Působení slabých, kmitavých elektrických proudů v jiných místech mozku
způsobovalo změny psychických stavů. Pasivní, deprimovaná žena, u které bylo
drážděno centrum vzteku, roztrhala kus papíru a potom řekla: „Chtělo se mi vstát
a trhat. Neovládla jsem se.“ Při podněcování center slasti nabízely pacientky
terapeutům manželství (Jose M. R. Delgado: Physical Control of the Mind,
Toward a Psychocivilized Society, 1969, USA). Sám Jose Delgado získal
světovou proslulost tím, že se s malou černou skříňkou postavil proti býkovi a
nejprve ho stisknutím jednoho knoflíku rozzuřil tak, že na něj zaútočil a když
doběhl skoro až k němu, stisknutím druhého knoflíku ho zastavil.
Že by stejné účinky mohly vyvolat elektromagnetické vlny muselo napadnout
každého vědce, který v tomto oboru pracoval. „Analogové“ vjemy jsou totiž
v lidském mozku zpracovávány do digitální podoby, když jsou přenášeny množstvím
a frekvencí nervových impulsů. Intenzita pocitů odpovídá intenzitě
elektrického proudu. Walter J. Freeman, který, pomocí mikroelektrod měřil
činnost mozku při jeho reakci na různé podněty napsal v roce 1975: „nový vnější
podnět je široce přenášen z primární smyslové mozkové kůry nebo z thalamu do
jiných částí mozkové kůry… přenos se odehrává v určité charakteristické
frekvenci a příjem se odehrává v… souborech naladěných na tuto frekvenci“
(Walter J. Freeman: Mass Action in the Nervous System, Academic Press, New
York, San Francisco, London, 1975). Jinými slovy neurony, které zpracovávají
určitou informaci, vysílají impulsy ve stejné frekvenci. V pokusu Wolfa Singera
byla reakce na dva rozdílné podněty v mozku reprezentována dvěma soubory
neuronů vysílajícími impulsy ve dvou odlišných frekvencích.
Elektroencefalografové nepochybují o tom, že se na elektroencefalografech
objevují právě tyto synchronizace v mozkové činnosti a jsou schopni z jejich
frekvencí vyčíst i jednotlivá písmena vnímaného slova (Journal of
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, supplement no. 45, 1996,
“Continuous Wave-Form Analysis”, str. 64). Z toho vyplývá teoretická možnost,
že děje v mozku mohou být vyvolány „synteticky“, když je do mozku dodávána
dodatečná energie ve frekvencích odpovídajících specifickým mozkovým
aktivitám Tyto frekvence v něm potom svým působením vyvolají příslušnou
mozkovou činnost. John Marks, v knize o výzkumu ovládání lidského mozku
prováděného CIA, citoval jednoho veterána tohoto výzkumu, který si vzpomínal
na kolegův vtip: „Kdybyste zjistil přirozenou radiovou frekvenci svalu svěrače
nějaké osoby, mohl byste jí donutit opravdu rychle vyběhnout z místnosti“ (John
Marks: „The CIA and Mind Control - the Search for Manchurian Candidate“,
USA, 1988, ISBN 0-440-20137-3). Protože většina mozkové činnosti se odehrává
ve frekvencích od 1 do 100 Hz a elektromagnetické vlny v těchto frekvencích jsou
tisíce až stovky tisíc kilometrů dlouhé a z tohoto důvodu nemohou zasáhnout
lidský mozek, začali vědci experimentovat s mikrovlnami pulsovanými ve
frekvencích mozkové činnosti. Existují totiž mikrovlnné frekvence, které
proniknou dost hluboko do lidského mozku na to, aby ovlivnily činnost neuronů.
Vědecké experimenty potvrdily tyto hypotézy. V pokusech Mc Affeeho, z let
1961, 1962 a 1971, vedlo ozařování hlav krys mikrovlnami, pulsovanými v 300,
600 a 1000 Hz, po pěti minutách k jejich probuzení z narkózy (James C. Lin:
Microwave Auditory Effects and Applications, Charles C. Thomas publisher,
Springfield, Illinois, USA, ISBN 0-398-03704-3). V jiném experimentu
s působením elektromagnetických vln na chemikálie v mozku měřil Dr. Merrit
úbytek nervových přenašečů norepinefrinu, serotoninu a dopaminu v mozku při
aplikaci pole o hustotě 80 miliwattů na cm2 (Emerging Electromagnetic
Medicine, 1990, conference proceedings). Dopamin ovlivňuje schopnost učit se a
jiné poznávací schopnosti. Narušení biologické syntézy dopaminu nebo jeho
přenášení může vést k Parkinsonově nemoci. V dalším experimentu vyvolaly
mikrovlny pulsované v 500 Hz uvolňování noradrenalinu v sympatických
neuronech. Protože tyto neurony ovládají svaly vnitřních orgánů a noradrenalin
v nich působí jako nervový přenašeč, signál s opačným účinkem by omezil
činnost vnitřních orgánů a mohl by tím poškodit lidské zdraví.
Publikace Světové zdravotnické organizace o účincích elektromagnetického
záření na živé organismy z roku 1981 cituje řadu experimentů s účinky
mikrovlnného záření na vyměšování žláz a chemické složení krve („Critere
d'hygiene de l'environment, frequence radioelectric et hyperfrequences“, World
Health Organization, Geneve, Switzerland, 1981). I tak je možné ovlivnit
zdravotní stav lidského organismu.
Elektromagnetické záření může působit i na molekuly DNA. To dokázal pokus
Jose Delgada, který začal experimentovat s elektromagnetickými vlnami. Když
ozařoval zárodky kuřat mikrovlnami, pulsovanými v 10, 100 a 1000 Hz, zastavil
se jejich vývoj a nevyvinuly se u nich srdce a žíly. Tento pokus zopakovali
výzkumníci amerického vojenského námořnictva se stejnými výsledky.
Dlouhodobý mikrovlnný útok v podobných frekvencích by mohl mít zničující
účinek na celé populace.
Pulsované mikrovlny mohou být použity i k zabíjení. Byl zveřejněn pokus, při
kterém pulsované mikrovlny vyvolaly u krys dýchací potíže a dokonce i zadušení.
Podobný signál by mohl způsobit zadušení i u lidí. Na konferenci o „Nelineární
elektrodynamice v biologických systémech“ (Nonlinear Electrodynamics in
Biological Systems, ed. Ross Adey, proceedings of the conference, Plenum Press,
New York, London, 1984) v roce 1983 byl prezentován pokus, při kterém vedlo
mikrovlnné záření ke vzniku krevních sraženin. Krevní sraženiny působí zástavu
srdeční činnosti. V roce 1986 vydalo americké vojenské letectvo knihu „Konflikt
o nízké intenzitě a moderní technologie“ (Low Intensity Conflict and Modern
Technology, red. Lt.Col. J. Dean, USAF, Air University Press, Center for
Aerospace Doctrine, Research and Education, Maxwell Airforce Base, Alabama,
June 1986). Kapitolu o „Elektromagnetickém spektru konfliktu o nízké intenzitě“
napsal kapitán Paul Tyler, ředitel výzkumu elektromagnetického záření
amerického vojenského námořnictva z let 1970-1977. Na začátku kapitoly cituje
„Závěrečnou právu o požadavcích na biotechnologický výzkum pro aeronautické
systémy do roku 2000“ (Final Report on Biotechnology Research Requirements
for Aeronautical Systems Through the Year 2000, Volume I and II, Southwest
Research Institute, San Antonio, Texas, USA, citováno z bodu 22 na Internetu
tuto zprávu najdete, ale není možné jí otevřít) „V současné době dostupná data
umožňují předpoklad, že specificky generovaná pole radiofrekvenčního záření
mohou znamenat mocné a revoluční hrozby proti vojenskému personálu…
vzrůstající pochopení mozku jako elektricky zprostředkovaného orgánu naznačilo
velkou pravděpodobnost, že vnucená elektromagnetická pole mohou narušovat
účelné chování a mohou být schopná takové jednání řídit a vyslýchat. Navíc
průchod 100 miliampér myokardem může vést k zastavení srdce a smrti… Rychle
skanující systém může poskytnout schopnost omračovat nebo zabíjet ve velké
oblasti. Účinnost systému bude funkcí… frekvence opakování a nosné frekvence“.
Při méně zničujícím útoku by mohly být mikrovlny použity jen k ovládání
lidského chování. V roce 1985 navštívila Kathleen Mc Auliffová, v jeho španělské
laboratoři, Jose Delgada.. Jose Delgado jí předvedl, jak dokáže
elektromagnetickými signály nabudit k aktivitě opici nebo uprostřed boje zklidnit
rybu (časopis OMNI, únor 1985, Kathleen McAuliffe "The Mind Fields").
Další experimenty dokazují, že lidské chování může být ovládáno i
sofistikovanějším způsobem.V r. 1961 publikoval americký vědec Allan H. Frey
výsledky pokusů s vysíláním zvuků do mozku elektromagnetickými signály,
vysílanými na vzdálenost až několika set metrů. Tyto zvuky „slyšeli“ jak zdraví
lidé, tak neslyšící. Slyšené zvuky – bzučení, tikání, syčení nebo klepání – se
měnily podle toho, jak se měnily parametry vysílače – zejména kmitočet
vysílaných pulsů a délka trvání jednotlivých pulsů. A. Frey píše, že do té doby
bylo dokázáno, že jenom zrakový systém reaguje na elektromagnetickou energii.
Sám pak dodává, že když pozměnil parametry vysílače, vyvolal u lidí vjem
prudkého úderu do hlavy a s další změnou parametrů pocit mravenčení. Tento
pokus byl několikrát zopakován jinými vědci se stejnými výsledky (Allan H.
Frey, 1962, Human Auditory System Response to Modulated Electromagnetic
Energy, Journal of Aplied Physiology, 17/4, pg. 689 – 692 -
https://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/17/4/689
E..M. Taylor. B-. Ashelman, 1974, Analysis of Central Nervous System
Involvment in Microwave Auditory Effects, Brain research, vol. 74, pg. 201 -206
J.L. Flanagan, 1961, Audibility of Periodic Pulses and a Model for the Threshold,
Journal of Acoustic Society of America, vol. 33 (11), pg. 1540 – 49 K.R. Foster,
E.D. Finch, 1974, Microwave Hearing: evidence for Thermoacoustic Auditory
Stimulation by Pulsed Microwaves, Science, vol. 185, pg. 256 -258).
Ke zveřejnění ještě pokročilejšího, pokusu s vysíláním „elektromagnetických“
zvuků do mozku došlo už jenom nedopatřením v roce 1975. Don R. Justesen
použil v článku o vlivu mikrovln na chování živých bytostí výsledek pokusu,
který mu telefonicky sdělil jeho kolega Joseph C. Sharp, který pracoval na tajném
projektu Pandora amerického vojenského námořnictva. Don R. Justesen ve svém
článku (American Psychologist, březen 1975, „Microwaves and Behavior“, str.
391 – 401) (American Psychologist, March 1975, „Microwaves and Behavior“,
str. 391 – 401) psal, že si Joseph C. Sharp nechal do mozku vysílat slovně
číslovky od 1 do 10 a poznával je. O tom, že byl systém mikrovlnného přenosu
řeči do mozku později přiveden k dokonalosti svědčí dokument, který se objevil
v roce 1997 na webové stránce amerického ministerstva životního prostředí
((https://web.iol.cz/mhzzrz/ „communicating via the microwave auditory effect“ –
z původní adresy dokument zmizel) Na stránce byl projekt vývoje zařízení popsán
jako „revoluční technologie, která nabízí radiofrekvenční komunikace s nízkou
pravděpodobností zachycení“ a konstatovalo se, že „proveditelnost systému byla
potvrzena jak s použitím laboratorních systémů o nízké intenzitě tak s vysoce
výkonnými vysílači“. V lednu 2007 psal Washington Post na své webové stránce,
že v roce 2002 patentovala výzkumná laboratoř amerického válečného letectva
technologii, která umožňuje vysílání slov do mozku pomocí mikrovln a že na
základě žádosti podle zákona o svobodě informací, bylo zveřejněno, že patent byl
založen na experimentech s lidmi, při kterých vědci, v roce 1994, přenášeli do
lidských hlav stěží srozumitelné věty. Podle Washington Postu výzkum
pokračoval nejméně do roku 2002 (Washington Post, 14.1.2007, webová stránka,
Sharon Weinberger, „Mind Games“ https://www.washingtonpost.com/wpdyn/
content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html) a podléhá zákonu o
zachování státního tajemství.
Robert Becker, který byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu za objev
účinku pulsovaných mikrovln na srůstání zlomenin, uvádí ve své knize
„Elektrické tělo“ pokus J. F. Schapitze z r. 1974. Pokus byl také zveřejněn na
základě žádosti podle zákona o svobodě informací. J. F. Schapitz uvedl pokus
slovy: „V tomto pokusu bude ukázáno, jak může být mluvené slovo hypnotizéra
sděleno také elektromagnetickou energií přímo do podvědomých částí lidského
mozku… aniž by osoba vystavená takovému vlivu měla možnost vědomě
kontrolovat ukládání informace.“ V rámci pokusu měli dobrovolníci např.
zodpovědět 100 otázek, lehkých i velmi technických, a potom jim měly být do
mozku vyslány odpovědi na otázky, na které neuměli odpovědět, špatné odpovědi
na otázky, na které odpověděli dobře a zapomenutí jiných správných odpovědí. Po
14 dnech si test měli zopakovat. Výsledky druhého testu nebyly zveřejněny. Při
pokusech bylo zřejmě použito ultrazvuku vysílaného pulsovanými mikrovlnami.
Ultrazvuk mozek vnímá, ale člověk si tyto vjemy neuvědomuje. Tímto způsobem
tedy mohou být lidé, aniž by si to uvědomovali, programováni k různým
činnostem podobně jako v hypnóze. Ruské sdělovací prostředky se ptaly, jestli
této metody nebylo použito při vraždě generála Rochlina, kterého zastřelila jeho
žena ve dvě hodiny ráno ve spánku po nevzrušeném telefonickém rozhovoru se
svou přítelkyní. Spekulovalo se, že přítelkyně mohla v rozhovoru použít slova,
která měla nastartovat podvědomě uloženou akci. Před svým zavražděním generál
Rochlin plánoval armádní protesty proti reformě armády a v redakcích ruských
novin mluvil o tom, že by mohl být brzy zabit při autonehodě, pitce nebo při
manželské hádce (Ruský týdeník “Argumenty I Fakty”, číslo 32, srpen 2003,
“Versii ubijstva generala Rochlina”).
Robert Becker, který přišel o dotace na výzkum díky svým publikacím na toto
téma a svému nesouhlasu s tím, aby v USA, ve státě Wisconsin, byla uvedena do
provozu anténa pro komunikaci s ponorkami, která používá „nervové“ frekvence
90 Herzů, uvádí v knize „Křižující proudy“ (Robert Becker: Cross Currents, The
Startling Effects of Electromagnetic
Radiation on Your Health, 1991, Bloomsberry Publishing, London, Great Brittain,
ISBN 0-7475-0761-9) zprávu vzešlou z Výzkumného odboru mikrovln
Armádního ústavu Waltera Reeda, kde prováděl svůj experiment s vysíláním slov
do mozku J. C. Sharp. Zpráva pojednává o účincích pulsovaných mikrovln na
nervový systém a popisuje členění testovacího programu:
1) rychlé otupující účinky
2) rychlá stimulace pomocí sluchových účinků
3) překážení v práci, blokující účinky
4) účinky na stimulem ovládané chování
Americké vojenské letectvo, v druhém dílu Závěrečné zprávy o požadavcích
na biotechnologický výzkum pro letecké systémy píše: „Zatímco zpočátku by se
pozornost měla soustředit na degradaci lidských schopností tepelným zatížením a
účinky elektromagnetických polí další práce by se měla zaměřit na možnosti
řízení a vyslýchání mentálních funkcí zvnějšku aplikovanými poli“. Výzkum,
započatý v roce 1980 měl pokračovat do roku 2010 (Dr. Nick Begich, Jeanne
Maning: Angels Don't Play this HAARP, Earthpulse
Press, P.O. Box 393, Anchorage, Alaska 99520, USA -
https://www.stormingmedia.us/85/8548/A854811.html).
Kapitán Tyler, ve svém příspěvku o Elektromagnetickém spektru v konfliktu o
nízké intenzitě předkládá závěr, že „Díky mnoha parametrům, které jsou ve hře a
zřejmé specifičnosti každého parametru je možné si naordinovat reakci ať už
v konvenční nebo nekonvenční válce“. Pokud se čtenáři zdá, že rozsah frekvencí,
ve kterých funguje lidský nervový systém, je příliš malý pro takovou škálu
možností, Paul Tyler uvádí, že podle nepotvrzených zpráv, může 0,01 Hz
znamenat rozdíl, který způsobí odlišnou reakci.
Systém HAARP je schopen pulsovat mikrovlnné frekvence od jedné tisíciny
Hertze a těžko lze pochybovat, že je schopen měnit frekvence pulsování po
tisícinách Hertze i ve frekvencích od 1 do 100 Hz, které jsou klíčové pro
fungování lidského mozku. Varování ruské zpravodajské agentury FAPSI a
článek v deníku Segodňa se tedy zjevně vztahovaly k uvedení systému HAARP
do provozu. V červnu 1995 vyšel v časopisu Perception and Motor Skills článek
"O možnosti vstoupit do každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí
fundamentalních algorytmů" (M.A. Persinger: „On the Possibility of Directly
Accessing Every Human brain
by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms“, Perception and
Motor Skills, červen 1995, vol. 80, str. 791 - 799 -
https://www.mindcontrolforums.com/mindnet/mn165.htm) od profesora Michaela
Persingera z Laurentianské univerzity v Kanadě. Podle nepotvrzených zpráv
(David G. Guyatt, nezavisly anglicky publicista a vyzkumny pracovnik,
v prednasce pripravene pro sympozium "Lekarska profese a ucinky zbrani") se
profesor Persinger podílel na elektromagnetickém projektu americké armády
"Spící kráska". V článku M. Persinger píše: "Během posledních dvou desetiletí se
objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, ale který je teď rozhodně reálný.
Tímto potenciálem je technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6
miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami,
generovaním nervové informace uvnitř fyzického média, ve kterém jsou všichni
členové druhu ponořeni. Omezení nepřiměřeného použití těchto technologií
vyžaduje otevřenou diskusi o jejich reálné použitelnosti a implikacích, jak ve
vědecké oblasti, tak na veřejnosti".
Deník Segodňa zveřejnil pod citovaným článkem přehled zbraní působících na
lidskou psychiku, který obdržel od ministerstva obrany Ruské federace. Vedle
ultrazvukové a mikrovlnné zbraně je tam uvedena i "psychotronická" zbraň, která
je kromě přenášení informace mezi lidmi schopná působit i na komunikační a
elektronické systémy (Není vyloučeno, že tato zbraň skutečně funguje na
psychotronických principech. V 70. letech zaměstnávala KGB i CIA mnoho
psychotroniků a usilovaly o to, najít fyzikální principy psychotronických jevů -
tento výzkum probíhal i v České republice. Jak uvidíme psychotronické zbraně
uvedl ve svém návrhu zákona v americkém kongresu i Dennis J. Kucinich). Ze
známých fyzikálních jevů by k přenosu informací do mozku mohlo být použito
nelokálního spojení elektronů a fotonů (na Internetu je možné najít návrh projektu
čínských vědců na toto téma).
Západní tisk na článek v deníku Segodňa (a další, které budu citovat) nijak
nereagoval. Respektoval zákon o zachování státního tajemství, který se na tyto
technologie vztahuje. Situace v Rusku ale byla odlišná tím, že tato technologie
byla použita během pokusu o státní převrat proti Michailu Gorbačevovi. Ruské
noviny psaly, že už během puče varoval generál Kobec obhájce ruského Bílého
domu, že proti nim může být použito technologie ovládání mozku
(Komsomolskaja pravda, 7.9.1991, „Sluchi o tom čto nam davili na psychiku ne
potvěrždalis, poka“) a těsně po zmařeném puči publikovala Komsomolská pravda
prohlášení Viktora Sedleckého, viceprezidenta ligy nezávislých vědců SSSR.
Viktor Sedleckij v něm sděloval: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji:
V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických
biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě
kyjevské generátory…Nicméně skutečnost, že byly použity je pro mě evidentní.
Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává
v lidském organismu efekt řízené kontroly. Zejména působí na levou a pravou
hemisféru kůry hlavního mozku. Na tom je založen projekt USA Zombie 5.
Podobné práce se provádějí v Sovětském svazu (částečně v Kyjevě v Ústavu pro
výzkum materiálu…). Proč systém selhal ve dnech státního převratu? Pučisté,
kteří s ním neměli zkušenosti, nevěděli o tom, že aby dosáhli potřebné reakce,
nesměli dovolit, aby se ‚zpracovaní‘ vojáci smísili s davem na ulici“
(Komsomolskaja Pravda, 27.8.1991, „Avtory programy Zombi obnaruženy
v Kyjeve“ – elektronická kopie https://web.iol.cz/mhzzrz/).
6. června 1992 otiskla Komsomolská pravda článek („Kupite sredstvo dlja
sležki za suseďami“ – elektronická kopie článku: https://web.iol.cz/mhzzrz/ „Buy
an equipment to spy on your neighbors“ https://mojmir.webuda.com), ve kterém
citovala dopis skupiny vedoucích ruských pracovníků z oborů lékařství a
technického výzkumu: „Před dvaceti lety, když jsme začali pracovat na problému
mikrovlnné terapie, jsme se shodovali v tom, že objevy v této oblasti nepoužijeme
ke škodě lidstva. Varování generála Kobece, že psychotronické generátory jsou
v rukách OMON (ruská protiteroristická jednotka – pozn. aut.), dokazuje, že
psychotronické generátory už byly zkonstruovány. Dostanou-li se do rukou lidí se
špatnými úmysly, mohou být, díky své schopnosti ovládnout lidskou svobodnou
vůli, nebezpečnější než jaderná bomba. Obracíme se na prezidenta Jelcina,
demokratické organizace světa, se žádostí, aby bylo zakázáno používání
psychotronických generátorů jako zbraní“.
Články na téma dálkového ovládání člověka technickými prostředky se
objevily snad ve všech ruských novinách. Deník Trud dokonce zveřejnil
experiment, při kterém byla v Novosibirsku elektromagnetickými vlnami uspána
celá vojenská jednotka (https://web.iol.cz/mhzzrz/ – „Installation Radiosleep“ -
https://mojmir.webuda.com).
V roce 1994 psal ruský týdeník Argumenty i Fakty o
televizním dokumentu, kde byly účinky psychotronického generátoru
demonstrovány na jednom redaktorovi, pořad ale nebyl v ruské televizi odvysílán
(elektronická kopie: https://web.iol.cz/mhzzrz/ – anglický překlad - Brain Breakers
https://mojmir.webuda.com). V ruské Státní dumě se také objevily tři návrhy
zákona, které měly řešit problematiku existence těchto technologií. Poslední
z nich předložil poslanec Vladimir Lopatin. Během příprav návrhu zákona
publikoval i knihu na toto téma („Psychotronnoe oružie i bezopasnosť Rossii“-
Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska - anglický překlad částí knihy najdete
na adrese – https://mojmir.webuda.com). V knize Vladimir Lopatin psal, že
k manipulaci činnosti lidského mozku mohou být použita známá i neznámá
fyzikální pole a navrhoval, aby byli odškodněni lidé, kteří byli vystaveni
experimentům s těmito zbraněmi (https://www.mindjustice.org/russian.pdf str.
36). Vladimír Lopatin byl i autorem textu rezoluce, kterou se členské státy Svazu
nezávislých států obracely na OSN se žádostí, aby byly zakázány informační
zbraně. Organizace, které se tímto problémem v Rusku i v USA zabývají tvrdí, že
v Rusku i v USA je přes 2000 lidí, kteří si stěžují, že jsou na nich prováděny tyto
experimenty. Soudě podle toho, že někteří vězni na Guantanámu měli zrakové
halucinace a slyšeli hlasy, není vyloučeno, že i na ně byla tato technologie
použita. V roce 1984 si dva Palestinci, souzení v Berlíně za terorismus, stěžovali,
že byli k přiznání donuceni „vlnami šeptajících hlasů“, vysílaných do jejich
mozků západními zpravodajskými službami.
Ruské úsilí o zákaz používání zbraní umožňujících manipulaci činnosti
lidského mozku kulminovalo v době, kdy byl uveden do provozu americký systém
HAARP a zřejmě se zarazilo na neochotě USA podepsat dohodu, která by
používání těchto zbraní zakazovala. V USA sice v roce 2001 kongresman Dennis
J. Kucinich předložil návrh zákona, který žádal amerického prezidenta, aby
podepsal mezinárodní dohodu o zákazu rozmísťování zbraní ve vesmíru, který
zahrnoval i zákaz manipulace lidské psychiky a lidského zdraví, tato část byla ale
brzy z návrhu zákona stažena. V návrhu zákona byly vyjmenovány následující
technologie dálkového ovládání činnosti lidského mozku, poškozování zdraví či
zabíjení lidí: "systémy umístěné na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používající
záření, elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie,
směrované na jednotlivé osoby nebo populace za účelem informační války,
ovládání nálady nebo mysli jednotlivých osob nebo populací"
( https://thomas.loc.gov/home/c107query.html a hledejte Bill h.r. 2977 ). Dennis J.
Kucinich byl citován, že řekl, že tyto zbraně opravdu existují a že "lidé, kteří mají
tyto zbraně pod kontrolou mají smrtelně vážný úmysl je použít, nezastavíme-li
zbrojení ve vesmíru"
(https://www.berkeleydaily.org/article.cfm?issue=06-03-
05&storyID=21550).
V roce 1997 vydal Institut strategických studií americké armády publikaci
„Revoluce ve vojenství a konflikt o nízké intenzitě“ (Steven Metz, James Kievit:
„The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War“, U.S. Army War
College, Strategic Studies Institute,, Carlisle Barracks, PA17013-5050 -
https://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=241)
. Jako
tuto revoluci popisuje použití blíže nedefinované „psychotechnologie“. Protože se
jedná o americké státní tajemství, kniha, dostupná veřejnosti, nemůže sdělit
čtenářům o jaký druh psychotechnologie se jedná. Autoři si jsou od začátku
vědomi, že používání psychotechnologie, o které píší, je v rozporu se základními
morálními hodnotami americké společnosti a předkládají názor, že by bylo třeba
provést nejprve revoluci morální a politickou k tomu, aby mohlo dojít k revoluci
ve vedení války. Proto si autoři vymysleli scénář událostí, které by americké
politické vůdce vedly k prosazování této revoluce.
Scénář, umístěný do roku 2000, vychází z nárůstu terorismu, obchodu
s drogami a kriminality. „Prezident tak byl přístupný použití druhu
psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vedení války…technologie
změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha… se staly zbytečnými…
Bylo třeba, abychom přehodnotili morální zábrany, které nám bránily manipulovat
mozky domácích i zahraničních nepřátel… Soustavným úsilím a velmi
sofistikovanou uvědomovací kampaní byly změněny staromódní pojmy soukromí
a národní suverenity“. Nepřipomínají vám tato slova události v americké politice
po útocích z 11. září 2001? Nebylo útoků z 11. září využito k likvidaci suverenity
Iráku a k omezení práva amerických občanů na soukromí? Dodejme ještě, jak si
autoři knihy představují, že se svět vyvine: „Po celém světě byli pomocí
všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání.
Byli zařazeni do kategorií ‚možný‘ nebo ‚aktivní‘ a pro každého byla individuálně
vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti“. Je
americká nebo i mezinárodní veřejnost schopná oponovat takovému vývoji
událostí?
Mezi zeměmi s nejpokročilejší vojenskou technologií pouze USA nepředložily
na mezinárodní politické scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu těchto zbraní.
Podle studie „Technologie ovládání davu“, zveřejněné orgánem Evropského
parlamentu pro vědecká a technologická hodnocení, STOA, jsou USA hlavním
propagátorem používání těchto zbraní v rámci konceptu nesmrtonosných
technologií. Ve zprávě STOA se píše: „V říjnu 1999 NATO oznámilo novou
politiku v oblasti nesmrtonosných zbraní a jejich umístění do spojeneckých
arzenálů“ a „V roce 1996 zahrnovaly nesmrtonosné nástroje, identifikované
americkou armádou… systémy směrované energie“ a „radiofrekvenční zbraně“
(Dokument pro STOA “Crowd Control Technologies”-
https://www.europarl.eu.int/stoa/publications/studies/19991401a_en.pdf).
Podle zpravodajské agentury ruské vlády FAPSI vzrostly americké výdaje na
prostředky informační války za posledních 15 let čtyřikrát a v současné době
zaujímají první místo mezi všemi vojenskými programy (ruský originál článku
https://web.iol.cz/mhzzrz, zkrácený anglický překlad Riders of Psychotronic
Apokalypse
(https://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm)).
I když se koncept informační války vztahuje i na komunikační a další systémy,
neochota USA, angažovat se v jednáních směřujících k zákazu používání zbraní
na ovládání lidské nervové soustavy, dokazuje, že mají v úmyslu používat je jak
v domácí tak v zahraniční politice. Způsob, jakým americké zpravodajské služby
usnadnily útoky z 11. září a nedůsledné vyšetřování antraxových útoků,
následované útokem na suverenitu Iráku a soukromí amerických občanů, dokazují
oprávněnost tohoto podezření. Dosáhnou-li USA výrazné vojenské převahy v této
oblasti a nebude-li dosaženo zákazu používání těchto technologií, mohou se stát
totalitní supervelmocí nového druhu.Podle rozhodnutí Bezpečnostního výboru ruské Státní Dumy z
listopadu 2001
(https://web.iol.cz/mhzzrz/ - „dokument zadní“ https://mojmir.webuda.com -
Conclusion a Resolution - anglický překlad ruského originálu) má mnoho
moderních vlád k dispozici prostředky umožňující dálkové působení na lidský
organismus. V dokumentu se píše: „působením mikrovlnného záření vznikají
poruchy vnímání reality, únava, nevolnost, bolest hlavy, může být zničeno srdce,
mozek, centrální nervová soustava. Jako antény pro vysílání takových vln mohou
sloužit rozvody elektrického proudu, potrubí kanalizace, potrubí pro rozvod tepla,
televizní přijímače, protipožární signalizace. Prakticky ve všech státech světa je
práce na ‚metodách skrytého působení na lidskou psychiku‘ pokládána za prioritu
a stává se součástí nejdůležitějších technologií 21. století. Vlády vyspělých států
zařazují do svých vojenských doktrin odstavce o přednostním použití
nesmrtonosné technologie, která umožňuje dosáhnout vítězství s minimálními
ztrátami nejen mezi vlastními vojáky ale i mezi vojáky protivníka, především
v lokálních konfliktech. Z iniciativy USA byla v rámci NATO vytvořena speciální
pracovní skupina pro perspektivy použití nesmrtonosného působení a koordinaci
prací prováděných v této oblasti…“. Že má tyto prostředky k dispozici mnoho
vlád potvrdil i článek v novinách americké armády Defense News, ve kterém se
psalo, že technologie ovládání mozku používali Izraelci proti Palestincům (38).
Když byl svržený honduraský prezident Manuel Zelaya obklíčen honduraskou
vojenskou policií na brazilském vyslanectví v Hondurasu, stěžoval si, že je
vystaven mikrovlnnému záření, které způsobuje „bolesti hlavy a destabilizaci
orgánů“ (https://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/25/honduras-manuel-zelayaembassysiege).
Při rozhovoru z obklíčeného brazilského vyslanectví s Amy
Goodmanovou z „Democracy now!“ řekl, že ví, že Honduras ve svém arsenálu
takové zařízení má
(https://www.democracynow.org/2009/10/5/ousted_honduran_president_manuel_z
elaya_speaks). Podobně jako v Rusku se tedy této technologie začalo používat,
když šlo o moc ve státě.
Jediná vláda, která zatím udělala malý krůček k zákazu těchto zbraní, je vláda
Ruské federace. V dodatku k ruskému zákonu o zbraních z 26.7.2001 se uvádí:
„na území Ruské Federace je zakázána cirkulace zbraní a jiných objektů…
účinky jejichž činnosti jsou založeny na používání elektromagnetického,
světelného, tepelného, infra zvukového nebo ultra zvukového záření…“. Kromě
toho, že se zákon nezmiňuje o psychotronickém záření, nezajišťuje ani obranu
občanů před těmito zářeními. Neexistuje zákon, který by nařizoval policii nebo
hygienickým nebo zdravotním organizacím, zřídit týmy, které by byly vybaveny
zařízeními na detekci těchto záření a jejich zdrojů a neexistuje ani zákon, který by
zakazoval ruské vládě používat těchto záření alespoň na území Ruské Federace (v
mezinárodním měřítku dosud chybí mezinárodní dohoda). V USA zatím jen
některé federální státy (Michigan v r. 2003, Massachusetts v r. 2004 a Maine v r.
2005) zavedly do svých zákonů dodatky vztahující se k elektrickým a
elektromagnetickým zbraním. Tresty jdou od 15 let ve vězení k doživotnímu
trestu jako u zbraní hromadného ničení. Stejně jako v Rusku ale tyto zákony
nedbají o ochranu občanů proti používání těchto zbraní vládními agenturami.
Dojde-li k energetické nebo klimatické krizi nebo prohloubení finanční krize
mohou vlády těchto prostředků použít k ovládnutí nespokojených občanů. Jako
zvolení demokratičtí představitelé jsou ovšem zodpovědní za to, aby předvídali
hrozící krize a hledali prostředky, jak zabránit tomu, aby k nim došlo. Nemají od
občanů mandát k tomu, aby dovolily, aby k těmto krizím došlo a potom je řešily
dálkovým ovládáním jejich myšlení nebo pocitů a citů, které lidské myšlení do
značné míry determinují.
Technologie elektromagnetického ovládání mozku je předmětem zákona o
zachování státního tajemství v USA (https://web.iol.cz/mhzzrz - „The assembly
state of New York“) a veškeré technologie umožňující přístup k lidskému mozku
jsou předmětem státního tajemství i v Ruské federaci (https://web.iol.cz/mhzzrz -
"Secret Superweapon in Action", stručný anglický překlad ruského článku -
https://mojmir.webuda.com). I zhruba stovka Číňanů, kteří si stěžují, že jsou na
nich tyto technologie zkoušeny údajně nedávno obdržela od čínských úřadů
odpověď na jejich stížnost, ve které se psalo, že není dovoleno zveřejňovat
informace o přístrojích na ovládání mozku. Stěžuje si i víc než 200 Japonců.
Vlastnictví takových prostředků, jejichž existence je zakryta zákonem o zachování
státního tajemství, přitom zjevně umožňuje každé vládě používat je proti
jednotlivcům, aniž by jim byla poskytnuta jakákoli právní ochrana. Jestliže
neexistují zákony, které by umožňovaly občanům použít právní cesty k tomu, aby
se ohradili proti omezování jejich osobní svobody těmito prostředky, je tím
zkorumpována koncepce světa respektujícího lidskou svobodu a lidská práva.
Anatolij Novogicyn, zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády řekl
25.února 2009, že během 2 až 3 let může vypuknout neomezená válka
v informační sféře, včetně „informačně-psychologického působení na populaci a
vojenské jednotky“ (https://www.lenta.ru/news/2009/02/25/strategy/). Politici
(zejména ti američtí) dosud neprojevili zodpovědný úmysl zabránit použití těchto
technologií. !!!! Ani humanitární organizace nemají odvahu vystoupit veřejně proti
tomuto státnímu tajemství (Amnesty International i Human Rights Watch už
několikrát odmítli se v této věci angažovat, stejně jako organizace amerických
právníků na obranu občanských svobod – ACLU).!!!!
Bez mezinárodně organizovaného tlaku na světové vlády mohou tyto tajné
závody ve zbrojení vyústit v použití prostředků umožňujících ovládání lidského
mozku, funkcí lidského organismu a zabíjení lidí v "informační válce" nebo k
vytvoření totalitních států, jejichž vlády nebude možné svrhnout. Lidský svět se
tak může propadnout do druhu virtuální reality, kde se lidské myšlení, cítění a
rozhodování stane předmětem manipulací totalitních vlád, součástí informační
války a nebo, v nejhorším případě, do reality, kde budou velké masy lidí zabity,
ale na rozdíl od jaderné války, zůstane svět obyvatelný pro vítěze. Ochota vlád
Ruska a Spojených Států zlikvidovat své arzenály jaderných zbraní pro soudného
člověka jenom potvrzuje, že mají k dispozici novou generaci zbraní hromadného
ničení. Situace je o to horší, že to odmítají veřejně přiznat. Fakt, že vláda USA
připustila útoky z 11. září a nejspíš sama zorganizovala antraxové útoky a
neangažuje se pro zákaz používání těchto zbraní, svědčí o tom, že má v úmyslu je
použít jak ke zvládnutí domácích nepokojů v případě očekávané energetické krize,
tak k dosažení nadvlády ve světě.
Doufám že tato analýza dění Vůdců světových mocností na mysl všech obyvatel naší
planety po přečtení „otevře“ lidem oči nejen v České republice ale i na celém světě.
Žijeme na planetě,která si nezaslouží zničit po tolika miliardách své existence nějakým
ubohým tvorem,jako je ... Druh Člověk rozumný (Homo sapiens) > Poddruh Člověk rozumný
vyspělý.-Homo sapiens sapiens - Současný člověk, který se fyzicky již téměř nelišil od nás. První
lidé tohoto typu (označováni jako předvěcí - typ fosilis) žili přibližně v rozmezí mezi 40 - 10 000 lety
př. n. l.
I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad
mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem
plazícím se po zemi."
Genesis 1, 26
….Jak strohé...jak ubohé.....
Tuareg

—————

Zpět