CO SKUTEČNĚ STOJÍ ZA OTRAVAMI METHYLALKOHOLEM

03.04.2014 23:07

CO  SKUTEČNĚ  STOJÍ  ZA  OTRAVAMI  METHYLALKOHOLEM

 

Co  skutečně  stojí  za  otravami  Methylalkoholem?

                                                       Je  to  businnes  pro  velké  západní  chemické  koncerny. 

 

Proč?

         Methanol  vyrábějí  a prodávají  významné  západní  chemické  koncerny, které  měly  už  podíl  v hitlerovském  Německu  na  likvidaci  milionů  lidí v koncentračních  táborech

(nervové  a  jiné  plyny  v plynových  komorách koncentračních  táborů...

 

Do  roku 2010  do České  republiky    Methanol  téměř se  nedovážel.

Proč?

                 Protože při   výrobě nemrznoucím  směsí  nejen  do  aut,   NESMĚL  být  dle zákona

v platném  znění  používán  Methyalkohol (Methanol) CH3OH).

 

Proč nesměl  být  Methanol  používaný?

                     Poněvadž   Methylakohol  je  velmi  jedovatá  látka, která  způsobuje závažné  a  nevratné degenerativní  poruchy  nervové.

 

Methylalkohol  se užívá  v průmyslových  odvětvích  jako  levnější rozpustidlo  barev a laků,  při  výrobě  vysoce  rakovinotvorného  formaldehydu,v chemických  laboratořích....

 

A  jak  je  tomu  nyní? 

V roce 2010  vyšla  směrnice  Evropské  unie,  která  zrušila  zákaz  používání Methanolu  do  rozmrazovacích  směsí  a  ostřikovačů  do  aut !!! 

 

Pročpak  asi? 

 Jedná se o lobby  německých  a  západních  chemických  koncernů,  které  vyrábějí  miliony  tun  Methylalkoholu  a  ovládají,  jak  známo,  úředníky  v Bruselu.  Nikoli  úředníci zvaní   EU,  ale  představitelé  chemických  koncernů  diktují  legislativní  předpisy platné  v EU.

 

Copak  jim   záleží  na  zdraví  a  lidských  životech?    Jen  peníze,  co  zde  v EU   rozhoduje!

 

Česká  republika -členský stát  EU,  naprosto  bez  uvážení  také  provedla zrušení  zákazu  o používání  Methylalkoholu.  V  legislativě ČR  od r. 2010  je povoleno používat  rozmrazovací ,odstřikovací  směsi  do  aut osobních,  nákladních,  TIR  a  speciálních   vozidel....s  vysoce-nebezpečným  Methylalkoholem. 

 

Dovážený  Methylalkohol  ze  západu  je  levnější  než  u  nás  po  desetiletí  a i  století

vyráběný  Ethanol.

 

U nás  vyráběný  Ethylalkohol (Ethanol C6H5OH)  se  vyrábí  zkvašováním cukerných roztoků.

 

Methylalkohol  v západních  chemických  koncernech  je  vyráběn   synteticky   hydrogenací  kysličníku uhelnatého.

 

A  tak,  vážení  občané  České  republiky,

 nyní,  kdy  se  i  blíží  zimní  období,  neopomeňte při  nákupu  rozmrazovacích  směsí   do  ostřikovačů  skel  se  pořádně  podívat  na  etiketu, co  směs  obsahuje.  Používáte-li  směs  s obsahem  Methylalkoholu,  přiděláváte  problém   svém zdravotnímu  stavu, dětem, které  v autě  vezete..  Vdechujete  totiž   látku, která  degenerativně  působí  na  váš  nervový systém.

 

ZÁVĚR:

POLICIE KLADE  ZA  VINU, ŽE  TI,  KTEŘÍ  PANČOVALI  ALKOHOL METHANOLEM,  MUSELI  přece  ODBORNĚ VĚDĚT,  JAK  JE  TO  NEBEZPEČNÉ, 

PTEJME  SE,

JAK  JE  TEDY MOŽNÉ,  ŽE 

A)     ABSOLVENT  VYSOKÉ  ŠKOLY  CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ A  MINISTR  FINANCÍ  A  ČLEN  VLÁDY  ČR

B)       MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ A  ČLEN VLÁDY  ČR  

C)     C) MINISTR  ZEMĚDĚLSTVÍ A ČLEN VLÁDY  ČR 

 TOHLE VE  SVÉ  ODBORNOSTI   NEVĚDĚLI  A  PŘESTO  PŘIJALI  NAŘÍZENÍ  EU,   A  V ROCE 2010  ZMĚNILI  V ZÁKONĚ,  ŽE  MŮŽE  BÝT  POUŽÍVÁN  VYSOCENEBEZPEČNÝ  A  ZDRAVÍ  ŠKODLIVÝ  METHANOL  MÍSTO  PŮVODNÍHO  ETHANOLU ? ?

—————

Zpět