DARÍSEK VZKAZUJE ŽE DOŠLO K PROPOJENÍ

03.04.2014 21:26

DARÍSEK VZKAZUJE ŽE DOŠLO K PROPOJENÍ

 

V noci z 19.3. na 20.3.2014 vteřinu po půlnoci došlo k velkému očekávanému propojení energie dvou sluncí a to slunce z galaktického středu a našim Zemským sluncem - středem planety Země tedy s jádrem. Je to pro lidstvo velmi pozitivní událost, která lidstvo vyhoupla do vyšší reality. Tato událost je tak vzácná a pro lidstvo výjimečná, že by se od teď měla každý rok po dobu tisíce let slavit. Lidé radujte se, zpívejte a tancujte, prociťujte blaho a lásku která teď prostupuje skrze nás. Každý bude teď pozvolna nejen cítit, ale i zažívat změny (plno z vás již cítí a zažívá), které jsou tak fascinující, že se nedají popsat. Už jen obyčejné vnímání věcí okolo sebe, jakoby ožili a mají duši, jakási spojitost, spřízněnost a úcta i např.  k obyčejné klice na dveřích u které si člověk najednou uvědomuje, jakou má tato klika velkou úlohu, zodpovědnost a vytrvalost v otevírání a zavírání dveří. Najednou si člověk uvědomuje co všechno k čemu slouží a že všechno slouží pro vše a všechno. Tím že se propojili energie z galaxie a naší nádherné Planety Země se propojilo i galaktické vnímání, které se bude postupem krátkého času více a více u jedinců projevovat v širším a širším vědomím, které z člověka činí vědomou multidimenzionální bytost.  Je důležité, že se vše podařilo propojit právě v tento den 20.3.2014, protože k tomu byla nejvhodnější konstelace. Také práce která tomu všemu  před následovala nemusela být do tohoto datumu  splněna. Prace však byla splněna o hodně dříve díky vám samotným lidem, kteří jste se na tom podíleli ve svých vyšších stavech, kdy jste pomáhali planetu Zemi očišťovat od starých struktur a vzorců. Nakonec to dopadlo tak, že se vše stihlo v předstihu a dokonce se muselo k tomuto propojení zabraňovat, aby se mohla tak využít nejvhodnější konstelace která nastala 20.3.2014. Tuto záležitost k zabránění a potlačování k předčasnému propojení, které by tak nemělo takový velký účinek převzali děti, jelikož jejich čistota mohla snášet tak velké energie. Musím říci, že s tím měly opravdu práci tuto sílu udržet a proto jim tímto moc děkuji za nás za všechny :-) 

Také děkuji Darískovi, který celý projekt propojení  z organizoval a v podstatě po lidsku zařídil. Také se stalo, že na fyzické úrovni již málem několikráte zemřel po velkém tlaku negativních sil, kdy jsme s Darískem museli jet i na pohotovost. Vše co jsme zažívali pak budeme vyprávět na společných setkáních. Vše dopadlo velmi dobře a proto nyní zažívejte takové zkušenosti a vůbec taková vnímání, která jsou nová, jiná, jemná a přesto silná. Jedna důležitá věc je však potřeba zmínit a to, že nyní platí víc jak kdy jindy pravidlo: jak zaseješ tak sklidíš. Proto ti co budou stále zasévat věci které nejsou v souladu vesmírných zákonů, budou obdařeny stejnou sklizní. Proto se situace ve světě může nyní zdát že se vše zhoršuje, ale pravda je taková, že věci které jdou proti vesmírným zákonům se tzv. lidově chytají stébla ( tonoucí se stébla chytá). Ví, že se vše mění a proto dělají to, aby alespoň některé věci zůstali postaru. Proto jsme se rozhodli, že budeme chodit po demonstracích ( pro nás myšleno jako pochod za dobrou věc), abychom alespoň svoji účastí zmírnili či možná přeměnili zlého ducha demonstrace v dobrého ducha pochodu. Vaše účast v tomto duchu pochodu nastaví celou Českou republiku a nejen naší zemi, ale i jiné země do ducha pravdy bez násilí. Vyjádřit  pochod za dobrou věc která lidem slouží můžeme i tancem a zpěvem, radostí a dobrou náladou, která změní každou vládu, jelikož na tuto energii nejsou zvyklí a aniž by si to uvědomovali začnou dělat taková rozhodnutí, která budou pro lidi a ne proti lidem. Na výkřiky, násilí jsou zvyklí a proto na to nereagují, ba na opak je to nabíjí. Proto naší účastí pochodu za dobrou věc doprovázenou dobrou náladou možná tancem a zpěvem zasazujeme první semínko abychom tak všichni sklidili pohodové změny bez násilí, abychom tak sklidili radost a ne smutek či strach. Toto semínko je pro nás velmi důležité s ohledem na to co se děje ve světě.  Nyní vidíme své životy jinak. Nyní cítíme a prožíváme vše jinak než dřív. Je to jistý druh osvícení, povznesení a smíření se sami se sebou a se vším okolo. 

 

Pište a ptejte se, rád odpovím  Merlain@seznam.cz

 

S úctou k vám DARÍSEK, Merlain, Krystalka, Kristýnka, Vaoletka a Kubíček.


-- 

--
WWW.DOBRESDELENI.ESTRANKY.CZ
WWW.JINEDETI.ESTRANKY.CZ
WWW.KRYSTALKA.ESTRANKY.CZ

=

—————

Zpět