Diacom

20.11.2012 01:03

 

 

Diacom

 

Zdroj : www.diacomsoft.com/

 

Jedním z aktuálních problémů současné fyziologie, medicíny a výroby zdravotnických přístrojů je vývoj dokonalých metod klinické diagnostiky a fyziologické kontroly nad stavem zdraví člověka spojujících v sobě expres metodiku, jednoduchost a vysokou informativnost.

Takové požadavky k diagnostickým způsobům jsou podmíněny jak nutností vyhodnocení psychofyziologického stavu člověka při práci ve složitých ergonomických podmínkách, tak i úlohou spolehlivého zjištění příznaků patologií a kontrolou nad stavem nemocného v medicínské praxi.

Hardwarově -softwarové přístroje «DIACOM» - jsou průlomem ve sféře rozvoje netradičních metod diagnostiky a léčby onemocnění. Naše přístroje mají dobrý servis a programově- technickou podporu po celou dobu svého provozu. Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů v osvojení mimořádných možností přístroje «DIACOM».

Tendence rozvoje neinvazivních systémů pro skenování organizmu člověka v novém tisíciletí pro zdravotnické a sportovně - ozdravné systémy, diktují vývoj a následující výrobu diagnostických přístrojů, schopných maximálně komfortně a operativně rozebrat stav organizmu ve věci společného tonusu, anebo podrobně zkoumat jednotlivé systémy, ústrojí a buňky, až do skenování DNA člověka. Průlomem v této oblasti bylo vytvoření systému nelineární analýzy (NLS) a následně objevení řady přístrojů, které uskutečnily tuto metodiku diagnostiku. Hlavní odlišností přístrojů řády «DIACOM» od podobných zařízení - není jenom vylepšená technologie, ale také trvalá podpora softwarových produktů, obnovy a nejdůležitější ZÁRUKA. Všechny přístroje «DIACOM» mají, v podstatě doživotní záruku, která se limituje pouze vaším přáním na další provozování přístroje a omezení termínu platnosti záruky zákony té země, kde je vyroben daný přístroj.

Systémy «DIACOM» se dělí na dva základní typy: Mnohofunkční a odlehčené (Lite). V multifunkční verzi se uskutečňuje několik druhů diagnostik a terapií, odlehčená verze je omezena pouze na dvě funkce. Přitom může být, jak diagnostická anebo terapeutická, tak i kombinovaná.

Program rozvoje přístrojů «DIACOM» stanoví přidání stále více nových druhů diagnostik a terapií založených na způsobech, jak tradičních, tak i moderních technologiích. V nejbližší době řadu

«DIACOM» doplní takové druhy diagnostik jako např. iridodiagnostika; spektrální analyzátor krve, založený na neinvazivní metodice; diagnostika dýchacího ústrojí; ultrazvukový scanner (UZI) a mnoho dalších. Stejně tak probíhá vývoj terapeutické technologie «DIACOM» - bodová akupunktura; metoda světelné a magnetické terapie a další. Momentálně se osvědčila metodika KVČ terapie

«DIACOM-FREQ». V modelech zařízení «DIACOM–Lite–FREQ» je kromě NLS - diagnostik, stejně tak i možnost terapie onemocnění. Konkrétně přístroj«DIACOM–Lite–FREQ» je výsledkem spojení NLS - diagnostiky a KVČ – terapie. Ale nejenom, že se objeví nové druhy diagnostik a terapií, ale společnost také obrací svou pozornost na zlepšení vlastností už zpracovaných metodik, programů a přístrojů.

Celkem přístroj «DIACOM» není jenom nějaký přístroj počítačové diagnostiky a terapie, ale mocné a moderní zařízení v boji s nemocemi člověka, ztělesňující v sobě poslední úspěchy vědy a techniky s možností stálého obnovování, podpory a rozvoje.

 

O SPOLEČNOSTI «DIACOM»

Vznik společnosti «DIACOM» - to je řada událostí, jejichž popis by byl poněkud únavný a nudný, proto pouze řekněme, že společnost oficiálně byla založena v roce 2005 za podpory velmi talentováných odborníků, lékařů, fyziků, inženýrů, programátorů, designérů, psychologů a dalších.

Hlavní úkol společnosti zní - vytvoření systémů pro hlubokou diagnostiku stavu organizmu člověka. Proto v průběhu dvou let odborníci společnosti prozkoumali různé druhy diagnostik, metodik analýzy a vyhodnocení stavu organizmu. Jako jeden z nejrozšířenějších způsobu analýzy a vyhodnocení stavu organizmu člověka mezi soukromými lékáři, byla objevena metoda nelineární analýzy nebo NLS- diagnostika. Tuto metodu přinesl do společnosti jeden z jejích bývalých autorů, který si přeje zůstat v anonymitě, proto z etických důvodů nebudeme jeho jméno zveřejňovat. Byla provedena korekce a zdokonalení metody a práce na dalším vylepšování neustále pokračují. Kromě systému nelineární analýzy společnost «DIACOM» rozvíjí i další směry diagnostických a terapeutických technologií - obrovský význam má výzkum zcela nových metod a technologií. Pečlivě sledujeme novinky na trhu nových technologií detekce a analýzy a výrobu modernějších snímačů, ktere jsou okamžitě implementovány do výroby přístrojů «DIACOM». Tímto společnost «DIACOM» může garantovat svým uživatelům nejkvalitnější přístroje a metody, které umožňují získávat vynikající výsledky.

Doufáme, že spolupráce s námi a našimi technologiemi Vás uspokojí četnými vítězstvími nad lidskými nemocemi!

 

—————

Zpět