Dnem 5.5.2015. začne velká událost a tak ji sdělujeme a na vás pak bude jak ji přijmete

06.04.2015 18:14

Dnem 5.5.2015. začne velká událost a tak ji sdělujeme a na vás pak bude jak ji přijmete. 

 

Během roku 2014 se stalo mnoho událostí. O těch hlavních jsme se během roku zmiňovali, např. o 6.lednu 2014, nebo o propojení se kosmických a zemských energií, nebo také mimo jiné o energetických zesílených vlnách atd.( těch událostí bylo více a vše je na našich stránkách). A jelikož je zde další velká kosmická událost, která má velmi velký vliv na člověka, tedy i na celou planetu Zemi, rozhodli jsme se, že ji zveřejníme a vysvětlíme.

Tato silná událost, která se má teprve stát, vychází ze stejného středu, zdroje, jako byla energie ze 6. ledna 2014. Rozdíl je v tom, že je tentokráte mnoho násobně silnější a intenzivnější. Je to z toho důvodu, že si lidé každým dnem zvykají na silnější energetické projevy kosmu, které se manifestují jak na planetě Zemi tak i v celém energetickém systému člověka. Tato silná a vycentrující událost nastane 5.5.2015. Jasnovidní lidé již teď a nebo s blížícím se datem mohou tuto událost vyciťovat či ji i přímo spatřit.  Proč je tento silný proud vy-centrující?  Protože tento kosmicky zasahující energetický proud, bude především působit na vycentrování energetického lidského systému.  Člověk tak bude mít větší šanci se vycentrovat a naladit na další kosmickou jemnější úroveň, což mu může způsobit určitou vnitřní blaženost, radost a vnitřní vyrovnanost s jistotou a vděčností. Může mít tak pocit stálého děkování :-). Toto cítění však není pravidlem u každého člověka, jelikož opravdu záleží na jeho naladění, dosavadních vědomých uvědomění a zkušeností všeobecně. U některých lidí to totiž může vyvolat zmatek a určité pocity, které nemusí být příjemné. Příznaky budou individuální, ale jsou v podstatě stejné, takové jaké již sami znáte od bolesti hlavy po malátnost či příznaky chřipky atd. Všeobecně by se 5.5.2015 měl člověk  pokusit naladit na dobrou náladu, aby u každého mohlo dojít k lehčímu navibrování do jemnějších úrovních. V průběhu  okolo 5.5.2015, je dobré se tomu nebránit a snažit se vědomě přijímat své pocity, aby tak došlo k rychlejšímu vnitřnímu pochopení určitých individuálních věcí každého člověka. Proto první vlna 6. ledna 2014 byla k přihlédnutí různých kosmických vědomí korigována a tudíž shovívavá vůči lidem. Tato druhá vlna není již tak shovívavá, jelikož celý energetický kosmický systém je již na takové úrovni vědomí, kde vše je již tak rozběhlé, že nelze kvůli několika lidem činit další zdržení a pozastavování vesmírných kosmických toků vědomí, jelikož již k těmto pozastavování či přibrzďování  docházelo často v minulých letech i  v loni 2014. Informace o tom, že má člověk hledat především svůj střed uvnitř sebe ( ne se ubírat cestou vedlejších byť zajímavých věcí, jehož se niterně vlastně vůbec netýkají),  byly již zde na Zemi předány, doporučeny a jsou tudíž tyto informace zakotveny.  Přesto je důležité, aby si člověk nemyslel o sobě, že není na tyto silné energie připraven. Každý člověk je připraven, jinak by tu dnes nebyl, ale jde spíše o to, nebránit se tomu a nedělat si zbytečné překážky. Tato druhá vlna ( první byla 6.1.2014), je silnější než ta první a to také znamená, že někteří lidé se budou cítit blaze a někteří budou rozrušeni. Co se týče politické scény, může dojít zřejmě ke zvýšení nestability, jelikož vše, co je nízko vibrační, bude doprovázeno napětím. Opět jsme u starého prazákona a to je vyvážit v sobě dualitu, vystředit se, neboli vytvořit z dvou polarit jednu dohromady, tzv. jin - jang. Člověk, který stále bojuje za jednu ze stran, nemůže nikdy dosáhnout stálého středu, tedy uspokojení a trvalou nirvánu - blaženost. Je dobré tyto dvě strany v sobě vyrovnat a tím je vynulovat, což dojde k celistvosti Boha, k celistvosti samotného člověka, kdy se takto přemění z člověka na lidskou bytost. Tedy je vhodné rozpomenout si na bytí ve svém středu, což nabízí zlatou střední cestu, kdy se lidská bytost stává na místo oponentem -diplomatem a na místo ničitelem - tvůrcem, tedy jde cestou stvořitele.

Je vhodné odpočívat, radovat se, nedělat si ze života vrásky a snažit se žít vědomě, tedy být Vědomí. Je také vhodné přijímat do svého života i to, co není příjemné a hlavně se tím nenechat strhnout do beznadějí a frustrací. Tyto nízké stavy již všichni známe a proto si tentokráte vybírejme ty zářivější stavy plné pohody a radosti :-)

Takže 5.5.2015 je vesmírem již dané, že přichází druhá silnější vlna než byla 6. ledna 2014. Těšme se a užijme si to :-)

S úctou k vám krásné Dušičky Darísek. 

Pokud se budete na něco chtít zeptat, pak se zeptejte, jsme tu pro vás :-)Merlain@seznam.cz

 

Zde se také můžete podívat na videa, ve kterém Merlain a Krystalka zhodnocují své společné devítileté soužití a souznění (tzv. devítiletý cyklus). Otevřeně zde hovoří o různých zažitých příhodách.

https://www.dobresdeleni.estranky.cz/clanky/devitilety-cyklus-merlaina-a-krystalky---videa.html

Vše je volně šiřitelné dle libosti. 


--
WWW.DOBRESDELENI.ESTRANKY.CZ
WWW.JINEDETI.ESTRANKY.CZ
WWW.KRYSTALKA.ESTRANKY.CZ

—————

Zpět