dnešní svět je plný zmatku,mnoho lidí ztrácí víru......propadá beznaději...

23.07.2015 13:18

 

Zdravím všechny........

 

dnešní svět je plný zmatku,mnoho lidí ztrácí víru......propadá beznaději...

ale ano.........děje se kolem nás spousty změn......a jsou lidé....kteří to vnímají....

a přijímají s láskou........

 

jsou ale lidé..kteří si toho nejsou vědomi......neumějí se naladit,anebo jim to nedovolí strach......nevíra.......zloba...

jde o to.........odpoustat se od hmotného světa.......uvědomit si a nalézt sám sebe.....pochopit o čem je život........změnit v sobě,co změnit se dá.........

ať tomu věříte,či ne.......jde o naší budoucnost.....jakou si jí uděláte,takovou jí budete mít........

a právě proto..... zasílám vzkazy od Zlaté dušičky.........

a prosím všechny..........rozesílejte toto všem,koho znáte....

 

mnohokrát děkuji a mějte se všichni sluníčkově.....

                                                                               Andrea

 

 

 

Tato strana je věnována tomu, co se děje kolem nás. Jsem ráda, že se mohu s vámi podělit o tyto důležité informace, které jsou skrze mě předávány...

Člověče milý, nezoufej nad tím, že nedokážeš toho, co sis zamanul. Děkuj však za to, cos dokázal. Neboť síla a víra Boží ti ukazuje cestu. Tápeš a hledáš odpovědi. Ale ty jsou často před tebou skryté právě proto, aby byly tebou nalezeny. Chápej tu sílu Vesmíru, který ti ukazuje směr. Jsi tu proto, abys našel cestu. Abys kráčel vzhůru cestou lásky. Máš v sobě dar, člověče. Dar nalézt světlo kdekoli budeš. Máš v sobě dar a jsi jím ty sám, Boží jiskra v těle lidském. Mnoho můžeš vykonat, člověče. Neměj zábran a veleb svou duši. Miluj ji, miluj sebe sama, neboť jsi Jím. Nehledej to, co nemůžeš najít. Najdi to, co je skryto a přesto na očích všem. Najdeš vždy, jakmile budeš mít ten záměr. Ty, člověče, jsi velkým zde na Zemi. Byl jsi stvořen k obrazu Božímu, ale dosud jsi nepochopil tento odkaz. Dosud jen paběrkuješ. Nenašel jsi dosud tajemství, které ti pomůže vzhůru. Zatím se jen snažíš prohlédnout skrze mříž. Mříž, kterou jsi sám sobě vytvořil. Hledáš východ tam, kdes dávno ztratil klíč. Člověče milý, žij v Bohu a chápej sílu, která tě vede, neboť i tys tou silou. Láska tě provázej na tvé cestě. Amen.

 Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky.              

!!! Pokud Vás vzkazy oslovují a máte zájem také o takový jen pro vás a na jakékoli téma napište mi.... !!! Někdy sami některé věci nevidíme a jen pohled zvenčí nám může ukázat, kde je problém.

Vždy a v každé fázi života je čas, kdy člověk potřebuje získat odpovědi na své otázky, potřebuje se ujistit, že to, co dělá, je správné, že vše, co má ve svém srdci, je pravda, že nastal ten pravý čas pro změnu. A právě v tomto vám všem tyto odpovědi mohou pomoci, neboť je čas změn, čas, kdy se člověk zaměřuje hlavně sám na sebe, kdy se učí víře v sebe samého, kdy se osvobozuje a učí se žít po novu. Kdy odhazuje nepotřebnou zátěž a více, než kdy dříve zkoumá své nitro, své pravé Já. Dělá první krůčky bez opory, pouze sám za sebe a nalézá nové hodnoty. A hlavně, cítí daleko silněji své spojení se zdrojem a ostatními bytostmi. Je čas nás samých.

Podrobnosti viz...https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_3.htm

A ještě mé další nabídky... https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_5.htm - malá berlička pro začátečníky - přináší odpovědi na to, co člověk v danou chvíli nevidí...

Jste schopni naslouchat své duši? Zajímá vás, jak nalézt odpovědi sami pro sebe? Hledáte něco víc? Máte zájem učit se navazovat spojení? Jaká by vás zajímala témata? A co byste si přáli ode mě? Pište mi své postřehy, názory, příběhy a budu ráda za zpětné reakce na vzkazy, které vám píšu. Děkuji za objednávky a za vaše maily. Vše je pro mě velice přínosné....

A teď již nové informace....

 

12.7.2015

Otevření se a přijetí

Lidé Země, otevřete svou náruč. Máte před sebou časy hojnosti. Ti, kteří v minulosti pracovali, nyní budou sklízet plody své píle. Vše, co bylo vyřešeno a uzavřeno, odchází. Každý z vás se v životě učí a činí chyby. Není však možné jednat ze strachu. Učení přináší pochopení a radost, touhu po dalších odpovědích. A vy, lidé Země, stojíte před další volbou. Zde a právě nyní. Neboť se blíží událost, která mnohé z vás nenechá na pochybách o tom, kdo jste a odkud jste přišli. Oslava života, oslava lásky skrze Boha Otce. Neboť právě On vyslyšel vaše motlitby a odpoutá vás od chtění. Přijme vás do své náruče a ukáže vám svobodu, ukáže vám blaženost. Každému lze splnit jeho touhy, pokud jsou v souladu s Božím plánem. A Otec má plán s každou bytostí, nikdo zde není zbytečný. Jsou zde časy hojnosti pro ty, kteří uvěřili a svěřili svůj život do Jeho náručí. Ti ostatní, odpadlíci a bezvěrci, ti budu uvězněni ve svých vlastních touhách a myšlenkách, ve svých vlastních pochybnostech, neboť se nevzdali kontroly svého života. Právě ti, kteří nechtějí být pod ochranou Boží, budou vyloučeni a naleznou své místo přesně tam, kde chtějí být. Otec sám se postará o všechny, kteří k němu přijdou. Čas účtování se blíží. Milost Boží dopadne na všechny bez rozdílu. Dokud i ti nejzarytější neotevřou oči a nepozvou Otce do svého života. Není nač čekat, neboť mnohé změny se chystají na Zemi. Budete vytrženi z vašich domovů a přemístěni tam, kde je vaše pravé místo. Budete konfrontováni jak se sebou samými, tak se svými strachy a bolestmi. Též budete seznámeni s tím, co se dosud snažilo být skryté. Nejste zde sami, lidé Země. Přišel čas toto pochopit. Ti, kteří budou schopní přijmout nové a adaptovat se, ti budou vítězi. Ostatní se budou točit v bludném kruhu pochybností a nepochopení. Pochopte, že nic nemůže být stejné. A vaše životy stále tak neměnné. Otec vás vyzývá, změňte sami sebe, vzpomeňte si, kdo jste. S Jeho pomocí dosáhnete všeho. Nyní je čas, abyste otevřeli svá srdce a vpustili do nich požehnání Boží. S tím přijde i pokoj a mír. Nepochybujte o Něm a nepochybujte o sobě. Věřte, že svět se otevírá vám všem, stejně tak, jako náruč Boží. Nalaďte se na nové frekvence a oslovte svou duši. Bude vám pomoženo. Stane se zázrak a vy uslyšíte. To bude slávy a radosti. Milujeme vás a vaše víra je nám vším.

 

 3.7.2015

Láska je vším, co budeš držet ve svých dlaních. Nebudeš se bát smrti. Budeš mít víru v Boží záměr. Nepoznáš strach a bázeň. Staneš se laskavým a milujícím. Člověče vnímej tuto vizi, zaměř se na ni a prosazuj svou sílu. Mnohé překonáš a pochopíš, že život je tvůj přítel stejně tak, jako ty jsi přítel života♥

 

Nehoň se za nemožným. Využij možností. Odpovídej na výzvy a hledej příležitosti. Osvoboď svou duši od předsudků. Staň se sám sebou člověče. Braň sám sebe. Staneš se vědomým a poznáš nebesa. A vykoupíš se ze svých hříchů.

 

Odevzdej pouta, která si sám nasazuješ. Vyhlédni ven z okna a svůj pohled věnuj všemu, cos dosud nevnímal. Člověče odpovídej na láskyplné volání. Nauč se porozumět. Odemkni své srdce a pusť ven to, co ses bál propustit. Vytvoříš ráj a ten se stane tvým světem.

 

Otevři oči dokořán a uvidíš sám sebe v očích druhých. A teprve pak si uvědomíš, žes dosud nežil. Vyjdi z klece ven a roztáhni křídla. Máš tolik zranění, která potřebuješ vyléčit...Ale láska ti pomůže. Milujeme tě člověče, ať jsi jaký jsi. Otec i syn ti žehnají.

 

1.7.2015

Minulost se opakuje

Lidé Země, jste povinováni své zemi. Jste povinováni sami sobě. Mnohého jste již v životě dosáhli. Vaše životy nebyly jen tady a teď. Bylo jich mnoho, nežli jste pochopili kdo jste a proč se stále vracíte. Musíte chápat, že čas je relativní. Vy si děláte iluze o tom, kdo jste a co prožíváte, neboť jste zapomněli. Vaše duše to takto chce. Avšak vaše duše vás vede, abyste procitli. Abyste konečně prozřeli. Je to vztah velice prospěšný. Jste zakončením boží energie ve hmotě. Vy však neprožívejte rozpaky nad tímto oslovením, neboť jste projevem Boha na Zemi. Jste spojeni se zdrojem, ať chcete nebo nechcete. Stále se bojíte uvěřit, že byste mohli být Jím. Stále pochybujete a hledáte všechny možné výmluvy. Avšak ať si namlouváte cokoli, nezměníte to, kým jste. Toto můžete pouze posilovat svou vírou, tím, jak se budete chovat, svou pokorou a láskou. Je potřeba věřit. Víme, že víru ztrácíte. Žádáte pomoc a máte pocit, že nepřichází. Avšak jak je možné pomoci tam, kde o to většina nestojí? Tam, kde se očekává pomoc, ale jen v tom případě, když to nebude moc stát? Je to pouze pár jedinců, kteří ví, kteří chápou, že je nutno žádat o pomoc, pokud na něco sami nestačí. Ale také ji přijmout se vším všudy. Člověk je bytost jednoduchá a předvídatelná v mnoha ohledech. Avšak též velice vynalézavá a přesvědčivá, pokud sama chce. Nesmí však být ovládán svými strachy. O svůj život, o své blízké, rodinu, o práci a peníze, o zdraví. O vše, co činí potěšení. Máte své zásady a naučili jste se lidskosti. Často však máte potíže pochopit, co vás spojuje, co jste schopni učinit. Neboť nevyužíváte svůj potenciál. Spíše jdete cestou nejmenšího odporu a nechápete ty, kteří se bijí za svou věc. Často též právě proto žijete pouze průměrné životy, se kterými nejste sami spokojeni. Můžete se změnit, máte mnoho možností. Jste však zavření přijímání. V tomto čase se musíte mnohé naučit. Neboť se vrací zpět to, co jste v minulosti nevyřešili. Opakuje se minulost a nabízí vám šanci změnit své jednání, to, co jste dříve nezvládli. Nejen ve vašich životech osobních, ale i v životě národa. Vrací se vše, co jste uzavřeli do sebe. Co jste nebyli ochotni řešit. Stále více se vyplavují vaše obavy a strachy, které mohou přerůstat v noční můry. Musíte se ukotvit ve svých srdcích, abyste neztratili v životě pevný bod. Jinak se budete cítit ztracení, nikým nemilovaní, osamocení. Jste však součástí rodiny, národa. Jste bytosti Země. Jste její děti. Nakonec vám bude umožněno procitnout. Avšak vaše duše ztratí spoustu cenného času a vše půjde daleko bolestivějším procesem. A vy se bolesti velmi bojíte. Dokonce děláte vše možné, abyste jí nemuseli podstoupit ani trošičku. I když víte, že to, co děláte, nikam nevede. I přesto si stále vedete tu svou. Je mnoho informací o tom, co se kolem vás děje. V tomto čase se bude takových informací objevovat stále více. Budete mít dnes a denně na očích smrt. Tak dlouho, dokud se sami nezměníte, dokud nepochopíte, že takto se již nedá žít, že čas minulosti již pominul. Že je potřeba skončit s manipulací a s důvěrou v ty, kteří vás vedou do zkázy. Dokud nepochopíte, že toto umožňujete, že jste sami tvůrci svých osudů, svých životů. Budete to opakovat tak dlouho, dokud neprocitnete. Čím déle to však bude trvat, tím se budete cítit unavenější, skleslejší, tím bolestnější budou vaše prožitky. Radost zmizí z vašich životů. Budete jen loutky bez vlastního názoru, bez života. Neberte to jako nátlak. Toto je pravdivý popis toho, jak se  budete cítit, jaké budou vaše životy. Bojíte se změn a bojíte se skoncovat se strachy a bolestí. Ale změny jsou nevyhnutelné. Musíte být ve svých srdcích, abyste poznali pravdu. I my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

 

21.6.2015

Jeden celek

Lidé Země, máte v sobě touhu po svobodě. Nosíte v srdcích lásku, bolest i zklamání. Musíte se rozhodnout, co si vyberete, kterým směrem se dále vydáte. Tyto dny jsou velice silné, je zde velké působení silných energií. Velice dobře se spojují s energií vaší duše a vytváří most, po kterém můžete rychle vystoupat vzhůru. Odvahu a sílu musíte však nalézt sami v sobě. To, co vám přináší možnost postupu, však přináší též zvýšenou zátěž na váš organismus. Vaše fyzické tělo není zvyklé a proto se projevuje mnohými nevolnostmi, očistou a též výkyvy tlaku. Někteří mohou být i zmatení. To se však velmi rychle srovná. Ano, tento čas je velice přínosný pro duši. Jste však lapeni ve svých fyzických životech, stále více jste obepínáni neviditelnými pouty, která vás stále více stahují. Přesto nezapomínejte na to, že jste svobodné bytosti. Bojujte za sebe, za své děti, za svůj národ, za to, v co věříte. Udržte si to, co jste si těžce vydobyli. Pokud nebudete chtít, nikdo vám nemůže rozkazovat. Těžce jste pracovali, lidé Země. Ale šíří se obavy a strach. Nakonec budete muset vytáhnout hlavu z písku a zaujmout postoj. Vesmír sleduje vaše reakce a máte podporu. Mnoho těžkostí budete muset vyřešit. Ale abyste se mohli uzdravit, musíte držet při sobě. Rodiny, přátelé, kolegové, všichni. Pamatujte, že síla celku je obrovská. Celek, který se postaví za svá práva. Mějte na paměti, že vaše nesmrtelná podstata nezná žádné omezení. Můžete být kýmkoli. Nakonec se budete muset spojit. Nakonec ten jediný probudí všechny ostatní. Milujeme vás.

 

11.6.2015

Největší příležitost

Máte v sobě zlobu, lidé Země. Jste napnutí, jste v bolestech, neboť věříte, že svět spěje ke svému konci. Neznamená to, že Země zanikne. Pouze zanikne to, co bylo uměle drženo. To, co neladí s vibracemi planety. Častokrát se ptáte sami sebe, proč se váš svět dostal tam, kde je teď. A víte, že je to práce některých jedinců, kteří si myslí, že svět patří jim. Jste otevření mnohému, neboť tento čas vám poskytuje svobodu informací. Od počátku věků se však na Zemi rodí duše, které prožívají otroctví. Nechtějí být otroky, avšak neumí se osvobodit. V každé společnosti byli a jsou takoví. Častokrát však ve svých iluzích vidí svět, za který jsou vděční, místo toho, aby ho změnili. Byli jste nastaveni k určitému vnímání. V situacích, kde je vám předkládána pravda, se mnohdy bráníte, neboť nejste schopni jí rozlišit. Opouštíte staré pravdy jen velmi pomalu. Hledáte důkazy, nežli uvěříte. Máte v sobě rozpory, kde nalézt víru. Rádi byste věřili tomu, že budete zachráněni, že svět se stane rájem na Zemi. Otázkou však je, kdo se o to zasadí? Který z vás se odhodlá a postaví se proti všem? Proti bezpráví? Často mluvíte a máte v sobě klid, neboť věříte, že se vás to netýká. Nemůžeme vás potěšit mnoha laskavými slovy, neboť musíte být vyprovokováni, abyste konečně řekli ne všemu, co sem nepatří. Odkudpak pramení vaše síla? Z vaší bytosti. Není důležité, že máte strach, neboť strach můžete překonat. Mnozí hledáte naplnění v životě, toužíte pomáhat. Je zde tolik možností, které si můžete vybrat. Tolik potřebných. Máte ještě čas, abyste změnili svůj přístup k životu, ke světu, k lidem kolem sebe. Zachraňte se, nenechte své životy vláčet bahnem. Učte se pozorovat lidi kolem sebe. Uvidíte víc, nežli si připouštíte. Jste ponořeni sami v sobě a málo se zajímáte. Proces vzestupu pokračuje a bude i nadále. Odpoutejte se od nesmyslných a nedůležitých věcí. Musíte toho mnoho napravit. Nemůžete žít, aniž byste chápali, co vlastně je život. Jinak byste promarnili vše, co vám bylo dáno příchodem na toto místo, v tuto dobu, v tento čas. Jsou to okolnosti, jejichž význam sami nerozlišíte. Avšak my sdělujeme, že je to jedna z největších příležitostí, které se vám dostává. I v těchto slovech hledejte něco více, nežli jen slova. Milujeme vás.

 

4.6.2015

Povzbuzení

Lidé Země, nyní potřebujete dodat odvahu, neboť je toho mnoho k řešení ve vašich životech. Musíte řešit své soukromé životy a též životy sociální, společenské. Vaší zemí hýbou mnohé zprávy, které vás znepokojují. Buďte trpěliví a zkoumejte vše svým srdcem. Avšak nenechte se manipulovat. Pokud se spojíte, budete mít moc, kterou by nikdo nečekal. Máte tu sílu ovlivnit dění, ovlivnit to, co přijde následující dny. Musíte se to naučit, neboť bude přibývat různých podobných zpráv a situací a vy musíte být klidní a nepropadat panice, nepropadat strachu. Máte být znejistěni, máte být postrašeni a máte se cítit bezmocní. Ale opak je pravdou. Věřte tomu a buďte tím opakem. Máte mnohé možnosti a schopnosti ovlivnit dějiny vaší země, dějiny Evropy a celého světa. Přišli jste do vyspělé země, mnoho z vás jako duše, které toho již mnoho prožily, s různými a různě důležitými úkoly. Jste v mnohém podporováni, i když si to možná neuvědomujete. Tyto roky jsou velice důležité pro budoucí vývoj planety. Kroky, které podniknete, rozhodnou o životech vašich dětí. Mějte toto na mysli. Máte ve svých životech často napětí a shon. Chápeme, že ve starostech o přežití se často ztrácíte a těžko hledáte sílu, abyste měnili sami sebe. Přesto říkáme - je to nutné. Neboť růst duše je na prvním místě. Stále opakujeme, abyste se učili naslouchat sami sobě, to je tou silou, která vás vede. Nakonec budete zklamaní, že jste neudělali to, k čemu jste měli příležitost. Neboť v celkovém kontextu se vaše životy budou jevit bezvýznamnými. Každý z vás však zde má své místo a bez něho by vesmírný plán neběžel tak, jak má. Vaše duše rozvíjí tak, jak jí to umožníte. Zároveň je vám umožňováno to, co prospívá vaší duši. Pokud nepůjdete proti, pak se budete cítit šťastní a naplnění. A to je ten smysl, který každý hledáte. To je též místo uvnitř vás samých. Budujte v sobě lásku pro své rodiče a pro své děti, souciťte a snažte se hledat nové cesty. Berte své životy jako výzvu, ne jako trest. My jsme stále s vámi a i nadále jsme připraveni pomoci, pokud požádáte. Milujeme vás.

 

26.5.2015

Přechod od nevědomého k vědomému - rekapitulace

Lidé Země, jste vedeni, abyste očišťovali sami sebe od nánosů, které jste za  mnohé životy nasbírali. Vidíme, jak se měníte, vaše snaha dochází cíle. Cítíte, jak se mění vaše přístupy k životu, jak dosahujete úspěchů. V mnohém začínáte chápat, že život je o něčem jiném, nežli o pachtěním se za bohatstvím. Stáváte se citlivějšími a vnímavějšími. To sebou však přináší mnohé problémy, neboť vaše duše touží po svobodě a vzájemném sdílení a vy jste zmatení. Máte mnohdy pocit, jakoby jste již nebyli součástí života, cítíte že vás cosi volá. Hledáte spojení s něčím větším, něčím, co vás převyšuje. Duše se probouzí a chce být vyslechnuta. Mnozí to cítí a chtěli by se s tímto vypořádat. Ztrácíte jistoty, které jste dříve měli, přicházíte o to, co jste znali, měli zavedené. Ocitáte se v prázdnu, nemáte se čeho chytit. Toto ve vás vyvolává obavy, probouzí se vaše strachy. Jakoby jste se začali spíše obávat svého zániku. Přechod od nevědomého k vědomému prožije každá bytost, která se po dlouhé době probouzí. Otevíráte oči. Jsou to velice rozporuplné pocity, které vnímáte. Cítíte se šťastní a povznesení a zároveň plní obav z toho, co vás čeká, co se s vámi děje. Do vašich životů přichází mnohé „náhody“. Nejprve si to neuvědomujete, ale časem jste přímo fascinováni, když se naučíte vidět, jak do sebe vše zapadá, jak je Boží plán dokonalý. To, co jste zapomněli, vychází na povrch, do vašeho vědomí. Mnohdy jsou to jen střípky. Stává se, že často cítíte až husí kůži z toho, jak vám najednou vše dochází, jak jste si jisti tím, co víte. Na dotaz, jak to víš, odpovídáte vím, že vím. Jste fascinovaní informacemi, které získáváte, neboť rezonují s vaším Já. Je zde však mnoho problémů ve fyzickém životě. Neboť málokdy jste schopni se v tomto stavu přizpůsobit běžnému životu. Jste připraveni postupovat dále, přesto jakoby se nic nedělo, nic postřehnutelného, život si dále běží svým tempem. Mnozí mohou podlehnout sebeklamu, že změna již je za dveřmi, že se druhý den vzbudí a bude to tu. Mohou bez rozmyslu ze dne na den změnit svůj život. Opustit to, co je nenaplňuje. Někteří tento krok ustojí, zvládnou být i nadále součástí fyzického a materiálního. Jiní však po počáteční euforii upadají do depresí a stresů, pocitů sebelítosti a zmaru. Měli svá očekávání, své představy, které se nenaplnily a tak se pracně vracejí tam, kde to opustili, s pocity nedůvěry a zklamání. Je mnoho z vás, kteří i přesto zůstávají napojeni, plní tvořivosti a důvěry v běh Vesmíru. Někteří však rezignují. I když toto netrvá dlouho, neboť duše stále volá. Je zde popis toho, jak probíhá probouzení. Uvolnění minulosti a ztráta jistot. Je to cesta plná emocí a bolestných procesů, kdy se bytost cítí nenaplněna, hledá odpovědi, hledá domov. Ztrácí své hodnoty a nevytvořila si nové. Je to mezidobí, které člověka může velice posunout a také posune. Mnohé však také vnitřně zdeptá a odradí. Toto je cesta bytosti, cesta duše. A i přesto, že je to náročné období, je zde naděje, je zde prožitek spojení, naladění se na zdroj, kdy stále častěji získáváte odpovědi na své otázky, je zde mnohdy radost ze setkání se svou vesmírnou rodinou, neboť rodina podporuje všechny své členy. Doba probouzení však není bleskový prožitek. Je to proces. Stejně tak jako probouzení celých národů, celé planety. Záleží na jednotlivcích, přesto tento proces probíhá roky i staletí. Čas je relativní pojem. Je potřeba nečekat na cosi neuchopitelného, co vás osvobodí z tohoto prožívání. Nic nepřijde naráz. Nic, co by vás náhle vytrhlo odněkud, kde se vám nelíbí. Pomoci si musíte pouze vy sami. Nečekejte na povznesení své duše v tomto životě, neboť se to může stát až v některém životě dalším. Víme, že jsou zde tací, kteří to nechtějí slyšet, vzdali své osobní životy. Ale toto není cesta. Neboť nečinností a čekáním duše blokuje svůj postup. Nehybnost znamená smrt a čekání pouze odsouvá to, co je potřeba vyřešit. Dříve či později budete donuceni, pokud se nebudete hýbat. Neboť vaše duše sem nepřišla, aby čekala, ale aby tvořila a stala se součástí jednoty všech bytostí. Díky každému z vás může být probuzeno mnoho dalších bytostí. Zaměřte se na svá srdce, probouzejte je a šiřte lásku. Nezapomeňte, že je potřeba využít každou vteřinu vašich životů. A pokud nevíte, jak dál, nepropadejte skepsi. Neboť jakmile budete vědět, co chcete, půjdete si za tím a teprve tak se naučíte tvořit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Jste silní, lidé Země a jste schopni stvořit vše, po čem touží vaše duše.

 

16.5.2015

Štěstí

Lidé Země, byli jste postaveni před pravdu, která osvobozuje. Mnozí ještě možná nechápete smysl tohoto. Avšak je jisté, že osvobodit vás může jedině to, co mnohdy považujete ze neskutečné a neuskutečnitelné. Navštěvujete mnohé reality, prožíváte spoustu různých variant realit. Každý z vás vidí svou pravdu. Každý den se učíte chápat souvislosti. Možná můžete mít pocit, že je to hra. Anebo ještě hůř. Možná se vám může zdát, že si někdo hraje s vámi. Musíte chápat, že vše záleží pouze na vaší víře, na tom, jak budete pevní v životě a na tom, jak budete naplňovat své osudy, cestu duše. Každá bytost chce být šťastna. A každá bytost vidí štěstí někde jinde. Také každý své štěstí čímsi podmiňuje. I čas je důležitý. Neboť nebudete šťastni tehdy, až děti vyrostou, až postavíte dům, či seženete práci. Toto je pouze kódování věcí budoucích. Tyto kódy si dáváte do života neustále. A proto nejste šťastni. Šťastná se jeví květina kývající se ve větru, ti, jejichž den je bezstarostný a mysl lehká jako vánek. Lidé Země, dovolte si být šťastní. Proč si to odpíráte nebo dokonce zakazujete? Co kdyby to byly vaše poslední dny, kdy štěstí prostoupí vaši bytost? Prožívání štěstí uvolní vše, co v sobě držíte. Je mnoho povinností, které vás čekají. Nenechte se odvádět od svých záměrů. Odkládáním ničeho nedosáhnete. To, co je před vámi, to nezmizí. Vidíte sami, co se kolem vás děje a jenom vy sami jste schopni to změnit. Cesta pokroku je neudržitelná. Avšak jste lidé, tak propagujte lidskost. Ne zkaženost, ne brutalitu. Ale lásku a pochopení. Právě to, co jste ve své podstatě, pokud si zrovna nehrajete na roli člověka. Copak bylo ještě málo bolesti? Kdo by chtěl mluvit o bolesti, když je zde mnoho zajímavějšího? Přehlížením však bolest nezmizí. Přijměte vše, co vás tíží a udělejte prostor tomu, po čem toužíte. Splnění svých přání. Kdybyste věděli, jak tenká cesta vás dělí od příznivé budoucnosti. Ale zrovna tak tenká je i cesta do pekel. Potom byste pochopili, že ve svých životech máte většinu nedůležitého a jen malý zlomek toho, co za to opravdu stojí. Hledáte útěchu, chcete informace. Ale je potřeba více, než je jen na 5 sekund udržet v mysli. Je potřeba zhodnotit vše a zaujmout postoj. Je možné, že některé informace se již podruhé neobjeví. Stav na Zemi se zhoršuje a vy máte moc vše ovlivnit. Avšak málokdo podstupuje nepohodu. Nedělejte však nic, čeho byste později mohli litovat. Čas běží a rozhodnutí padne. Proto buďte bdělí, neboť se začíná mnoho dít na scéně planetární. Budete překvapeni mnoha informacemi. Avšak nesuďte předčasně, ale naslouchejte. Pomůžeme vám, abyste pochopili…. Milujeme vás.

 

7.5.2015

Nová budoucnost

Mnohé obavy zatemňují tento svět. Boje mezi lidmi se ostří. Není zde důležité, čí moc vyhraje. Pouze to, že Země přežije. Nechejte lidé Země svůj strach uvolnit z vašich srdcí. Hleďte pochopit, že máte velký podíl na celosvětovém dění. Ano, jste lhostejní. To, co se vás netýká, není vaší prioritou. Tento přístup je potřeba změnit. I když je v současné době na Zemi vysílána velice silná energie, která činí velké problémy, ovlivňuje též vaši psychiku. Jsou zde stále patrné změny. Ostatní dny budou náročné, mnohé to, co bylo zapomenuto, bude vyzvednuto ze zapomnění. Část z vás samých si začíná zvykat na nové rozdělení planetárních realit. Někteří pronikají stále výše, další na pokyn své duše odcházejí, neboť se zalekli těžkého úkolu. Lidé Země, je to síla, která vás obklopuje a mění vaše životy. Je to energie znovuzrození. Avšak též energie pálící veškeré mosty do minulosti. Uzavírá průchody a otevírá dveře do nových dimenzí, do nových životů. Brány, které jsou aktivovány, mají tendenci propouštět jen ty silné, ty, kteří by mohli zachránit lidstvo v této dimenzi. Meziplanetární vztahy jsou prohlubovány. Země se dostává do pozice důležitého člena aliance. Ne však lidé, bytosti třetího rozměru. Ti mají stále spoustu problémů sami se sebou. Musí dočistit minulost. To, co se zavírá, již nebude znovu otevřeno. Pokud nezvládnete to, co jste si předsevzali, nezbude vám nic jiného, nežli opět počkat na další život. Neboť v tomto čase se minulost musí zavřít. Píše se nová budoucnost Země a jejích obyvatel. Záleží na každé myšlence, na každé emoci, na všem projeveném, či neprojeveném. Na konci pocítíte úspěch anebo zklamání a pád. Rozhodnou roky 22-25, zda jste úspěšně prošli. Do té doby dělejte vše to, co umíte, bojujte a nevzdávejte se. Projevte své individuality a hledejte spojení se zdrojem, neboť tam najdete odpovědi. Milujeme vás.

 

21.4.2015

Jak si kdo ustele, tak si i lehne

Lidé Země, odkryjte svůj potenciál. Nejste těmi, kterými vás činí ostatní. Jste individuality, jste částí Boha Otce. On ve vás jen spí a proto se snažte vyslyšet volání své duše a Boha v sobě probudit. Kdybyste věděli, jakou v sobě nosíte sílu, kterou však neumíte využít. Jaké světlo jste schopni rozzářit. Jste však uzamčení minulosti, ve svých světech iluzí. Stále více jsou zadupávány vaše podstaty, jen málokdo se umí vymanit. Často jednáte tak, jakoby jste to ani nebyli vy sami. On vás nabádá...Jsem s vámi, jsem vámi. Nebuďte slepí k přirozeným projevům své duše. Volá vás, abyste vstali. Skrze duši jste spojení se mnou, vaším otcem. Země sténá pod temnotou. Otevřete oči, rozhlédněte se kolem sebe. Na Zemi je tolik krásy. Vidíte? A vidíte také to, kam jste Zemi přivedli vy sami? Copak ji chcete zničit? Chcete zničit sami sebe, jako mnozí před vámi? Jak daleko jste ochotni zajít pro vlastní blaho! Copak necítíte tu vlahou přírodní energii, která ozdravuje vaše těla i vaše mysli? Copak vám nic neříkají hvězdy a noční obloha? Energie, která vás povznáší? Proč nezměníte své priority? Cítíte se unaveni a nemáte sílu. Avšak kde je důvod této slabosti? Vy jste nikdy nebyli slabí. Jste děti svého otce, tak jak můžete být slabí? Ukažte, že stále ještě jste schopni tvořit světy, tvořit své životy. Lidé Země, vaše životy jsou nyní zde, sami jste si vybrali. Zapomeňte na omezení, která jste si sami vytvořili. Pozvedněte sami sebe z marastu a otevřete svá srdce, abyste poznali pravdu, abyste prohlédli. Můžete žít v Boží zahradě, obklopeni láskou. Je však potřeba vašeho rozhodnutí, vašich činů. Dostanete pomoc, pokud požádáte. Avšak bez vašeho souhlasu se neuskuteční nic. Znáte přísloví, jak si kdo ustele, tak si lehne? Přesně toto je váš život. Buď ho prožijete naplněný a radostný anebo se budete hrbit před každým a přijde čas, kdy budete tak ohnutí, že již nebudete moci pohlédnout na modrou oblohu, budete cítit vzdálené teplo slunce, ale budete jen hádat, odkud toto pochází. Toto je stav na Zemi. A vy jste ti, kteří mohou rozhodnout, kam bude lid Země směřovat. Nesete vážný a dalekosáhlý úkol. Žehnáme vám, abyste se rozhodli správně. Milujeme vás.

14.4.2015

Změna uvnitř nás samých

Lidé Země, váš svět se mění. Je to změna, která tryská z vás samých. Není zde ani pozitivní ani negativní nádech. Jste vedeni, abyste započali vnitřní změny u sebe samých. Abyste se odpoutávali od zažitých konvencí, od závislostí, abyste se dívali ze širšího úhlu pohledu. I když to ještě nevidíte, svět se mění. Velice pomalu, ale ano. Je nutnost, aby změna probíhala plynule, avšak bez přestávky. Je to velice dlouhodobý proces a mnozí se znovu vrátí, aby v něm pokračovali. Jste zde právě proto, abyste v sobě probudili to, co jste si sami dovolili zapomenout. Je důležité, abyste byli pozorní, bdělí, neboť je mnoho příležitostí, které odmítáte. Hledejte odpovědi, učte se novému. Chápejte, že svět se musí změnit, neboť tento stav je již neúnosný. Potřebujete víru. Ne víru jako součást náboženství, ale víru v sebe samé, ve svou tvořivost a ve svou moc. Z tohoto důvodu hledáte všude možně to, co vám chybí. Někdo to najde v drogách, někdo ve fyzické námaze, někdo v intimním životě. Avšak vaše naplnění má kořeny v hloubce vašeho srdce, vaší duše. Nikde jinde. Hledáte něco, co nemůžete najít, neboť jste to neztratili. Stále více potřebujete dokazovat sobě i ostatním, že jste schopní, že vyděláte peníze, že uspějete v tomto světě. A pokud ne, stávají se z vás trosky, které vše vzdávají a klesají ke dnu. Toto se děje celé generace, kdy lidé jsou závislí na materiálních prostředcích. Jsou pudově vedeni přežít. Avšak nyní se musí rozvíjet hlavně duchovní složka člověka. Musí být skloubeno vše, musí být vytvořena rovnováha. Nedopusťte, abyste byli od tohoto kroku zrazováni těmi, kteří nechtějí, abyste procitli. Abyste dokázali nalézt pravdu, neboť mnohé „pravdy“ jsou pouhými iluzemi. Je důležité zaměřit se na vaše vnitřní pocity, na rozvoj duchovní síly. Abyste byli schopni velice rychle pokročit vpřed. Bohužel nevidíte to, co my. Jací jste uvnitř vás samých, jaké světlo z vás září. Také však mnohdy nejste schopni odhalit působení, které toto světlo zahaluje, díky kterému nemáte možnost projevit to, kdo jste uvnitř sebe samých. Na toto klaďte důraz. Je to důležité. Stále se kolem vás dějí události, které přispívají k obnově života, které souvisí s ochranou Země a jejích obyvatel. Události týkající se spolupráce bytostí Země, s napojením na jiné dimenze a jejich obyvatele. To, co vám bude brzy ukázáno, je opravdové. Život vládne nejen Zemi, ale celému Vesmíru. Mnoho věcí již dávno tušíte. Pouze jste dosud uvěřili tomu, co vám bylo předkládáno. Ale toto je zneužíváno dnes a denně. Učte se dívat za věci a přemýšlet nad tím, co vás potkává. Jedině tak objevíte spoustu důležitých informací, které dávno hledáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Podporujeme vaši práci a cítíme s vámi.

 

—————

Zpět