DOLORES CANNON – První seznámení Cílem následujícího textu je seznámit čtenáře s tvorbou Dolores Cannon, autorky více než patnácti knih, z nichž zatím žádná nebyla přeložena do češtiny.

02.04.2015 21:55

DOLORES CANNON – První seznámení Cílem následujícího textu je seznámit čtenáře s tvorbou Dolores Cannon, autorky více než patnácti knih, z nichž zatím žádná nebyla přeložena do češtiny.

 

 Na internetu v češtině existuje přepis jediného rozhovoru (k říjnu 2011). Jedná se však o natolik pozoruhodnou postavu, že by byla škoda, aby se oní veřejnost nemohla dovědět něco víc. Jde zatím pouze o první letmé seznámení s autorkou. Pokud toto seznámení bude pro vás představovat výzvu pro hlubší studium, jistě si najdete další potřebné informace. Na ulozto.cz se dá například najít několik jejich knižních titulů v anglickém originále. Na youtube jsou záznamy řady jejich vystoupení či rozhovorů, samozřejmě, že Dolores Cannon má i vlastní webové stránky. Cesta je to dobrodružná, přeji hodně příjemných zážitků a inspirací. Snad i pro vás bude například dalším z řady, kdo přináší cenné střípky do pomyslné mozaiky obrazu Světa – Existence. Jan S. OBSAH: 1. INFORMACE ÚVODEM 2. KOMUNIKACE SE ZDROJEM 3. UZÁVĚRKA – PRÁCE S KARMICKÝMI DLUHY 4. STRUČNÁ HISTORIE LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ 5. TŘI VLNY DOBROVOLNÍKŮ 6. NĚKOLIK SLOV K ATLANTIDĚ 7. HOVORY S NOSTRADAMEM 8. ODKAZ MAYSKÉ CIVILIZACE A PŘECHOD DO 5D REALITY 1. INFORMACE ÚVODEM Dolores Cannon (dále jen DC) je velmi příjemná osmdesátiletá dáma z Arkansasu. Již čtyřicet let se zabývá hlubinnou hypnózou a regresní terapií. Jak sama říká, na začátku stála náhoda. Její přirozená zvědavost a touha po poznání jí však neustále otevíraly nové a nové obzory. I když začala s tzv. lehkou hypnózou za účelem odstranění špatných návyků, jako například kouření apod., po relativně krátké době přišla další z řady „náhod“ a proces jí nasměroval do oblasti tzv. minulých životů. Ale ani tam poznání nekončilo, neboť za hranicemi minulých životů se začaly otevírat brány vzpomínek směřujících do dimenzí či časoprostorů za hranicemi planety Země. V mnoha případech se prostřednictvím klientů dostala až k samotnému Zdroji Existence. Klienti, se kterými pracuje, a do dnešního dne se počítají v řádech tisíců, jsou uváděni Dolores Cannon – První seznámení 1 / 9 do nejhlubšího hypnotického stavu, kdy dochází k odpojení tzv. „vědomého“ vědomí, tedy tím, co používáme pro kontakt s naší každodenností. (Pozn.: Lidé si po „probuzení“ nic nepamatují). Podle ní je právě toto vědomí nejhloupějším aspektem naší osobnosti. Jeho „vyřazením“ se člověk může spojit s něčím, co pro nedostatek vhodných slov DC pro sebe zpočátku označila za podvědomí. Ale ihned dodává, že si je pod tímto termínem potřeba představit úplně něco jiného, než co pod stejným označením používá moderní psychologie či psychiatrie. Možná vhodnější názvy, která DC začala později používát, jsou Higher Self (Vyšší Já), Oversoul (Nadduše) či Source (Zdroj). DC používá regresní hypnózu pro hledání odpovědí a vysvětlení týkající se původu problémů, které mají její klienti v současném životě. Přichází za ní celá řada lidí s těžkými chorobami, lidé v depresích či jiných složitých životních situacích apod. DC během hlubinné práce nasměruje duši klienta do momentu (či zkušenosti tzv. minulého života), který nejen osvětlí příčiny, ale současně odkryje a pojmenuje lekce (poznání), které je nutné získat a pochopit ve stávajícím životě. DC říká, že své klienty vidí v podstatě jen jednou, protože po sezeních tohoto typu dochází současně i k pochopení a vyléčení. Podobným způsobem (a se stejnou úspěšností) může pracovat kdokoliv, kdo absolvovuje její třídenní kurs. (Pozn.: V prostředí Čech a Slovenska tyto kurzy na vynikající úrovni pořádají Patrik Balint, Andrej Dragomirecký a další.) DC jezdí, přednáší a vyučuje po celém světě, bližší informace o jejich aktivitách lze dohledat na www.dolorescannon.com nebo www.ozarkmt.com. 2. KOMUNIKACE SE ZDROJEM Během své čtyřicetileté praxe DC zjistila, že v komunikaci se Zdrojem lze získat odpověď v podstatě na všechny položené otázky. „Kladla jsem si v životě otázku, proč zrovna mě okolnosti nasměrovaly k tomuto druhu práce s lidmi. Asi je to tím, že jsem od podstaty velice zvídavá a moje zvědavost mě neustále nutí posouvat hranice poznání dál a dál. Chci jednoduše znát odpovědi na všechny otázky, které cestou životem vyvstávají. Jedná se pro mě o úchvatný a dobrodružný proces, protože prakticky nelze dosáhnout momentu, kdyby si jeden mohl říct, že už dostal odpověď na všechno a že všemu porozuměl. Stalo se mi totiž, že když už jsem žila v domění, že rozumím mechanismům spojených s (re-)inkarnacemi, byla jsem postavena před koncept, který mi vše opět rozbourával a pak mi trvalo nějaký čas, než jsem jej byla ochotná ho přijmout.“ (Pozn.: O co šlo? Zkušenosti tzv. minulých životů nemusí být nutně něčím, co bychom měli vnímat nutně jako „naše“ vlastnictví. Otisk jednotlivých „životů“ či zkušeností si totiž můžeme „vypůjčit“ z nekonečné vesmírné knihovny, na kterou se lze napojit. Proud informací proudí oběma směry. Mnohem důležitější je tedy zpráva či poselství, které se prostřednictví prožitku tzv. minulého života promítne do našeho aktuálního poznání, než snad přílišná identifikace s tzv. nositelem či vlastníkem dané zkušenosti.) „Uvědomila jsem si, jak je nutné mít mysl neustále otevřenou, protože Dolores Cannon – První seznámení 2 / 9 zakonzervováním čehokoliv se člověk vystavuje riziku, že se mine s mnohem důležitějšími zprávami a poselstvími, které čekají kdesi dál na cestě. Někdy je to velice těžké, ale jak mi Zdroj skrze mé klienty vysvětlil, nelze člověka na naší úrovni vědomí postavit před „hotovou věc“ najednou, protože by tomu jednoduše neporozuměl a informace nepřijal. Vše se tedy děje krůček po krůčku. Stejně jako nelze novorozence krmit jídlem o třech chodech, nelze ani člověka konfrontovat s poznáním způsobem, který by ho mohl zmást či mu mohl nějak ublížit. Vše je jen otázkou pozvolného procesu evoluce, připravenosti přijímat nové koncepty a na nich opět další a další.“ „Podobným způsobem dochází k postupné vibrační proměně prostoru, ve kterém se pohybujeme, rovněž i k proměně vibrací našich buněk a našeho těla směrem k vyšším vibračním úrovním. Fyzické tělo se tak stává tzv. „lighter“ (pozn. v angličtině toto slovo znamená „lehčí“ nebo také „světelněnjší či prosvětlené“) Jedná se o pozvolný proces proměny a my se nyní nacházíme doslova v jeho středu. Jelikož okamžitá změna by člověka v podstatě zabila, je nutné změnou pro tělo přijatelným tempem.“ „Podle mých (DC) informací tento intenzivní proces započal v roce 2003. Rok 2012 se nachází na jeho vrcholu.... nepříjemnými průvodními jevy tohoto procesu jsou časté fyzické projevy nepohodlí jako např. bušení srdce, bolesti hlavy, svalů a kloubů, únava, deprese apod. Jedná se o stavy, pro které némá klasická medicína žádná racionální vysvětlení, vyšetření jsou tzv. negativní, přesto jsou pro člověka bolesti velmi reálné a nepříjemné. Přicházejí ve vlnách, člověka „obtěžují“ v řádech dnů či týdnů, pak se na několik týdnů či měsíců odmlčí a se opět přihlásí. Je třeba je vnímt jako nutné procesy, které souvisejí se Vzestupem a s přestavbou našich těl. Podobnými procesy už nemusí procházet nejmladší generace, jejich dispozice, jejich DNA už jsou totiž v souladu s potřebami „Nové Země.“ 3. UZÁVĚRKA – PRÁCE S KARMICKÝMI DLUHY Nacházíme se v čase, kdy je potřeba vypořádat se s našimi karmickými dluhy. Proto je náš stávající život prodchnut výzvami, pro některé i těžkými zkouškami, především na úrovni vztahů. Je totiž potřeba neuzavřené záležitosti dotáhnout. Ať už byly či aktuálně jsou naše vzatahy jakkoliv těžké, musíme se přes ně s pochopením přenést, abychom se mohli posunout do světa na nové kvalitativní úrovni. Tuto novou realitu označujeme jako 5D. Klíčovým momentem se zde stává ODPUŠTĚNÍ. Mnohdy je těžké a takřka nemožné udělat tzv. tlustou čáru za komplikovanými vztahy osobně, takzvaně z očí do očí. Nabízí se zde řešení jednoduché a velice účinné. Před tím, než jsme se rozhodli vtělit do našeho života, naplánovala si naše duše vztahy i zkoušky, kterými chce projít, aby následně mohla prožít potřebné zkušenosti zevnitř a tak získat cenné poznání. Před jednotlivými vtěleními uzavíráme spolu s jinými dušemi něco jako vzájemné dohody či smlouvy. Záměr je jedna věc, jeho realizace však není vždy zaručena, protože ho naplňujeme v prostoru, kde se uplatňuje svobodná vůle. Doposud existovala možnost „reparátů“ v podobě dalších životů, dalších pokusů. Cyklus se ale uzavírá a dluhy je potřeba „splatit“ již dnes. Podle Zdroje je primárním smyslem koloběhu životů a spletitých karmických procesů POZNÁNÍ, pochopení a prožitek LÁSKY – primárně k sobě samému, logicky Dolores Cannon – První seznámení 3 / 9 následovaná projekcí Lásky do okolí směrem k ostatním bytostem. Dálším důležitým úkolem je poznání, jak správně ovládat energii, abychom se sami mohli stát Tvůrci. DC doporučuje, abychom uzavřeli těžké vztahové kapitoly následovně: „Přestavte si v duchu, jak stojíte před osobou, se kterou máte neuzavřené účty a řekněte si: „Zkusili jsme to, ale nešlo to podle našich představ. Teď už tomu všemu rozumíme a ono pochopení nás činí svobodnými...“ a pak si představte, jak oba trháte onu vzájemnou smlouvu a hážete jí za sebe s pocitem, že dluhy jsou již splaceny. Od tohoto okamžiku se skutečně stáváte svobodnými,vědomě jste uzavřeli kapitolu a ona osoba už nad vami nemá žádnou moc. Neméně důležitý je ale i druhý krok, který by měl následovat – ODPUŠTĚNÍ SOBĚ SAMÉMU. Každá situace je vytvářena dvěma stranami, i my cítíme a vím e, že ne vždy byly naše kroky tzv. v souladu a že i my jsme k mnoha dramatům „přispěli“ svým dílem. Pro někoho je odpuštění sobě samému ještě těžší, je to však nezbytná věc pro dokončení celého procesu. Aby člověk mohl milovat ostatní, musí být nejprve v Lásce ukotven sám v sobě. Posledním krokem směřujícím k osvobození, je překonání strachu. Strach člověka sráží dolů, bere mu energii, snižuje jeho vibrace. Není žádným tajemstvím, že strach je silnou kartou, kterou vládnoucí elity (Powers that were) dlouhou dobu úspěšně používaly k ovládání jednotlivce i celého lidstva. DC k tomu jednoduše říká: Nenechte se prostě do takové hry zatáhnout. 4. STRUČNÁ HISTORIE LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ Vznik života na planetě Zemi je (podle Zdroje) již od samého počátku ovlivňován či usměrňován civilizacemi na vyšší evoluční úrovni. (viz. knihy DC - The Custodians a Keepers of the Garden). Lze si to prý celé představit tak, že zástupci vyspělých civilizací cestovali vesmírem a cíleně vyhledávali vhodné, připravené planety. Nejprve se jednalo uvedení života na jednobuněčné úrovni, postupným usměrňováním došlo k přípravě planety na uvedení nového druhu – člověka, který by celou nově vzniklou „zahradu“ dále spravoval. Zmiňovaný proces samozřejmě trval velice dlouhou dobu (tedy pokud aplikujeme pohled pozemského vnímání času) a lze jej do určité míry doložit našimi vědeckými poznatky. Z hlediska vývoje života na planetě přesto existuje mnoho otazníků, které jsou buď dosud nevysvětlené nebo jsou v kategorii „nevysvětlitelných“. Pokud by se netrvalo na čistě přirozeném procesu evoluce jako jediném možném a připustily by se zásahy „zvenku“, nebylo by jistě tolik otazníků. Podle DC je vývoj na Zemi, podobně jako při zahradnicko-pěstitelské činnosti, kombinací umělých zásahů a přirozeného výoje. Jistě, veškerým procesům by prý šlo ponechat i volný průběh, ale pak by vše trvalo mnohem déle a výsedek by nebyl rovněž stejný, než tam, kde existuje jasný záměr tvůrce, jako tomu bylo v případě života na planetě Zemi.(pozn.podle DC se podobně pracovalo i s řadou dalších planet). K vytvoření člověka byl ve vhodném čase použit „materiál“ pozemský – opice, protože tento druh skýtal potenciál k rozvoji mozku a rovněž disponoval vhodnou skladbou těla, tj. měl ruce, které se daly využívat k tvůrčí činnosti apod. Dnešní rozdíl mezi člověkem a opicí tedy ukazuje na míru umělého zásahu v oblasti genetiky. Byl tedy stvořen člověk a do vínku mu byla dána svobodná vůle. Podle informací, které DC získala od Zdroje, byl dříve kontakt lidí s tzv. „Tvůrci“ vcelku běžný. Vždy, když Dolores Cannon – První seznámení 4 / 9 nastal „vhodný“ evoluční čas a bylo potřeba člověku dodat nějaký nový prvek nebo impuls, který by ho vývojově posunul, bylo mu to poskytnuto – jako dar. Dokladem toho jsou četné legendy různých přírodních národů z celého světa, příběhy o darech posvátných předmětů, plodin vědomostí apod., které byly pozemšťanům poskytnuty bytostem z hvězd (bohy). Je potřeba v této souvislosti zmínit ještě jednu důležitou věc. Ve (pozn. slušném) vesmíru existuje něco jako Universální pravidlo o nevměšování (non-interference directive) – respektování svobodné vůle a evolučního tempa té či oné cicilizace, bez ohledu na vývojový stupeň, na kterém se právě nachází. Připomíná-li vám toto pravidlo, které bylo uplatňované postavami filmu Star Trek, pak se nemýlíte. Podle DC se skutečně nejedná o fikci, ale zákon, který je ve vesmíru respektován a uplatňován. DC se tedy Zdroje dotázala : „Copak není poskytování podobných „věcí“ zvenku vměšováním?“ Odpovědí bylo sdělení, že : „... v takovýchto případech se jedná o dary, nikoliv vměšování. Problém však může nastat, jestliže jsou dary zneužity nesprávným způsobem, například pro výrobu zbraní či technologií pro „vyvolené“ za účelem manipulace, jak se tomu v některých případech v minulosti stalo.“ Následoval logický dotaz DC: „A proč jste tedy nezabránili zneužítí „darů“ v podobných případech?“ Nestalo se tak proto, protože „... to už by se jednalo o porušení pravidla o nevměšování“. Jediným přjatelným důvodem pro intervenci by byl moment, kdy by: “... hrozilo zničení lidstva a planety.“ Takovou hrozbou se stalo použití jaderné technologie v Hirošimě 1945. Jistě není náhoda, že se tato událost stala určitým mezníkem v pozorování tzv. UFO v globálním měřítku. Použítí jaderné technologie a potenciální důsledky jejího globálního použití za účelem destrukce, by mělo fatalní důsledky nejen pro život na Zemi, ale i pro ostatní civilizace vesmíru. Ohrozilo by život i na jiných dimenzionálních úrovních. A to nemohlo být jednoduše dovoleno. (Pozn.: jaderná technologie nepatří mezi dary, které by lidstvo dostalo od svých „Tvůrců-opatrovníků“.) (Poznámka J. S.: Aby byl obraz o evoluci člověka ucelený, je potřeba zmínit, že v určitých bodech vývoje na Zemi došlo k zásahům dalších (řekněme temných) sil zvenku a narušení původního plánu Tvůrců. Tohoto tématu okrajově dotkne i následující kapitola. Zdá se se, že z určitého úhlu pohledu nemají tyto temné síly ve své přirozenosti respektovat daná pravidla a že v jejich podání nejde o tzv. „fér“ hru. Aplikujeme-li myšlenku „jak nahoře, tak dole“ na události v rámci vesmírného kontextu, nedodržování pravidel nás nemusí překvapovat. Stačí se jen podívat po našem bezprostředním okolí. Příkladů manipulace, korupce, lží, úskoků apod. se dá najít stále dost. Je zajímavé, že DC tvrdí, že se během své dlouholeté práce nikdy nesetkala s negativními zástupci mimozemských civilizací. Zastává názor, že negativní zkušenosti jsou pouze obrazem strachu, který lidé sami přinášejí a který se následně promítá výsledného hodnocení. Každý nechť posoudí sám.) Dolores Cannon – První seznámení 5 / 9 5. TŘI VLNY DOBROVOLNÍKŮ Vzhledem k tomu, že události na Zemi se nevyvíjely příznivým způsobem a nebylo přípustné situaci řešit na úrovni intervence zvenku (zákon vesmíru), rozhodla se skupina-rada, která vložila do vývoje lidstva svojí energii, pro následující řešení. „Vyslala“ napříč vesmírem výzvu s prosbou o tzv. dobrovolníky (volunteers), kteří by se svobodně rozhodli pro inkarnaci na planetu Zemi. Záměrem bylo, aby svým příchodem a následnou přítomností na planetě pomohli zvrátit nepříznivý vývoj lidstva a pomohli zvýšit vibrace na Zemi. Výzva byla vyslyšena a od padesátých let se na Zem začaly vtělovat bytosti-duše z řad vyspělých cicilizací, které však do celé hry vstupovaly s velikým rizikem v podobě ztráty vědomého kontaktu s pamětí-moudrostí. Podobně jako ostatní, i oni totiž překročili „řeku zapomění“, aby se pak v mnohých případech nestačili divit, kam se to vlastně dostali. Již mnohokrát bylo různě zmiňováno, že Země ve své energetické hrubosti a hutnosti, v kombinaci s velmi omezeným kontaktem se Zdrojem, představuje jednu z nejtěžších výzev pro každého, kdo se na ní rozhodne narodit. DC se pří své práci setkala s mnoha takovými případy, kdy kontakt s duší „dobrovolníků“ přinášel jasné zprávy o jejich nepozemské minulosti. Někteří se při návraty do tzv. minulých životů (hned v tom prvním) dostávali na jiné planety či kosmické lodě, mnozí dokonce vůbec poprvé zažívali zkušenost s fyzickým tělem, protože přicházeli ze sféry světla-Zdroje, kde neexistuje fyzické tělo. (Poznámka J. S.: V této souvislosti bych rád upozornil na paní Inelii Benz, která, na rozdíl od vetšiny případů, neztratila Paměť, od dětství disponovala vědomým kontaktem se Zdrojem. Věděla, za jakým účelem sem přišla, že je to její první a současně poslední vtělení apod. Více informací o jejím zajímavém příběhu a mnoho dalších podnětných inspirací, které přináší, lze najít na jejích stránkách www.inelia.com . Existuje i přepis rozhovoru v českém překladu, který je uveřejněn na www.osud.cz) DC dostala i další vysvětlení, proč bylo nutné přistoupit k podobnému kroku. Nebylo totiž v možnostech „starých“ duší, aby si dokázaly poradit s nepříznivým vývojem na Zemi sami. Byly až příliš “chyceny“ do soukolí karmických vztahů, důsledkém čehož nedávala jejich energetická výbava mnoho nadějí na potřebné probuzení lidstva. „Nové“ duše se vtělily s čistým štítem, jejich ukolem je prostě jen „být“ a vytvářet kolem sebe pozitivní „probouzející“ energii. Paradoxně, lidé s takovouto výbavou si toho nejsou v drtivé většině případů vůbec vědomi. Naopak, časo se od útlého dětství cítili na Zemi nepatřičně, což bylo zapříčiněno jistou nekompatibilitou jejich vnitřních vibrací s energiemi svého okolí. Nejtěžší to bezpochyby měla první generace dobrovolníků, které lze jistě považovat za odvážné průkopníky. O ní DC říká, že pocit nepatřičnosti je provázel i přesto, že měli dobré rodiné zázemí, zaměstnání atd. Přesto se řada z nich pokusila o sebevraždu. Každá další generace má už pozici snazší. Ke druhé generaci, která se rodila v rozmezí 70.-80. let, DC uvadí, že řada z nich podvědomě zůstává sama, nevyhledává vztahy, protože cítí, že by se mohli „zaplést“ do karmických soukolí, a o to příliš nestojí. Nejmladší generace v podobě indigových či křišťálových dětí má již „půdu“ Dolores Cannon – První seznámení 6 / 9 připravenou, jejich genetická výbava již zcela odpovídá potřebám kapitoly Nové Země. 6. NĚKOLIK SLOV K ATLANTIDĚ Pod označením Atlantida většina z nás rozumí dnes již neexistující, bájný kontinent – ostrov, který se nácházel kdesi v Atlantském oceánu a který zmizel pod jeho hladinou. DC zmiňuje, že tehdejší Atlantská kultura nebyla záležitostí jen jednoho ostrova - kontinentu, ale byla civilizací globálního charakteru. Podobně jako nyní, i tehdy města představovala centra, ve kterých se soustředilo vědecko-technické know-how. Současně však na planetě působily i tzv. „primitivní“ domorodé národy. Atlantská civilizace působila na mnohem, mnohem delší časové ploše, než „naše“ současná, „moderní“ kultura. Z hlediska vyspělosti používaných technologií se rovněž jednalo o mnohem vyspělejší civilzaci. Na vysoké úrovni byla především práce s krystaly, jejichž síla byla pochopena a vědomě využívána v mnoha oblastech lidské činnosti. Vedle získávání energie pro svícení, topení, pohon tehdejších dopravních prostředků apod., používala síla krystalů i pro práci s myslí a k zesilování mentálních schopností člověka. Práce s krystaly se používala mj. k léčení nemocí, kteréžto byly v podstatě naprosto eliminovány, s úspěchem se používaly i k prodloužení věku. Atlanťané mimojiné disponovali i technologiemi, které umožňovaly časoprostorové- dimenzionální cestování. Mizení letadel a lodí v tzv. Bermudském trojúhelníku je prý zbůsobováno pozůstatkem takové technologie v jedné z tehdejších staveb, nacházející se v této oblasti pod hladinou moře. Za určitých podmínek dochází ještě dnes k otevírání časoprostorových-dimenzionálních bran a následnému „mizení“ lodí a letadel. Podle informací, které DC získala během četných sezení, nebyla Atlantská kultura jedinou vyspělou civilizací, která se v dlouhé historii planety na Zemi vyskytla. Ať už dosáhly jednotlivé civilizace jakéhokoliv stupně vývoje, jejich pád byl pokaždé způsoben událostmi, které měly svůj původ v touze ovládat, touze po ještě větší moci apod. (typické projevy temných sil). Vždy se také jednalo o mužský aspekt, prostřednictvím kterého byla příslušná civilizaci nasměrována k pádu a záhubě. V určitém období Atlantské epochy začalo docházet k porušování pravidel přírody (či přirozenosti). Docházelo například k vědeckým pokusům za účelem vytvoření hybridních biologických druhů. Genetické manipulace při křížení lidí a zvířat daly vzniknout různorodým hybridním bytostem, které prý pak sloužily něco jako „sluhové“. A tak se patrně ukazuje, že legendy, které moderní člověk přisuzuje bájím starověkého Řecka, mají svůj původ jinde a jsou ve skutečnosti postavené na reálných událostech v Atlantidě. Dolores Cannon bylo sděleno, že je potřeba, aby se o podobných věcech vědělo, protože i nyní docház v oblasti vědy k podobným pokusům. Je proto potřeba tyto informace vnímat jako určité varování a podobné aktivity zastavit. 7. HOVORY S NOSTRADAMEM Ke kontaktu DC s Nostradamem došlo opět prostřednictvím lidí, kteří byli v průběhu Dolores Cannon – První seznámení 7 / 9 jednotlivých sezení pod hypnózou. DC bylo vysvětleno, že nekomunikuje s „duchem, který by po smrti poletoval prostorem“, ale přímo se skutečným Nostradamem, který během vzájemné komunikace žije ve svém domě ve Francii šestnáctého století. Pro pochopení předchozího tvrzení je potřeba připustit skutečnost, že i když vnímáme, jak se události (z hlediska našeho vnímání času) odehrávají lineárně, tj. postupně na ose minulost-přítomnost-budoucnost, ve skutečnosti EXISTUJÍ všechny současně. Pokud je to pro vaší představivost snad až příliš těžká výzva, netrapte se tím, prostě ještě není ten správný čas :o). Ze vzájemné komunikace Nostradama a DC vzešly tři knihy. Nostradamus během vzájemné komunikace vysvětluje, že má potřebu podělit se proroctví prostřednictvím moderního jazyka, aby byl pochopitelnější pro lidstvo současnosti. Ve svých původních proroctvích prý vykreslil nejhorší možný scénář, kterým by se lidstvo mohlo ubírat, kdyby si ho vybralo jako jednu z mnoha alternativ. Mohou být vnímána jako zdvižený prst či jako výzva ke změně, aby se v reálu nemusela naplnit. Nostradamus říká, že žádné proroctví budoucností nění něčím, co je nehnutelné a jednou pro vždy dané. Vždy se jedná o jednu z nekonečného množství alternativ. Existují prý sice tzv. body spojení či body souvislostí (v angl. nexus points), přes které se vždy odvíjí vývojová cesta, ale z těchto bodů vyvěrá nesčetná řada možných vyústění. Z našeho pohledu se budoucnost neustále vytváří a přetváří, dá se ovlivňovat, katastrofickým vizím lze předejít. Všichni jsme spolutvůrci a to pro nás představuje velikou výzvu. 8. ODKAZ MAYSKÉ CIVILIZACE A PŘECHOD DO 5D REALITY (Doslovný překlad jedné z promluv DC.) „Jak víme, Mayové zmizeli, nikdo přesně neví, co se s nimi stalo. Byla tu ale i řada dalších indiánských kmenů, které rovněž beze stopy zmizely. Skutečnost je taková, že Mayové byli vysoce vyspělou civilizací, která dosáhla takového stupně ovládání reality, že byla jako celek schopná hromadně přejít do jiné dimenze. Byli rovněž natolik vyspělí, že byli schopni pohledu do budoucnosti, ve které viděli, že další velká událost bude spojená s podobným posunem, tentokrát však na úrovni planetární, tj. že celá planeta projde do další dimenze. Tady lze hledat vysvětlení, proč jejich kalendář končí rokem 2012, neboť v tomto roce se podle nich odehraje největší událost v historii. Když jsem s lidmi pracovala v hluboké (regresní) hypnóze a oni se dostali do doby, která odpovídala zmiňované době přechodu, byl to čas, který vnímali jako plný radosti. Zeptala jsem se, proč se tedy rozhodli vrátit se zpět v lidském těle. Odpověď zněla, že tak učinili proto, aby i zbytku lidí pomohli v přechodu tím, že jim ukáží správnou cestu. Všichni se teď nacházíme uprostřed tohoto procesu, rok 2012 vše jen zesílí, nebude to však tzv. „konečná“, ale pouze vrchol. Až nastane zmíňované období, nebude už nikdo v globálním měřítku pochybovat o tom, že se zde skutečně něco děje. Půjde o čas, kdy se od sebe oddělí „Stará“ Země a „Nová“ Země. Ne všichni však projdou do té „Nové“, protože nebudou schopni tak rychle změnit svojí vibraci. Ti, kteří budou žít v negativitě a nenasytnosti, zůstanou se „Starou“ Zemí, budou ponecháni s Dolores Cannon – První seznámení 8 / 9 tím, co sami vytvořili. Zůstanou s dluhy svých karmických zátěží, které je nepustí do „Nové“ Země. Celý proces oddělování začal v roce 2003 a jsme nyní doslova uprostřed událostí. Všechna ta zemětřesení jsou součástí tohoto procesu. Podle mých informací, lidé, kteří se o současné události zajímají a s porozuměním vnímají právě probíhající procesy, půjdou na „Novou“ Zemi. Opět však připomínám, že se to nebude týkat všech. Ti, kteří žijí v negativitě a jsou zaseklí v soukolí karmy a svými činy vytváří nepěkné věci, zůstanou na „Staré“ Zemi. V souvislosti s přechodem směrem k „Nové“ Zemi dochází právě nyní ke změně vibrací a vše se posouvá do úplně nové dimenze. Dochází k oddělování nového a starého. Je velice těžké si to celé uvvědomovat a domýšlet do důsledků. Já sama jsem se lidí (pod hypnózu napojených na zdroj) mnohokrát ptala a ptám se neustále na povhu změny a oddělení, ale i oni říkají, že ani oni neznají všechny odpovědi na zmíněné otázky. Jednoduše proto, protože se v historii vesmíru ještě nic podobného nestalo, aby se celá planeta posunula do jiné dimenze. Všichni ve vesmíru nás se zájmem sledují, jestli (a jak) to budeme schopni zvládnout. Jedná se skutečně o velikou věc, která se chystá. „Nová“ Země bude překrásná. Tam se také odebere většina z nás, tedy pokud proscesu porozumíme. Proto dochází k probouzení a porozumění už nyní. Je to patrné i na našich tělech. Je celá řada lidí, kteří trpí různými symptomatickými potížemi (bolesti hlavy, svalů, kloubů, srdečními problémy, problémy s tlakem, malátnost, deprese...), přesto u nich lékař, po klasickém vyšetření, neshledá objektivní příčinu. Jde o to, že abychom mohli se Zemí projít do další dimenze, musí i naše těla projít změnami na úrovni frekvencí, aby byla vibračně v slouladu se Zemí. Změna však nemůže proběhnou příliš rychle, protože by to naše těla neunesla, zničilo by je to. Je třeba, aby proces byl pozvolný a probíhal v jednotlivých fázích. Začal v roce 2003, projevuje se tak, že je zde několikatýdenní období, kdy nás trápí nepříjemné stavy, pak je zase na nějaký čas v řádu týdnů či měsíců klid a pak opět znovu. Někteří lidé říkají, že rok 2012 je koncem naší civilizace, ale tak tomu rozhodně není. Bude to pouze konec světa v podobě, v jaké jsme ho znali doposud.“ Dolores Cannon – První seznámení 9 / 9

—————

Zpět