Dopis Všeobecné zdravotní pojišťovně

10.07.2013 20:51

Dopis Všeobecné zdravotní pojišťovně

 

 

Vážená paní inženýrko, děkuji za upozornění na to, že nejsem zařazený do žádné kategorie plátců zdravotního pojištění Vím, že financování zdravotnictví je v naší zemi povinné. Moje zkušenost s naším zdravotnictvím a moje svědomí mi ale nedovoluje, abych financoval systém takový, jaký je.

Dlouhou dobu jsem měl zdravotní problém: Trpěl jsem depresemi, zejména v období, kdy jsem jako autorizovaný architekt pracoval na státních stavbách a musel jsem za asistence politiků i zaměstnanců veřejné správy obcházet zákon o zadávání veřejných zakázek, protože se to tak dělá, a dělá se to proto, že zákon je nefunkční. Vím mnoho o tom, jak funguje správa peněz daňových poplatníků a mohu o tom podat svědectví.

Zdravotní systém mi na můj problém ordinoval antidepresiva, která otupila moje svědomí a umožnila mi pokračovat na státních zakázkách se všemi nečestnostmi a nesmyslným počínáním, které s tím souvisí. Takto jsem byl nepřetržitě léčen, nebo lépe řečeno pacifikován až do doby před dvěma lety, kdy došlo k vážným problémům na jedné ze staveb a já jsem propadl těžkým depresím a strašnému strachu, že budu postižen za všechno, co jsem tak dlouhou dobu dělal proti svému svědomí. Byl jsem hospitalizován na psychiatrické klinice v Praze na Albertově, kde jsem byl krmen tak velkým množstvím prášků, že jsem musel třikrát denně nastavovat obě dlaně, abych je všechny pobral.

Po jedné ze silných dávek prášků moje duše opustila moje tělo, prožil jsem zážitek podobný klinické smrti, bylo to krásné a tak jsem se zbavil svého strachu. Nemohu žít ve zdraví odděleně od pravdy a nebojím se ani o majetek, ani o svůj život, ani o svoje děti.

Z kliniky jsem odešel z vlastní vůle díky léčiteli, který mi poradil, abych okamžitě prášky přestal brát. Měl jsem obavu, že budu bez léků nepříčetný, ale to se nestalo. Ulevilo se mi a nahlédl jsem, že jsem žil v bludu. S léčitelem jsem prošel jednodenním psychospirituálním léčením, během kterého jsem v regresi zjistil, že jsem ve svých minulých životech ve službách moci odsoudil ke smrti i zavraždil mnoho lidí. Tato skutečnost byla zdroj mých životních chyb a následných chronických depresí. Deprese, kterými jsem trpěl od dětství, zmizely. Od té doby jsem dokonale zdravý, dokonce se mi přestaly kazit zuby. Za svoje uzdravení jsem zaplatil ze svého. Nejenom penězi, hlavně kusem života, který vedl do slepé uličky a VZP stál plno peněz.

Všichni víme, že stávající zdravotní systém je díky zákonné povinnosti platit nekontrolovatelně drahý a neúčinný. I když na jednu stranu umí lékaři dělat zázraky třeba v chirurgii, na druhou stranu je potřeba přiznat, že národ je stále méně a méně zdravý. Platíme totiž za léčení, nikoliv za vyléčení. Z péče o národní zdraví se stal byznys s lidskými nemocemi, podporovaný zákonem, který bohužel nepíše lid této země.

Po svém vyléčení jsem si uvědomil citlivost svého organismu a musím říci, že kdykoliv dělám něco proti svému svědomí, okamžitě dostanu zimnici. Považuji za nemravné nadále netransparentní systém financování zdravotnictví podporovat. Je to proti mému svědomí. Pokud platím, dělá se mi zle. Vím, že na to máme prášky, ale děkuji, již nemohu.

Cítím se být občanem této země a zdraví mého národa mi leží na srdci stejně jako Vám. Jsem připraven platit za svoje ošetření, pokud bude v souladu s mojí vůlí a zdravým rozumem, tak jako to dělají v mnoha jiných zemích. Jsem připraven podporovat lékaře a léčitele, kteří umí skutečně léčit a které znám. Jsem připraven přispívat na léčbu těm, kdo nemají dost peněz na ošetření. Nemusíme postupovat všichni stejně, každý máme svoje svědomí. Dnešní technologie umožňují svobodné sdílení informací a svobodnou vzájemnost v libovolném měřítku. Vždyť i Vy o mě víte všechno, co potřebujete

Nevyhovuje mi žádná z kategorií, do kterých se mohu zařadit. Potřebuji vědět komu a za co platím. Navrhuji změnu systému, nebo alespoň vytvoření kategorie pro každého, kdo je zodpovědný, uvědomělý, informovaný a používá vlastní rozum i srdce. Pokud není z hlediska Vaší kompetence možné vyhovět mému návrhu, prosím předejte moji odpověď kompetentním osobám. Pokud nebude možno nalézt rozumné řešení do konce tohoto roku, začnu podporovat národní zdraví podle svého uvážení samostatně. Neadresný slepý systém, se neosvědčil. Proto jej nemohu svými penězi podporovat.

Prosím o pochopení, prosím o soucit, prosím o pravdivou radu, prosím pozorný, milý a tvůrčí přístup. Žijeme v zemi, která je demokratická jen zdánlivě. Věřím, že co udělám dobrého pro sebe, udělám dobrého i pro druhé.                                        

 

S pozdravem Ing.arch.Petr Hájek

 

Zdroj:

https://www.facebook.com/events/141299022722094/permalink/156827004502629/

https://www.2012rok.sk/wp/umenie-zivota/17168-dopis-vseobecne-zdravotni-pojistovne

 

Kdo je Ing.Arch. Petr Hájek
Vystudoval architekturu na ČVUT a absolvoval 21 let praxe převážně ve vlastním atelieru. Pracoval na soukromých projektech i státních zakázkách. Ve svojí praxi se opakovaně setkával s nečestným jednáním a nesmyslnými postupy, které mnohonásobně prodražovaly stavbu, aniž by učinily kohokoliv šťastným. Na začátku roku 2012 vrátil autorizační razítko a projektuje podle vlastního svědomí, nikoliv podle stavební legislativy. Dále přednáší, léčí a snaží se najít cestu k důstojnému životu pro sebe a pro každého, kdo chce žít zdravě, pravdivě, čestně a zároveň důstojně. 

https://novaplaneta.com/osobni-dum-a-rodovy-statek

 

 

—————

Zpět