E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny

15.06.2012 19:31

 

E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny

 

odkaz : www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=e-cat-energie-za-5-dnesni-ceny&cisloclanku=2012030001

 

Sterling Allan  |  05. 03. 2012  |  Vynálezy a vynálezci

Začneme s produkci na podzim 2012. To už budeme mít všechno připravené. A s prodejem začneme v zimě. Ročně vyrobíme milion kusů.

 

E–CAT

V dosud nejotevřenějším rozhovoru oznámil Andrea Rossi, vynálezce E-Cat (katalyzátoru umožňujícího chladnou fúzi), mnoho významných pokroků ve vývoji své průlomové technologie. V odpovědích na široký okruh otázek poodhalil především četné detaily ohledně nového desetikilowattového zařízení pro domácí použití.

Následující text je redakcí WM mírně krácený přepis rozhovoru.
(S: Sterling, A: Andrea Rossi)

S: U mikrofonu na druhé straně světa je Andrea Rossi a dnes máme vzácnou příležitost klást otázky vynálezci E–CAT čili katalyzátoru energie, tepelného generátoru využívajícího technologii studené fúze, známé jako LENR – nízkoenergetická nukleární reakce. Dnes je navíc pamětihodný den, protože od tiskové konference, na níž Rossi 14. ledna 2011 v Boloni ohlásil a předvedl desetikilowattový modul na bázi chladné fúze uplynul právě rok. Podíváme se, jaký byl, a jak se věci mezitím vyvinuly.

E–Cat je zařízení využívající malé množství niklového prášku, vodík a patentovaný katalyzátor. Společně, za nízkého tlaku a nevelké teploty, produkují bezpečnou a čistou formu jaderné fúze. Tato forma jaderné fúze nevyžaduje radioaktivní materiály, neprodukuje žádný radioaktivní odpad a nevypouští do životního prostředí žádné znečištění. Nízká cena a další výhody by mohly znamenat dlouho velmi hledané řešení energetické krize. S komerčním využitím E–Cat se začalo v říjnu minulého roku, kdy jsem byl poctěn možností účastnit se spuštění megawattového pokusného zařízení. Dnes Andrea Rossi plánuje spuštění výroby milionu kusů zařízení s tepelným výkonem deset až dvacet kilowattů, a to už na podzim letošního roku (2012). Na konstrukcí řídící jednotky pro tato zařízení spolupracuje proslulá firma National Instruments.

Andrea Rossi je inženýr, podnikatel a vynálezce. Před několika lety přišel s technologií generátorů na biopaliva. Posléze svou firmu prodal, aby mohl financovat výzkum a vývoj úplně odlišné technologie. Původem Ital nyní žije ve Spojených státech, ačkoli právě dnes je v Římě.

Andreo Rossi, vítáme vás v tomto programu. Jsme rádi, že vás tu máme.

A: Děkuji. Je mi ctí, že tady dnes večer mohu být s vámi.

S: My děkujeme vám. Pokrýváme široký rozsah časových pásem, od rána na Havaji po téměř půlnoc vašeho času v Římě. Naslouchají lidé z celé planety...
A vidím, že tu mám několik posluchačů z Nového Zélandu a Austrálie. Takže budete mluvit s celým světem.

A: Děkuji. Děkuji mnohokrát.

S: Začněme pohledem do pozadí. V současné době bydlíte ve Státech, ale pocházíte z Itálie. Můžete nám říct něco o svém životě? Jaké to bylo, vyrůstat v Itálii?

A: Narodil jsem se v Itálii roku 1950, ale začnu raději rokem 1970, kdy jsem začal pracovat na těchto věcech. Pracoval jsem na získávání elektrické energie z biomasy. To bylo moje zaměstnání. A když Fleischmann a Pons v roce 1989 na tiskové konferenci oznámili svůj objev, úplně mne to fascinovalo. Od té doby jsem se pokoušel zopakovat jejich výsledek, ale při pokusech s jejich typem zařízení jsem neuspěl. A tak jsem začal zkoumat jiné systémy. V letech 2006 – 2007 jsme začali získávat jistá množství energie vytvořené nízkoenergetickou nukleární reakcí. A od toho okamžiku jsem zaměřil pozornost výlučně na tuto věc. Jak už jste řekl, prodal jsem všechno ostatní a financoval už jen tento výzkum. Požádal jsem přes profesora Focardi o pomoc Boloňskou univerzitu, a musím říct, že zpočátku jsem jej žádal o konzultace proto… aby mi dokázal, že můj systém nikdy nebude funkční. Aby mne z toho dostal, protože jsem tím byl úplně posedlý. Bylo to příliš dobré, než aby to byla pravda, a tak jsem mu říkal: „Prosím vysvětlete mi, proč to nemůže jít.“ Ale on pak, po pár dnech, povídá: „Mám pro vás asi špatné zprávy, myslím, že to zařízení opravdu funguje. Takže stojí za to, abyste v tom pokračoval.“


Pracovali jsme pak společně a žádali ho o rady, především v otázkách bezpečnosti, abychom pokračovali v experimentech bezpečným způsobem a mohli vytvořit spolehlivé prototypy. A pak jsme před rokem uspořádali prezentaci , kde už jsme mohli předvést aparaturu schopnou produkovat množství energie upotřebitelné v reálných průmyslových situacích.


Doufám, že má angličtina je dostatečná, abyste rozuměli tomu, co říkám. Bylo by dobré vědět, jestli mi posluchači rozumí.

S: Rozumím vám docela dobře. Je to moc dobré, děkujeme. Pokusím se artikulovat své otázky tak, abyste mi dobře rozuměl. Měli bychom také publiku říct, že máte potíže s internetovým připojením, takže vám nemůžeme poslat sadu nejčerstvějších otázek předem. Máte jen nějaké dřívější, které jsme měli připravené předtím.

Dalším, na co bych se rád zeptal, je, jestli byste nám mohl poskytnout krátký popis toho, jak E–Cat vlastně funguje.

A: U E–Cat musíme rozlišovat mezi průmyslovými a domácím zařízením, které začneme dodávat už příští zimu (prosinec 2012). V každém případě, samotný modul E–Cat je malá krabička, pro představu asi tak velká, jako krabička cigaret. Uvnitř je niklový prášek a komprimovaný vodík. Je v tom ale také katalyzátor, podle nějž to má název – E–Cat je zkratka pro Energy Catalyzer. Správně udržované rozdíly tlaku a teplot vyvolávají v kazetě efekt emitující nízkoenergetické záření gama. Užitné teplo vzniká tak, že paprsky gama narážejí na olověnou stěnu, která mění toto nízkoenergetické záření na teplo. To pak ohřívá vodu, ochlazující reaktor.

K vytvoření megawattu energie potřebujeme jen velmi, velmi malé množství vodíku a nikl. Tomuto jevu dnes už velice dobře rozumíme a teorie bude brzy prezentována. Tímto způsobem můžeme produkovat energii bez jakýchkoli emisí plynu, a jak jste správně řekli, aniž bychom produkovali nějaký odpad, pochopitelně bez použití radioaktivních materiálů a bez radioaktivních odpadů. Bez emise CO2 hluku, či čehokoli jiného. Je to velice šetrné k životnímu prostředí.

S: Tahle věc se tedy nemůže roztavit, jak se to může stát s palivem v atomové elektrárně. Taková možnost tu vůbec není, správně?

A: Ne, protože nepoužíváme radioaktivní materiál. Všechno, co potřebujeme je nikl a vodík, v případě, že by teplota zašla příliš vysoko, pak se nikl, úplně stejný jako ten v mincích, roztaví. Přestane být práškový. A E–Cat může reagovat jen s niklem ve formě prášku. Z toho samozřejmě vyplývá, že pokud teplota zajde příliš vysoko, stane se E–Cat nefunkčním. Reakce se zastaví, protože katalyzátor už nemá k dispozici niklový prášek, jehož vlastnosti ovlivňuje.

S: Tehdy, na tiskové konferenci jste zmínil ústřední topení využívající vaší technologie E–Cat. Zajímalo by mne, jestli ještě funguje. Teď by bylo nepřetržitě v provozu už dva roky. Nebo jste to už ukončili?

A: Výrobnu kde bylo několik let využíváno teplo produkované úplně první generací E–Cat, místnosti, dílna atd, jsem prodal, abych mohl financovat tuto produkci. Dnes už neexistuje, ale E–Cat jimiž dnes vytápíme naše dílny a domy stále fungují. Jsou vlastně v nepřetržitém testu. Prostě máme pár starších E–Cat, které nepřetržitě běží v rámci dlouhodobého testování.

S: Můžeme tedy říct, že nyní nepřetržitě běží už tři roky?

A. Dva. Ale to, co říkáte je důležité. Momentálně produkujeme jen teplo, protože jsme zatím nevyřešili problémy, které musíme zdolat abychom získané teplo účinně převedli na elektrickou energii. Zabere nám možná rok nebo dva, než dáme dohromady E–Cat, který kromě tepla vyrobí i elektrickou energii. S tím, co máme, zatím umíme jen vytápět.

S: Jestli tomu dobře rozumím, tato technologie používá obyčejný nikl, který je velmi hojný a vodík, jehož zásoby jsou v podstatě nevyčerpatelné. Ale povězme, že v budoucnu, až prorazí na trh, bude E–Cat prakticky všudypřítomný, včetně průmyslové výroby. I když ve všech těch zařízeních bude jen malé množství, souhrnně ve spoustě zařízení, to bude celkem mnoho; nebude pak niklu nedostatek?

A: To určitě nehrozí. Množství potřebného niklu je vzhledem k jeho produkovanému množství velice malé. Pro usnadnění vám to povím v číslech. Musíte vzít v úvahu, že jeden gram hmoty, ať už niklu nebo čehokoli na tomto světě, může úplnou přeměnou na teplo vyprodukovat dvacet tří tisíce megawatthodin energie. Opakuji, jeden gram hmoty, třeba niklu, může vytvořit dvacet tří tisíce megawattů energie. S tímto na mysli si můžete představit, že pokud tuto technologii budeme na naší planetě užívat správně, bude zkonzumované množství menší, než 1% dnes ročně vytěženého niklu. Odpověď na otázku tedy zní: ne, k deficitu niklu nemůže dojít, protože zkonzumované množství je bezvýznamné. Tak je to.

S: V této věci jste v loňském roce provedli přinejmenším tucet testů. Zajímalo by mne, který z nich, ve smyslu solidnosti či důvěryhodnosti prezentace prokazující funkčnost této technologie, považujete za nejlepší.

A: Udělali jsme mnoho veřejných testů. Ale musíte vzít v úvahu, že v naší laboratoři, s našimi konzultanty a příslušným přístrojovým vybavením testujeme každodenně. Naše technologie je dnes velice solidní, E–Cat je nyní velmi stabilní. Právě teď vyrábíme megawattová zařízení, ale především, v certifikačních laboratořích už začal ověřovací proces pro malé domácí E–Cat, což je nezbytné, aby se mohly začít prodávat. Současně konstruujeme a právě teď připravujeme plně automatizovanou výrobní linku schopnou produkovat milión kusů ročně. Bude ve Spojených státech. A je mi ctí, že to mohu říct, protože v USA žiji. Miluji Spojené státy, a z mnoha důvodů, které nyní nemohu vysvětlovat, jsem chtěl tuto technologii vyvinout ve Spojených státech. A chci, aby byla americká.

S: Můžete říct, ve kterém státě USA bude výroba?

A: Na Floridě. A co se toho týče, je teď z mnoha důvodů velmi důležité, stlačit cenu E–Cat velmi, velmi nízko. Protože ta technologie musí být dostupná každému. A já chci, aby cena za desetikilowattový E–Cat byla do 500 dolarů. Abychom toho dosáhli, musíme úplně všechno automatizovat a velmi dobře organizovat výrobu, protože , jak víte, je to soutěž... a jakmile budou naše nechráněná zařízení na trhu, stanou se předmětem záměrného kopírování konkurencí. Kvůli konkurenci rovněž čekáme na dosud nevyřízené patenty. Ale abychom zajistili, že naši výrobu neohrozí reverzní inženýrství, musíme zvládnout nejlepší způsob boje s konkurencí, a to velice nízkou cenou. O to se teď snažíme , protože tuším, že budeme muset soutěžit s čínskou produkcí a jsou tu nejen oni, ale i další země, kde na tom samozřejmě budou hned pracovat... Nemůžeme soutěžit se sociálními systémy využívajícími nízké mzdové náklady, které jsou pro nás neudržitelné. Musíme proti nim tedy bojovat tím nejlepším způsobem, zdokonalenou technikou ve výrobních linkách. Naše úsilí se teď přesunulo od samotného technologie E–Cat, která už je vyzrálá a stabilní, k produkčním technickým zařízením. Poněvadž jestliže tuto technologickou bitvu nevyhrajeme, riskujeme prohru v boji s konkurencí. Z toho důvodu musíme velmi usilovně pracovat na výrobní lince, a to dnes děláme. Jedině tak budeme schopni uvést naše výrobky na trh velmi levně, a budete překvapení velmi vysokou úrovní a snadností použití E–Cat. Děláme to velmi… je to velmi dobrá… technika.

S: Další otázka… vlastně bych jen chtěl udělat poznámku, co se týče velikosti zařízení. Hovoříte o 500 dolarech za tepelnou jednotku s výkonem deseti kilowattů, a pokud vím, cena za konvenční čili konkurenční výrobky s tímto výkonem se pohybuje kolem 1000 dolarů za kilowatt. Takže 500 dolarů za deset kilowattů je pět procent z toho, co dnes lidé platí za výkonově porovnatelný systém na běžná paliva. Jestliže, tedy říkáte, že chcete zůstat s cenou dole, netýká se to současné konkurence, ale té aktuální, která by použila tuto technologii. Správně?

A: Ano, přesně tak. Musíme předpokládat reverzní inženýrství a zachytit náraz, který nepochybně přijde ze zemí, kde nedbají na standardy prosperity zaměstnanců respektované v USA. Musíme být připraveni, abychom jim znemožnili bušit do nás z ekonomického hlediska. Pokud ne, skončíme jako třeba Solyndra nebo další společnosti, které začaly s výrobou slunečních kolektorů… pak přišli Číňané a vytlačili je z trhu. A víte, musíme se opravdu dobře poučit z historie, musíme předvídat a vědět, jak se tomu postavit. Musíme takovému boji předejít, protože to je válka, ve které chceme zvítězit.

S: Jo, já vím, a určitě to není konvenční, ale konvenční zatím nebylo nic , co jste dosud udělal, tak proč bychom měli očekávat nějaké změny. Je tady další otázka. Mnoho lidí samozřejmě velice zajímají vaše katalyzátory a chápeme, že je musíte chránit jako klíčové vlastnictví. Ale je tady zajímavě formulovaná otázka: „Říkal jste, že katalyzátory v E–Cat jsou chemické prvky přidané k vodíku a niklu v jádru reaktoru. Můžete nějak charakterizovat význam těchto katalyzátorů?“

A: Ano. Jsou podstatné, protože bez nich E–Cat vůbec nefunguje. Víte, bylo zde už hodně technologií založených na niklu a vodíku, ale žádná nebyla úspěšná. A to je důvod, proč to musíme držet v tajnosti. Je ovšem jasné, že jakmile budeme mít na trhu miliony kusů, nebude pro laboratoře nijak těžké zjistit, oč se jedná, ale pak, jak jsem už řekl, pak už budeme mít tak dobře navržený produkční systém, že soutěžit s námi pouhým reverzním inženýrstvím prostě nepostačí . Protože pak tu vlastně vůbec nevznikne potřeba nám nějak konkurovat . A tak, doufám, že budeme ve výhodě.

S: Když už mluvíme o úloze technologie, vy i jiní hovořili o jakési v systému používané frekvenci, nějaký druh elektromagnetické vysokofrekvenční energie... o jistém kmitočtu. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?

A: Je mi moc líto, ale toto je také utajená záležitost. Ano, používáme… Tolik o tom mohu říct… To, co v systému užíváme se podobá taktice užívané ve východních bojových uměních. Efekt spočívá ve skutečnosti, že sílu, která by teoreticky měla stát proti nám, a tím myslím Coulombovu sílu, využíváme tak, aby nám pomohla. To je ten princip. A v tom to je. Tento efekt je důsledkem toho, že jsme obrátili v náš prospěch sílu, která teoreticky musí působit proti našemu záměru. To je vše, co vám k tomu mohu říct, příteli.

S: Ok. To je v pořádku. Další tazatel se ptá: „Jak často v testech, které jste prováděli v uplynulém roce, fungoval E–Cat tak, jak jste si představovali? A můžete nám říct, jak spolehlivý je dnes, s lepším hardware pro regulaci a software od National Instruments?

A: Dobrá otázka. Ano, velmi dobře spolupracujeme s NI a hodně se od nich učíme. A jejich technologie nám rozhodně velice pomohla dosáhnout stability zařízení, a bude velmi užitečná především na cestě k produkci elektrické energie. Možná se někdo zeptá, proč zatím neumíme dělat elektřinu, když už umíme produkovat teplo. Bylo by velice snadné převést teplo na elektřinu, to není velký problém. Ano, jenže abychom mohli dělat elektřinu s přijatelnou účinností, musíme používat teplotu přinejmenším 400°C. A tento faktor prozatím dělá reaktor nestabilním. V současné době jsme dosáhli velice dobré stability a E–Cat do 120°C funguje jak má, bez problémů a výkonových špiček, s nimiž jsme před rokem zápasili, protože dělaly reaktor nestabilním. Teď, po roce vývoje, jsme dosáhli velmi dobré stálosti výkonu až do 120°C. Udělat teplo tedy není problém. Teď jde o to dostat se výše, a ono by teoreticky mělo být snadné zvýšit teplotu. Pokud zapojíme řadu E–Cat do série, místo paralelně, měli bychom teplotu zvýšit. To je sice pravda, ale bohužel, jakmile jsme přistoupili k vysokým teplotám, nastaly problémy. Ty jsme zčásti vyřešili s pomocí zákazníka, který koupil naše megawattové zařízení. 
Mimochodem, u toho testu jste byl, protože jsem vás pozval. A National Instruments je znamenitý skvělý dodavatel, protože jejich filozofií je naučit své klienty lovit ryby. Na jednom z prvních setkání s jejich manažery a vědci mi řekli, že nás to chtějí naučit: „Nechceme vám jen prodat rybu. Ale chceme vás naučit rybařit, protože jestliže se to naučíte, můžeme jít na ryby společně. A zušlechtit tuto technologii společně.“ A tato jejich filozofie jistě přinese velmi dobré výsledky.

S: Ohledně jednotky E–Cat jste řekl, že už je k posouzení v certifikační laboratoři, a podle toho, co o tom vím, když dáte nějaké zařízení do certifikační laboratoře, čili UL, má to v zásadě být v provedení, jaké budou používat koncoví zákazníci. Takže je už plně vyvinuté k produkci, a razítko UL je posledním krokem předtím, než se dostane do prodeje. 
Je to stejná jednotka, jakou jste vyvinul předtím, taková, jakou jsem viděl v provozu vloni v říjnu v Boloni?

A: Ne. Jednotka, která je na certifikaci je přesně taková, jaká půjde do výroby… sestavili jsme prototypy zařízení, které je mnohem menší, mnohem lehčí, atd. Je konstruovaná tak, aby ji bylo možné vyrábět ve velkých množstvích. Ta už je sestavena podle směrnic inženýrů z UL.

S: Skutečnost, že tuto jednotku už má UL, je jasné znamení, jak blízko máte k produkci. To už je na místě blahopřání.

A: Děkuji vám. Děkuji. Mohu vás ujistit, že čas, který dnes netrávíme po konferencích, věnujeme pilné práci. Bude možná správné říct, že si mnozí stěžují, že už nepořádáme konference a podobné věcí. Problém je v tom, že na to už prostě nemám čas, protože abych stíhal všechno nezbytné, musím pracovat 15 až 16 hodin denně. Když ale jezdíte po světě, předvádíte testy, pořádáte konference atd., nemůžete pracovat. Máme všechno naplánované tak natěsno, že si nemůžeme dovolit ztrácet čas. A ohledně NI, National Instruments, bych rád dodal, že jsou spolehliví a velmi rychlí. Jsou velmi rychlí ve všem, a to je moc dobrá věc.

Tento rozhovor jsem akceptoval, protože jste velmi seriózní žurnalista, a cením si vás i jako člověka. Ano je to pravda, nemám rád interview. Ale rozhovor s opravdovými žurnalisty píšícími o vědě vždy potěší, jako dnes večer.

S. Děkuji vám. Promluvme si teď o domácím zařízení E–Cat s 10 až 20 kilowatty, kterých se na podzim, chystáte vyrobit milión kusů. Ohledně toho je tu spousta dotazů a možná byste mohl trochu blíže popsat, co chystáte a abychom si mohli udělat nějakou představu o tom, jak to můžeme napojit doma, jestli tím půjde nahradit kotel ústředního topení nebo bojler, a jestli to později bude umět vyrábět i elektřinu. Můžete nám to nějak blíže objasnit?

A: Bude to vypadat jako nevelký počítač. Teplo bude možné použít v libovolném současném ústředním topení. Musíte to jen nechat rozehřát. Předlohou pro mne byl software od Microsoftu. Je to systém, kterým můžete oživit jakýkoli počítač na světě. A náš koncept je stejný. E–Cat bude procesor produkující teplo, který můžete velmi jednoduše připojit k jakémukoli druhu teplovodního radiátoru na světě, a zvládne to každý instalatér. Vyměnit každých šest měsíců nebo po 180 dnech provozu kazetu s náplní bude také velmi snadné, asi tak, jako vyměnit náplň v propisovačce.

S: Další častá otázka se týká doby náběhu a vypnutí. Například když doma někdo otvírá dveře a ochladí se, potřebujete přitopit. Jak rychle bude E–Cat reagovat v takové situaci? Regulátor teploty řídící například běžný plynový kotel má určitý čas odezvy. Dokáže E–Cat poskytnout teplo v rozmezí hystereze běžného regulátoru?

Video: rozhovor s vynálezcem

A: Ano, rozumím. Pokud jde o teplo k běžnému vytápění domů, provozů atd., ano, bude mít nezbytnou pružnost. S ohřevem vody je to v běžné praxi tak, že plynový nebo elektrický průtokový ohřívač nastartuje v okamžiku, kdy otočíte kohoutkem teplé vody abyste si třeba umyli ruce, a pak jej elektronika po zastavení vody opět odstaví. Taková pružnost je v našem případě samozřejmě nemožná. E–Cat bude zapojen tak, aby ohříval nějaký topný obvod s dostatečnou setrvačností. Pro rychlý ohřev malého množství vody budete muset používat normální bojler, jako dosud anebo výměník. Pak kotel ústředního topení může dodávat oba druhy horké vody. Ale především jde o vodu proudící radiátory k ohřevu místností.

S: Jistěže, řeč je o dvou systémech. Topení, které tvoří uzavřený okruh a rychlé přípravě horké vody z kohoutku, používané k vaření nebo třeba sprchování.

A: Správně. Druhé zmíněné využití teplé vody, které představuje menší část energie každoročně spotřebované v domácnosti, potřebuje pružnost, kterou nemáme. Zatímco v prvním případě, kdy jde o udržení teploty v domě v průběhu zimy, je to přesně to, kde E–Cat nezbytnou pružnost má. Stačí to pro vysvětlení?

S: Ano. V podstatě jde o to, že pokud například při dlouhém sprchování spotřebuji všechnu horkou vodu z bojleru, není vhodné k jeho ohřevu použít E–Cat kvůli dlouhé době náběhu, ale je naprosto vhodný k ohřevu vody v ústředním topení. Správně?

A: Dokonale. Přesně to jsem chtěl říct.

S: Vraťme se o asi rok zpátky, kdy byla tato technologie představena poprvé. 
Vyrozuměl jsem tehdy, že jedněmi z prvních vhodných zákazníků by byly elektrárny, které k produkci páry pro výrobu elektřiny používají zemní plyn nebo uhlí. Váš systém by mohl být využíván k předehřevu vody, a pak by to v jejich zařízení mohli už jen posílit. Takže, i když E–Cat nemůže přehřát páru natolik, aby to stačilo k pohonu turbín, může ji alespoň předehřívat. Ještě pořád se s tím počítá?

A: Ano. Je to tak.

S: A máte už nějaké konkrétní zájemce pro toto využití?

A: Ano, máme. Jsou tady nějací čekatelé. Tady je ale hlavní problém otázka schvalování. Elektrárny se řídí velmi komplexními předpisy a normami, a pokaždé, když chtějí cokoli změnit, k tomu musí získat povolení. A jak jistě tušíte, schvalovací proces pro elektrárnu je velice komplikovaná věc. Vedeme řadu jednání s provozovateli elektráren, protože toto je jedno z využití, pro něž je tato technologie velice vhodná. Není to ani tak technologický problém. Samotná aplikace není z technického pohledu složitá, ale je obtížné ji prosadit z administrativního či úředního hlediska.

S: Technologie je tady, ale byrokracie s dává načas.

A: Je to tak.

S: Pojďme se vrátit k E–Cat. Jestli tomu správně rozumím, budeme muset každých šest měsíců nebo tak nějak, z nedostatku lepšího výrazu povězme natankovat. To znamená vyměnit kazetu s niklem a doplnit vodík v nádrži. Znamená to, že pokud někdo bude využíval velice málo tepla, vydrží mu náplň v systému jeden nebo dva roky? Možná nám můžete krátce popsat celý postup doplnění paliva…

A: Samozřejmě. Když tedy říkám, že jedna náplň vydrží jedno sto osmdesát dnů, myslím tím 180 provozních dnů. Jestliže to budete používat jen jeden měsíc v roce, pak vám jedna náplň vydrží šest let, ne šest měsíců. Náplň se spotřebovává jen tehdy, když je E–Cat v provozu. Když nepotřebujete teplo, prostě jej vypnete a po třiceti minutách až maximálně hodině se odstaví a nespotřebovává nic.

S: Takže tam bude nějaký indikátor, který ukáže, když náplň bude třeba vyměnit?

A: Správně.

S: A bude k dispozici něco, jako výměnný systém? Bude možné dokoupit náplň a spotřebovanou vrátit zpět k recyklaci nebo…

A: Přesně tak. Jedním z hlavních bodů našeho systému je jednoduchá obslužnost se strany zákazníka. Později vysvětlím proč. Klienti dostanou náplně ve formě kazet, které si mohou snadno vyměnit sami nebo kdyby chtěli, může to udělat třeba instalatér. Je to velmi snadné. Použitou kazetu pošle zpět a my ji recyklujeme. Musíme jen upravit nikl. Pak je kazeta opět jako nová a lze ji znovu použít. A takto zde vznikne potřebná cirkulace, protože když vrátíte spotřebovanou E–Cat kazetu našemu zastoupení a vyměníte ji za novou, použitá půjde do továrny k znovuoživení. A bude samozřejmě úplně recyklována. A v tom to je… Jak už jsem uvedl předtím, důvod proč chceme aby podpora by byla blízko u zákazníka je velmi prostý, faktem totiž je, že okolnost, že E–Cat může být zapojen do jakýchkoli stávajících topných obvodů nám umožňuje říct, abyste zašli k nejbližšímu instalatérovi a řekli mu, aby se s námi spojil. A my mu poskytneme všechny potřebné informace.

S: Nač přijde obnovení kazety?

A: Samotná výměna kazety, pokud si to uděláte sám, vás v podstatě nestojí nic. Jen samotná kazeta. Ta může stát asi deset dolarů, když si ji vyměníte sám, je to všechno. Žádné další náklady. Když nebudete muset zaplatit instalatéra, hlavně jeho cestovní náklady, když bude muset přijet a kazetu vyměnit.

S: Kazeta bude za deset dolarů, ale poštovné může přijít i na čtyřicet.

A: Ne, protože my chceme… Váš asistent… možná… Možná máte pravdu.

S: Jakmile to lidi budou mít, můžete kazety skladovat lokálně a nemusí se objednávat z Floridy nebo Itálie, ale můžete si je objednat z místního skladu. Nebo koupit v supermarketu.

A: Nebo z Massachussetts. Protože je možné… příští týden budeme v Bostonu v Massachusetts, protože tam možná umístíme jedno výrobní zařízení.

S: Ale také bychom si mohli koupit náhradní kazety hned se zařízením a uložit si je doma, abychom je pak nemuseli pokaždé znovu objednávat. Nebo ne?

A: Samozřejmě.

S: Ale jak to bude s vodíkem ?

A: Tady máme velké překvapení. E–Cat, na němž právě pracujeme, už žádnou nádrž na vodík nebude potřebovat, protože jsme vyřešili problém s látkou, která vodík v reaktoru skladuje a recykluje. Spotřebovává se, ale jak víte, potřebujeme jen pikogram vodíku, takže zásoba deseti gramů v kazetě pohodlně vydrží šest měsíců provozu. Tím jsme v podstatě vyřešili problém s vodíkovou nádrží. Ta byla pro domácí E–Cat největší překážkou. Protože získat bezpečnostní certifikáty pro zařízení obsahující nádrž s vodíkem by bylo nesmírně obtížné. Takže jsme to museli vyřešit. Jak už jsem říkal, v poslední době jsme naši technologii úžasně zdokonalili.

S: Jestli tedy dobře rozumím tomu, co jste právě říkal, zařízení už žádnou nádrž s vodíkem nepotřebuje?

A: Ne.

S: Tím jste právě vyvolal celý hrozen dalších dotazů. Protože z toho vyplývá, že už nebudete používat tlak vodíku k řízení či kontrole reakce.

A: Ano, nebudeme. Vyřešili jsme to použitím teplot.

S: Někdo se tady ptá, jestli je životnost náplně kazety daná dobou provozu nebo úhrnným výstupním výkonem. Tím asi míní, zda by například při 50% výkonu vydržela dvakrát tak dlouho.

A: Rozumím, ale na to jste se přece už jednu ptali. Obsah kazety se spotřebovává jen za provozu E–Cat. Takže jestli bude běžet jeden den, a pak jej na pět dnů odstavíte, samozřejmě spotřebujete jen množství pro tento jeden den, ne pro těch pět ostatních. Takže, když řekneme, že náplň vydrží 180 dnů, neznamená to 180 kalendářních, ale 180 provozních dnů.

S: Vraťme se k ceně 50 dolarů za kilowatt, čili 500 dolarů za deset kilowattů. Kromě použití automatů při velkosériové výrobě, jaké další nápady či mechanizmy hodláte využít, abyste udrželi tak nízkou cenu?

A: Je to v zásadě automatizace. Robotika. Stavíme provoz, kde můžeme všechno maximálně automatizovat. Zkracuje to čas, snižuje náklady na montáž, a v tom to celé je.

S: Jak vidíte distribuci?

A: Organizujeme prodejní síť. S licencemi a zastoupeními. Už jsme skoro hotovi a budeme E–Cat prodávat i na internetu. A opět, k tomu, abychom zorganizovali rozsáhlou podpornou síť, budeme žádat zákazníky , aby nás spojili s důvěryhodnými dodavateli nebo instalatéry. Takže budeme mít zpětnou vazbu, získáme další zkušenosti a budeme k reálným zákazníkům blíže, než je obvyklé.

S: Ok. A zpět k domácí jednotce E–Cat. Vaše megawattové zařízení běželo v uzavřené smyčce, kde výstup poháněl zbylou energií vstup. Předpokládate, že takto budou někdy fungovat i domácí jednotky?

A: No jistěže. E–Cat automaticky přechází do samobudícího módu, když o tom regulační systém rozhodne. V tomto ohledu funguje desetikilowattový E–Cat úplně stejně, jako megawattové zařízení. Poběží naprosto automaticky. To je něco jako elektromobil. V dnešním hybridním autě řídicí systém rozhoduje, kdy auto jede na benzin a kdy na baterii. Řidič jen řídí. E–Cat samočinně přejde do samoudržovacího nebo napájeného režimu. To nebude volba provozovatele.

S: Ano. Tak jsem to také viděl, spousta energie k uvedení do provozu, ale jakmile to chvíli běželo přešlo to do samoudržovacího režimu. A pak vstup energie odpovídal příkonu některých doplňkových systémů, jako ventilátorů a ostatních věcí.

A: Správně.

S: Pokud jde o znaky trvalé zpětné vazby, kdy máte transmutaci niklu a vodíku na měď, je jednou z námitek, která se často vyskytne, včetně právě teď, je, že za těchto okolnosti lze očekávat emisi záření gama. Detekovali jste nějaké gama záření, ale tazatel patrně předpokládá, že by mělo být vysokoenergetické. Můžete to nějak komentovat?

A: Ano. Transmutace niklu na měď je vedlejší jev činnosti E–Cat. Hlavní efekt probíhající uvnitř způsobuje jev, který potřebuje nízkoenergetické záření gama. Vedlejší efekt je přeměna niklu na měď. Ano, máme důkaz o 511, 180 stupňových párech… Tím myslím 511 kev gamma při 180 stupních. Vzniká to při reakci mezi hmotou elektronů a pozitronů. Ale toto je jen vedlejší jev, ale víte… objasnit teoreticky přesně, co se uvnitř děje, dokud se nerozhodneme zveřejnit detaily této technologie, je v podstatě nemožné. Ale přesto, ano, máme důkazy, získali jsme je a publikujeme o tom dokumentaci , ale obávám se, že toto téma je příliš obtížné pro publikum, které tu dnes večer máme.

S: Nechme to tedy na jindy a povídejme si chvíli o tom megawattovém zařízení. Zakoupené megawattové zařízení jsem měl možnost vidět v činnosti v Boloni. Můžete nám o něm podat nějaké novější informace? Je v provozu? Je ještě ve výzkumu a vývoji? Dělali jste nějaké úpravy? Kde to teď je?

A: Je v modifikaci, protože pro ně s National Instruments připravujeme nový regulační systém. A museli jsme udělat změny v těsnícím systému, protože jak víte, a bylo to také ve zprávě o testu, měli jsme problém s netěsnostmi. A tak to musíme dát do pořádku, přestože zákazník posoudil test pozitivně. Ovšem s tím, že musíme změnit celý systém těsnění. Ale mezitím také už s pomocí National Instruments uzrála i nová filozofie řízení jednotky, která se právě uskutečňuje. A počítám, že to bude v provozu během jednoho nebo maximálně dvou měsíců. U zákazníka.

S: Chystáte se vyrobit dvanáct dalších agregátů, pro téhož zákazníka?

A: Ano.

S: Už se na nich pracuje ?

A: Ano.

S: Shrnul jsem si informace ze tří stran, kdy jste jednu chvíli říkali, že první zákazník byl z USA. V dalším sdělení jste zmínil, že prvním zákazníkem byla armáda, a pak jste v dalším rozhovoru podotkl, že druhý zákazník je stejný, jako první. Z toho jsem dospěl k závěru, že prvním zákazníkem byla US armáda. Chtěl byste to nějak komentovat ?

A: Ne. Nemohu to nijak komentovat, protože je to tak, že tento zákazník rozhodně nechce být odhalen. Jsem v té věci vázán NDA (klauzule o mlčenlivosti) a nemohu k tomu absolutně nic dodat.

S: Kromě těch prvních třinácti megawattových zařízení, jdou na odbyt i další se stejným výkonem?

A: Ano. Prodali jsme ještě jedno a mnoho dalších už je v jednání.

S: Dobrá. Pojďme tedy dál. Chceme se zeptat na některé problémy. O certifikaci a National Instruments už byla řeč. Před chvílí jste zmínil, že jste s pomocí zákazníka dokázali dostat ze zařízení trvalý výstup páry o teplotě 400°C. A dosažení tak vysoké teploty znamená účinnější proces produkce elektřiny. Udělali jste v tom směru nějaké další pokroky?

A: Ano. V tomto aspektu se od tohoto obchodního partnera učíme hodně. Protože ten hoch, kterého jste potkal v Boloni, je jejich hlavní inženýr s ohromnými zkušenostmi s elektrárnami a termodynamikou. Naučili jsme se u nich opravdu hodně. Takže si myslím, že produkce elektřiny pomocí z našeho E–Cat tu bude dříve, než jsme očekávali. Ano.

S: Děkuji. Zpět k parametrům domácího E–Cat. Mohl byste nám naznačit, jakí je spotřeba energie jednotky ve fázi rozběhu, tedy poté, co sepne termostat? Člověk nemusí být doma a topení hlídá termostat. Jinak řečeno, jde mi o to, kolik energie v kilowattech potřebuje náběh zařízení.

A: Rozumím. Musíte vzít v úvahu, že každých 10 kilowatt výkonu si při rozběhu či aktivaci vezme něco mezi asi 2,7 až 2,9 kilowattů. Během aktivace tedy v podstatě spotřebujete 2,7 až 2,9 kWh za hodinu. A samozřejmě to závisí na velikosti. Náběh potřebuje svůj čas, u malých E–Cat trvá hodinu. U megawattového zařízení je to pár hodin, protože tam máme více komplexních problémů. Ale spotřeba aktivační energie je za všech okolností 2,7 kWh na každých 10 kilowatt tepelného výkonu soustavy.

S: Ano megawattové zařízení sestává z asi 100 modulů s třemi reaktory v každém. Jednotka pro domácnost bude mít jen jeden modul, či reaktor?

A: Ano.

S: Dobrá. Přesuňme se trochu jinam. Jak to vypadá s podáním u US patentového úřadu?

A: Patent je ještě stále v rozhodování. Máme ale už patent udělený v Itálii. Proces autorizace a studium patentu trval v Itálii dva roky. Pak jsme získali patent. Mezinárodní a americký je ještě v rozhodování.

S: Máte nějakou prognózu, kdy by vám mohl být udělen, pokud vůbec?

A: To je naprosto nemožné odhadnout, protože tato záležitost je úplně mimo náš vliv. Zabývá se tím náš patentový právník. Nemohu k tomu nic říct, protože to je záležitost která probíhá nezávisle na nás. Tak to prostě je.

S: Proč neprodáte tajemství E–Cat veřejnosti přímo, tím myslím, že byste navrhl nějakou částku, a jakmile bude dosažena, pustíte E–Cat do světa, jako to udělal Salk s vakcínou na polio?

A: Víte, dostávám množství žádostí, abych tu technologii dal k dispozici celému světu. Ale myslím, že to není ten nejlepší způsob, jak ji uvést do služby lidstvu. Protože, pokud se s tím obrátíte na investory, přijmou to jako novinku a mají zájem do toho investovat. Protože bez investic… nemyslím, že by se to dalo vyvinout a dotáhnout do konce. Chceme udělat něco opravdu užitečného, něco, co jde za pouhou produkci a distribuci E–Cat, a takto toho můžeme dosáhnout. A to také uděláme. Jak už jsem řekl , konzistentně sledujeme záměr vybudovat organizaci , která bude pomáhala zdravotní péči o dětí tam, kde k tomu nejsou prostředky. Organizujeme to velmi účinným způsobem, a myslím, že odhalit dnes naši technologii by byl ten nejhorší způsob, jak ji dále rozvíjet a zajišťovat její šíření.

S: Měl bych poznamenat, že otázka otevřeného zdroje je diskutabilní, protože po jisté době, jakmile jednou bude k dispozici, a vy to víte, E–Cat okamžitě bude objektem reverzního inženýrství . A vaše strategie je vyrábět to zařízení pomocí pokročilé strojařiny a výrobní technologie tak levně, abyste získali a udrželi převahu trhu a mohli kompenzovat vložené investice. A jakmile někdo jednou odhalí podstatu vynálezu, stane se z toho veřejné tajemství. A určitě na tom začnou pracovat i jiní. Toho jste si určitě plně vědom a vaším řešením je nabídnout produkt tak levný a kvalitně navržený, že s tím nikdo nemůže soupeřit. Dnes prostě máte potřebný náskok.

A: Shrnul jste to naprosto správně.

S: Takže odpověď na tuto otázku zní, bude to odhaleno, ale neudělá to Andrea Rossi.

A: Přesně tak. Bude to stejně otevřený zdroj z naší strany, protože reverzní inženýr odhalí jen naše poznatky. Ale my dnes, kromě průmyslové strategie, potřebujeme i čas na vybudování organizační struktury, která bude chránit další vývoj této technologie. Jak víte, otevřený zdroj… nemyslím, že otevřený zdroj znamená, že bude snadné dělat to opravdu dobře a s celosvětovou distribucí. Podívejte se na rozdíl mezi tím, co dokázala společnost Microsoft, a co udělali její konkurenti pracující s open source. Pak zřetelně rozpoznáte, jak odlišné jsou možnosti silné firmy, jejíž investoři stmelí a vyživují mocnou průmyslovou instituci. A víte, všechny ty iniciativy na bázi Brownova pohybu nikdy nezískaly reálné financování, protože neměly správnou finanční politiku.

S: Přeskočme teď k další věci, k testům na Boloňské univerzitě a Uppsala University, ty by měly probíhat asi dva roky, jak to s tím dnes vypadá?

A: Pracujeme na tom. Pracujeme na tom. A měly by začít už brzy. V této fázi jsme měli obrovské množství práce a spoustu toho také udělali. A na tohle prostě potřebuji mít čas. V únoru s tím v každém případě začneme.

S: Ohledně teorie a fyziky za tímto vynálezem určitě znáte přístup Black Light Power. Jak se stavíte k pohledu Dr. Millse, který k objasnění tohoto jevu využívá Maxwellovu matematiku?

A: Nikdy, absolutně nikdy, nekomentuji své konkurenty.

S: Můžete nám říct o jiných aktuálních testech, které plánujete, abychom byli v obraze?

A: Ne, ne… momentálně pracujeme na přípravě výroby. Musíme se připravit na produkci milionu kusů. To je to, na čem dnes děláme. Testování E–Cat, a také práce s Uppsalou a Bologní, bude samozřejmě pokračovat, ale už žádná veřejná předvádění. Teď chystáme hromadnou výrobu. A to je práce, kterou teď musíme dovést do konce. A jakmile bude E–Cat v prodeji, tím myslím ten malý, může si jej koupit každý , a pak udělat tolik testů, kolik jen bude chtít.

S: Jo. To mnoho lidí uspokojí. Když už je řeč o prodeji, hovoříte o milionu zařízení. Rád bych věděl, zda když začnete s výrobou na podzim, budou ta zařízení hned k dispozici.

A: Začneme s produkci na podzim. To už budeme mít všechno připravené. A s prodejem začneme v zimě. Ročně vyrobíme milion kusů. Ale od teď do podzimu musíme pracovat na přípravě továrny.

S: Dobrá. Takže prodej začne letos v zimě, a ročně budete produkovat milion kusů?

A: Ano.

S: Ok. Co očekáváte, že dosáhnete během, povězme, tří nebo pěti let?

A: Těžko říct, protože to bude záviset na trhu. Na to se hodně těžko odpovídá. Záleží na trhu.

S: Teď úplně jiná věc. Čas od času dostávám dotazy ohledně investování. Vím, že tady jsou lidé jevící zájem investovat do vaší společnosti. V jakém rozsahu budete uvažovat o takových investicích? Něco okolo „X“ dolarů, například.

A: Jak víte, tahle záležitost je čistě filozofické povahy, protože jsme nad tím zatím neuvažovali. Dokud naše společnost nebude mít v provozu miliony E–Cat zařízení, bude něco jako válečná loď. A jak obvykle říkám, nechci hrát fotbal a vystavovat přitom úrazu kosti jiných. Takže nemůžeme a nechceme akceptovat peníze od lidí, kteří si je vydřeli tvrdou prací a chtějí investovat své úspory, aby zajistili rodinu. To nechceme. V tomto okamžiku v našem podniku nechceme ničí rodiné úspory. Náš podnik je z mnoha důvodů ještě pořád rizikový. Můžeme přijmout investice od velkých institucí, které mohou investovat pro ně poměrně malé částky… Třeba z prostředků nějakých hedge fondů, které mohou riskovat , tak, aby kdyby něco nevyšlo, nikdo nemusel plakat. A nikdo tím nebude vážně poškozen. Rozumíte mi?

S: Jistě. A velmi oceňuji ten přístup.

A: Je na to prostě příliš brzy. Moc brzy pro běžné lidi, aby investovali do této operace či obchodu. Tento obchod není dostatečně konsolidovaný, aby do něj bylo vhodné vkládat rodinné úspory. Až budeme plně konsolidovaní, dáme o tom vědět.

S: Padla tady spousta otázek a jedna z nich se opakuje velmi často. Máte tisíce podporovatelů ochotných pomáhat jakkoli mohou. Napadá vás něco, co by tito lidé pro vás mohli dnes, nebo třeba v budoucnu, udělat? Dejte nám pár záchytných bodů, jak tihle lidé mohou pomoci posunout tuto technologii kupředu, prostě zapojit se a jak?

A: Dobrá, snažíme se velmi důsledně o to, abychom E–Cat vyrobili za velmi, velmi nízkou cenu, zaručující návrat peněz investovaných do nákupu už za několik měsíců. Nejlepší pomocí je zvážit zakoupení E–Cat, který jim pak bude šetřit náklady na topení po celých třicet let, což je očekávaná životnost zařízení. Předobjednávka zařízení je ten nejlepší způsob a bez jakéhokoli rizika, protože to nic nestojí. 
A každý to bude mít možnost zrušit nebo potvrdit. Toto je dobrý způsob, jak nám pomoci. Ale, jak jsem právě řekl, neposílejte žádné peníze, až když E–Cat bude na prodej a budete si jej moci skutečně koupit. Cena bude v každém případě mezi 400 a 500 dolary za desetikilowattový systém. To je férový návrh. A zůstaňte s námi v kontaktu, teď už musíme jen pracovat.

S: Je ještě stále zájem o licence?

A: Ano. Jsou zde dotazy ohledně licencí a…

G: Promiňte, že do toho vstupuji, ale může se na vás někdo, kdo má zájem, obrátit přes vaši webovou stránku? Je tam k vyplnění nějaký formulář?

A: Ano, přesně tak. Ale stačí poslat email na info@leonardocorp1996.com nebo využít jakýkoli kontakt na ecat.com.

G: Pánové, chystám se to ukončit. Připravili jsme pana Rossi o spoustu času a než se rozloučíme, rád bych mu dal příležitost oslovit přítomnéh posluchače. Pane Rossi, právě teď sleduje naše živé vysílání Justin.tv dvě stě padesát lidí. V diskusní místnosti je asi padesát osm těch, kteří se aktivně podíleli na našem dnešním povídání. Většina otázek a komentářů byla neobyčejně pozitivní. Bohužel, několik málo lidí jsme asi trochu zklamali, protože jsme prostě nemohli oslovit všechny jejich otázky. Rád bych vám dal prostor a příležitost promluvit k vašim posluchačům. Drží vám palce.

A: Mám vás všechny opravdu rád, protože mi dodáváte kuráž pokračovat. A to je vše, co musím říct. Děkuji vám mnohokrát. Cítím vaši podporu a je pro mne neobyčejně důležitá. Děkuji vám velice moc za pozornost.

S: Já bych naopak chtěl pochválit vás, za odvahu a houževnatost pustit se do něčeho, do čeho se odvážilo jen málo lidí, jestli vůbec někdo. Nebojíte se toho, co neustále prohlašují za „nemožné“, protože to ještě nikdo předtím nedokázal. Či toho co jiní označili za „absurdní“. Jste velice neortodoxní a vytrvalý, i když pro mnohé lidi je obtížné vás pochopit. Jste odvážný a zasloužíte si poctu.

A: Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát.

*** 

Okolo technologie Andrey Rossiho a jeho přístupu panuje spousta skepse, a proto můj poslední komentář. Vězte, že v posledním vstupu jsem se skoro rozbrečel. Opravdu vůči němu mám ohromný respekt. Tuto technologii jsme poznali jen proto, že Andrea není dokonalý a nedělá věci tak, jako „normální vědci“, protože ti jsou příliš zbabělí. On není. A my potřebujeme odvážně lidi, jako on, kteří nedbají na řeči a pomluvy se strany těch, kteří opět jednou tvrdí, že je něco nemožné, nebo by se to mělo dělat jinak. My se tak nechováme… On ale ano, a myslím, že je to úžasný člověk. V žádném případě to není nějaký podvodník. Absolutně ne. Možná v nějakých ohledech trochu nedbalý chlap, který ale jde za svým cílem. Před rokem na své tiskové konferenci řekl, že v říjnu zamýšlí předvést megawattové zařízení . A pak to opravdu udělal. Kolik znáte jiných vynálezců volné energie, kteří dodrželi nějaký stanovený termín? Osobně si nevzpomínám na žádného . Třebaže to nakonec nebyl celý megawatt, a ukázalo se, že to bylo o trochu méně, než půl megawattu…

Ale ať to dopadlo jakkoli, postačilo to, aby mu obchodní partner vystavil šek. Podle mého názoru skutečnost, že je zákazník ochoten vystavit nemalý šek a tuhle věc převzít, to dělá hodně těžkým hovořit o podvodu, navíc, když ten někdo měl na místě své čenichající experty, kteří mu nakonec mohli říct: „Jo jo, ok, je to v pořádku, koupíme to.“ Co se mne týče, je to opravdu dost dobrá záruka.

Sterling Allan

 


Článek otištěn v čísle: | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

 

—————

Zpět