Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření: Děti do tří let nesmí být vystaveny wi-fi a prodejci mobilů musí doporučit příslušenství pro snižování vystavení

16.03.2015 13:23

Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření: Děti do tří let nesmí být vystaveny wi-fi a prodejci mobilů musí doporučit příslušenství pro snižování vystavení

Francouzský parlament minulý týden schválil přelomový zákon týkající se elektromagnetického záření mobilních telefonů a wi-fi.

Zákon ustanovuje:

  • Každý, kdo zamýšlí vybudovat jednu nebo více radiostanic regulovaných Francouzským telekomunikačním úřadem ANFR, musí na žádost starosty předat lokální vládě výpočty elektromagnetických polí, které se následkem vysílání vytvoří. Tato informace musí být zveřejněna
  • ANFR vytvoří národní výbor zkoumající vystavení veřejnosti elektormagnetickým polím. Každý rok dostane od ANFR zprávu o výsledcích měření elektromagentického záření v zemi a o opatřeních učiněných pro snížení úrovní na místech, kde jsou vysoké
  • Během jednoho roku ANFR vytvoří mětské mapy všech telekomunikačních věží ve Francii
  • Jakákoliv reklama na mobilní telefony musí zmínit jasně a zřetelně doporučené příslušenství, které snižuje vystavení radiofrekvenčnímu záření. Ti, kteří tak neučiní, dostanou pokutu 75 tisíc euro
  • Každý, kdo prodává mobilní telefony, musí na žádost poskytnout příslušenství vytvořené pro děti mladší 14 let, které omezuje vystavení záření
  • Bezdrátový internet je zakázán na místech, kde si hrají anebo odpočívají dětí do tří let
  • Bezdrátový přístup k internetu na základních školách musí být vypnut, pokud není používán při učení
  • Rok od schválení zákona má Francouzský Parlament získat zprávu o elektromagnetické sensitivitě (obrovská citlivost k elektormagnetickému záření)

Zdroje: Stop Smart MetersNaturalNewsLe Monde

Video:

youtu.be/uHbaQGYnAro

—————

Zpět