Geo obydlí

04.06.2012 23:18

Geo obydlí

Cultura_web_geo1.jpg Geo obydlí má naději stát se novodobým “lidovým” obydlím.Využívá Superadobe metodu (vrstvení stavebních prvků v kruhových tvarech do konečných kupolí, dle autora a humanitárního architekta Nadera Khalili) a Geomantii.

CO JE GEO OBYDLÍ

Geo obydlí má naději stát se novodobým “lidovým” obydlím. Využívá Superadobe metodu (vrstvení stavebních prvků v kruhových tvarech do konečných kupolí, dle autora a humanitárního architekta Nadera Khalili) a Geomantii. Celý proces vznikání a konečného užívání stavby vychází z dnes přehlíženého vztahu propojení původního potenciálu - “genia loci” krajiny a tvůrčího potenciálu člověka. Znamená to maximálně a přitom šetrně, využít ke stavbě lidského obydlí přirozeně dostupný materiál a energii místa krajiny. Výsledkem je stavba skutečného “eko” obydlí neopakovatelného vzhledu, přirozeného komfortu za velmi nízkou pořizovací cenu a vynikajících energetických a životních parametrů.

 

JAK SE STAVÍ GEO OBYDLÍ

Tvorbě půdorysu a vůbec vzhledu obydlí, předchází geomantický průzkum krajiny, ve které má stavba vyrůst. Novodobá Geomantie využívá lidského těla, jako přirozeného nástroje, k určení povahy - genia loci krajiny. Geomant se vciťuje do organizmu krajiny a vytváří záznam - obraz původních energetických “funkcí” a kvalit oblasti. Ten pak převede do půdorysu, vzhledu a funkce lidského obydlí tak, aby byly ve vzájemném souladu “potřeby” Člověka a Země. Každá stavba tak má nalézt správnou “míru” mezi krajinou a lidmi, kteří ji budou obývat. Při skutečném stavění se vychází ze vzájemných poměrů kruhových a obloukových tvarů. Jako stavební materiál je maximálně využita zemina z pozemku, resp. jeho blízkého okolí, která je dle konstrukčních stavebních nároků stabilizovaná tvrdnoucími pojivy. Autor projektu a jeho spolupracovníci se chtějí co nejvíce přiblížit Khaliliho "ozkoušené technologii” plnění půdy a zeminy do kruhových tkanin. Je tak tvořena hmota obydlí, která je po dokončení základních “zdí”, aplikování izolačních prvků a nezbytných technických detailů, pokryta/omítnuta přírodními povrchy.
Princip “skořepinové” architektury dává obydlí vysokou odolnost vůči destrukci zvenku i zevnitř. Použitá zemina zas vynikající trvanlivost v čase, “provozní” hlukové, tepelně izolační a “zdravotní” kvality.

Celý proces stavění je cestou jedinečného “díla”.

 

PRO KOHO JSOU GEO STAVBY URČENY

Tato obydlÍ jsou určena zejména pro lidi. Staré, mladé, rodiny, individuality, společenství, komunity, organizace ... všechny, kteří chtějí žít v souladu se Zemí a její Přírodou.

Ovšem variabilnost, trvanlivost, snadná údržba a nízké stavební i provozní náklady, předurčují geo stavby k téměř neomezenému využití.

 

PŘÍNOS

Myšlenka Geo obydlí, s vyžitím  Geomantie a Superadobe metody, je v Evropě nová. Je přirozeným ústěním touhy, stále rostoucího počtu lidí, po dosažení souladu v osobním prostoru života a okolní krajině, ve které žijí.

Geo stavby přináší:

1. harmonické, zdravé bydlení
2. šetrnost k životnímu prostoru
3. nízké náklady realizace
4. eliminaci “složitostí” současného stavění a nutnosti odborníků
5. geo stavění je tvůrčí-vzdělávací proces

 

CENOVÁ KALKULACE VZOROVÉHO GEO DOMU

Předpoklad: Dům je stavěn převážně svépomocí. Zastavěná plocha je cca 70 m2 a/nebo menší.


1 - základní stavební prvky 100.000 kč
2 - geomantický průzkum a vyhodnocení energoduchovní siuace krajiny  30.000 kč
3 - zhotovení stavebních výkresů a plánů, stavební dohled 100.000 kč
4 - nutná odborná profesní činnost   50.000 kč
5 - interiérové vybavení (základní) 100.000 kč
6 - různé ( režije, služby, jiné výdaje .... ) 120.000 kč
 

celkem 500.000 kč

Pozn.: Cena domu se bude řídit možnostmi místa/kraje a lokality (charakteru krajiny a půdy) stavby, s ohledem na získání stavebního materiálu a také výběrem povahy stavebního postupu (zda důraz na svépomoc, nájem pracovní síly, či kombinaci). V kalkulaci není zahrnuta cena pozemku a náklady s tím spojené. Doporučena je plocha pozemku kolem 2.000 - 3.000 m2, ale není to podmínka. Řešení se vždy najde.

Vše však vyplyne ze situace v dané lokalitě.


JSEM AUTOR Z ČECH KTERÝ TYTO STAVBY REALIZUJE

Od roku 2000 se zabývám Geomantií. Zůčastnil jsem se prvního praktického semináře o Superadobe metodě v Evropě, pod vedením manželky již zemřelého Nadera Khalili, autora který tuto metodu vyvinul. Zorganizoval jsem s touto architektou dva praktické semináře v Čechách. Výsledkem je iniciace tohoto typu staveb v Čechách. Ověřily se zde podmínky a náklady pro Geo stavění výše navrhovanou metodou v podmínkách českého klimatu a ekonomiky. Chci postavit pro lidi a s lidmi několik geo staveb, které budou v souladu s krajinou a pravou lidskou postatou.

Užitečné
Pro hlubší pochopení projektu je dobré seznámit se s pojmy a obsahy Geomantie ( vyhledávání přes internet, nebo přímo na našich stránkách ) a Superadobe (www.calearth.org).

Také chci zdůraznit, že pojetí geo staveb vychází pžedevším z PRINCIPŮ!

Nikoliv, jak je často šířeno, z materiálu (jenom)!!! Geo obydlí lze postavit i z cihel, porobetonu, dřeva a pod ...

Na závěr přikládám studii rodinného domu, kde jde právě o takový případ. Ke stavbě principu a z něj vzešlé formy, lze použít materiály dle přání klienta. V našem případě byla nejvhodnější kombinace kámen, dřevo, zemina ... projekt se nerealizoval z finančních důvodů. Díky voleným materiálům se cena samozřejmě o hodně navýšila.

Geost_Web_dum_Usmycky.jpg

Jan Tajboš

 

Kontakt

Jan Tajboš, Plzeňská 54, 150 00 Praha 5
www.jantajbos.cz, jan@jantajbos.cz
+420 768 056 857

 

—————

Zpět