Geofyzikální anomálie

09.01.2013 00:13

Geofyzikální anomálie
Škodlivost záření ze zemského podloží, tzv. geofyzikální anomálie (GA), je lidstvu známá již přes 4000 let. V letech 2200 př. n. l. čínský císař Jü vydal stavební zákon, podle kterého nikdo nesměl stavět dům, dokud v dané lokalitě neprovedl proutkař kontrolu. V českých zemích se tímto fenoménem mj. zabývala Karlova univerzita v letech 1967-70.
Mnoha průzkumy bylo prokázáno, že:


 • existuje souvislost mezi pobytem nad geofyzikální anomálií a a vznikem onemocnění
 • závažnost onemocnění přímo závisí na době, po kterou se člověk nad geofyzikální anomálií zdržuje

Na zdravotní stav člověka má vliv i působení podzemních vodních toků a stavby geologického podloží. 
Existují dvě možnosti, jak se v případě existence geofyzikální anomálie nebo podzemních vodních toků ve svém obydlí zachovat. Jednou z nich je z daného místa se odstěhovat, druhou je efektivně se chránit. 

Energetické interakce
Ještě mnohem závažnější než vliv GA je problém energetických interakcí mezi jednotlivými lidmi. Existují osoby, které jsou schopné odčerpávat energii nejen ze svého blízkého okolí, ale i na libovolnou vzdálenost. V malém procentu případů jde o činnost vědomou, záměrnou. V ostatních případech, kterých je většina, vůbec daný jedinec netuší, že se napojil na svého blízkého, souseda nebo vzdáleného příbuzného a využívá jeho energetický potenciál.
Ovšem osoba, která svoji energii nedobrovolně odevzdává, tento stav velmi dobře pociťuje. Zpočátku může jít o únavu, malátnost, později o nepochopitelné bolesti, které se "stěhují" po různých místech lidského těla. Pokud je toto působení dlouhodobé (není výjimkou i z několika směrů zároveň), může se projevit ve formě velmi závažných onemocnění.
V takovýchto případech není řešením změna lokality, neboť působení existuje i vzdáleně. V případě, kdy nejsme schopni se s tímto problémem vyrovnat, je možným řešením účinná ochrana. 

Ochranný prvek PÚ 
Pú je ochranný prvek, jehož úkolem je ve svém dosahu ochránit biopole osob před škodlivým vlivem jiných osob, patogenních zón a dalších silových polí. Osoby chráněné Baroqal mívají svoji strukturu biopole v lepším stavu a energeticky na vyšší hladině, než ostatní uživatelé vysokofrekvenčních technologií (mobil, WiFi, Bluetooth, atd). Pokud se člověk nosící Baroqal dostane do těsné blízkosti člověka s poškozeným biopolem, pole se propojí a nastane odtok energie člověka v lepším energetickém stavu směrem k poškozenému. Obdobně se budou chovat patogenní zóny, ty ovšem pohlcují energii všem, bez rozdílu. Pú ochrání energii před osobami v blízkosti, dokáže zastavit škodlivé působení patogenních zón a zablokuje i energetické přenosy na dálku. Jeho tzv. blízké pole umí zacelit defekty biopole pouhým přiložením na několik minut na bolavé, či poškozené místo. 

Pú tedy doplňuje Baroqal. Člověk vybavený pouze Baroqal nabízí svou energii všem, kteří jsou v horším stavu než on. Má-li člověk pouze Pú bez Baroqal, neudrží v elektrických polích svoje biopole v pořádku a Pú nemá s čím spolupracovat. Pú a Baroqal by měly působit společně. Pú, stejně jako Baroqal, je tvarový zářič vyvolávající nastavení okolního prostoru, bez ošetřování, s životností do svého mechanického zničení. 
Důležitá poznámka: Dobrá funkce ochranných prvků je podmíněna dostatkem stopových prvků a minerálů.Těžko budu např. očekávat od Pú, že mě Baroqal zbaví bolesti hlavy, pokud mi chybí selen.

Ochranný prvek "PÚ" vyrobený technologií ZERO slouží k ochraně před energetickými interakcemi s cizími osobami a negativními vlivy geofyzikálních anomálií a podzemních vodních proudů.
energetická interakce mezi osobami ochrana před energetickou interakcí negativní vliv geofyzikální anomálie ochrana před geofyzikální anomálií
energetická interakce mezi osobami ochrana před energetickou interakcí negativní vliv geofyzikální anomálie ochrana před geofyzikální anomálií
kliknutím zvětšíte obrázek lupaAplikace ochranného prvku PÚ

 • ochranný prvek PÚ je doporučeno nosit ve své blízkosti 24 hodin denně
 • optimální umístění je v kapse, na krku, v peněžece, jako přívěšek, ... atd.
 • doba aplikace je neomezená
 • nemá žádný negativní vliv na lidský organismus ani jiný vliv na jeho fyziologické funkce
 • ochranný prvek PÚ vytváří ochrannou sféru nezávisle na okolí, přítomnosti osob, ... atd.

použití prvku PÚ 


Technické parametry

 • účinnost ochranného prvku se používáním nijak nezmenšuje
 • rozměry: 35 x 40 mm
 • povrch je lesklý, hladký a tvrdý
 • výborná odolnost vůči nárazu, otěru, povětrnostním vlivům, UV záření

ochranný prvek PÚ

—————

Zpět