Geomagnetické pole slábne, přepólování se blíží

09.03.2012 15:25

 

Geomagnetické pole slábne, přepólování se blíží
 
Rubrika: Nebezpečí z vesmíru (08.07.2004, 12964 přečtení)

Satelity na nízké oběžné dráze kolem Země, které se pohybují v prostoru nad Jižní Afrikou, jsou poškozovány radiací. Za posledních 150 let geomagnetické pole zesláblo o 10 až 15 procent. Podle vědců je to neklamné znamení blížícího se zvratu v orientaci magnetosféry.
Magnetická anomálie na jižní polokouli se stále zvětšuje.K přepólování dochází přibližně každých 500 tisíc let. Dr. Pieter Kotze, šéf geomagnetické skupiny při Hermanus Geomagnetic Observatory, soudí, že nikde jinde nejsou projevy bezprostřední hrozby obrácení pólů tak zjevné, jako právě nad Jižní Afrikou. Satelity na nízké oběžné dráze jsou poškozovány radiací v důsledku zeslabení zemského magnetického pole nad touto částí planety. Shodou okolností se do této radiační pasti chytil i dánský satelit určený právě k měření magnetismu. Magnetické pole chrání planetu stejně jako ozónová vrstva před škodlivým slunečním zářením. 

Dalším směrodatným symptomem, který se začal projevovat od minulého roku, je jižní polární záře. Normálně je viditelná pouze nad jižním pólem, teď však dochází k jejímu rozšiřování a pozorovatelnou se stává i mnohem blíže rovníku, protože magnetosféra slábne a zaniká. Tento proces bude pokračovat, až se nakonec, stejně jako v minulosti, magnetické pole objeví znovu, ale s opačnou orientací. Jižní a severní pól si vymění svoje pozice. Děje se tak stále znovu už miliardy let. Podle vědců může mít tato změna negativní dopad na migraci tažných zvířat. Také lidé budou dočasným zmizením magnetického pole těsně před jeho inverzí postiženi. Podle Kotze s tím bude zřejmě spojený i nárůst výskytu rakoviny způsobené radiací. 

Rozklad zemského magnetického pole se stává stále zjevnější a projevuje se tzv. "Jihoatlantickou anomálií", obrovskou odchylkou v zemském magnetickém poli, která byla objevena za spoluúčasti Hermanus Magnetic Observatory. Anomálie se rozšířila na rozsáhlý prostor od Jižní Afriky až po jihoamerický kontinent. 

Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) schválila letos v červnu mnohamiliónový rozpočet na projekt, který by se měl studiem změn magnetického pole Země zabývat. Vědci z ESA doufají, že jim výzkum geomagnetické anomálie poskytně klíčové údaje k přesnější předpovědi procesu přepólování magnetického pole, které má již 250 tisíc let zpoždění. 

Observatoř rovněž v průběhu posledních deseti let zaznamenala posun severního magnetického pólu, jež se stále rychleji vzdaluje od pólu zeměpisného. Celkově vzato, existující stav ukazuje na zvrat zemské magnetické soustavy. Výskyt geomagnetické anomálie nad Jižní Afrikou se shoduje s počítačovou simulací ESA, podle níž jde o pravděpodobný počátek přepólování. Kotze se domnívá, že všechno nasvědčuje tomu, že se nacházíme v podobné situaci, jaká bezprostředně předcházela poslední inverzi před 780 tisíci lety. To znamená, že k dalšímu "přesmyku" dojde relativně brzy, může přijít prakticky kdykoli. 

Anomálie je důsledkem poruch, k nimž došlo hluboko pod zemí, na rozhraní mezi zemským pláštěm a vnějším jádrem, tedy více než 3 tisíce kilometrů pod Jižní Afrikou. Změna v proudění tekutého vnějšího jádra Země (tvořeného většinou železem) nastartovalala zpětný chod dynama, což se stále zřetelněji projevuje jako výkyv magnetického pole nad zemským povrchem. 


Jihoatlantická anomálie
Jihoatlantická anomálie - lokální zeslabení geomagnetického pole.


Zdroje:
Sunday Times (18.07.2004, Something weird is going on below us)
NASA (The South Atlantic Anomaly)
Hermanus Magnetic Observatory
University of Surrey (Trapped Radiation and the South Atlantic Anomaly)
ESA (European Space Agency)
 

 

—————

Zpět