Germáni a Slovania..

12.02.2019 08:21

No tak, to je dost kruté, bohužel pravdivé...Rozhodně je to k zamyšlení.

 

             Germáni a Slovania..

 

Pokaždé, když se Rusové podívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět, že to bylo místo, kde došlo k obratu celé II. sv. války, ale především to bylo místo, kde byl ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety.

Neustále se hovoří o židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohem větší, holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí. A to je chyba.Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán “GENERALPLAN OST” na etnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měli Slované jako otroci až do vymření pracovat v dolech, ze kterých by Říše zdrojově zaji&sc aron;ťovala budování projektu“Germania”. Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva, RUSOVÉ MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše.

Projekt Generalplan Ost měl být "mistrovským" dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnou realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu. Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich. Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně zawehrmachtem ve druhém sledu za frontovou linií. Jenže ani wehrmachtnebyl bez viny, protože celé vesnice b yly vypa lovány a srovnávány se zemí, protože wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů. Obsazované Rusko bylo pro něme ckou

armádu tak rozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat.

Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí. Dobře je to vidět na dobových filmových záběrech wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez vítězství Rusů u Stalingradu by dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko, a hlavně nebyly by naše slovanské národy. A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes poučují Ruskou "demokracii".


Znovu se opakují chyby slovanských národů.

Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně.
 
NĚMECKO OPĚT VELÍ SLOVANSKÝM ARMÁDÁM, ZNOVU SE SLOVANSKÉ  NÁRODY  STAVÍ PROTI RUSKU, KTERÉ ZACHRÁNILO NAŠE NÁRODY PŘED GENOCIDOU V RÁMCI PROGRAMU GENERALPLAN OST.

 

I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islam. Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd...

 

—————

Zpět