HAARP a chemtrails: Skutočný účel podľa textu amerického patentu

05.10.2016 21:22

HAARP a chemtrails: Skutočný účel podľa textu amerického patentu

chemtrails

Ohľadom zariadenia HAARP existuje na internete mimoriadne veľa mýtov a kontroverzií. Je predstavovaný ako univerználna zbraň schopná spôsobovať zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami až po úvahy o zmenách dráhy Zeme alebo ovládaní mysle. Aj keď pripustíme, že HAARP zariadenie má k dispozícii veľké zdroje energie, na dosiahnutie vyššie vymenovaných živelných efektov by bolo nutné zapojenie novej, vede dosiaľ neznámej fyziky. Čo je veľmi nepravdepodobné.

Takže som sa pozriel, čo všetko sa dá o HAARP seriózne zistiť a začnem wikipédiou:

“Vysokofrekvenčný aktívny aurorálny výskumný program (High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)) bol ionosférický výskumný program financovaný spoločne americkým letectvom (U.S. Air Force), americkým námornictvom (U.S.Navy), University of Alaska a vojensko-výskumnou agentúrou DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency).

Jeho účelom bolo analyzovať ionosféru a skúmať možnosti vývoja ionosférickej pokročilej technológie na rádiovú komunikáciu a prieskum (surveillance). HAARP program obsluhoval subarktické zariadenie pomenované HAARP Research Station na pozemku patriacemu vojenskej leteckej základni na Aljaške”.

Toľko teda anglická wikipédia, ktorá si následne neodpustí posmešnú poznámku na tému “konšpirácií” spojených so zariadením HAARP.

Za zmienku stojí ešte príkon zariadenia, ktorý môže dosahovať až 3,6 MW a to stabilne po dlhú dobu.

Už z týchto dát sa dá usúdiť, že tu niečo nehrá. Na vývoji a prevádzke zariadenia sú zainteresované špičkové vojenské agentúry USA, čo nesedí príliš na bežný vedecký výskum. Prekvapivo civilná vesmírna agentúra NASA medzi partnermi vôbec nefiguruje. Ďalej, na bežný výskum ionosféry stačí výrazne jednoduchšie a lacnejšie zariadenie, než zástavba antén s príkonom 3,6 MW. A po tretie, nikde som sa nestretol so žiadnou vedeckou prácou, ktorá by prezentovala vedecké výsledky zo zariadenia HAARP. Čiže jednoznačne sa dá usudzovať, že sa jedná o vojenský projekt a jeho umiestnenie na Aljaške poblíž hraníc s Ruskom to ešte viac zvýrazňuje.

Potom som narazil na článok, ktorý z verejne dostupného patentu cituje vlastnosti a skutočný účel zariadenia HAARP. A hoci jeho schopnosti nie sú také fantastické, ako to prezentujú “konšpiračné” teórie, napriek tomu jeho vlastnosti doslova vyrážajú dych.

Chemtrails neveštia nič dobré. Obsahujú bárium a hliník, ktorý má potenciál ničiť ekosystémy po celom svete. Avšak čo ak je táto deštrukcia iba nevyhnutným a akceptovateľným dôsledkom omnoho rozsiahlejšieho programu? Programu určeného ako univerzálny nástroj na globálnu kontrolu a manipuláciu?

Aký je účel HAARP? Aby sme to pochopili, môžeme sa pozrieť na informáciu v tomto patente

Link na patent 4,686,605 na oficiálnej patentovej stránke:

(citovaný text sa nachádza úplne na konci v zhrnutí patentu):

Tento vynález má fenomenálne rôznorodé možnosti použitia a možného budúceho rozvoja. Ako bolo vysvetlené vyššie, výsledkom môže byť ničenie rakiet alebo lietadiel, ich odklonenie alebo ich dezorientácia, hlavne v prípade využitia relativistických častíc. Taktiež je možné zdvihnúť rozsiahle oblasti atmosféry do neočakávane vysokej výšky, takže rakety budú vystavené neočakávanému a neplánovanému brzdnému odporu atmosféry s výslednou deštrukciou alebo odklonením z dráhy.

Je možná modifikácia počasia, napríklad zmenením vzorcov smeru vetrov vo vrchnej atmosfére alebo pozmenením vzorcov absorbcie slnečného žiarenia pomocou vytvorenia jedného alebo viacerých stĺpcov/oblakov (plumes) atmosferických častíc, ktoré sa budú správať ako šošovka alebo zaostrovacie/zameriavacie zariadenie.

Ako bolo spomenuté vyššie, môže byť dosiahnutá chemická zmena atmosféry, aby boli dosiahnuté požadované enviromentálne efekty. Okrem samotnej zmeny chemického zloženia určitého atmosferického regiónu, môže byť zvolené zvýšenie prítomnosti molekúl konkrétnej chemickej látky/látok. Napríklad môže byť v atmosfére umelo zvýšená koncentrácia ozónu, dusíka a podobne. Podobne je možné dosiahnuť enviromentálnu zmenu spôsobením rozštiepenia rôznych chemických prvkov, ako napríklad oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a podobné.

chemtrails-2Je tiež možné dosiahnuť transport objektov, ak je využitý efekt ťahu (drag effects) vyvolávaný oblasťami atmosféry stúpajúcimi pozdĺž rozbiehajúcich sa siločiar. Môžu byť transportované malé častice mikrometrových rozmerov a za určitých okolností a s prístupom k dostatočnej energii  by mohli byť podobne ovplyvnené aj väčšie častice alebo dokonca objekty. Častice s požadovanými charakteristikami ako sú lepkavosť (tackiness), reflektivita, absorbtivita atď môžu byť transportované za špecifickými účelmi alebo efektami. Napríklad vzdušný stĺp (plume) lepkavých častíc môže byť vytvorený so zámerom zvýšiť vzdušný odpor pôsobiaci na balistickú raketu alebo na satelit prechádzajúci cez neho. Dokonca aj stĺpy plazmy, ktorá má podstatne menšiu hustotu nabitých častíc, než je popísané vyššie, vytvoria brzdné atmosferické efekty na rakety, ktoré výrazne odlišným spôsobom ovplyvnia ľahké (falošné) hlavice od ťažkých (reálnych) hlavíc a tento vplyv môže byť použitý k rozlíšeniu medzi týmito dvomi tympmi hlavíc.

Pohybujúci sa stĺpec častíc môže slúžiť ako spôsob zásobovania vesmírnej stanie alebo na sústredenie (focusing) značného množstva slnečného svetla na vybrané miesta zemského povrchu.

Môže byť realizovaný prieskum/monitoring (surveys) v globálnom rozsahu, pretože týmto spôsobom je možné výrazne pozmeniť prirodzené magnetické pole zeme riadeným spôsobom pomocou plazmových beta efektov, výsledkom čoho môže byť napríklad zlepšenie magnetotelurických prieskumov ( magnetotelluric surveys).

Taktiež je možná obrana proti elektromagnetickému pulzu. Zemské magnetické pole môže byť vo vhodných výškach oslabené alebo narušené s cieľom modifikovať alebo eliminovať magnetické pole v oblasiach s vysokou Comptonovou produkciou elektrónov (napríklad pri atmosferických j,drových výbuchoch). Vysoko intenzívne, presne kontrolované elektrické polia môžu byť vytvorené/poskytnuté vo vybraných lokalitách na rôzne účely. Napríklad plazmový obal okolo balistickej rakety alebo satelitu môže byť použitý ako spúšťač na aktivovanie takéhoto poľa s vysokou intenzitou za účelom zničenia rakety alebo satelitu.

Ďalej je možné vytvoriť nepravidelnosti v ionosfére, ktoré budú interferovať s bežnou prevádzkou rôznych typov radarov, napr. radarov so syntetickou apertúrou (synthetic aperture radar).

Tento vynález môže byť taktiež použitý na vytvorenie umelých pásov zachytených častíc, ktoré môžu byť následne študované s cieľom určiť stabilitu takýchto oblastí. (pozn. prekl: asi myslené umelé vytvorenie ďalšieho Van Allenovho radiačného pásu okolo zeme)

A ďalej, v súlade s týmto vynálezom je možné vytvárať oblaky častíc (plumes) za účelom simulácie a dosiahnutia presne rovnakého efektu ako detonácia “vysokej” j.drovej hlavice bez nutnosti také zariadenie naozaj odpáliť. (t.j. umelé vytvorenie efektu elektromagnetického pulzu, pozn. prekl)

Z toho je vidieť, že oblasti použitia sú početné, ďalekosiahle a mimoriadne rôznorodé vo svojom úžitku.

(Koniec citátu z patentu. Ospravedlňujem sa za možné terminologické chyby prekladu).

Stručne zhrnuté, vidíme, že účelom HAARP je nasledovné:

  • zničiť, odkloniť alebo dezorientovať balistickú raketu alebo lietadlo
  • modifikovať počasie
  • zmeniť chemické zloženie určitej oblasti atmosféry pomocou zvýšenia alebo zníženia výskytu ozónu, dusíka, CO2, CO a oxidov dusíka.
  • zvýšiť atmosférické brzdné trenie u balistických rakiet a satelitov
  • sústrediť veľké množstvá slnečného svetla na vybrané oblasti zeme.
  • pozmeniť magnetické pole zeme za účelom napríklad prieskumu
  • vytvoriť presne regulované elektrické polia vysokej intenzity vo vybraných oblastiach na rôzne účely
  • vytvárať nepravidelnosti v ionosfére, ktoré budú interferovať s bežnými operáciami rôznych typov radarov
  • vytvoriť plazmové oblaky so zámerom simulovať EMP efekty detonácie “vysokej” j.drovej hlavice

Čo s tým majú spoločné Chemtrails?

Dr. Michael CastleDr. Michaela Castle: HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, Extreme Low Frequecny (ELF), Very Low Frequency (VLF) a iné na EMR/EMF založené systémy sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií sú používané na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká, podľa prezeraných technológií, pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária(barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.

HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je dôvod prečo sa v súvislosti s HAARP spomínajú stratégie obnovy ozónovej vrstvy. Avšak “záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa stalo pre U.S. Air Fore a FAC letové operácie štandardnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania nepilotovaných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika tlmenia ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.

Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rád,oaktívne materiály) skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosferického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.

[…] Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvomchemtrailsožiarenia selénu a uhľovodíkov s UV/A svetlom. To je identická fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s “ozónovým poplachom” a je problematická. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla.

Americké NASA satelity Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií zásadne nad severnými sektormi severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000.

V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).

Záverom: Ak je to pravda, tak máme na krku veľký problém. Keďže sa jedná o vojenský program, v prevažnej väčšine prevádzkovaný z územia USA a Kanady, bude v dohľadnej dobe len ťažko možné dosiahnuť jeho zastavenie. A vzhľadom na to, že americká armáda má dlhú históriu absolútnej bezohľadnosti k vedľajším dôsledkom svojich experimentov, obávam sa, že tak skoro sa žiadne zlepšenie nedosiahne.

Chemtrails jsou

View Results

 

 
Zdroj: Diskuter.com

 

—————

Zpět