Haarp ovlivňuje i čas a gravitaci

02.07.2012 19:51

 

Haarp ovlivňuje i čas a gravitaci

25. května 2012 v 9:57 | orgonet |  Chemtrails a Haarp

 
 
 
 
Fyzik říká, že HAARP manipuluje čas
 
22. 5. 2012
 
Překlad: OrgoNet
(pokud se zde nezobrazují obrázky, najdete celý stejný článek na webu Orgonet.blogspot.com )
 
 
 
Fotka: HAARP v Gakoně na Aljašce
 
Jeden výborný fyzik publikoval revoluční přednášku s citáty ze 30 vědeckých přednášek, kde je odhaleno, že HAARP má neuvěřitelné schopnosti daleko překračující vše, co jen tuší většina badatelů této vysokofrekvenční technologie. Dr. Fran de Aquino tvrdí, že plně funkční síť HAARPu, globálně aktivovaná, nejen může ovlivnit počasí a geofyzikální události, ale i vesmír a tíži ... a dokonce i čas! Nyní, po aktivaci nejnovějších HAARPových zařízení na konci světa, v pusté a odlehlé Antarktidě, je síť téměř kompletní. Stanou se vládci HAARPu také vládci času?
 
 
Fotka: HAARP může vytvořit neuvěřitelné božské schopnosti
 
Nejnebezpečnější žijící muž?
 
Frakce tří největších vlád na světě - USA, Ruska a Číny - možná vydávají rozkazy k likvidaci muže, kterého vidí jako nejnebezpečnějšího na světě. Ne, není to mezinárodně nejpronásledovanější terorista, ani šílený vědec vyrábějící virus, který dokáže vyhladit lidstvo. Tímto nejnebezpečnějším mužem je zřejmě brazilský fyzik dr. Fran de Aquino.https://maurin2012.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
 
 
Fotka: Nebezpečný muž: brazilský fyzik De Aquino
 
De Aquino nevynalezl smrtící paprsky ani se nezmocnil tajných vypouštěcích kódů světových jaderných zbraní. Dělá cosi mnohem horšího: rozšiřuje vědecké a technické poznatky o největším světovém tajemství, o skutečném účelu HAARPu.
 
 
Fotka: Síť světového HAARPu je téměř kompletní.
 
HAARP (High Frekvency Active Auroral Research) má nyní zařízení křížem krážem po celém světa a šíří se od pólu k pólu. https://beforeitsnews.com/story/2128/255/Death_Chain:_Antarctic_HAARP_Activation.html Nejnovější jsou zařízení v Antarktidě.
 
 
Fotka: Podivné vesmírné gravitační vlny
 
De Aquino, jehož přednáška Vysokovýkonná ELF radiace vytvářená modulovaným HF ohříváním ionosféry může způsobit zemětřesení, cyklóny a lokalizované ohřívání https://vixra.org/pdf/1202.0044v1.pdf zvedá roušku zahalující dosud haarpové čarování - a na rozdíl od Čaroděje ze země Oz, haarpoví čarodějové mají k dispozici skutečnou moc.
 
Vědecká práce De Aquina, citující 30 dalších vědeckých prací, z nichž mnohé jsou recenzovány, odhaluje mnohem více než slibuje její neuvěřitelný titulek.
 
 
Fotka: Interference HAARPu a gravitace nad Pacifikem
 
HAARP může manipulovat gravitaci
 
Většina badatelů o HAARPu se domnívá, že tato technologie může vyvolávat zemětřesení a hurikány.https://beforeitsnews.com/story/2098/680/Masters_Of_The_World:_HAARP_Wars.html Přednáška De Aquina tato podezření spíše podporuje, ale dochází dále.
 
Říká, že HAARP může s použitím vysokých frekvencí modifikovat a dokonce ovládat zemskou tíži tím, že lokálně blokuje gravitační vlny.
 
De Aquino praví, že lze hýbat těžkými objekty, a dokonce je i transportovat, vytvořením "gravitačního odstínění". Ale zdůrazňuje, že HAARP toho dokáže daleko více.
 
Technologie ELF může vytvořit "příkrovy gravitačního odstínění vytvořením vrstev mocného vysoce dielektrického polovodiče proloženého metalickými listy a izolačními vrstvami. Příkrov gravitačního odstínění může být vytvořen o síle pouhého jednoho milimetru."
 
 
Fotka: Stavrosův pokus s kyvadlem dokazuje vlastnosti HAARPu
 
De Aquinův názor je nyní podpořen pokusy dalšího fyzika, Dimitru Stavrose z TEI v Aténách, Katedra elektrického inženýrství v Řecku. Stavros úspěšně demonstroval elektromagnetickou interakci s gravitačním polem.https://jnaudin.free.fr/html/stvrfpend.htm
 
 
 
 
Fotka: Neuvěřitelný vortex HAARPové energie deformuje mrak
 
Avšak co je nejneuvěřitelnější, De Aquino tvrdí, že nejvyšší silou HAARPu je schopnost deformovat čas.
 
Dilatace času, relativistický efekt popsaný v Einsteinově speciální teorii relativity, je vytvářen přiblížením hmoty k rychlosti světla a ovlivněním gravitace deformací časoprostoru.
 
 
Fotka: Je HAARP používán k vytvoření časoprostorového cestování?
 
HAARP může ovládat prostor a čas
 
De Aquinova přednáška ukazuje, že hmota, která je vystavena jednotnému ELF elektromagnetickému poli, může být přenesena do rozdílného času vzhledem k vnějším pozorovatelům. Dělá se to uměle a dle libosti.
 
 
Fotka: Pokročilá teleportační technologie HAARPu
 
De Aquino nám předkládá analogii lodě plující po oceánu. Vysvětluje, že loď "... je vyrobena z oceli. Je-li vystavena uniformnímu extranízkofrekvenčnímu (ELF) elektromagnetickému poli s jistou intenzitou a frekvencí, loď provede přesun z času do jiného času. Je důležité poznamenat, že elektromagnetické pole, kromě toho že je uniformní, musí zůstat s lodí během přechodu do nového času. Pokud není uniformní, každá část lodi provede přechod do jiného času v budoucnosti. Aby energetické pole zůstalo s lodí, je nezbytné, aby všechny části, které jsou zahrnuty do vytváření pole, zůstaly uvnitř lodi. Pokud jsou uvnitř osoby, provedou přechody do různých časů, protože jejich konduktivity a hustoty jsou odlišné."
 
 
Fotka: Americká loď Eldridge na moři
 
Je pozoruhodné, že je to téměř přesný scénář Filadelfského experimentu, jak ho popisuje svědek Carl Allende. Nyní je všeobecně pokládán za vymyšlený příběh, údajně se experiment amerického námořnictva z r. 1940 pod krycím jménem Projekt Duha ve skutečnosti nikdy nekonal.
 
 
Fotka: HAARP čerpá ze sto let starých prací Nikoly Tesly
 
Avšak ti, kteří tomu příběhu věří, prohlašují, že při tomto experimentu byl přítomen slavný vynálezce a elektrický génius Nikola Tesla. Šlo o přenos námořní eskortní lodi jménem USDS Eldridge. Cílem bylo vytvořit neviditelnost, ale skončilo to tragicky, když loď byla prostorově přenesena a její části zůstaly zachyceny v časových anomáliích.
 
Existuje silné podezření, že většina z HAARPové technologie je Teslovou prací - modernizovanou a vylepšenou - a staví na nejnovějším vědeckém poznání 21. století.
 
Takže, k čemu bude tedy používán HAARP? Ke klimatickým válkám? K vyvolávání geofyzikálních událostí? K manipulaci gravitace? K deformování časoprostoru? Někteří se domnívají, že tato technologie také přivádí lidi k šílenství. https://beforeitsnews.com/story/1766/530/Are_HAARP_Frequency_Pulse-Waves_Driving_People_Mad.html
 
Nejnebezpečnější žijící muž, dr. Fran De Aquino, prohlašuje, že HAARP bude používán ke všemu výše uvedenému.
 
(Více informací viz moje nová kniha "Tajemství multivesmíru"https://mysteriesofthemultiverse.beforeitsnews.com/ )
 
 
Související články na stejném webu:
 
Death Chain: Antarctic HAARP Activation (Aktivace HAARPu v Antarktidě)
Masters Of The World: HAARP Wars (Páni světa: HAARPové války)
Are HAARP Frequency Pulse-Waves Driving People Mad? (Způsobují haarpové frekvence lidem šílenství?)

 

—————

Zpět