HAARP: Pravda o nejděsivější zbrani světa

23.02.2012 01:11

 

orgo-net.blogspot.com/search/label/HAARP.

HAARP: Pravda o nejděsivější zbrani světa

 
Převzato z https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/haarp--pravda-o-nejdesivejsi-zbrani-sveta/


HAARP. Pravda o nejděsivější zbrani světa
<< EXKLUZIVNĚ >> HAARP je vojenská zbraň k ovlivňování počasí a brdský radar měl být jeho součástí, tvrdí v rozhovoru letecký inženýr. 

24.říjen 2011 - 10:20
Redakce serveru Prvnizpravy.cz přinesla před několika týdny rozhovor s leteckým inženýrem o manipulacích s počasím, o trvalých kondenzačních stopách za letadly a o tom, k čemu tyto stopy slouží a co prozrazují.

ČTĚTE TAKÉ: Rozhovor s leteckým inženýrem (nejen) o chemtrails

Vzděláním fyzik a letecký inženýr, povoláním pak technický konzultant, jehož přání zůstat v anonymitě redakce respektuje (zpovídaný pracuje pro řadu velkých českých a zahraničních firem a nerad by své podnikání ohrozil) se v rozhovoru několikrát dotknul tématu klimatických zbraní a tzv. systému HAARP.

O tématu, které ho zajímá a na které při své konzultantské praxi příležitostně znovu a znovu naráží, dokáže zasvěceně hovořit i několik hodin v kuse. To, co někteří mají za pouhé povídačky, se nebojí nazvat pravým jménem - HAARP neboli "High Frequency Active Auroral Research Program" (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) není jen civilní výzkumný projekt, jak se oficiálně tvrdí, ale součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.

Když jsem seriozně vyhlížejícího a odborně se vyjadřujícího muže zpovídal kvůli chemtrails, bylo mi jasné, že se budeme muset sejít ještě několikrát a udělat speciální rozhovor pouze o HAARPu a podobných zbraních, které vzrušují představivost lidí, ačkoli jsou oficiálními místy neustále popírány. Souhlasil.

Po měsíci jsme se sešli znovu, já měl připravené otázky, on grafy, obrázky, odkazy a desítky stran textů. Následující dvě hodiny jsme strávili strhujícím rozhovorem o netušených možnostech ruské a americké armády, o tajných vojenských projektech, uměle vyvolávaných zemětřeseních a hurikánech i brdském radaru. Rozhovorem, který jsme museli rozdělit na dvě části, protože nepřicházelo v úvahu z něj cokoli vypouštět.

CO DOKÁŽOU ALJAŠSKÉ ANTÉNY?

Přestože se nakonec v rozhovoru dozvíme, že mnohem déle než Američané vlastní podobnou zbraň Rusové, veřejnosti známější je přece jen americká verze klimatické zbraně. Proto se interview točí kolem HAARPu, třebaže jde ve skutečnosti o složitý komplex mobilních i statických radarů, kde stanice poblíž aljašského města Gakona je jen jednou částí systému.

Zavítáte-li ovšem na její webové stránky nebo hledáte-li význam řečené zkratky ve vyhledávačích, dozvíte se nejspíše, že jde o výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září. Jeho cílem je prý zkoumat ionosféru pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů. Tedy celkem nevinná záležitost. V praxi celkem 48 antén o výšce 22 m, které umí vysílat spojitý nebo přerušovaný signál o výkonu 3600 kW a frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz. Na fotografiích to vypadá impozantně, přesto vám budou všude tvrdit, že je to jen místo vědeckých pokusů.

Že se za zařízením ve skutečnosti skrývá důmyslný vojenský projekt s téměř neomezenými ničivými vlastnostmi, jehož hlavní výhodou je to, že jím můžete zasáhnout vpodstatě jakékoli místo na světě a uměle vyvolat katastrofu přírodního typu, kterou vám ale nikdo nebude moci dokázat, takové informace se dozvíte jen na webových stránkách, které oficiální místa pro jistotu prohlašují za konspirační. I proto se většina lidí zdráhá uvěřit tomu, že by něco takového byla pravda - nikdo přece nechce být dobrovolně označován za blázna.

Přesto počet zmínek o HAARPu a jeho skutečném účelu neustále roste spolu s tím, jak přibývá podezřelých přírodních pohrom. Nejnověji úvahy o HAARPu ožily při nedávném zemětřesení a tsunami v Japonsku a s nimi spojené havárii jaderné elektrárny Fukušima. Dokonce i někteří sloupkaři, publicisté nebo investigativci některých velkých neamerických médií přišli s tou troufalou myšlenkou, že japonské zemětřesení nebylo náhodné.

Sám jsem o tom napsal komentář "Japonsko ve spárech HAARPyjí", za který se mi mnozí posmívali. Letecký inženýr se ale nesměje. Jde o vážnou věc.

Něco by nám ostatně mohlo napovědět i to, že stavbu zařízení, která se započala v roce 1993, prováděla firma BAE Advanced Technologie, tedy dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financují takové organiazce, jako Letectvo Spojených států amerických, Vojenské námořnictvo Spojených států a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vědecké badání nevypadá.

"Spojené státy vytváří nové integrální geofyzikální zbraně, které mohou ovlivnit médium nejbližšího okolí Země prostřednictvím vysokofrekvenčních radiových vln. (...) Důležitost tohoto kvalitativního skoku může být srovnávána s přechodem od chladné oceli v střelné zbraně, od konvenčních zbraní k jaderným. Tento nový typ zbraní se od těch předchozích typů liší v tom, že médium blízkého okolí Země se najednou stává předmětem přímého vlivu a jeho součástí," nechala se ústy Vladimira Putina slyšet v roce 2002 ruská Státní duma ve svém prohlášení, ve kterém USA obvinila z vedení geofyzikálních válek.

Vítejte ve světě, kde tanky, bombardéry, ale i jaderné hlavice nahradily zbraně tak sofistikované, že ani nevíte, že jste byli právě napadeni...

***

ZBRAŇ CO ROZTANČÍ ŽIVLY

Co je vlastně HAARP? Snad kolem žádné zbraně není tolik kontroverzí, můžeme-li vůbec mluvit o zbrani, protože podle některých ani neexistuje. K čemu tedy vlastně slouží a v čem spočívá? Mohl byste to vysvětlit laikovi, který není zběhlý ve vašich oborech?

Principiálně se jedná o využití elektromagnetických vln pro armádní účely. Je to jedna z mnoha zbraní na ovlivňování nejen počasí, která působí jak samostatně, tak v souvislosti s jinými podobnými zbraněmi - buď pro zesílení účinku nebo pro dosažení nějakých synergických efektů, které by se nepodařilo vytvořit samostně HAARPem.

Co to znamená prakticky? Můžete nějak srozumitelně popsat, jaký proces se odehrává od okamžiku, kdy se ony vysílače HAARPu uvedou do provozu?

HAARP je vlastně pole vysílačů, které vysílají elektromagnetické vlny směrem do ionosféry. Každý z těch vysílačů má mírně fázově posunutou elektromagnetickou vlnu, tím pádem dokáže vytvořit v ionosféře, tedy za hranicemi vzduchu, určité soustředné koncentrační body nebo plochy, kde se fáze jednotlivých vln zesilují a vně této oblasti se buď rozptýlí nebo se fáze vyruší. V ionosféře, která obklopuje zemi, potom dochází k soustředění paprsků pod určitým úhlem. Poté, co se paprsek odrazí v ionosféře, vrací se na zem do místa, které je označované jako konjugované. Tedy působí zde zákon dopadu a odrazu, jako když klasicky dopadne paprsek na zrcadlo a odrazí se pod stejným úhlem. Nějak podobně to funguje i s ionosférou - když do ní šikmo vyšlete nějaký paprsek způsobený rozdílnou fází elektromagentických vysílačů, tak se tam odrazí a dopadne na zem na určité místo. Tento systém ale musíte dobře naladit. Rusové ho ladili už někdy v šedesátých letech, kdy dělali testy v oblasti Indického oceánu, kde omylem způsobili nějaké menší tsunami. Pak dělali test v blízkosti amerického pobřeží, kde potopili jednu americkou jadernou ponorku Tresher, což byla jakási demonstrace ruské síly.

Co udělá ten odražený paprsek? Co vlastně tato klimatická zbraň umí?

HAARP vlastně slouží jednak jako samostatná zbraň a jednak funguje i v druhém režimu, kdy nad místem, kam by se jeho paprsek dostal obtížně nebo rozptýleně, vytvoří v ionosféře určité zrcadlo. To je vidět například na doprovodném obrázku k tomuto patentu, který popisuje pole vysílačů.V ionosféře tedy vznikne jakési virtuální zrcadlo a pokud nějaký zdroj energie, například radar, vyšle směrem do tohoto zrcadla paprsek, tak ten se pak pod určitým úhlem odrazí přesně tam, kam chcete. Tento patent sice jako příklady použití uvádí komunikaci na velké vzdálenosti, ale je logické a je to potvrzené i přímými či nepřímými vyjádřeními i amerických vladních činitelů, včetně bývalého ministra obrany, že se to dá použít i pro vojenské účely. Záleží jen na síle paprsků. Když je paprsek slabý a správně modulovaný, může sloužit pro komunikaci. Pokud je ale silný a pulsační, pak může letadlo, raketu nebo jakýkoli pozemní objekt zcela zničit. Stejně tak funguje onen pulsní mod i pro ovlivňování počasí, protože tam, kam paprsek dopadne - třeba v rozptýlené formě - tam samozřejmě velmi zásadně změní poměry v atmosféře. A v případě, že má vlnovou délku směřovanou tak, aby v cílové oblasti nějakým způsobem pronikla do hloubky země či rozkmitala horniny nebo nějaké jiné části zemské půdy puslními údery, tak můžete vyvolat i zemětřesení.

Přiznám se, že absolutně nechápu, jak jednou takové zařízení může sloužit k vyvolání hurikánu, jindy k vyvolání zemětřesení, jindy zase k povzbuzení sopky. Na čem to závisí?

To záleží na tom, jak to budete modulovat a jakou použijete frekvenci elektromagnetického paprsku. Záleží to i na tom, jestli pracujete v pulsním režimu nebo v kontinuálním režimu, jak dlouhou dobu a samozřejmě to závisí i na energii paprsku. To znamená, že pokud použijete třeba kontinuální paprsek s velkou energií na větší oblast, tak můžete ohřát atmosféru v určité velké oblasti, můžete tam tím pádem dosáhnout změny teploty vzduchu a tudíž ovlivnit větrnou situaci v oblasti i v okolí. Podobně to funguje, pokud chcete zasáhnout třeba vodu, moře - můžete dosáhnout náhlého zahřátí vzduchu těsně u mořské hladiny, vytvořit tak tlakové vlny takto ohřátého vzduchu na mořskou hladinu a tím vyvolat tsunami. Nebo tím můžete v nějaké oblasti způsobit opakované tlakové údery na půdu a pokud to je v souladu s vlastní frekvencí těch hornin nebo půdy v oné cílové oblasti, tak ji můžete celou rozkmitat a vyvolat tam zemětřesení. Co se týče sopek, nejsem vulkanolog, takže neumím úplně přesvědčivě vysvětlit ten mechanismus, ale zřejmě to bude na podobném principu jako vyvolání zemětřesení, tzn. rozkmitání hornin v sopce pulsními údery naladěnými na vlastní frekvenci hornin v sopce.

Jak je celý ten proces rychlý, řekněme od chvíle, kdy na Aljašce takříkajíc zapnou vysílače...?

To jsou milisekundy. Nezapomeňte, že eletromagentické vlny se obecně šíří rychlostí světla, to znamená 300 tisíc kilometrů v sekundě. A teď jde jen o to vše elektronicky sladit - vysílače, vytváření oněch virtuálních zrcadel v ionosféře, zkrátka, aby to vše proběhlo ve stejnou dobu, aby pulsy byly správně nasměrované, soustředěné a ve správném směru. Pak můžete sestřelit raketu, letadlo, samozřejmě i kosmické satelity a ničit objekty na zemi či vytvářet změny počasí.

Je možné zacílit skutečně jakékoli místo na zemi?

Téměř, ale ne každé stejně přesně. Proto vlastně existuje HAARP v kombinaci s mobilními radary na moři nebo stacionárními radary v určitých strategických místech světa, aby bylo možné pokrýt s dostatečnou přesností a účinností celé potřebné části světa. Američanům je jedno, jestli zasáhnou nebo nezasáhnou poušť někde v Gobi nebo Austrálii, ale je pro ně důležitá severní polokoule.

S jakou přesností se dá zaměřit cíl?

Řádově stovky metrů, možná kilometr. Záleží na tom, jak velkou oblast chcete zasáhnout a jestli používáte nějaké pomocné koncentrační látky, například rozptýlení vodivých substancí ve vzduchu.

Jaký mají tyto vodivé substance smysl?

Pokud je například cílová oblast dostupná letadly, třeba americkými, když se tedy budeme bavit o HAARPu, tak nad ní mohou rozprášit do vzduchu nějakou vodivou substanci a HAARP tak může na dálku působit účiněji. Samozřejmě, že když budete chtít vytvořit zemětřesení v cizí zemi dostatečně rozlehlé jako je například Čína nebo Rusko, tak nemůžete použít pomocné prostředky v cílové oblasti přímo, ale pouze nepřímo. V takovém případě HAARP slouží nejen jako samostatná zbraň, ale jako pomocná zbraň třeba tím, že vytvoří zrcadlo v ionosféře, od kterého se potom odrážejí paprsky dalších radarů do cílové oblasti, kam HAARP nedosáhne přímo, nebo kde by nedokázal tak účinně soustředit energii na jedno konkrétní místo.

Je to zařízení na Aljašce, o kterém se v souvislosti s HAARPem mluví, skutečně tím hlavním zařízením, nebo jde jen o nějaké maskování kvůli odvrácení pozornosti a ten hlavní systém je ukryt někde jinde?

Je to to zařízení, jenom jde o civilní krytí. Ale důvod, proč je na Aljašce, je ten, že tam jsou velké zdroje ropy nutné pro energetické zdroje vysílačů a vše je dostatečně vzdáleno od lidských obydlí. Protože tyto experimenty, kdy se pulsně vyzařují obrovská kvanta elektomagnetické energie, mají samozřejmě nepříznivý vliv na okolí. Kdyby to probíhalo v nějaké obydlené oblasti, pak by to mohlo způsobit i výpady elektrické energie. Ostatně se to i stalo při jednom z testů - někdy v roce 1994 vypadl elektrický proud v západní části USA a asi dva miliony lidí byly bez elektrického proudu. Zrovna v té době probíhaly tyto testy, takže je možné, že to s tím souviselo a proto to dnes chtějí co nejvíce izolovat. Pro testy totiž použili standardní síť energie, která to ale nevydržela. Proto pro současné experimentální a dlouhodobé vojenské využití mají vlastní zdroje energie. Jde o obrovské nárazovité zdroje velké energie, takže musíte být blízko něčeho, co vám zdroje energie umožňuje. A na Aljašce jsou velké zásoby ropy použitelné pro energetické zdroje HAARPu..

RUSOVÉ MAJÍ NÁSKOK. A PŘEVAHU

O HAARPu se sice hovoří jako o klimatické zbrani, ale oficiálními místy jsou takové názory pokládány za konspirační teorie, protože běžné vysvětlení tvrdí, že jde o pouhý vědecký projekt zkoumající ionosféru. Jak to tedy je? A existuje nějaký důkaz pro tvrzení, že jde o vojenskou zbraň?

Důkaz by byl, kdyby se prořekl nějaký vysoce postavený vládní činitel nebo generál, což ale nepředpokládám. Ale existuje třeba výrok bývalého ministra obrany Williama Cohena z roku 1997, který se před Kongresem USA mimo jiné zmínil o tom, že existuje nebezpečí, že jiné země vytvoří zbraně, které budou umožňovat změny klimatu, vzdáleně generovat zemětřesení, včetně erupcí vulkánů a to vše prostřednictvím eletromagnetických vln. Neříkal, že něco takového neexistuje, pouze varoval, že existuje nebezpečí, že se toho zmocní i jiné země. Sám samozřejmě dobře věděl, že USA a Rusko, včetně několika dalších velmocí, tyto zbraně už dlouhodobě používají, to na onom slyšení ministra obrany ani nikdo nezpochybnil, pouze se zabývali rizikem, že by se k těmto zbraním dostaly nebo je vyvinuly i další země, u nichž je otázka, kdo by je kontroloval a jestli by je nepoužil proti USA třeba v nějakém teroristickém útoku. To je - řekl bych - jeden z nejpřímějších důkazů od vysoce postaveného vládního činitele.

Co se týče technické stránky, tak v podstatě téměř všechny velké projekty tohoto typu, které kdy existovaly, měly jako základní vojenské využití a teprve jako vedlejší bylo civilní využití. To platí nejen od druhé světové války, ale platilo to i dlouho před ní. Je to takové pravidlo, takže není důvod se domnívat, že by to v tomto případě bylo jinak. Přestože se autoři patentu na některé části tohoto zařízení, které využívá HAARP, zaklínají využitím pro komunikaci na velké vzdálenosti, už z doprovodných obrázků je zřejmé, že cílem mohou být i jiné objekty, než pouhá anténa vysílače pro přenos informací. Můžete tím dosáhnout zničení nepřátelských objektů.

Jak moc jsou průkazné a věrohodné různé grafy zachycující činnost HAARPu, které se tu a tam po nějakém neštěstí, které bývá neoficiálně vysvětlováno jako uměle vyvolané, objeví na internetu a které naznačují, že v té době byla činnost HAARPu na velmi vysoké úrovni a že spolu obě záležitosti souvisí?

Ta grafy se dají snadno zfalšovat. Samozřejmě, že výzkumné středisko, které provozuje HAARP, oficiálně publikuje aktivitu činnosti antén, ale je otázka, do jaké míry ty informace zfalšujou. Někdy třeba mohou mít pocit, že si to lidé nedají do souvislosti, tak to třeba zveřejní. Ale pak se může ukázat, že si to lidé zpětně do souvislosti dají a tak se klidně tyto grafy i zpětně zfalšují.

Takže tyto grafy zveřejňují ze své dobré vůle, nebo jsou k tomu nějak zákonem nuceni? A proč to vlastně dělají, když to může být svým způsobem vnímáno jako důkaz?

Vědecké organizace ve všech zemích, pokud jsou placené z veřejných peněz, jsou povinné své výsledky zveřejnit - to je standardní přístup všude a specificky takovémuto projektu, o kterém se veřejně ví, je potřeba dát jakousi kredibilitu. Proto dávají k dispozici záznamy toho, jak je HAARP v provozu a jak funguje. Dělají tam snad i exkurze, ale když neznáte, jak to funguje, tak to může dopadnout, jako když naše poslance tenkrát v souvislosti s brdským radarem poslali někam na prohlídku úplně jiného radaru - to byl takový směšný výlet...

Říkal jste, že experimenty začaly probíhat už v 60. letech. Kdo s tím začal a kdy se experimenty změnily v odzkoušený systém, který už byl připraven k běžnému použití?

Určitě se s tím začalo v nějaké předběžné formě už dlouho před válkou. Systematicky a s využitím obrovských finančních prostředků se s tím ale začalo až po válce a velký náskok v tom získali Rusové. To je potřeba objektivně říci, že se sice bavíme o HAARPu, protože je veřejně známý a obecně jsou Američané v těchto věcech daleko otevřenější než třeba Rusové nebo Číňani, nicméně stejné zbraně mají i Rusové. Prostě to tak je. Zcela jednoznačně to například prokazuje technická literatura, odborné články v časopisech či mnohá vyjádření politických představitelů tehdejšího SSSR. Brežněv sám se o tom několikrát zmínil ve svých projevech, dokonce navrhoval Američanům už v 60. a 70. letech vytvoření smlouvy o zákazu těchto zbraní, protože Rusové sami si byli vědomi toho, jak jsou to nebezpečné zbraně. A přestože není známo mnoho případů, kdy by Rusko používalo tyto zbraně v masovém měřítku, tak z neoficiálních zdrojů, které korelují s oficiálně publikovanými informacemi o určitých neobvyklých přírodních katastrofách v USA, je možné vydedukovat (což je mimochodem jeden ze standardních způsobů vyhodnocování informací používaných zpravodajskými analytiky), že byly použity jako třeba výstraha nebo prezentace schopností tehdejšího Sovětského svazu v této oblasti.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy se třeba má za to, že byly tyto ruské zbraně použity?

První test, kdy to Rusové předvedli Američanům, byl v roce 1963, kdy tím zničili jejich jadernou ponorku. To byla taková prezentace moci pro Američany, protože v blízkosti ponorky byla zrovna americká vojenská loď, která celou událost sledovala - tlakovou vlnu, která se zničehonic objevila a srazila ponorku do hlubin, kde ji tlak vody rozdrtil. Američané z lodi pozorovali vzdušnou část toho efektu.

První veřejné zmínka, kdy to Rusové přiznali, byla v roce 1975, tedy v době, kdy už to dávno měli v provozu a otestované. Tehdy v sovětském časopise distribuovaném na západě - jmenoval se "Mezinárodní život" - otevřeně psali o válce vedené pomocí změn počasí a to včetně bouřek, jejich vzniku, zesílení a potlačení, dokonce i skrze působení na lidskou psychiku na velké vzdálenosti, protože pokud můžete eletromagnetické záření směřovat do určité oblasti, tak můžete působit nejen na počasí, ale pochopitelně i na lidi.

A kdy s testováním začali Američané a kdy s testováním přestali, protože měli pocit, že už mají zbraň vyladěnou?

Oni byli směřovaní úplně jiným směrem. Každá z těch zemí byla zaměřena trochu jinak, každá ta země nevěděla přesně, co dělá ta druhá a v každé z těch zemí mají generálové trochu jiné názory, co se dá vyvíjet jako zbraň a co ne. V USA v té době vládla hlavní myšlenka, že Američané musí vyrobit co nejvíce mezikontinentálních balistických raket s jadernými hlavicemi a mnohonásobně přečíslit Sověty a pak budou v pohodě. Na nic víc nechtěli uvolnit peníze. Takže to podcenili, protože si mysleli, že to stačí - čas od času tím Rusům zahrozili, nicméně Rusové nespali a věděli, že i když byli v této oblati slabší, tak vyvíjeli úplně jiný zbrojní systém...

Tvrdí se, že předchůdcem podobných vynálezů byl Nikola Tesla. Podle jiných je to ale jen legenda, kterou USA používají jako PR k odstrašení potenciálních nepřátel - podívejte se, máme takovéto tajemné zbraně, dejte si na nás pozor. Skutečně stál tedy Tesla u zrodu předchůdců současného HAARPu?

Spíše je inspiroval. On sám dělal zařízení, jejichž působení neuměla vysvětlit standardní verze elektromagnetického pole a proto ji část vědecké obce hodnotila jako nevědeckou. Původní rovnice elektromagnetického pole byly rozsáhlejší, ale byly později upraveny vědci, kteří se domnívali, že část těchto rovnic nemá fyzikální smysl. Ponechali jen tu klasickou teorii elektromagnetického pole, která se od těch dob učí. Ale co už je málo známé, je to, že původní formulace eletromagnetického pole byla rozsáhlejší a umožňovala i takové složky elektromagentického pole, se kterými si vědci dlouho nevěděly rady, zda vůbec existují. Prostě je vyškrtli. Ale Tesla byl experimentátor. Rozuměl základům teorií, ale hlavně ho zajímaly experimenty. Hrozně rád věci zkoušel, měl výbornou intuici, co by mohlo fungovat a co ne, takže dělal tisíce nejrůznějších experimetů a při některých zjistil, že elektromagnetické vlny se chovají takovým zvláštním způsobem, který byl v rozporu s tím, co popisovala ta standardní teorie elektromagnetického pole. Pouze nevěděl, že v té původní elektromagnetické teorii byla část, která by jeho experimenty uměla vysvětlit. Takže mezitím převážná část vědecké obce přijala osekanou část jako základní a všechny teorie, které se tomu zpěčovaly, označili vědci jako nevědecké, včetně těch Teslových. Což ale neznamená, že si jeho experimentů a vynálezů nevšimli vojáci - nejen Američané, ale i v Rusku - a nezačali je experimentálně podrobněji zkoumat. A vzpomněli si na tu původní teorii, která to uměla vysvětlit.

Tedy Tesla byl průkopníkem, zabýval se experimentálním zkoumáním těchto vln a na jeho práci navázali pak už jen vojáci. Veškerý civilní výzkum v této oblasti byl vpodstatě záměrně potlačovaný. Dokonce v Německu působí už několik desítek let na technické universitě v Berlíně profesor eletrotechniky Meyel, který se opakováním Teslových experimentů v malém měřítku zabývá a prokazuje celou řadu efektů, které jsou v rozporu s tou běžnou teorií elektromagnetického pole. A vědci mu to nemohou popřít, protože on pouze předvádí, co skutečně existuje. Takže akorát napadají interpretaci teorie, kterou si vymyslel. To svědčí o tom, že i v dnešní době jsou lidé v civilu, kteří se tím zabývají. Sám si dokonce v jednom článku pro německý časopis stěžoval, že všude naráží na určité bariéry, kdy mu například řeknou - my víme, že to funguje, ale nemůžeme to podporovat, toto jsou věci, kterými se zabývají jen vojáci. A řekli mu to i jeho kolegové z Ruska, se kterými se setkal na nějaké konferenci: ano, u nás se to už mnoho desítek let zkoumá a využívá - ale pro vojenské účely.

Jak s tím vším souvisí americká studie, o které jsme se bavili v rozhovoru o chemtrails - tedy armádní studie o vlastnění počasí do roku 2025?

To souvisí s tím, že Američané tomu chtějí dát legální rámec. V Americe jsou dva vojenské programy - jeden je standardní vojenský, standardní armáda. To jsou dnes už běžně známé stealth technologie, které byly mimochodem zveřejněny až dvacet let po tom, co byly poprvé použity. Dále běžné stíhačky, bombardéry, běžné rakety, prostě všechno, na co si veřejnost už zvykla. Ale na tohle si nezvykla, o tom neví a Američané chtějí pro to získat oficiální podporu i běžných armádních důstojníků, kteří o tom netají ani tušení a samozřejmě chtějí získat i podporu veřejnosti. Takže se snaží nepřiznat, že to Rusové už dávno mají, protože by sami ztratili tvář, ale odvolávají se na to, že to mohou vyvíjet další země. Sami v těchto věcech mají zpoždění, protože se dlouho spoléhali na převahu jaderných zbraní.

Říkal jste, že podobnými zbraněmi disponují i další země. Dá se říci, které přesně to jsou?

Určitě Čína, protože ta ve svých materiálech v čínštině veřejně přiznala, že se tím zabývá několik desítek tisíc vědců. A to není jen tak. Víme, že podobné zbraně v menším měřítku mají Velká Británie, Německo, Japonsko a Francie, prostě všechny světové velmoci.

A Izrael?

Izrael možná ne sám, možná v nějakém menším měřítku, na to je příliš malý a všechno by tam bylo vidět. Ale je možné, že ve spolupráci s USA, protože mají často shodné geopolitické zájmy vůči třetím zemím. Takže není vyloučeno, že sami třeba pomáhají technologicky, ale využívají zbraně, které jsou ve vlastnictví armády USA. Já bych spíše řekl, že to je pravidlo, než výjimka.


BRDSKÝ RADAR. MĚLA TO BÝT SOUČÁST HAARPU


Jaké jsou a jak vypadají další klimatické zbraně? HAARP si už nějak představit umíme, ale co další systémy, o kterých jste se zmínil?

Když máte nějakou zbraň jako je HAARP, tak je vhodné ji doplnit dalšími. To jsou radary, které pracují v pulsním (tzv. paprskovitém) modu, nebo v rozptýlemém (tzv. sledovacím). Jeden z takových radarů měl být umístěný tady v Čechách. To byl typicky jeden z radarů, který by využíval schopností HAARPu k tomu, aby byl schopen zasáhnout...

Myslíte ten brdský radar?

No samozřejmě, to byl jeden z nich. Kromě těch, co už mají, a které jsou na plovoucích plošinách (viz obrázek níže). Jsou to radary, které využívají schopností HAARPu vytvářet ionosférická zrcadla a zasáhnout oblasti, kam HAARP ani radary nedosáhnou paprskem samy o sobě. Systém těchto radarů v kombinaci s HAARP, který používá armáda USA, potom může zasáhnout cíle v různých oblastech světa. Radary samozřejmě mohou působit i samostatně, pokud jsou ve vhodném místě vzhledem k cíli - pak mohou použít přímý odraz od ionosféry. Tedy mohou operovat samostatně a taky operují, ale HAARP rozšiřuje jejich možnosti.To musí být pro mnoho lidí překvapivá myšlenka, že v případě pomyslného radaru v Brdech mělo jít ne o zastaralý systém hvězdných válek z dob prezidenta Reagana, jak média tvrdila, ale o nejmodernější zbrojní systém, jaký si stěží dovedeme představit...

Opravdu. Radar měl být jednou ze součástí řekněme využití HAARPu a dalších nástrojů na ovliňování geofyzikálních jevů, včetně počasí, zemětřesení a podobně. To nebyla v žádném případě nevinná záležitost, o tom v žádném případě nelze pochybovat.

Které takové zařízení je nám, v České republice, geograficky nejblíže?

Já bych neřekl, že to je důležité, protože tím, že tato zařízení mají celosvětovou působnost, tak je úplně jedno, jestli se nachází na Aljašce nebo někde na Kamčatce či v Číně...

... řekněme, kdyby si to někdo chtěl jet prohlédnout. Na Aljašku je přece jen daleko...

Tak pak asi do Německa, vím, že Němci něco takového staví nebo už mají postaveného, ale zase - všechny tyto státy to prezentují jako čistě vědecké zařízení, to nikdo nepřizná. Ale když se v tom oboru pohybujete jako já dvacet let - znám stovky lidí z celé Evropy a Ameriky z nerůznějších oborů, občas se o tom někdo buď přímo nebo nepřímo zmíní na internetu, vím, že to koreluje s jinými informacemi, které ten člověk nemůže vědět, aby si to vymyslel... Takto prostě pracují i analytici výzvědných služeb, to není žádné vymýšlení fantasmagorií. Nikdo vám nesepíše seznam našich zbraní, ale musíte vědět, co je technicky možné, jaké byly vzory chování vojenských výzkumů v minulosti a zkoumat nějaké souvislosti s událostmi, které se dějí ve světě, uvažovat nad tím, co je pravděpodobnější, zda se něco stalo náhodně a nebo že se to stalo přirozeně. Netvrdím, že každá přírodní katastrofa, každé zemětřesení či každý uragán nebo tornádo jsou umělé, to v žádném případě ne. Ale slouží jako výborné krytí pro to, aby se někdy vytvořilo umělé tornádo, umělé tsunami, umělé zemětřesení v přesně specifikovaných místech a cílech, jakoby náhodně. Proto třeba očití svědkové v Číně krátce před vznikem toho devastující zemětřesení před několika lety pozorovali mnoho hodin neobvyklé jevy v atmosféře odpovídající různým zářím a zábleskům a podobně. A když si to dáte do souvislosti s tím, co vytváří zařízení typu HAARP a nebo ony radary, tak víte, že takto přesně se projevují ony efekty. Pokud tam pak vznikne zemětřesení, pak je ta příčinná souvislost velmi pravděpodobná.

Dokončení příště

(Adam B. Bartoš; foto: haarp.alaska.edu)

Související zprávy:

Rozhovor s leteckým inženýrem nejen o chemtrails
Za zemětřesení může HAARP, píše novinář z Pákistánu
 

—————

Zpět