Hlína! - Dirt

05.05.2013 16:03

odkaz : spotter.tv/870352-hlina.htm#!

 

film Dirt - hlína vás provede zázraky půdy. Vypráví příběh o jednom z nejcennějších a podceňovaných zdrojů zemské plodnosti, půdě. - od vzniku až do její zázračné ochromující degradace. Skutečná změna spočívá v našem pojetí toho, co je hlína. S kompletním českým přepisem.

 

Od počátku časů. ze všech planet a všech galaxií, pouze jediná má dýchající pokožku zvanou zemina. (BILL LOGAN, Autor knihy "Zemina, Nadšená pokožka Země") 

Veškery křemík a hliník jsou zakládní složky strukutry této půdy, všechen ten uhlík v humusu, horčík, sodík, vápník, to vše se vyrábí ve vzdálených hvězdách hodně daleko odsud a prošlo pravděpodobně recyklacemi desítkami hvězd než se to dostalo k nám. Jsme stvoření he stejný 5 základních prvku jako je složena hlína. Žijící organismy na Zemi používají pořád a pořád ty úplně samé molekuly, ne pouze stejné typy, ale úplně ty samé. Zemina je velice živá. Pravděpodobně má v sobě všechno z královstvích života, z těch nejmenších bakteriíí, podhoubí a řas po slizovitou zeminu. Dáno množstvím druhů. kteří žijí v čajové lžice půdy je zemina více naživu, než jsme my. ZEMINA přeložil Arthuro, pavel@simply-best.eu Asi před 4,5 miliardami let byla Země ohnivou koulí roztavené horniny. Sopky se draly na povrch, zasypávaje minerály Zemský povrch a chrlily vodní páru, která se přeměnila na déšť. Po miliony let, déšť ztloukl skály na jíl a svtvořil oceány, kde započal život. Mikroskopický život se pomalu dostával na pevninu, kde se smíchal s jílem a vytvořil první živou zeminu. Nesčetné množství cyklú zrození a smrti, plodnosti a rozkladu přeměnily tuto zeminu na živnou půdu pro život na Zemi. Když přišli lidé před 2 miliony lety, vše se pro zeminu změnilo a od té chvíle byl osud hlíny a lidí úzce provázán. Myslíme si, že jsou důležité diamanty, že je zlato velmi důležité a že všechny tyto minerály jsou důležité, od toho to jsou vzácné kovy. Ale všechno to jsou formy půdy, ale ta část tohoto minerálu, která je navrchu a je zemskou kůži je nejcennější ze všech. Naše bohatství je imaginární, pochází totiž z půdy. Pokud se nepostaráme o půdu. která tvoří pouhou 5 centimetrovou vrstvu života na které je budoucnost na Zemi totálně závislá. Bereme půdu jako samozřejmost protože tu je všude kromě toho kdy následkem větru a tekoucí vody vám zůstane holá skála, si uvědomíte, že s tou toho moc nesvedete. Nádherné mírně sladké aroma a obsahuje tolika odlišného života. Plná ruka zemské hlíny obsahuje více uspořádaných informací než povrch všech ostátních známých planet. 
COŽE? Tolika zeminy pravděpodobně obsahuje desítky miliard mikroorganismů a všechny žijí pospolu, některé ve spolupráci, jiné jako konkurence, proto mají ohromné množství strategií na spolužití a zbavit se jeden druhého a vytvořit si svůj vlasntí prostor v zemi. Myslíme si, že to jsou pouze mikroorganismy, prostě je to hloupá hlína. Toto často nazýváme špínou, tu věc co se snažíme smýt z našeho auta, nebo našich příjezdových cest To jsou ve skutečnosti půdy a sedimenty, kterou jsou zásadní, pro udržení naší zdravé biosféry, to celé je o zachování života pro rostliny, zvířata a nás samotných. Zemina je skutečně silné slovo, je to slovo jako dům, zloba, jíst, frck. je to slovo, která má ve vašich ústech. Je to slovo o vztazích. Děti si nehrají v půdě ale v hlíně/zemině Když se projdeme krajinou nejenom ptáci, medvědi a zvířata si jsou vědoma tohoto lesa, ale tak si jsou všechny mikroby vědomy naši přítomnosti. Jsme hluboko ve starém vzrostlém lese, na konci stezky s názcvem Stezka zapomentuá časem a zde sedím mezi těmito obřími smrky, které rostli léta. Jsou pravděpodobně 300-400 let staré. 35-50 metrů vysoké. Tento starý vzrostlý les pochází z půdy pod našima noham, která je tak tenká. Místní půda vznikla po pslední době ledové před 10000 lety, kdy ustoupily ledovce, které seškrábly většinu půdy dolů k neplodné hornině. Malé čočky půdy přežily, a v těchto čočkách začali růst stromy a malé keře. ale půda je tak tenká, že když dosáhly vrcholu, spadly a shnily v podhoubí. Půda se pak stala hlubší a čočky se trochu zvětšili. Další sledem by se znovu, a znovu, a znovu vyskytly tyto cykly obnovy, rozkladu, vytvářením půdy, by vzrostla vrstva půdy, a jak by vzrostla, zvyšila by se její schopnost podpory biodiversity. Jenom tohle odstrčím a můžete vidět že tam je všude podhoubí. Toto jsou propojené organismy mezi životem a smrtí, a jak rozkládají dřečvo, vzniká půda. Tento pavučinou růst pak vyrazí houbu. Její spóry se rozšíří a satelnitní komunity se objeví daleko od houby ze které se šířili. Toto je plísňovitý způsob. Všechny půdy na světě jsou plné těchto houbovitých porůstů. Celá půda je vytvořena z podhoubí a jak to rozkládá dřeviny a rostliny stane se z toho zemina. Podhoubí vytváří zeminu. Dokonce i v betonové džungli si hlína najde cestu k životu. Rozhodnul jsem se napsat knihu o hlíně v velké míry, protože kdekoliv jsem šel v New Yorku, nezdálo se, že by v ní lidé věřil. Zdálo se, že lidé nevěří, že příroda vůbec existuje. Cliva se znal velmi dobře. Byl to domací kutil. A jednoho dne ho požádali, aby vyčistil předek katedráli protože tam byla volná cihla. Clive spadnul z lešení z více než 40 stop. Zazímco se zotavoval v nemocnici, zůstal jeho pick up měsíce stát pod kaštanem s vypnutým motorem. Ale vzadu na korbě - otevřené vzduchu a slunce a děšti motor přírody rozhodně běžel, jak spadané listí, kelímky s polysterenu, menu chinských restaurací a holubí trus se přeměnili v zahradu. Prces přeměny odpadků na zahradu je pro naše přežití klíčový. Jsem závislí na hlíně, aby vyčistila a uzdravila systém, který nas vyživuje. Pro mě jako vodního doktora je zdroj života, který potřebuju k léčení, jsou organismy pod našima nohama To je základní stroj, který vždycky recykloval naši vodu. Na světě není žádná nová voda. Od vznkinu planety byla vždy recyklována. Takže představa neposkvrněné vody je o komunitě půdy, hlíny, tvorů, stromů a rostlin. Jsou to všechny tyto věci, včetnš nejmenších červů v půdě, kteří vytváří tuto transformaci. Myšlení o vodě, teto neposkvrné látce, kterou pijeme je, že jsem si právě usrknil dinousauží moči. V nejranějších příbězích jsem oslavovalo hlínu jako zdroj toho, kdo jsem a odkud pocházíme. V Amazonské džungli se říká, že jednoho dne Slunce vymrštilo tyčku od chrastítka do Matky Země, a odtamtud jsem vyšli. Starověcí egypťani věřili, že bohové vytvarovali jíl do lidi a vložili je do pozemskéhp ráje. Židé, křesťané a muslimské tradicí sdílejí příběh o tom, že Bůh nabral hlíny a vdechnul ji život. V hebrejštině jméno Adam přesně znamená hlína nebo jíl. A Eva znamená život. Hlína v zahradě Edenu jim, i ná, dala vše co potřebujem k přežití. V tradičním zemědělství je půda matka. Ona je matka, která dává a které musí býtr dáno zpátky. A zacházet s půdou jako s posvátnou matkou je to nejlepší co můžete vložit do vaeho vztahu se zemí. V tradičním zemědělství je půda uznávana jako zdroj veškeré plodnosti. POsvátná kráva je tak důležitou součásti svaté půdy protože krmíme krávy částmi rostlin, které sami nemůžeme sníst, ony přemění do skutečného života půdy, kravského trusu. Indická civilizace by nepřetrvala 10 000 let, kdyby neuznávala hodnotu toho co je doslova počátkem hlíny, živé hlíny. Kdykolik jste ve styku s přírodou, musíte pěstovat jídlo pro lidstvo a a zárověň musíte pěstovat jídlo pro přírodu. Ahoj, vítejte na farmě Cannardových. Rostliny dostávají sloučeniny ze vzduchu a energii ze slunce a používají své biologické systémy aby tyto věci připoutali k cukrům.. Užívají některé z těchto cukrů, jakou součást plodů k přilákání. aby šířili svá semena s námi všemi zvířaty. Zhruba poloviny těchto cukru vylučují ze svých kořenových systémů a dodávají tyto cukry do půdy jako výživu půdní biologie Rostliny pohlcují vlhkost, proto vzniká přísun proudící k rosltinám Když jsou naživu, zužitkovávají své tělsné odpady aby rozpustili minerální výživu z neopracované matečné horniny. Totot je neopracovaná matečná hornina. Skála, toto je plabneta Země. Budeme tu pěstova rajčata a malé vikce, vyrustající pod nimi, poté příjdeme sklidit rajčata a následně budou mít vikve celý prostor a přemění se to ve změť vikví a ostatní plevel, a to jim dovolí pořádně vyrůst. a umřít jak je jim libo. Umřou vyzráním a budou babičkami v 93 a umřou spokojením. Pak to nabídne půdě dozrát v odolný organický materiál. Pierre Rabhi je visionářský ekolog a zemědělec bez hranic. Zasvětil svůj život uzdravení půdy. Za spoustu let mě toho hlína hodně naučila Bůh nám ji nedal, ať s ní špatně zacházíme. Mám s tímto živoucím orgranisme vztah. leckdy jsem jak Otec hlíny, protože se o ní starám. Leckdy je hlína má matka, protože mě krmí. A někdy je to má milenka, protože sdílíme milující vztah. Starám se o hlínu a ona se stará o mě. Cítím její vnitřní život. Žívá hlína je komunita a v té komunitě jsou stromy, rostliny a mikroorganismy, které v ní žijí, rostliny, které ji drží pohromadě, nastýlka vyživená napadaným listem, a to je úžasná komunita. Přidejte vrstvu interakce s lidskou komunitou, s námi jak pomáháme vyživovat, zalévat, prořezávat ale také vyměnovat nezbytnou komunitní výměnu a to výměnu kyslíku a oxidu uhličitého. Stromy nás krmí svými plody Žijem v potenciální edenské zahradě. Mám cuketu, jahody, mrkev, žluté fazole, fialové fazole, okurky. Co víc byste chtěli? Kokos. Jím zemi. Povím vám, že v každé vinařské oblasti, které jsem byl, a bylo jich hodně, Itálie, Španělsko, Francie a Austrálie, a všechny tyto místna, první co udělám je, že si do ruky dám hlíny a jím ji. Nevím co to znamenemá, jestli jsem šílená, ale povím vám, že když to udělám, cítím propojení. Země je to co vám chutná. Když to skutečně analyzujete, když nepijete jen pro příležitostnou zábavu, když vám jde o kloub věci je to země, která skutečně odhaluje víno. Dostávám silnou chuť brusinek,trochu něco jako pečené papriky a podobné věci, možná trochu chuť vína casssis ... (dále překlad chybí)

—————

Zpět