Horoskop na rok 2013 – jak vidí svět astrolog Pavel Hanzal

07.12.2012 15:23

 

Horoskop na rok 2013 – jak vidí svět astrolog Pavel Hanzal

Zdroj : www.magazinzeny.cz/horoskopy/horoskopy_2/horoskop-na-rok-2013-jak-vidi-svet-astrolog-pavel-hanzal

 

Ačkoliv někteří skeptici očekávají, že 21. prosinec 2012 přinese apokalypsu, tak jak jsem již mnohokrát uvedl, nic takového nenastane. Proto se můžeme společně směle podívat na to, co přinese následující rok 2013.

Primárně je potřeba si uvědomit, že nejzásadnější přesuny planet proběhly již v roce 2012 (viz moje předpověď pro rok 2012). Proto jejich vliv byl jednoznačně odstartován právě v tomto roce a rok 2013 bude pokračovat v již nastoleném duchu. To ale neznamená, že bychom se mohli jednoduše řídit totožnými doporučeními z předchozí předpovědi. I rok 2013 rozehraje nové a výrazné konstelace. Jedním takovým momentem bude konec června 2013, kdy se dobroděj, planeta Jupiter, přesune ze znamení Blíženců do znamení Raka. To podle mého názoru mj. naznačuje, že předchozí období, které jsme mohli využít k získávání nových přátel, kontaktů, vzdělávání jak v klasické, tak i duchovní rovině, bychom měli využít k etablování a vnešení získaných zkušeností a znalostí do roviny domova a rodinných záležitostí. Dostaneme příležitost rodinné záležitosti urovnat a stabilizovat. V rámci průchodu planety Jupiter znamením Raka může ovšem dojít i k transformaci vnímání rodinných hodnot. Pro mnoho lidí to nebude rozhodně jednoduché, ale je to nutný vývoj směřující k hlubšímu uvědomění tohoto druhu lidského soužití. Naopak velmi problematické bude období kolem druhé poloviny května, kdy se planeta nečekaných a náhlých revolučních změn Uran dostane do kvadratury s mocenskou planetou Pluto. To je období, kdy můžou vzniknout různé politické, válečné a jiné konflikty, jakož i nešťastné události. Od kolapsů různých moderních a technických zařízení, jakož i přírodních katastrof. Toto období je samozřejmě časově poněkud širší, než pouze druhá polovina května, ale právě ve zmíněných dnech bude napětí energií největší.

Významné momenty pro duchovní práci a pomoc bližnímu svému
Takových momentů je samozřejmě hodně a hlavně by bylo velkou chybou, kdybychom se na tak důležité téma zaměřovali pouze v okamžiku, kdy vidíme na obloze příznivé konstelace. Pracovat na duchovní cestě a pomáhat druhým bychom měli každý den. Přesto bych rád zmínil období v prvních dvou červencových dekádách, ve kterých nastává velký vodní trigon. Planety Saturn, Neptun, Jupiter a Mars se dostávají do pozitivních konstelací a tak významně podporují naše vnitřní úsilí. Vesmír tak bude více otevřen všem, kdo jsou připraveni a s čistotou srdce směřují k Universu. Jedná se také o dobu, kdy může svět lépe vnímat prosby potřebných a mohl by, bude-li chtít, udělat důležité kroky v oblasti sociálního smíru. Současně se může více dařit všem umělcům, kteří potřebují polibek Múz. Dalším zajímavým aspektem je trigon Saturna s Neptunem. Obě planety jsou ve vodních znameních a díky saturnské retrograditě se v druhé červnové dekádě nabízí všem lidem dobré vůle stabilizovat a ukotvit svoje vědomí v hlubších úrovních Universa. Současně se jedná o dobu, kdy je vhodné podpořit sociální rovnost a soucítění s trpícími lidmi a všemi bytostmi ve vesmíru.A abych nezůstal pouze u jediného termínu tohoto aspektu, tak v podobném duchu se ponese doba kolem 11. prosince, kdy budou znovu v příznivém trigonu planety Saturn ve znamení Štíra a Jupiter ve znamení Raka. I zde můžeme prohloubit naše nitro směrem k Universu, podpořit rodinu, ale také nám lépe půjde vzdělávání obecně a učení cizích jazyků.

Znamení s nejvíce náročnými energiemi
Již celé roky se snažím širokou veřejnost informovat o tom, že každý člověk má vlastní horoskop, který je ryze individuální a proto i vlivy není možné dělit pouze podle 12 znamení. Přesto je možné naznačit, na která znamení rámcově budou kladeny v daném roce větší nároky. V roce 2013 se jedná mj. o znamení Berana a Kozoroha, tak jako v roce 2012. Rád bych zmínil i znamení Štíra, které se musí vypořádávat s průchodem planety zkoušek – Saturna. Jeho vliv ovšem již začali Štíři pociťovat v posledním čtvrtletí roku 2012. Svým způsobem bude rok 2013 náročný i pro Raky, jelikož jak jsem již zmínil výše, bude kladen větší důraz na rodinné vazby a uvědomění si tématu domova. Ovšem mějte prosím stále na mysli, že jak jsem již zmiňoval, mnohem důležitější a zásadnější je posouzení horoskopu každého jednotlivce.

A co Česká republika
Nechci fungovat jako sýček, ale obávám se, že problémy běžných občanů zdaleka nekončí. Největším rizikem bude oblast nezaměstnanosti a zdravotnictví. Domnívám se, že tlak lékářů na zvyšování platů není zdaleka u konce, přičemž peníze ve státním rozpočtu jsou a budou stále v nedohlednu. Vládě rozpočtové odpovědnosti se bohužel i nadále nebude dařit plnit státní kasu. Přímým důsledkem tak může být dopad dalšího zvyšování spoluúčasti pacientů nejenom na lécích, ale i výkonech. I to je další důvod pro to, abychom se více soustředili na vesmírné zákonitosti, které nám umožní snížit nemocnost a zdravotní problémy. Kdo si myslí, že korupční skandály, nebo alespoň jejich odhalování, je u konce, tak i v tomto případě se velmi pravděpodobně zmýlí. Zejména zima a počátek jara můžou být přesně tím, kdy by mohly nečekaně vylézt na povrch další šokující aféry. Pokud si to shrneme, tak nás nemůže překvapit ani další navýšení obliby sociálních myšlenek, které se v současné době snaží asi nejvíce prezentovat takzvané levicové strany. Posouzení toho, do jaké míry se jim to daří, ponechám na čtenáři.

Astrolog, terapeut a léčitel Pavel Hanzal

 

—————

Zpět