Hudba i lidský hlas léčí

15.02.2013 19:10

 

Hudba i lidský hlas léčí

Místo do ordinace si zajdete na koncert a když už zavítáte do nemocnice, sestřičky vám nedají injekci, ale zapějí chorál… Možná takhle nějak se jednou bude léčit.

  •  

Hudba nám prospívá víc, než si uvědomujeme. Vždyť co znamená být zdravý? Být v harmonii se svými tělesnými i psychickými rytmy, umět se přizpůsobit měnícím se rytmům okolního světa, a také umět si zachovat vlastní rytmus.

Jak může hudba léčit?

Jako u mnoha jiných metod alternativní medicíny, i zde se pracuje s energiemi, které jsou podstatou všeho, co vidíme, jak nás poučil již Albert Einstein: „Co se týče hmoty, všichni jsme se mýlili. Co nazýváme hmotou, je energie, jejíž vibrace byly natolik sníženy, že je dokážeme vnímat svými smysly. Hmota neexistuje.“


Autor: Isifa.cz

 

Základním zákonem přírody (a podmínkou zdraví) je rovnováha. Jakmile se střetnou dvě nerovné síly, snaží se vytvořit vyváženou syntézu (teploty, hustoty atd.). Pokud určitá část těla trpí v důsledku zpomaleného energického toku, srovnání oslabené oblasti s pomocí pole podobných vibračních vzorců přivede oslabenou oblast zpátky k vyrovnanosti a zdraví. Přitom je důležité, aby energické vzorce užité k účinné léčbě měly vyšší frekvence, než jsou frekvence těla, aby vyrovnávající tlak vytvořil kompromis mezi poli různé intenzity. Tělo „zrychluje“, aby se dostalo do rovnováhy s polem vyšší frekvence, čímž se uzdravuje.

Tímto se vysvětluje užití zvuku (a taky světla) k léčení - světlo a zvuk tvoří vibrační pole vyšší, než jsou nízké vibrace těla. Pokud je ale rozdíl mezi tělem a léčebnými vibračními poli příliš velký, tělo se nedokáže naladit na vyšší vzorce a k žádnému kompromisu nedojde. Vibrační léčba proto musí přesně znát vibrační vzorce tělesných buněk a orgánů a tolerovatelný rozdíl mezi frekvencemi těla a léčebných polí.

Zpívající léčitelé

Jedním z nejmocnějších nástrojů vibračního léčení je lidský hlas. Zvukové frekvence, které vyluzuje hlas člověka, se přirozeně pojí s jinými lidskými těly. Toho využívaly jak starověké kultury, tak i současní domorodí léčitelé. Když šamani při své práci zpívají, záměrně vytvářejí stupně, tóny a pauzy, které napodobují zdravé vibrační vzorce postižené oblasti.

Ještě mocněji působí lidský hlas při společném zpěvu. Tito zpívající léčitelé říkají, že získávají své nápěvy z písní vesmíru, které vnímají během svých meditací.

Čtěte téma: Lékaři, léčitelé a šamani

Je rozdíl mezi doktorem v bílém plášti a filipínským léčitelem, který „podvádí“ se slepičí krví? Platí, že každý postup, který vzbudí naši víru v uzdravení, je v pořádku?

Muzikoterapie

Muzikoterapie je použití hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a /nebo obnovit funkce jedince. Muzikoterapeuti se snaží reaktivovat systémy, které během raného života jako první vytvářejí pocity bezpečí a důvěry, a navodit emocionální stabilitu. Díky hudbě se může muzikoterapeut setkat s klientem na primárních úrovních, které předcházely slovům.

Počátky české muzikoterapie jsou spojovány se jménem Jitky Vodňanské, která se od roku 1972 muzikoterapii soustavně věnovala v Protialkoholické léčebně v Praze u Apolináře při léčení alkoholiků a toxikomanů. Muzikoterapie v České republice se teprve v posledních letech rekrutuje v samostatný obor. Roku 2008 vznikla Česká muzikoterapeutická asociace. Někteří čeští představitelé (Josef Krček) se hlasí k „antroposofické muzikoterapii”, která vychází ze vztahů mezi hudbou, světem rostlin a zvířat, člověkem a přírodou v jejím celku.

Čtěte téma: Jaký příběh si vytváříš?

Podle narativní psychoterapie se naše vyprávění stává naším životem. Na příbězích totiž záleží...

Léčebný potenciál hudby a zpěvu

Co jsou starověké Solfeggio frekvence? 

Tyto originální zvukové frekvence byly zřejmě užívány ve starém gregoriánském chorálu, jehož mnohá díla již byla ztracena. Věřilo se, že zvláštní tóny těchto nápěvů přinášely nesmírné duchovní požehnání, když se harmonicky zpívaly během náboženských obřadů.

Dr. Joseph Puleo tyto mocné frekvence znovu objevil.

Účinky šesti Solfeggio frekvencí:

  1. UT 396 Hz osvobození od viny a strachu
  2. RE 417 Hz rozvázání situace a navození změny
  3. MI 528 Hz Transformace a zázraky (oprava DNA )
  4. FA 639 Hz Spojení/Vztahy
  5. SOL 741 Hz Probuzení intuice
  6. LA 852 Hz Návrat k duchovnímu řádu

Např. třetí tón, frekvence 528 – odpovídá tónu MI na stupnici, který odvozuje svůj název z latinského „MI-ra gestorum“, což znamená „zázrak“. Je to přesně táž frekvence, kterou biochemici užívají k nápravě poničené DNA – genetického vzorce, na němž stojí život!

Jak naslouchat Solfeggio frekvencím? Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku můžete pocítit symptomy jako bolesti hlavy, škubání nebo dokonce pocit na zvracení. To je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.

K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí aspoň jednou denně, během dne můžete naslouchat, kolikrát chcete. Nejlepší účinky se dostavují po šesti týdnech každodenního naslouchání. Nejedná se ale o žádnou zázračnou kúru a neměla by nahrazovat standardní léčbu. Solfeggio frekvence snadno naleznete např. na YouTube.

Alikvotní zpěv

K nejdůležitějším charakteristikám zvuku pro hudebně neškoleného posluchače patří barva, která je dána složením a charakteristickým namícháním alikvotních tónů. Jsou to vyšší tóny, které zaznívají zároveň se základním tónem při chvění struny nebo vzduchového sloupce. Alikvotní zpěv je zvláštní druh zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu, kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón.

Když se zaposloucháme do alikvótů lidského hlasu, máme pocit, že slyšíme velmi čisté až čiré tóny. „Tyto krásné, flétně podobné zvuky jako by se objevovaly ze samotného prostoru a ne od zpěváka, který je produkuje. Poslech alikvót je vždy velmi působivý, a může v nás vyvolávat různé pocity, od pocitů lehkosti a světla k pocitům tajemna a mystických hlubin.”(www.muzikoterapie.cz)

Alikvoty mají hluboké relaxační, a pravděpodobně i léčebné účinky. Američan Richard Merrickse vyjádřil: „V tom nejvšeobecnějším smyslu jsou alikvoty základem přírody a měly by být, nebo se stát, základem všech teorií evoluce.“

Fibonacciho řada čísel – je obsažena i v hudbě?

Fibonacciho posloupnost se běžně vyskytuje v přírodě – například v uspořádání listů na stoncích nebo sosnových šišek, v okvětních lístcích slunečnice...

První dvě čísla Fibonacciho řady jsou 0 a 1, každé další následující číslo je součtem předchozích dvou:

Mnozí jsou přesvědčeni, že pokud hudební dílo odpovídá Fibonacciho cifrám, bude se lidem více líbit. Možná mají vliv i na naše zdraví.0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

 

—————

Zpět