ILUZE A REALITA

25.05.2015 16:51

ILUZE A REALITA

 

Denní život, který vnímáme našimi 5 smysly není skutečný


Kvantová fyzika dokázala, že prostor a čas jsou iluzí pozorovatele,

Proto naše těla nemůžou být skutečná, pokud zaujímají nějaký prostor.

 


V roce 1909 na universitě v Manchasteru Ernest Rutherford... provedl experiment, který mu ukázal vnitřní uspořádání atomu.

 

Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor

 

Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet ten pevný svět okolo nás.

 

Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo našich tělech.

 

Ale tato iluze našich individuálních těl spolu s dezinformací... o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept,že každý myslíme nezávisle na jiném člověku.

 

Bez porozumění tomuto není možné vědecky vysvětlit:

telepatii, přenos myšlenek, médium a jiné jevy... přenos informací mezi zdroji bez fyzické komunikace.

Ale pokud pochopíte, že je zde společné duchovní spojení mezi všemi věcmi ve vesmíru a že jsme všichni součástí jedné velké mysli.

 

 

 

 

Toto jednoduché vysvětlení vyplní všechny díry v současných náboženstvích...vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti...a každou nenormální zkušenost, která se kdy stala.
Viditelná pustá, prázdná hmota, která nás obklopuje je vytvářena a modelována záměrem.
To znamená, že vědomí tvaruje naši realitu.

Je to srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout.


V moderní době jsme učeni od mala jak myslet...jak myslet záměrně a racionálně.
Je to metoda myšlení levé části mozku, která vytváří více škody než užitku.

 

 

 

 

Levá polovina odpovídá za logiku, detaily, fakta, vzory...praktické dovednosti, vědu a matematiku.

Pravá polovina odpovídá za: strach, intuici, symboly, obrazy, riskování, filosofii a náboženství.
Díky neustálému se vměšování vlády do věkového programu...generaci za generací mladých lidí je vštěpováno aby se soustředili ...pouze na fakta, dobu a čísla.

Opakování je používáno, aby podvědomě programovalo..,děti k přijetí jako pravdy toho co se učí.
Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost toho co se učí.

Jsou za to vysmívané.

Dítě, které slepě akceptuje tyto informace jako pravdu...a na příkaz opakuje tuto informaci jako pravdu v čase zkoušení, ty děti se stanou rozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu... a každém jiném zaměstnání s mocí a prestiží.

Nejškodlivějším efektem odvedení ke striktnímu myšlení... levou částí mozku. Je známé jako potlačení ženského aspektu.

 

 

 

 

Každý muž i žena mají obě jak ženské tak mužské aspekty.

Nemá to nic společného s mužem a ženou.

To aspekty představují levá a pravá polokoule.

Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá a většina jiné dualit.

Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví.

Ve starém Egyptě, to byla žena

Muž, kterého si vybrala se stal faraónem.

 

Toto zobrazuje tradici Bohyně, která byla zničena... aby vytvořila patriarchální společenství, ovládané muži, které vidíme ve všech hlavních náboženstvích.

Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení…odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií

Tradice, které byly předávány šamany, čaroději, léčiteli se staly nelegální … vysmívané a stigmatizované v holywoodských filmech.


Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část boha sami v sobě.
Pokud vymažete antropomorfizovaného [člověku se podobajícího] Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty začnou dávat více smysl.


Naše těla jsou jen lodě, které obsahuje naše duše.

sbírající dovednosti pro Božskou mysl.

Díky tomuto je možná evoluce.

Je vědecky dokázáno, že všechny druhy... se vyvíjejí ve více složitější bytosti.

Druhová paměť poskytuje nově narozeným... automatickou znalost určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit.

Tak tato znalost umožňuje všem druhům rozvoj ke složitějším organismům Lyall Watson potvrdil japonský experiment s makaky, tzv 'efekt sté opice' v roce 1952 [100th monkey effect] zjistil, že se makakové naučili umývat sladkou bramboru, ostatní to odpozorovali a rozšířilo se to v druhu na jednom ostrově... jakmile to přesáhlo 100 opici, záhadným způsobem se tato vlastnost přenesla i na opice na dalším vzdáleném ostrově


Toto je jedno svědectví o kolektivním vědomí mezi druhy.


Všechno co existuje produkuje vibraci. Od atomu po rozlehlosti vesmíru
Abychom ukázali jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se na naše harmonická centra - lépe známá jako ČAKRY

Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, stejně existují místa, kde se soustředí naše vibrace.

Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány... k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech.

Naše Země má také 7 čakra bodů, různoměrně rozmístěných.

 

 

 

 

Na každém kontinentu je jeden čakra bod.

Kořenová čakra je v hoře Shasta v Kalifornii,

Sex čakra je v jezeře Titicaca v Jižní Americe.

Solarplexis čakra je v Uluru-Katatjuta v Austrálii.

Čakra srdce je v Glastonbury-Shaftesbury v Anglii,

Čakra krku je v Egyptě v Gíze, tam kde jsou pyramidy,

Čakra hlavy (3 oka) je v Kuh-e Malek Siah v Iránu,

Čakra koruny je na hoře Kailash v Tibetu.


Vědecky je to vysvětleno tím, že v jádře Země je roztavené železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz.

skrze zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole.
je zde také několik vírů okolo rovníku, kde se stávají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení lodí a letadel.

 

 

 

 

Možná jste o některých slyšeli – o bermudského trojúhelníka.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bermudsk%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk

 

 

 

Tak věc jako emoce je také součástí našeho vědomí a skutečné reality našeho vědomí

Pokud jsou emoce částí sféry kterou nemůžeme zažít našimi smysli, tak jak to, že jsme si vědomi našich emocí?

To co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce.

To co prožívám je fyzická manifestace oněch emocí.

Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO.

Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty, a mnoho jiných projevů, které vyjadřují hněv.

Tak, jako hudba z rádia, je projevem nemateriálního signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu.


Bylo dokázáno, že k různým emocím patří různé vibrační frekvence.


Co více, jsou toliko pouze dvě emoce, které lidé prožívají:

 

Strach a Láska

Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny buď přímo nebo nepřímo.


Strach má dlouhou pomalou vibrační frekvenci,

 

 

Láska má velmi krátkou a rychlou frekvenci.

 

 

 

 

Abychom demonstrovali jak jsou vibrace základem naší základní podstaty, Hanz Jenny ve 40 letech vyvinul zařízení zvané Cymatic, zvuk vyslaný do média vytvoří obrazec


Když se zvýší frekvence, médium vytváří daleko složitější obrazce

To je přesně to, co se děje naší Zemi a lidstvu


Existuje 64 potenciálních kódů amino kyseliny v naší DNA složeným ze 4 prvků:

uhlíku, kyslíku, vodíku a

dusíku.

 

 

 

 

Z pohledu logiky bychom měli mít všech 64 kódů aktivních v naší DNA

Máme ale aktivních pouze 20 kódů.

 

A ze všech těchto 64 možností to vypadá, že pouze 20 je aktivních. 20 amino kyselin.

Existuje vypínač, který zapíná a vypíná 1458

Tím přepínačem je to co známe jako emoce.

Je to poprvé, kdy vidíme bezprostřední spojení mezi.. emocemi a lidským genetickým materiálem.

Strach jest dlouhá, pomalá emoční vlna.

Tato vlna strachu je dlouhá pozvolná vlna, která se dotýká relativně málo bodu na DNA.

Osoba žijící ve strachu má omezené množství...antén, na které se může naladit.

 

 

 

Osoba prožívající lásku - jak můžete vidět vlna je ... kratší, má více potenciálních míst... na kódování po délce genetického vzoru

 

 

 

 

Toto je poprvé, kdy máme důkazy o spojení... mezi emocemi a genetickým kódem.


Toto je důležité pochopit, protože v jiném výzkumu Wladimír Poponin pozoroval částice světla (fotony) uvnitř vakuové trubice.

Fotony byly rozprostřené rovnoměrně.

Vzorek DNA byl vložen do vakuové trubice a znovu změřeno rozmístění fotonů.

Zjistil, že se části světla uspořádaly okolo osy DNA


Potom po odstranění DNA, fotony zůstaly srovnané v původním místě kde byla DNA i když už byla dávno pryč.

 

Toto je známo jako FANTOM DNA EFEKT


Věda vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem.
Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, které přímo tvaruje fyzický svět, který vnímáme každodenně.

Odkazy zachované starověkými civilizacemi, které jsme zde vysvětlovali... jsou více než proroctví o celosvětové vládě nebo Novém Světovém Řádu (New World Order)
Teď chápeme proč studium nebeských těles bylo tak důležité, Rotace a oběžné dráhy slouží jako hodiny našeho vesmíru které mapují přechody našeho vesmíru.


Toto pomáhalo starověkým civilizacím pochopit, že změna nebeských těles byla odrazem změn jejich těl a mysli.

21. prosinec 2012 je prostě přirozený přechod z jedné formy energie do druhé.
Transcendentální evoluce člověka. Toto datum je známé jako bod nula.

Naše slunce, stejně jako naše Země ztrácí své magnetické pole, jak země zpomaluje svoje otáčení
V tom stejném čase

 

Schumanova rezonanční frekvence... roste předvídatelně podle Fibonacciho řádu.

 

 

 

 

Na buněčné úrovni odpovídají naše těla na buněčný elektromagnetický puls.

Starobylé civ. to nazývali 'posvátným okruhem'.

Buňky získávají tento puls z mozku, který dostává svůj puls ze srdce, které získává svůj puls ze Země.

Tento puls přichází z naší sluneční soustavy, do které jde z Galaxie, a ve výsledku z celého vesmíru.


Doslova sdílíme puls s existencí všeho.

Další příklad toho, že vše je jedním.

Tak dlouho jak vědci zaznamenávali zemský puls, byl na 7.8 cyklu za sekundu.

Toto bylo konstantní číslo až do roku 1986/1987.

Rychle začal růst na 9 cyklů/s v roce 1996.

Tak v jedné dekádě vzrostl o 2 cykly/s.

Do roku 2012 bude tento cyklus okolo 13 cyklů/s, přesně jak Fibonacciho řád ukazuje.

 


Co to bude znamenat pro lidstvo ?

 

Tak jak Cymatic ukazuje, že vyšší frekvence vytvářejí složitější struktury.
tak teď zažíváme počátek velké změny, fyzických a emočních vibrací.

Je těžké pochopit to přesně, co se stane našim fyzickým tělům, ale starodávné texty, pohanské i monoteistické náboženství, mystické školy a tajné řády - dávají představu co to bude za zkušenost
"Člověk je v procesu přeměny do formy světla, které není z tohoto světa" Smaragdové Desky Thotha [Hora]

„Nebudeme zažívat bolest smrti, když nastane moje sláva, bude změněn v mžiku oka, ze smrtelného v nesmrtelného".

"V našich tělech vidíme našeho stvořitele". Kniha Mormonu.

 

Tibetská kniha mrtvých říká:

že různé vibrační kódy vytvářejí různé zkušenosti nutné pro vstup do buddhistického stavu.

Egyptská kniha "Nuith" hovoří o podobné záležitosti.

Bude to posun epoch.

Transcendentální změna kolosálních rozměrů lidstva.


Lidé, kteří nebudou připraveni, nebudou schopni... vyjít s rychlými změnami uvnitř lidské psychiky.
Jediný způsob, jak se připravit na to co nás čeká, je najít to v tom co jsme viděli v živote: Pravda.
Ne pravda o vládě, obchodě, náboženstvích, teroristech nebo čímkoliv externím, ale pravda o nás samých, uvnitř naší psychiky, uvnitř našeho stínového Já.

 

Obzvlášť v západní kultuře jsme vyučováni, že být normálním... znamená být vždy šťastný a nikdy smutný.

Jenom milující a nikdy nazlobený.

Jenom odpouštějící a nikdy žárlivý.

Toto zní hodnověrně, ale není tomu tak.


Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní emoci, protože to způsobuje nerovnováhu.
Abychom ovládnuli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat.

Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu - poučit se z nich.

Stará Essenianská kultura vytvořila nauku starou více než 6000 let.

Učili jak naše vztahy jeden s druhým, s vesmírem a se sebou samotným... jsou zrcadlem naší psychiky, která musí být čištěna.


Autor Gregg Braden toto nádherně vysvětluje ve svých pracích


Jeho tvrdá práce a pochopení těchto témat, značně přispěly ke spojení vědy a spirituality (duševna).
Je velmi důležité pochopit, že pokud se bojíte ztráty, smrti, války, terorismu nebo změn, dáváte ostatním možnost vás ovládat na základě těchto strachů.

Když bojujete proti chudobě nebo rasismu, za svobodu, z venku se snažíte řešit problém, který máte ve svém nitru.

 

Tyto situace jsou zrcadla našich strachů.


Proto je důležité milovat a jenom milovat.

Miluj ty co stojí proti tobě, ale obzvlášť ty co stojí proti tobě.

Nedívejte se na své strachy jako na hrozbu, raději pochopte, že tento materiální svět je jenom... fyzická manifestace buď lásky nebo strachu ve vašem vědomí.

Je to jednoduché. Vše co musíte ovládnout ve svém životě máte přímo před sebou..


Pokud chcete pochopit, jaké máte skutečné vnitřní strachy, analyzujte svoje schopnosti a neschopnosti. (ambice a ne-ambice)

Vše co zde bylo vysvětleno o Esoterické Agendě... úzké elity nahoře, není nic čeho byste se měli bát.


Pracovali po tisíce let skrytí za scénou aby manipulovali lidstvo.

A fungovalo to

 

AŽ DO TEĎ

 

 

Pro každý myšlenkový systém, náboženský nebo jiný, je velice jednoduché hrát na náš pocit nebezpečí, ohrožení.

ujistit nás, že se o nás postarají abychom se znovu cítili bezpečně.

Máme to rádi, přikyvujeme tomu.

Neobviňujte náboženství obviňte náš vlastní pocit ohrožení, který dovoluje náboženství vzkvétat... a který dovolil tolika myšlenkovým systémům, které člověka oslabují, vzkvétat v lidské historii. To je proč se z toho nemůžeme dostat.


Ron Sekley vedoucí katedry Chemie na universitě Berkley Kalifornia ukázal, že DNA funguje jako anténa řídící rozvoj buněk.

Primární funkce, kterou plní DNA přijímá a vysílá FOTONY světla a FONONY zvuku.

Řídí vývoj buněk, což znamená, že molekuly vody, pyramidová struktura okolo spirály DNA...
Odebírá duchovní pozitivní energii a vyzařuje ji, do kvantového pole fyzické hmoty těla.
Toto jsou frekvence v Hertzích(Hz), kmitech za sekundu, do kterých je možné naladit hudební nástroje, hrát a experimentovat.

 

 

 

 

Toto je originální tónová stupnice: po 3000 let pohřbená v Bibli. Starý kněz, který uměl levitovat kameny na stavbu pyramid zednářské znalosti dávného Egypta.

 

 

 

 

Využití těchto tónů a frekvencí k tvoření a ničení ... podle záměru těchto mocných lidí, kteří měli přístup k těmto znalostem.


Řeknu to následující metaforou:

Toto je rozdíl mezi mocí našeho stvořitele a čímkoliv jiným.

Obzvlášť zlem.

Můžete vejít do temné místnosti plné zla, plné temnoty... a zapálit malou svíčku a okamžitě ona temnota zanikne


Ale nemůžete udělat opak.

Nemůžete vejít do místnosti plné světla, pravdy, moudrosti ... radosti, lásky, harmonie se silou vesmíru, nemůžete vzít žádné množství temnoty a ... vejít do té místnosti a mít jakýkoliv efekt.
Toto je metafora o které často přemýšlím.

Když mám pocit, že nemám sílu.

Je to největší lekce pro mně i pro ostatní abychom věděli, že jsme na straně vítězů, že zvítězíme.
Pochopte, že není třeba vyhrát žádnou bitvu, žádnou válku

Žádné zbraně není třeba použít, není potřeba hnout ani prstem.

Většina lidí se diví jak může jeden člověk něco změnit.

Ptají se, když tohle všechno je tak jednoduché a všechny informace jsou dostupné... proč někdo jiný neovládl naše strachy a nezmění svět pro všechny ostatní?

Toto je nejsložitější a nejkrásnější hlavolam našeho života.

Tvá realita ovlivňuje tebe a jenom tebe.

Tvá zvědavost je dovedla k tomuto žánru filmu, k těmto informacím, k velmi specifickému účelu ve tvém životě.

K pochopení, jak je vesmír skutečně hologramem,profesor matematiky z Univerzity Yale... vytvořil vzorec, který vložený do počítače nazvaný podle něho 'Mandelbrotova množina' (Mandelbrotova množina je jeden z nejznámějších fraktálů) ... vypadající na první pohled jako neorganizované vzory.

Nezáleží jak dalece vzory zvětšíte, vždy najdete vzor co se podobá původnímu celku

Každý fraktály rozdělený do nekonečna bude vždycky představovat obraz celku

Pokud jeden fraktál změní svůj vzor, celá struktura se změní rázem s ním.


To zjednodušuje tvrzení, že není potřeba vzbudit celý svět

Není nutné informovat 6 miliard lidí na této planetě o této zprávě.

 

Je pouze důležité, abys TY a jenom ty sám se naučil zvládat ... svoje vnitřní strachy a naučil se milovat.

Když uvidíš své strachy čím jsou a zvládneš své emoce, potom a jedině potom budeš skutečně volný.


CO BUDEŠ DĚLAT ?

 

Zdroj: www.bofi.cz

—————

Zpět