Od samotného počátku bylo zřejmé, kam celá režie pořadu směřuje a na které straně je paní Jílková. Po většinu pořadu jsme mohli sledovat, jak někteří účastníci dostávají velký prostor k vyjádření, zatímco jeden z účastníků, ač se trvale před zraky televizních kamer vytrvale hlásil dostal možnost k vyjádření až v druhé části pořadu.

Petr Bajnar

Tím mužem byl biotronik Tomáš Pfeiffer, který přinesl do studia také rozsáhlou lékařskou dokumentaci, jako důkazy úspěšnosti biotronické léčby. Spolu s ním ve studiu byli i tři biotronikou vyléčení pacienti z těžkých onkologických onemocnění, u kterých předtím byla lékařská léčba neúspěšná.

Tomáš Pfeiffer

Jak na to ve studiu reagoval ministr zdravotnictví? Jednoduchým způsobem, jakým je možné shodit ze stolu jakákoliv druh svědectví. Řekl „Já tomu nevěřím“.

O pár minut později se ke slovu dostala jedna z přítomných pacientek pana Pfeiffera. Popsala svůj případ, kdy ji lékaři již dávali jen krátkou dobu života. Přesto díky biotronické léčbě se uzdravila. Profesor Klener na svědectví reagoval, že pravděpodobně jde o spontánní vymizení nádoru. Ptám se však? A co všechny ostatní zdokumentované případy vyléčení? Opravdu se domníváte, že u všech těchto lidí nádor zmiznul spontánně? Na to už pan Klener neodpověděl. Jen tak mimochodem. Z doslechu vím, že jeden pacient se soukromě zeptal jednoho předního českého onkologa. „Pane doktore. A kolik případů spontánního vymizení nádorů jste zažil za svojí kariéru? Ani jeden“ odpověděl . To jistě nevylučuje, že takové případy existují, nicméně je zřejmé, že jsou velice zřídkavé.

Ke konci pořadu pan Pfeiffer předal ministru Němečkovi dokumentaci potvrzující úspěšnost biotronické léčby u řady pacientů. Pan ministr řekl, že se na to podívá. Chtěl bych věřit, že svému slovu dostojí a tato svědectví neskončí někde v šuplíku na ministerstvu, ale stanou se podkladem pro zařazení biotroniky do nemedicínských systémů léčby.

Na samotný závěr pořadu ještě chtěl pan Pfeiffer, aby byli vyslechnuti zbylí dva ve studiu přítomní, biotronikou vyléčení pacienti. Paní Jílková jím již hlas nedala. Naopak poslední možnost vyjádření dostal pan Klener, na jehož slova již nikdo reagovat nemohl. Zatímco stejně jako pan ministr zdravotnictví vůbec nereagoval na logickou výzvu jednoho z přítomných v publiku k provedení statistického vyhodnocení úspěšnosti biotronické léčby, tak  začal hovořit o jednom konkrétním případu, kdy biotronika mladé pacientce s rakovinou mízních uzlin nepomohla, ač klasická medicína by jí prý v dnešní době s 95%  pravděpodobností vyléčila.  Přitom však pan profesor  neuvedl, zda šlo o skutečného biotronika, neboť mnozí se tak neprávem nazývají, ač nejsou členy svazu Sanátor, který biotroniky vychovává a je za ně odpovědný. A pak také neuvedl, zda ona pacientka dodržela podmínky léčby, které vyžadují u rakoviny přísné dodržování antikarcinogenní diety, jejíž porušení prakticky znemožňuje u řady případů úspěšně léčbu provést a vede k rychlé obnově růstu nádorů. V této souvislosti je pro mně téměř nepochopitelné, že na onkologických odděleních nemocnic pacienti dostávají běžně uzeniny a další potraviny bohaté na karcinogeny.


Celý pořad Máte slovo můžete shlédnout na internetu ze záznamu. Pro ty, kteří by si chtěli jen o pořadu a tom co píši udělat obrázek, zcela stačí, aby si  předtočili pořad na 38 minutu a 30 sekundu a pak pozorně 2 minuty sledovali velice krátké vyjádření pana Pfeiffera a reakce paní Jílkové a ministra zdravotnictví na toto vyjádření. Domnívám se, že je to velice poučné.

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na https://bajnar.blog.idnes.cz