Jeshua 22. 11. 2016 Žehnám vám, Vy kteří hledáte a nalézáte. Hledáte ze své podstaty, z niterné touhy svého srdce. Žehnám vám

23.11.2016 10:25

https://youtu.be/d2sRd42rbvw

 

 

Jeshua 22. 11. 2016

Žehnám vám, Vy kteří hledáte a nalézáte. Hledáte ze své podstaty, z niterné touhy svého srdce. Žehnám Vám.

Splynutí s proudem energií je v této době tím nejkrásnějším darem všem lidem všech lidí tvůrců.

Proud energie vás nese vpřed a vy vyhlížíte obzory. Je čas si užít jízdu jako surfaři, kteří vyhlížejí svou vlnu. Jedou a nevnímají nic než tu jízdu, proud, sebe, radost a nadšení. To je energie pro tuto dobu. Radost, lehkost a nadšení to jsou energie, které vás jednoznačně povznesou nad energie kolem vás, ty těžké energie vašich vlastních omezení, hranic a bloků. Radost a lehkost vám přinese otevření srdce a z něj uvidíte svá omezení ve vší té jednoduchosti, jakoby údivu a smíchu –„tohle opravdu žiji?“. Toto všechno jsem já a nesu si to s sebou, ba dokonce pod tím umdlévám? Děkuji a žehnám té zkušenosti, té chvíli prozření. Té víře, která mi ukazuje, že toto všechno nejsem já, že toto všechno mi pomáhá si uvědomit, kdo jsem, co si přeji, co chci žít, žiji a vnímám.

Přátelé v radosti a lehkosti, v odvaze a síle si uvědomte svou vlnu a ona vás vynese nad obzor vašich omezení do volnosti, svobody a nadhledu. Přijetím „TAK TO JE“ získáte jízdenku na tvořivou cestu svým životem. Žehnám vám a miluji vás. Jeshua

 

MILUJ TEĎ

Když se nám děje něco neobvyklého a třeba i nepříjemného je to jen tím, že si vytváříme prostor pro poznání. Poznání svých bloků, poznání své cesty. Bytosti, které nám v tom pomáhají, si již nevědí rady s tím, jak je nevnímáme. Jak jdeme proti sobě jen tím, že to je zvykem už staletí. Není doba žít stejně jako před lety, je doba tvůrců.

Vnímejme své průvodce a konejme, co souzní s naším srdcem. To nám přinese štěstí a radost ze života. Otevře všechny brány našich přání. Poslouchejme se, čas rozhodnutí, čas jednat je TEĎ.

LZ

—————

Zpět