Jsem stvořitel, nejsem oběť

13.05.2013 22:21

 

Mám možnost volby. Vždy mám možnost volby. Vždy, když stojím tváří v tvář jakékoliv situaci, která mění daný stav věcí, mám možnost si vybrat. Vybrat si, zda se rozhodnu označit takovou situaci jako problém anebo jako příležitost ke zlepšení. 
 
Když lpím na tom co je, jakékoliv změně se bráním, odmítám ji a změnu označím jako problém. A s problémy mám spojené emocionální pochody – strach na prvním místě, odmítání, popírání a celkový pocit frustrace a nespokojenosti, tím spíše, když situacím, které označím jako problém, čelím poměrně často. Množství problémů narůstá a s nimi i potřeba je oddálit, neřešit, utéct a stejně tak nekontrolovaně bují vnitřní pocit nespokojenosti, sebeobviňování, sebe-nelásky a celkové frustrace z vlastní neschopnosti.
 
Pokud ale novou situaci vyhodnotím jako příležitost ke zlepšení, dojde k absolutní změně energií. Destruktivní energie strachu se ve zlomku vteřiny změní na tvořivou energii lásky ke svému životu a k sobě sama. Přijetím situace jako příležitosti ke zlepšení navíc dám najevo svoji pokoru vůči vyšší prozřetelnosti, vůči univerzu. Odpářu nesoulad vznikající popíráním a nelibostí nad tím, že nic nefunguje tak jak JÁ CHCI. Náhle zmizí strach, který bych jinak dopředu očekával a s ním všechny jeho přidružené projevy. Náhle nepotřebuji čerpat zlé zkušenosti z minulosti, jde o úplně novou situaci. Nejde o problém, kterých pamatuji spousty. 
Jde o novou situaci, kterou potřebuji vyřešit právě teď. Teď a tady. 
 
Denodenně stojím tváří v tvář desítkám voleb. Je pouze na mně, kterou z nich si vyberu. Zda zvolím světlo či tmu. Lásku či strach. Přítomnost či minulost. 
 
Změnu lze vnímat jako problém, který způsobuje otupělost, apatii, paralýzu.
Změnu lze vnímat jako příležitost, která způsobuje činnost, radost, aktivitu. 
 
Jsem stvořitel. Nejsem oběť. 
 
Lencher Falprea    
 

Zdroj : probuzeni.blogspot.cz/

—————

Zpět