V tomto článku iDNES z ledna se dočteme , že jen v ČR vloni zemřelo na epidemii chřipky 1200 lidí. To je daleko více než oněch přibližně 150 lidí, kteří podlehli na tento tajemný prasečí virus. 

Mohla by už média přestat říkat tyto jednostranné vystrašené nesmysly a možná spíše naopak varovat veřejnost před vakcínami proti chřipce, které obsahují konzervant Thimerosal skládající se z 50% ze rtuti , konkrétně etylrtuti, která je zdá se nebezpečnější (a méně testovaná) než metylrtuť nacházející se v rybách, kde v obou případech dochází k nervovým poškozením apoužívání těchto vakcín je epidemiologicky spojováno zejména se vznikem autismu - poruchami řeči, ztráta kontaktu s okolním světem, ale také i smrtí předávkováním rtutí.

Rtuť v Thimerosalu dle některých vědců způsobuje vázání této rtuti na molekuly glutathionu v nervových spojích,což způsobuje jeho nedostatek pro navázání správného nervového propojení dvojic (alfa,beta) glutathionu (mikrotubul) v tubulinu neuronové sítě. V důsledku se nervová síť úplně rozpadne, protože tyto dvojice glutathionu se spolu přestanou v tubulinu vázat se sousedními dvojicemi a sloučí se místo toho s částicemi rtuti, níčící tak propojovací strukturu obalující nervové vlákno uvnitř tubulinu . Podrobněji viz. animace níže.

[zdroj vědecká publikace Thimerosal Neurotoxicity is Associated with Glutathione Depletion, PDF, 2004 ]  

Rtuť je jed a ničí nervové buňky jako kyselina 

Zde je video z university Calgary znázorňující dopady rtuti na neuronovou síť:

Pozornost by měla být spíše směřována k epidemii autismu, která se zázračně kryje s nasazením vakcín obsahujících Thimerosal.  Ten byl následně kolem roku 2000 zakázán, nicméně zůstal nadále ve vakcínách proti chřipce a postoj k němu byl dokonce přehodnocen a dle některých vědců je rtuť ve vakcínách nyní považována naopak za látku prospívající lidskému zdraví! (reportáž televize CBS)  

 

Ať už tu hrozí nějaká pandémie nebo ne (a zdá se, že tomu nic nenaznačuje), tak bych se těmto vakcínám vyhnul obloukem. Zvláště u dětí a těhotných maminek. Rodin, kde se z dítěte stal autista vzápětí po vakcíně, je bohužel mnoho. Nezájem zdravotnických institucí provést dostatečné testy je zarážející. Al Kaidu hledáme i pod postelí, ale nezajímají nás studie ukazující na souvislost mezi vakcínami a poškozování mozku?

Obhajovat situaci tím, že je tak výroba ekonomicky výhodnější (Thimerosal je zdá se užitečný konzervant zvyšující trvanlivost vakcíny při převozu a skladování) je sice pěkné, nicméně k čemu je život bez mozku?:-))

Vědci se přou

Pozor, jed!Podobně jako u globálního oteplování je názor vědců značně vyhrocený a měli bychom mít nazřeteli, že ti, kteří Thimerosal takto schválili, mají prokazatelné finanční propojení s výrobci těchto vakcín (střet zájmů).  Když jsou vědci nejednotní, tak ale vlastním posouzením laika už soudě dle toho, že rtuť je nejjedovatější látka, a rtuť v rybách a jídle je dílem průmyslového znečištění a dopadu hnojiv obsahujích rtuť, není moc pravděpodobné, že je rtuť jakkoliv prospěšná lidskému mozku nebo lidskému tělu. I pokusy na myších ukazují, že i malá dávka Thimerosalu nevratně poškozuje mozek! Doslova rozleptává neuronovou síť. To znamená, že se poškození šíří daleko od místa nákazy rtutí i do okolních neuronů, které také rychle ztrácí propojující neuronovou síť a umírají.

Říkám jim to na té židli pokaždé: "Neber vakcíny, neber vakcíny, nebo se z toho zblázníš!"

A určitě ne kvůli neexistující pandémii.

Pokud jsou studie těchto vědců pravdivé, pak jsou vakcíny s Thimerosalem a autismus daleko nebezpečnější pandémií než cokoliv přírodního, čeho se máme snad tak strašně bát. Testy na myších není možné ignorovat, i když si můžete všimnout, že veškerá obhajoba zdravotní bezpečnosti rtuti mimo jiné ignoruje i tyto testy na myších.

P.S. Možná se někomu zdá, že si najdu nějakou ujetou perspektivu na cokoliv, ale jde spíše o to, že masmédia podávají dost zkreslený obraz prakticky neustále. Já z Úřadu pro uvádění věcí na pravou míru se snažím vyjádřit alespoň k něčemu. Ve zprávách se samozřejmě informací o této odvrácené straně vakcín nedočkáte. Maximálně velmi raritně. Farmaceutický průmysl má zjevně svá chapadla na mnoha místech.

Stanné právo/karantény

Situace se tedy vyvíjí (jak bylo předvídáno mnou a mnoha jinými blogískáři) k možnosti z důvodu biologické (či jiné hrozby) vyhlášení stanného práva státy ve světě (stejně jak tomu již došlo v Mexiku) po očekávánem možném zvýšení stupně ohrožení Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na stupeň 6 - stupeň pokročilé paniky.

Zde níže v rozhovoru televize FOX News host ve studiu předkládá k diskuzi právě tuto možnost aotázku odebrání práv veřejnosti a otázkách legislativy a hovoří i o otázce, zda budu odvlečen do tábora, pokud si odmítnu vzít vakcínu.