KRUH V OBILÍ, ŽĎÁREK U TURNOVA, 2013 - výsledky měření

27.01.2014 21:32

KRUH V OBILÍ, ŽĎÁREK U TURNOVA, 2013

 

Weni Wiesner GDV EUROPE  Česká republika

Bioelektrografie metodou GDV prof. K.Korotkova www.mereni-energetickych-poli.cz

Intenzita energie v kruhu i blízkém okolí byla celkově nadprůměrná., tj. > 7.500 j.

Měření prokázala, že vliv na intenzitu a pulsaci energie měla přítomnost osob – pokud se jich v oblasti vyskytovalo více než 3, byly naměřené hodnoty nižší a intenzita energie byla méně stabilnější a projevovala se pulsací, tj. skokovými poklesy a nárůsty.

Při měření v kruhu jsem zaregistroval skutečnost, že se baterie všech přístrojů vybíjely 2-3x rychleji než při měření v běžném prostředí.

Měření nezaznamenala žádné větší energetické ani fyzické anomálie, takže nelze přesně určit, zdali byl kruh výtvorem člověka nebo jiných sil.

Je však zřejmé, že díky kruhu došlo k mnoha zajímavým setkání a navázání nových přátelství. I kdyby toto byl jediný efekt kruhu v obilí, splnil by 100% svůj účel – svou existencí nám ukázal, jak příjemné a užitečné je setkávání se spřízněnými dušemi. A že se nás tam letos sešlo hodně .... 

Věřím, že i v roce 2014 se v oblasti Českého ráje objeví kruhy v obilí, které budeme moci opět zkoumat a setkávat se v nich. Do té doby přeji všem hezké a úspěšné dny.

Shrnutí a závěry

S Láskou a Světlem

 
 
výsledky měření možno stáhnout zde :
 

www.mereni-energetickych-poli.cz/aktualne/kruh-v-obili-zdarek-u-turnova-2013/?aktualitaId=4

 
Více informací o metodě GDV prof. Konstantina Korotkova, měření energie člověka a životního prostředí najdete na www.mereni-energetickych-poli.cz
nebo nás kontaktujte přímo
tel. +420 725 313 333
e-mail gdv.europe@email.cz
 
 

—————

Zpět