Lékárny nepotřebuji!

13.05.2013 23:57

 

 
Pracoval jsem ve vedoucí funkci v Ústřední vojenské nemocnici a tam jsem pochopil, že dokonalou funkci imunitního systému nelze vybudovat syntetickými léky, ani očkováním. Také jsem pochopil, že bezchybně fungující imunitní systém má naprosto rozhodující význam pro dokonalé zdraví a také rozhoduje o tom, jestli budeme zdraví nebo nemocní. V této souvislosti jsem si položil otázku, proč odborný personál, který je, konkrétně v ÚVN, na špičkové úrovni, je stejně nemocný, jako ostatní občané? A také se nedožívá podstatně vyššího věku? Odpověď je naprosto logická – nezměrná důvěra v léčebné účinky léků farmaceutického průmyslu. A také ignorování skutečných potřeb výživy naších tělesných buněk. Ale takový přístup k tomuto faktu je téměř v celém českém zdravotnictví.
 
Odborný personál o léčebných metodách přírodní medicíny nemá většinou ani ponětí, protože to při medicínském studiu není součástí výuky. A myslím si, že záměrně. Není to totiž v zájmu farmaceutických loby, protože by je to ohrožovalo na maximálních ziscích.
 
Popravdě ale musím uvést, že odborná úroveň řady oborů je na vysoké úrovni. Jedná se o obory, kterých si hluboce vážím a práci lékařů a zdravotních sester obdivuji. Patří mezi ně hlavně chirurgie, záchranáři, celý kolektiv na „JIPCE“. Ale i další obory, kde v posledním období došlo k velmi významným pokrokům. Patří sem oční a stomatologické obory, ale i jiné. Bohužel, ani pracovníci těchto oborů nežijí v souladu s přírodou. Navíc, jsou extrémně stresováni a v řadě případů také přetíženi.
 
Jako vedoucí pracovník jsem měl přístup do všech prostorů nemocnice, včetně operačních sálů a tam jsem si uvědomil, jak je tato práce náročná a zodpovědná. Celá tato problematika mě zajímala celý život. Proto jsem ji začal studovat.
 
Farmakologii, farmakoterapii, farmakodynamiku a farmakokinetiku jsem ale studovat odmítl. Ostatně, byl jsem tak vychován mým otcem, který věřil a používal při léčbě přírodní léčebné postupy.
 
Při tom si nepamatuji, že by on sám byl někdy nemocný, kromě vysokého krevního tlaku, lékaři mu předpovídali dožití max. 30 – 40 let a při tom se dožil poměrně vysokého věku. Vysoký krevní tlak si vyléčil každodenním užíváním česneku. ! No a např. bradavici podvázal režnou nití a do rána bylo po ní (devitalizace).
 
Věnoval jsem se proto studiu oboru přírodní medicíny. Bylo to dosti obtížné, protože z klasické medicíny jsem mohl použít pouze anatomii, některé poznatky z dietologie a somatologie. Samostatně jsem při tom studoval biochemii metabolizmu. Takže jsem se věnoval studiu vědců, kteří zdraví a léčbu člověka jako takového, chápali jako součást přírody. Mezi ně patří hlavně MUDr. Norman Walker, MUDr. Paul Bragg, z našich vědců Dr. P. Stratil a z léčitelů Rudolf Breuss, Jiří Cingroš a celá řada dalších.
 
No a nové znalosti jsem začal, v potřebném rozsahu, postupně uplatňovat sám na sobě. Neocenitelné jsou pro mě zkušenosti, získané v praxi při léčbě mých pacientů. Takže studium je jen předpoklad k tomu, aby člověk pochopil základy.Nejdůležitější školou jsou pak praktické zkušenosti !! Ty směřují ke zvýšení celkové kvality mé léčby. Léčbě mých pacientů se intenzívně věnuji již 14 let
 
Při studiu imunitního systému jsem došel k závěru, že hlavní překážkou v jeho bezchybné funkci je přítomnost bakterií, bacilů, virů, plísní, parazitů a hub, ale také přítomnost cizorodých látek, včetně vedlejších produktů léčiv a kovů , ale také hlenů. Tyto hleny slouží jako výživa všem bakteriím, virům atd. Bez nich žít nemohou! Bohužel, tyto cizopasné organizmy nosí ve svém těle drtivá většina lidstva ! Naše tělo je CHEMICKÁ LABORATOŘ na ORGANICKÉM PRINCIPU ! Je to dáno naším DNA, což je KYSELINA !! S přesným označením DEOXYRIBONUKLEOVÁ KYSELINA.
 
MOJE LÉČEBNÉ PRIORITY
V průběhu léčby se musí zabezpečit správná funkce celého metabolizmu, a to speciální buněčnou výživou, která v organizmu navodí zásaditý charakter. Jde hlavně o žlázové, ale i ostatní buňky , které mají při metabolizmu rozhodující význam. Zásaditý charakter organizmu se v průběhu celé léčby musí pečlivě udržovat. Zvláště pak při léčbě rakoviny K tomu mám, po dlouhém studiu a praxi, vypracovaný speciální dokument „ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA“, který obdržíte při návštěvě u mě.
V této léčbě využívám mých dlouholetých zkušeností v oboru speciální buněčné výživy. Jde totiž o to, aby v organizmu převažoval zásaditý charakter pH 7,4. K měření u mě obdržíte potřebné pomůcky.
Zásaditý charakter pH 7,4 v organizmu hraje rozhodující úlohu, protože všechny bakterie,viry, plísně, houby a patogeny mají kyselý charakter, takže v zásaditém prostředí žít nemohou a tak ztrácejí své podmínky k životu a ve své podstatě přicházejí, také vlivem detoxikace o výživu (hleny a tělesný odpad).
K tomu využívám hlavně účinky čerstvě vyrobených rostlinných extraktů, kde se až desettisíckrát zvětší povrch uvolněných účinných rostlinných buněk !! To je pro výživu vyhladovělých buněk naprosto rozhodující. A navíc, metabolizmus se tím zatěžuje minimálně, což je velmi důležité při léčbě rakoviny, ale i ostatních nemocí, kde je nutné šetřit tělesnou energií tak, aby organizmus mohl veškerou energii soustředit na boj s chorobou.
 
Současně se také musí přijmout zásadní výživové změny a také změny v životosprávě jako takové.
DALŠÍ DŮLEŽITOU SLOŽKOU MÉ LÉČBY JE D E T O X I K A C E LYMFATICKÝCH CÉV a UZLIN a TLUSTÉHO STŘEVA
DALŠÍ DŮLEŽITOU SLOŽKOU JE BUNĚČNÁ VÝŽIVA ORGANICKÝMI ŽIVINAMI
PŘI LÉČBĚ RAKOVINY, KROM JINÉHO, POUŽÍVÁM KOMPLEX DALŠÍCH JIŽ MNOU PROVĚŘENÝCH LÉČEBNÝCH METOD JAKO NAPŘ. JAVOROVÝ SIRUP, BYLINNÉ ČAJE, ALE I JINÉ LÉČEBNÉ POSTUPY VČETNĚ PROPOLISU A S VYUŽITÍM ZKUŠENOSTÍ LÉČITELE RUDOLFA BREUSSE
 
Velkou překážkou v léčbě je nadměrné zahlenění celého organizmu – na hlenu právě bakterie a viry žijí. Zahlenění způsobují hlavně mléčné výrobky a veškeré tepelně upravované škroboviny. Náš organizmus je neumí bezezbytku štěpit, protože se s tepelně upraveným škrobem a s pasterizovaným mlékem v celém svém statisíciletým vývoji nikdy nesetkal – a také nemá v dospělosti to rozhodující - enzym kojenců – LAKTÁZA, který je přírodou určen ke štěpení mléčných bílkovin, cukrů a tuků mateřského mléka a to po dobu pouhých 3 let ! Pak se již postupně z těla ztrácí. Není ale schopen plnohodnotně štěpit tepelně upravené škroby ! Ostatně, v dospělosti si náš organizmus s tímto škrobem také neumí poradit – proto tolik hlenů ! Vážným problémem je, že hleny naše tělo neumí svými vylučovacími orgány vyloučit a navíc se v těle stále hromadí. Nakonec se ho musí zbavit tzv. nachlazením nebo chřipkou !! Vím o čem mluvím, protože já osobně tyto „nemoci“ vůbec neznám !
 
LÉČÍM TYTO CHOROBY:
Rakovina, Leukémiie, Hepatitida A,B,C, Herpes, Artróza , Kardiovaskulární choroby včetně stavy po infarktu a mozkové příhodě, Artritída, Astma, Arterioskleróza, Cukrovka, Osteoporóza, Hemoroidy, Revmatoidní artritída, Prostatické potíže, Obezita, Porucha imunitního systému, Únavový syndrom, Roztroušená skleróza, Paradontóza, ale i „obyčejné nemoci“ jako Chřipka či Angína Dále připravuji ženy na Těhotenství a samotné těhotenství včetně Kojenecké výživy. Léčím ale také řadu jiných chorob. Dozvíte se také jak na Dlouhověkost.
 
Zdůrazňuji, že mé léčebné metody včetně speciální DETOXIKACE, jsou prvním krokem , protože rozhodující úlohu v každé léčbě musí sehrát imunitní systém, který je závislý na speciální organické výživě buněk, hlavně však žlázových buněk, které pro náš organizmus vykonávají opravdu tu nejdelikátnější práci.Tím se dosáhne jejich ideální funkce. A tak se vytvářejí optimální podmínky pro práci celé soustavy metabolizmu a následně tak dojde k významnému posílení funkce celého imunitního systému. Ten nakonec rozhodne o celkovém uzdravení organizmu.
 
Tyto léčebné metody Vám ke kvalitnímu života bez nemocí zcela odpovědně doporučuji. Je to moje celoživotní zkušenost.
 
Na základě zkušeností z léčby mých pacientů , jsem došel k závěru, že v případě některých virů jejich likvidace trvá déle, zvláště pak, pokud jsou „zabydleny“ v nervových vláknech (herpes, borelióza, mozkové nádory). I v tomto případě je jejich likvidace možná.
Vyžaduje to jen pevnou vůli a systematickou léčbu bez přerušení.
O tom jsem na základě, již získaných zkušeností z léčby, přesvědčen, ale musí tomu předcházet SPECIÁLNÍ DETOXIKACE lymfatických cév a tlustého střeva. Například čínská medicína již po celá staletí došla k závěru, že původ většiny chorob spočívá v TLUSTÉM STŘEVU !!
 
U rakoviny a leukémie, které byly léčeny chemoterapií nebo radioterapií se navíc léčba komplikuje tím, že jsou vážně poškozeny vnitřní orgány včetně jater, ledvin a hlavně kostní dřeně a tím je ohrožena krvetvorba. Ale i v tomto případě Vám doporučuji nevzdávat to. Náš organizmus je vybaven obdivuhodnou funkcí, která vede k záchraně života. O přežití v přírodě ostatně bojuje každý živý organizmus. Je jen zapotřebí mu v tomto boji pomoci. Navíc, v oboru buněčné výživy mám dlouholetou praxi. Buněčná výživa pak nakonec vytvoří podmínky k bezchybné funkci imunitního systému. A ten nakonec rozhodne o vyléčení.
Léčím choroby bez použití léčiv farmaceutických firem. Zdůrazňuji to proto, že tyto léky léčí pouze projevy nemocí, neléčí příčiny chorob.
 
Farmaceutický průmysl nabízí pacientům zdraví, ale toto očekávání neplní. Domníval jsem se, že je to způsobeno nízkou úrovní vědeckých pracovišť v oboru medicíny. Tyto praktiky tohoto průmyslu tak drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky světa jako rukojmí, viz uměle vyvolaná panika kolem prasečí chřipky, a to jen za účelem získání státních prostředků za pochybné vakcíny – dokonce beze nezbytného testovacího procesu ! Navíc, je to podezřelé – jednou je to ptačí chřipka a dnes dokonce „objevili“ prasečí chřipku !! Připadá mi to až směšné, protože všechny druhy chřipek jsem schopen vyléčit jinak. Viz můj dokument„Detoxikace“.
 
Tyto pochybné praktiky jsou doloženy oficiální žalobou skupiny vědeckých pracovníků, vedenou MUDr. Mathiasem Rathem na světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky, která je obviňuje ze zločinného spolčení , genocidy a zločinů proti lidskosti.
 
Žaloba byla podána u Mezinárodního soudního dvora v Haagu s tím, že jde o ty největší zločiny, které byly kdy spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli „obchodu s chorobami“.
 
Úplný text žaloby v angličtině najdete na:
https://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf
 
K tomu není co dodat. Snad jen to, že se jedná o nejvýnosnější byznis na světě. A také musím na tomto místě zdůraznit, že celá lékařská veřejnost je tímto podvedena, protože lékař předepíše lék v dobré víře, že chorobu vyléčí... No a stává se tak vlastně rukojmím farmaceutických korporací. Je na nich totiž závislý.
 
A pro úplnost také musím dodat, že některé skupiny léků (např. antibiotika, které již v roce 1939 objevil MUDr. Alexandr Fleming) skutečně zánětlivé choroby vyléčí, ale také ne vždy a bez následků, konkrétně výrazným poklesem úrovně imunitního systému a to tím, že „vybijí“ celou mikroflóru v tlustém střevě. Bohužel, tu ale náš organizmus nutně potřebuje při metabolizmu - látkové přeměně.
 
Pokud se ale jedná o záchranu lidského života, např. při akutním zánětu plic, tak je to přijatelné, ale problém spočívá v tom, že se při léčbě dalších chorob v 80% případů používají zbytečně a také ne vždy antibiotika zaberou.
Navíc, na viry jsou antibiotika absolutně neúčinná. Je proto nesrovnatelně účinnější použít detoxikaci a tím vyhubit jak bakterie, tak i viry a ostatní patogeny. Detoxikací se odstranit hleny a všechny jedovaté substance a odpad z metabolizmu z lymfatických cév.
Důležité je, že střevní mikroflóru, ani zdravé buňky, nijak nepoškozuje !!
 
V léčbě metodami přírodní medicíny využívám svých dlouholetých poznatků a zkušeností z oboru dietologie a biochemie metabolizmu a vlastního metabolizmu buněk s využitím přirozené léčby buněk, detoxikace organizmu s významným posílením funkce imunitního systému. Nemalou úlohu v mém léčebném programu zaujímá i organická a strukturovaná voda. I nevhodná voda může být pro zdraví nebezpečná. Ta je totiž spoluviníkem řady nemocí, jako např. artróza, artritída, a kardiovaskulární choroby.
Při léčbě vycházím ze zákonitostí, které vyplývají z našeho genetického zadání DNA (deoxyribonukleová kyselina). Jedná se o to, že každý člověk je vlastně „originál“, tzn., že neexistuje žádný jedinec, který by měl stejné DNA na celé naší planetě.Takže ke každému člověku v léčbě přistupuji zcela individuálně.
Dále vycházím z toho, že je nutné najít (diagnostikovat) příčiny onemocnění a ty následně léčit K tomu chci podotknout, že diagnóza stanovená vědeckou medicínou nemusí plně pokrýt problematiku onemocnění, protože, jak jsem již uvedl, každý člověk má úplně jiné dispozice dle svého DNA. Proto k léčbě přistupuji tak, že každý projev onemocnění je problémem celého těla. Odmítám léčit jen příznaky, protože samotné příznaky onemocnění trvale ustoupí poté, co bude vyléčena příčina choroby..
 
Rozhodujícím faktorem k zahájení léčby je stav imunitního sytému.Ten je ovlivněn celou řadou faktorů. Zvláště pak stupněm znečištění a toxicity celého krevního řečiště a tělesných buněk. Dnes se již dá speciálním laboratorním rozborem krve tento stupeň znečištění přesně zjistit. Jedná se o úplně novou metodu, při které je laboratorním rozborem krve zjišťována úroveň, tzv. homocysteinu. Bohužel, tuto novou metodu zdravotní pojišťovny stále ještě odmítají proplácet, takže vyšetření krve touto metodou je možné zadat některým soukromými laboratořím – viz internet.
K odstranění těchto škodlivin a toxických zplodin metabolizmu a přebytečných hlenů využívám velmi účinnou specielní 3 denní detoxikační kůru. Tím se dosáhne prakticky téměř nulového prahu homocysteinu a také se odstraní většina zánětlivých ložisek v celém organizmu. Při „totálním“ toxickém znečištění se tato léčba po 7 dnech pauzy opakuje až do úplného vyléčení.
Další mojí léčebnou metodou k obnovení správné funkce imunitního systému, je enzymatická léčba organickými látkami. Anorganická, zvláště syntetická léčiva svými vedlejšími účinky naopak práh imunitního systému snižují a dál znečišťují celý organizmus a následně zatěžují ledviny a játra, které musí tyto cizorodé látky pracně z těla vylučovat. Je to dáno tím, že většina léčiv má syntetický nebo anorganický charakter, takže vůbec nelze hovořit o regeneraci tělesných buněk, včetně krvetvorby, ale pouze o utlumení projevů onemocnění.
Došel jsem postupně k poznání, že těmito metodami jsem schopen léčit i choroby, se kterými si vědecká medicína často ani neví rady. A k tomu také člověk musí být opravdu dobrým pozorovatelem a vnímat pocity nemocného.Je to nezbytný předpoklad k tomu, abych mohl choroby rozpoznat a správně léčit.
 
Vážným problémem lidské společnosti je, že se často orientuje na léky s okamžitými léčebnými účinky a to s minimálním vlastním léčebným úsilím. Je to však velmi krátkozraké, protože vzniká dojem, že pacient je léčen nebo dokonce vyléčen a při tom vývoj choroby pokračuje skrytě dál a později se už projeví v daleko horším stadiu svého vývoje choroby – viz kardiovaskulární choroby, které zdůvodňuji níže. A toto považují za z á k e ř n é. Je to velmi markantní např. u léků na snížení krevního tlaku, které pouze usnadňuje průtok krve zúženým řečištěm, ale vůbec neléčí cévy, tzn. odstranění křečovitých stahů a plátů, které také zúžení průtoku krve způsobují a už vůbec neléčí kornatění cév – ztráta pružnosti a náchylnost k praskání.
Velmi vážným problémem vědecké medicíny, proti kterému jsem bojoval i na minulém pracovišti, je ignorování významu buněčné výživy , nepovažuje ji za nezbytnou součást léčby a sází pouze na farmaceutickou a chirurgickou léčbu. Ale i k tomu jsou farmaceutickými korporacemi úmyslně ve vzdělávání mediků na fakultách školeni ! Dalším vážným problémem je, že ignoruje důležitou součást léčby – d e t o x i k a c i organizmu po nasazení léků – např. antibiotik, bez tohoto opatření vznikají další vážné zdravotní problémy, protože dochází k výraznému oslabení funkce imunitního systému, včetně vzniku toxemie.
 
O tomto přístupu svědčí onemocnění mé pacientky rakovinou plic – byla léčena pomocí chemoterapie a při dotazu, co má jíst, jí řekl ošetřující lékař – jezte všechno, na co máte chuť !!
 
Pro mě to byl šokující výrok, když je všeobecně známo, že při užití cytostatik dochází k velmi vážnému poškození buněk – jater, ledvin , slinivky břišní atd. A co je nejhorší i k vážnému narušení krvetvorby. Je naprosto logické, že k obnovení funkce poškozených orgánů je nezbytná přirozená výživa buněk a také specielně sestavený výživový a pitný program k obnovení správné funkce imunitního systému, hlavně však krvetvorby.
Navíc, nemocniční strava je k tomuto účelu naprosto nevhodná – ano, postačuje k udržení života jako takového, ale k léčbě pacienta je n e p o u ž i t e l n á !! Je totiž až na výjimky anorganická, a jako taková není schopna regenerovat buňky Pro úplnost uvádím, že moje pacientka je již vyléčená. Ale k tomu musím dodat, že je to také díky tomu, že je jí 30 let a v tomto věku je organizmus schopen se ještě po tak brutální léčbě zregenerovat. Čím je organizmus starší, tím je regenerace obtížnější, ale i tak při zvýšené intenzitě léčby se dá obnovit. Ovšem, vše je závislé na intenzitě léčby pomocí cytostatik, jejich výběru a dávkování.
 
Nejdůležitějším výsledkem mé léčby ale bylo obnovení funkce krvetvorby. Jsem hluboce přesvědčen, že bez nasazení mého léčebného programu by k obnovení krvetvorby a tím i k možnosti dalšího podání cytostatik a vyléčení pacientky, nedošlo. Pacientka po podání cytostatik byla vždy propuštěna do domácího léčení a nemocniční stravu odmítla.Tím ovšem nechci říci, že s léčbou rakoviny touto metodou souhlasím. Dnes již existují nové léčebné metody, které jsou však blokovány farmaceutickými korporacemi, které zároveň ovládají i patentový úřad, což jim umožňuje tyto léčebné metody odmítnout, protože by ohrožovaly jejich velké zisky z cytostatik. Tato léčba je však nedostatečná, protože i po třech letech je ještě v invalidním důchodu a je nebezpečí recidivy.
Komplexní léčba rakoviny je popsána v mé rubrice „Můj léčebný program“
Dnešní vědeckou medicínu však nelze úplně ignorovat, protože například DIAGNOSTIKA je na vysoké úrovni. Tyto diagnózy jsou tak dobrým základem k zahájení léčby metodami přírodní medicíny. Zdůrazňuji, že základem, protože při stanovení skutečné podstaty a příčin onemocnění je nutné vycházet z pocitů a vjemů pacienta, jeho genetiky atd.
 
Stále totiž platí, že teprve příroda a životní styl uzdravují a jsou schopny vybudovat imunitní systém našeho těla na vysokou úroveň !!
 
Je také třeba respektovat historický vývoj člověka a s ním i tvorbu DNA, které se tvořilo 162.000 let. Bylo by proto velmi naivní si myslet, že se naše DNA změní během několika desetiletí a přizpůsobí se rychle naší „moderní výživě“ a celkovému životnímu stylu s minimálním pohybem a v podmínkách stresu. K tomu musím podotknout, že v našem DNA je zakódován i náš životní styl a především způsob výživy, každodenní dostatečný tělesný pohyb a psychická pohoda. Např. výživa žláz vyžaduje organickou – živou potravu a z vařené výživy, která dnes převažuje, má téměř nulový výživový efekt. Při tom je nutné si uvědomit, že bez správně fungujících žláz nemůže metabolizmus výkonně pracovat, protože nejsou schopny produkovat kvalitní enzymy a hormony.
Ne, neodmítám vědeckou medicínu jako celek. Je však nezbytně nutná spolupráce ošetřujícího lékaře se mnou, hlavně v oboru výživy a detoxikace organizmu.
 
Platí, že nikdo nemůže znát všechno. Navíc při studiu medicíny je obor výživy záměrně zcela podceněn – jen 1 týden studia z 5 ti let !! Nehledě k tomu, že k tomu jsou nezbytné odborné znalosti a zkušenosti z oboru b i o c h e m i e metabolizmu a dietologie jako takové. Dále také některé praktické zkušenosti a uplatnění dlouholetých zkušeností lidstva v detoxikaci organizmu, včetně jejich léčebných zkušeností, které se předávaly z generace na generaci – bez nich by totiž lidstvo až dodnes nepřežilo !! Ty jsou velmi důležité, protože jak jinak si lze vysvětlit, že lidstvo ve svém 162.000 letém vývoji přežilo až dodnes bez farmaceutického průmyslu !!!
 
K tomu však musím podotknout, že z poznatků vědecké medicíny, hlavně však z anatomie spolu se somatologií atd., vycházím, ale k vlastní léčbě buněk není třeba farmaceutický průmysl. Obecně však farm. průmysl má i tak své opodstatnění např. ve stomatologii, chirurgii (anestetika) a v celé řadě dalších oborů.
 
Pro moji léčebnou praxi je velmi důležitá celková motivace, sebevědomí a přesvědčení, že při léčbě postupuji správně. Utvrzují mě v tom mí vyléčení pacienti a také mé vlastní bezchybné zdraví. Mohu s určitostí prohlásit, že i ve vyšším věku může být člověk plně zdráv a v kondici 45 ti letého zdravého muže a prakticky lze dosáhnout zdravotního stavu s označením věkuprostý, tzn. stav, kdy datum narození není rozhodující, ale určujícím faktorem je pak tzv. biologický věk.
 
K tomu všemu musím dodat, že před celou řadou let jsem na tom byl zdravotně podobně, jako všichni ostatní !!
 
Mé léčebné metody jsem postupně zdokonaloval až jsem se dopracoval k dnešní úrovni, takže úspěšnost mé léčebné praxe je dnes 80 %.
K přirozené léčbě buněk mám k dispozici 87 laboratorně sestavených léčebných receptur pro každou chorobu zvlášť (u některých chorob i kombinovaně).
Nabízím Vám léčbu formou osobní návštěvy u mě. V naléhavých případech, po dohodě s Vámi, Vás také mohu navštívit ve Vašem bydlišti.
 
Zaručuji Vám stejná pravidla a zvyklosti, která jsou obvyklá v lékařských ordinacích jako např. diskrétnost, zachování tajemství, kontinuitu léčby, včetně další péče po dobu léčby i po návštěvě u mě.
Při návštěvě u mě obdržíte dokumentaci s léčebnými postupy, receptury a pokyny, jak v léčbě pokračovat. Termín návštěvy je nutné dohodnout předem.
Chci Vás ujistit, že moje léčebné metody jsou v souladu s přírodní medicínou a pomohou Vám zbavit se závislosti na lécích farmaceutického průmyslu a že v konečné fázi léčby získáte zpět své zdraví. No a jako bonus ještě u š e t ř í t e, dnes už dosti značné finanční prostředky, zvláště v době tzv. „zdravotnických reforem“. Tyto nejsou totiž ničím jiným, než zdražováním a zvyšováním zisku lékáren, pojišťoven na úkor pacienta.
Je to moje osobní dlouholetá zkušenost Prostě, lékárny k dosažení a udržení svého zdraví na vysoké úrovni n e p o t ř e b u j i !!
 
REGENERA - Ludvík Dřevíkovský

 

—————

Zpět