LIDÉ NEVĚŘTE VŠEMU !

11.06.2012 21:07

 

LIDÉ NEVĚŘTE VŠEMU

 

V tomto článku pro porozumění jsem více kritický za účelem pochopení jádra věci.

 

Internet se již mnoho let plní mnoha zázračnými lidmi. Mnoho mužů a žen se stalo ezoteriky, mágy, reikařemi , léčiteli, mystiky, zasvěcovateli, proroky, kartáři atd. S duchovnem se roztrhl pytel, který se stále sype a sype. Málo kdo si však uvědomil, že se zde prezentují stále stejné postupy a stále se opakují slova, která již mnoho lidí zná i na s paměť. Například slova: otevřete svá srdce, láska, zasvěcení, reiky různých druhů a poddruhů, atd.

 

Otázka zní, co je na tom špatného? Nic, jenom to, že láska se učí naprosto jiným způsobem, láska je naprosto něco jiného, láska vychází zevnitř a ne zvenku, láska se nehledá, ale projevuje se, láska je moudrost a ne že moudrost je láska atd. Uvědomil si vůbec člověk, že když jde na jakékoliv zasvěcení, či výklad karet, nebo na reiky zdali je to pro něj bezpečné? Nebo se jednoduše dozvěděl o někom a hned mu začal věřit na tolik, že mu otevřel své dveře do vlastního energetického systému duše a tím i fyzického těla? Uvědomuje si člověk, svou vlastní hodnotu a svou sílu i křehkost?

 

Všimněte si jak se prezentují většina známých českých a zahraničních mudrců. Ve  většině případů pouze převzali stejné postupy, které se dočetli v knihách s tím rozdílem, že je pozměnili. Kolik z vás jste převzali informace z knih, z internetu a z různých médiích? A zase položím otázku, co je na tom divného učit se s knih nebo od někoho kdo ji napsal? V podstatě nic, jen jde o to, že všichni lide tak přebírají informace aniž by je jakýmkoli způsobem ověřili a pak je samozřejmě prezentují dál. Položili jste si někdo otázku, co když je duchovno úplně něco jiného? Kdo vůbec dal základy tohoto duchovna lidem, které pak všichni rozšiřují dál a dál? Jste si jisti, že to byl Bůh? A nebo to snad byl Satan?

 

Řeknu vám toto, již mnohokráte jsem psal lidem, že nepotřebují žádné knihy, žádné mistry a ani svaté. Už vůbec ne různé spasitele. A proč? Proč také, když vše máte sebou, ve své auře, ve svých živlech, ve svém DNA, ve své vůni, ve svých prstech, ve svých očí a také ve svých vlasech atd. Zkrátka a jednoduše, nehledejte sebe venku, ale hledejte sebe v sobě. V sobě je míněno všímat si sám sebe, pozorovat se, zkoumat se jak mentálně, pociťově ( astrálně), tak i fyzicky. Dítě které se narodí zkoumá především sebe a pak teprve okolí. Zkoumejte co jíte a jak to jíte, zkoumejte jaké máte nálady a kdy a proč se vám dostavují, zkuste porozumět vašim emocím a skutkům. Zkuste porozumět vašemu úsměvu a vaší zlobě. Přílišného knihomolství pouze odvádí vaši pozornost a svádí lidi z cesty protože tak přebírají lidé automaticky názory jiných a to za své.

 

Problém, který tady je, je v programu, který sem nastavili negativní bytosti. Hledat všude okolo a jinde, jen ne v sobě. Uvědomte si, že nepotřebujete žádná náboženství ať se zdá být jakkoli láskyplné a krásné.  To co potřebujete jste vy sami. To nemá nic společného s egem ( ego je v podstatě také úplně něco jiného než je prezentováno). Tím, že pochopíte sami sebe, pochopíte celý vesmír a tak samozřejmě pochopíte i své okolí.

 

Proč to vůbec píší? Protože vám tímto dávám najevo, že ne všechno zlato se třpytí. Na internetu jsem viděl mnoho krátkých i dlouhých filmů např. na yotube. Tyto krásné filmy mají však tvrdý opak svého významu, než se divákům jeví. Především jde o lásku, spravedlnost a spásu. Kdo však umí číst mezi řádky, zjistí, že vše je jen zneužito pro jiný význam a to pro význam matení a obelhání. I když bych rád uvedl kvůli příkladu mnoho adres, kde se takové filmy nacházejí bez cenzury a autorských práv, nebo bych i rád ukázal články, různé známé  www stránky,  které se jeví jako od Boha a přesto jsou velmi záludné a zákeřné vůči lidské duši, neučiním tak a to z důvodu, aby se někdo z lidí nenechal přeci jenom jimi zlákat a strhnout tak na cestu sebezničení. Avšak poradím na co si dát pozor.

 

1. Kde se příliš prezentuje mnoho a mnoho lásky, jde především o pokus lidi doslova zněžnit a získat je na svou stranu. Tedy jde ve většině případu o vlka v beránčím rouše.

 

Zákony které zde panují ( zákony vesmíru ), jsou jasné a neomylné. Jeden ze zákonu je,  dualita. Tato dualita znamená, že je dobro ale i zlo. Neboli, že jde o plus a mínus. Střed je neutralita, neboli nula. Takoví střed zde prezentoval Ježíš Kristus. Jde o to, že nemůže lidstvo chtít, aby existoval jen bílý den a již neexistovala noc. To by naše bytí v této realitě ztratilo význam a planeta země by v této úrovni přestala s lidstvem a se vším existovat. Ježíš toto vše věděl a účel jeho příchodu bylo vyrovnat síly dobra neboli pravdy se zlem neboli se lží. Svůj úkol splnil a také věděl, že ze zákonu duality, tedy vyrovnání energií dobra a zla, za to zemře násilnou smrtí.

 

Takže nelze prezentovat jenom dobro a to samé nelze prezentovat jenom zlo. Pokud budete prezentovat jenom dobro, pak to automaticky přidá sílu zlu a to se pak dostaví, což je z hlediska božství v naprostém pořádku, neboť se tak dodržuje zákon duality. Když se podíváte do historie, vždy se tady střídá válka s mírem a nic z toho nevydrží věčně. Pouze se to střídá a střídat bude, dokud lidstvo nepochopí, válka a mír jsou jedno to samé, tedy dokud nepřestanou dělat rozdíly. Jediný lék  na poznání a moudrost je přijímat vše co do života přijde a snažit se to pochopit v sobě samém. Někdo by mohl dodat: jít s proudem. Jít s proudem je dobrá cesta, ale je potřeba vědět kam ten proud teče. A to je to co vám zde prezentuji a to aby jste se na ten váš proud podívali ze shora a tak uviděli kam se doslova žene. Najděte si především proud ve vás, ten proud, který jste si před příchodem na tuto planetu Zemi sami zvolili.

 

 

2. Prosím aby jste si uvědomili jedno z největších nebezpečí a to jsou různá zasvěcení a rady jak činit mentální a fyzická cvičení.

 

Toto je opravdu velmi zákeřný způsob jak se zmocnit lidského vědomí a duše!

 

Často se prezentuje otevření srdce. Neotevírejte je, neboť je to past! Srdce je centrum a velká životní síla, která se dostává jak skrze duši tak i  do fyzického těla. Duše nesídlí v hlavě nebo v kolení, ale je velmi spojena se srdcem a proto lze skrze srdce energeticky zasáhnout do vaši duše a tím i do fyzického těla. Jeden příklad přeci uvedu, neboť je hodně v televizi uváděn. Známá zpěvačka jménem Katy Perry, je jedna z mnoha chytačů lidských duší. Například její píseň Firework doslova otevíráním srdcí jenom srší. Mnoho takovýchto umělců podepsali smlouvu s Ďáblem a někteří to i veřejně přiznávají.

 

Další  kdo stále dokola hovoří o otevření srdcí jsou lidé, které podepsali smlouvu (ďábelskou smlouvu) s bytostmi Plejáďany. Všimněte si jak stále hovoří o lásce a o tom, aby lidé otevřeli svá srdce. Všichni autoři, kteří prezentují Plejádskou energii a různá zasvěcení, cviky, meditace na lásku atd. jsou pouhými sluhy, kteří po smrti fyzického těla automaticky odchází do sféry Plejáďanů, kde ihned poznají, že s láskou tyto entity nemají nic společného. Uvedu příklad. Sami plejáďané nemohou dodržet sliby svým pozemským sluhům, neboť to není v jejich povaze. Je to jakoby beránek se slibem lásky a přátelství odešel do hladovějícího vlčího doupěte. Co myslíte, budou beránka milovat nebo pojídat?

 

Tedy neotevírejte žádná srdce, je to vaše energie a proto si ji chraňte. Vše vyšší s dobrým úmyslem vás nikdy nebude o něco žádat, za to vše se zlým úmyslem se vás bude snažit chránit, pomáhat a nabízet přátelství s láskou. Pravda je taková, že pozitivní bytosti se neprezentují, dokonce ani neprovádí s lidmi již známé šenelingy. Nemají důvod, protože ví, že vše co člověk potřebuje má a to sám sebe.

 

3. Channeling ( šeneling)

 

Dalším varováním je šeneling.  Nevěřte lidem, kteří tvrdí že šenelují se svatými, mistry, Ježíšem, samotným bohem a jinými bytostmi. Tito lidé jsou pouhou loutkou negativních entit, které nikdy neměli, nemají a nebudou mít zájem pomoci lidstvu. Pouze za falešným účelem pomoci a lásky, půjde v tomto případě vždy o ovládnutí lidské mysli a všeobecné zneužití lidské rasy pro své vlastní účely.

 

Žádná pozitivní bytost nemá v úmyslu kontaktovat se s člověkem tak nízkým způsobem, jako je šeneling. Šeneling je v podstatě vniknutí do energetického bez časového a prostorového kanálku. Těchto kanálků má lidská bytost bezpočet a pokud je některý slabý nebo nějak poškozen, mohou (dle mentality dané lidské bytosti) jakékoliv entity či bytosti tento kanálek zneužít. A to se bohužel děje nyní velmi často. Například člověk, který si v životě málo věří, pak snadno uvěří kráse a slibům různých bytostí, aniž by si je opravdu prověřil pomocí své vlastní intuice a pocitů.  Řeknu vám jedno velmi dobré ověření. Důležité je tomu věřit a nepochybovat. Zeptejte se ( pokud vás jakýmkoliv způsobem jakákoliv bytost navštíví), dané bytosti třikrát stejnou větou a myslete ji opravdu vážně. Ta věta zní: JSI LÁSKYPLNÁ, PRAVDOMLUVNÁ, POZITIVNÍ BYTOST? Po každé otázce vám musí pozitivní bytost vždy jasně a zřetelně bez jakýchkoliv váháni odpovědět ano a to třikrát za sebou. Tedy praxe je takováto:

 

1. Jsi láskyplná, pravdomluvná, pozitivní bytost? Odpověď ANO

 

2. Jsi láskyplná, pravdomluvná, pozitivní bytost? Odpověď ANO

 

3. Jsi láskyplná, pravdomluvná, pozitivní bytost? Odpověď ANO

 

Negativní bytost může dvakrát zalhat, ale nesmí zalhat po třetí, to je jeden ze zákonů vesmíru. Jakmile bytost zaváhá, neodpoví, něco zabrumlá, nebo položí vám otázku místo odpovědi ( nejčastější je otázka: ty snad pochybuješ?) odpovězte jasně a razantně odejdi, a nebo se dál sní již nekontaktujte a přerušte veškeré a spojení tím, že svou mysl obrátíte na něco úplně jiného. Také můžete učinit oboje na jednou.

 

Takže vyvarovat se šenelingu a pokud vám někdo tvrdí, že má spojení na bytosti skrze šeneling, pak si buď vymýšlí, aby byl zajímavý a nebo je ve většině napojen na negativní bytosti.

 

Správná cesta je INTUICE, ta je speciálně člověku přiřazena, aby byl stále ve spojení se svoji duší a svým duchem. Vše ostatní je jako by jste jeli na snídani v trávě a zapomněli si snídani. Místo snídaně pak člověk hledá v trávě co se dá sníst.

 

Pak jsou zde lidé, kteří dokážou svým vědomím navštěvovat různé sféry. Pokud se nenechají zlákat tamními bytostmi, pak je to také správná cesta. Ale na takovéto cestová musí být člověk celkově připraven, jinak se stane to, že se zblázní, protože jeho vědomí nedokáže přijmout tolik informací a energie. Příčiny pomatené mysl mohou být také úrazy a drogy.

 

Takže jestliže se někdo vydává za šeneling a tvrdí že má spojení s moudrými láskyplnými bytostmi, buď lže a nebo má spojení, ale ne rozhodně s dobrem.

 

Nyní se zamyslete nad touto úvahou: Vždy, když se jedná o podvod nebo ovládnutí lidské mysli, vždy se objeví tací, co jsou velmi prezentováni a jsou velmi lidem známi. Ať se jedná o spisovatele, televizní a hudební hvězdy, vládní úředníci atd. Pak se něco pokazí a lidé řeknou, kde jsou ty Pozitivní zachránci, kde je ten bůh, kde je ta spravedlnost a najednou se zase objeví jakýsi záchrance lidí a dnes již dokonce samotné lidské rasy. A zase se historie opakuje, protože se zase něco pokazí. No odpověď je jednoduchá. Lidstvo nikdy nepotřebovalo pomoc, nepotřebuje a nikdy potřebovat nebude. Je to z toho důvodu, že to, co činí to pokažení, je vždy to, že se člověk sám rozhodl přijmout rady negativa ( v dnešní době) právě skrze ty ve většině nejvíce preferované televizní a hudební hvězdy, skrze vlády, spisovatele, učitele  a mnoho jiného. Proto nemůže přijít bůh a zachránit lidstvo, ani jiné pozitivní bytosti nemohou přijít a nic podobného, protože ti všichni radí a radili  žijte svobodně ( bez kariéry, bez peněz, bez vlády, bez technických vymožeností, bez módy, bez luxusu atd.), protože pak teprve jste svobodní. Žijte v lásce ( bez násilí, bez povyšování, bez nenávisti atd.), protože pak teprve budete poznávat co to láska je. Mnoho lidí si myslí že ví co je láska, já však vím, že láska je mnohem a mnohem větší než dokážu sám vůbec svým vědomím podchytit a zpracovat. Láska je totiž celý vesmír a není to jen pouhá láska k autu, ke kabelce, k mobilu, k počítači, k oblečení a botám, k sexu, atd. Zde je ukázka té svobodné vůle a to, že si  člověk může vybrat to co chce. Ale také za to nese buď skázu a nebo požehnání. Bohužel ve většině případů člověk zapomněl co chce a domnívá se, že chce něco jiného.

 

Upozorňuji také na různé články . Jeden z takových velmi nebezpečných článků je například AMENTY. Hlavně nedělejte žádné popisované zasvěcení které se v Amenty popisuje. Je to velmi nebezpečné a těžko se z toho člověk pak dostává. Nehledě článek Amenty je hodně zmanipulovaný lží a je v něm použita černá magie.

 

Takových lží je na internetu mnoho a také jsem byl již několikráte osočován že těmto lžím nevěřím. No popravdě se lidem, kteří se nechali chytit lží ani nedivím, že se té lži nechtějí pustit. Jde o to, že by museli přehodnotit svoje názory a možná změnit i svůj život. A zde právě přicházejí na výběr dvě věci. První věc je přiznat, že se mýlili a že šli jinou cestou, než původně chtěli ( to chce moudrost a odvahu) a druhá věc je jednoduše to nepřiznat a dál tak lhát sám sobě a okolímu až do té doby, když už bude pozdě a nebude návratu.

 

 

4. Nechoďte na weby, kde se cokoliv platí. Nejen že si ve většině přečtete lži a různé konspirace, ale ještě za to zaplatíte. V Čechách jsou takové weby, které jenom lidem matou hlavu a odvádí je skrze senzace úplně někam jinam. Nehledě na to, že tito lidé, které takové weby provozují zase jenom opisují a mírně pozměňují již někým jiným napsané články a to ve většině případů ze zahraničí. Dle mého mínění, pokud jsem se rozhodl podávat informace a to z mé vlastní zkušenosti, pak to činím z důvodu vyjádření sebe sama. Tedy ne z důvodu vydělávat na nezkušených lidských bytostech. To jestli si daná lidská bytost něco vezme či ne,  z mých zkušeností, (které zde na webu píši ), je opět na její svobodné vůli a tu já plně respektuji.

 

Samozřejmě jsou i weby za které se neplatí nic a přesto jsou svým obsahem nebezpečné.

 

 

Ještě na závěr jedno vysvětlení co se týče reiky.

 

Reiki  je pouhá životní sílá a nic jiného. Tedy to pravé reiki. Všechny ostatní tzv. podruhy jako je Karuna ki, seichim reiki, kundalini reiki, imara reiki, egypský Cartouche, kimona atd atd. atd. je jich mnoho, nemají s dobrem nic společného. Vím že teď zřejmě rozhodím mistry, kteří provádějí tyto zasvěcení, ale ať se sami zamyslí, jaký je základ reiky a jak je možné, že se najednou objevilo tolik druhů a symbolů reiki a stále přibývají. Je tu ten stejný program. Který se zase opakuje a to, že někdo něco vymyslí a všichni tomu uvěří. Kdo má opravdu pravé spojení s pravými mistry, nechť nechá zapracovat svoji intuici a nebo opustí svým vědomí tuto sféru země a zjistí si pravdu. Až bude hovořit z bytostmi, nechť použije předem ověřovací tři otázky výše popsané (viz.  jsi láskyplná, pravdomluvná, pozitivní bytost?).

 

Uvědomte si, že lidé přebrali symboly reiki od někoho, možná od něčeho a začali je vydávat za symboly dobra a pomoci lidskému druhu.  Ale odkud se tyto symboly vzali? Kde je ta jistota, že plní to co plnit mají? To opravdu lidem stačí tak málo aby důvěřovali, že si přečtou článek jak je to skvělé a pomocné a už si nechají do svého vlastního energetického systému zandat symboly ( kódy)  a to ještě člověkem, kterého neznají? Uvědomuje si daný zasvěcovatel systému reiki, jakou má zodpovědnost, když doslova kóduje energetický systém symboly, o kterých pouze slyšel, nebo si přečetl, že jsou skvělé? Ti jež ví, že tím lidstvu škodí a přesto tak činí nadále, mají velmi velkou karmu a to nejen na fyzické sféře.

 

No věřím, že jsem se dotkl ješitnosti mnoha rádoby duchovních mistrů vydělávačů peněz, ale také věřím, že jsem mnoha pravým mistrům otevřel oči.

 

Žádná pozitivní bytost, nezasahuje do energetického systému a už ne v podobě reiki. Každá bytost ví a to jak pozitivní tak i negativní, že jediný zasvěcovatel je člověk sám sobě a jen sám sobě díky zkušenostem může spustit jakýkoliv proces zasvěcení. Stačí požádat sám sebe, nežádejte bytosti, požádejte sami sebe – vnitřně. Dejte se do pohody, posaďte se a nebo si lehněte, prodýchejte se a požádejte sami sebe se slovy: S úctou k sobě samé, pokud je to v hodné a je správný čas, žádám své vlastní a jen vlastní vyšší JÁ o energetický postup.  Po té vyčkejte. Pokud vám bude příjemně a budete mít pocit či budete rovnou pociťovat že se něco děje pak byl pravý čas. Pokud se nebude nic dít, znamená to, že to může přijít déle a nebo vůbec, jelikož ještě nebyl ten pravý čas a mohlo by vám to jen přitížit.  Nezapomeňte si s úctou poděkovat.

 

A já bytost zde na Planetě Zemi se jménem Merlain vzdávám úctu vám všem nádherným lidským bytostem.

 

 

PS: Nehledej Boha před sebou ani za sebou, nebo vpravo či vlevo. Nenajdeš ho dole, ale ani nahoře. To vše je iluze. Jediné co existuje jsi ty a proto hledej Boha v sobě.

 

www.helenien.estranky.cz/clanky/lide-neverte-vsemu.html

 

 

—————

Zpět