LUISA MURATORI - italská vědma AKTIVACE Hvězdného kodu

04.10.2013 21:07
LUISA MURATORI - italská vědma
AKTIVACE Hvězdného kodu
Aktivace Hvězdného kódu je individuální sezení, kdy se Luisa skrze podání ruky napojí na Váš energetický systém, na Vaši Databanku, ve které jsou uloženy a uzamčeny původní informace o tom, kdo jste, odkud přicházíte a jaké je Vaše původní poslání. Luisa tento zdroj informací odkóduje obrazy a informace, které vidí a slyší, přenese v symbolické a textové formě na dva listy papíru a následně vysvětlí. Okamžikem aktivace Hvězdného kódu se spouští dlouhodobý proces znovunačítání a propojování původních informací do Vědomí.
Každý z nás má v sobě uloženou databanku -- informace o tom, kým je, odkud pochází, proč tu je a jaký je jeho úkol. Pro představu: genetický kód je ve vztahu k hvězdnému kódu jako kniha ke knihovně. Hvězdný kód je podstatně obsáhlejší.
Luisa umí dešifrovat tento hvězdný kód
Začalo to v roce 1976, kdy u ní došlo k otevření telepatického kanálu s bytostí, která je původem nepozemská. Postupem času se tento kanál stal velmi silným, podnětným, jasným a zřetelným, co se týče informací a sdělení. Dostalo se ji stále hlubšího zasvěcení do staré původní paměti planety Země a vesmíru. Byl ji předán tento nástroj- napomáhat probouzení lidských bytostí a pomáhat tak k pozvednutí energetické vibrace planety Země.
Od té doby jsem dešifrovala kód tisícům lidí, ale vždy pouze, když na to byli připraveni. Aktivací se začínají načítat data do vědomí. Nejsou to však data zvenčí, jsou to informace, které si nosíme s sebou od počátku Bytí. Energetický vibrační posun naší planety neoddělitelně souvisí právě s naším rozvojem. Aktivace hvězdného kódu umožňuje člověku mnohem snadnější orientaci v rámci duchovního růstu. Dochází k propojení mysli, srdce a dávno získané a obsáhlé moudrosti a vědění -- ukazuje směr.
V Liberci POUZE dne 4. 11. 2013
Objednávání na e mailu D.Hromkova@seznam.cz- zašlu konkrétní informaci
Omezen počet míst

—————

Zpět