Magnetické pole Země

09.03.2012 15:37

 

Magnetické pole Země

Řečeno nejjednodušším možným způsobem – magnetické pole Země je oblast okolo naší planety, kde působí magnetická síla. Proč je magnetické pole zrovna v okolí naší planety? Čím je ovlivňováno? Může se někdy změnit? A jaký má význam pro samotnou planetu a pro život na ní?

Zemské jádro se skládá ze dvou částí; vnějšího jádra, které má charakter velmi viskózní (husté) kapaliny z roztavených hornin, a malého vnitřního jádra (jadérka), které je vlivem gravitace pevné. Tato dvě jádra se o sebe třou, podobají se tak velkému dynamu a kolem Země se vytváří magnetické pole.

Magnetické pole není stále stejné, časem se mění. Je silně ovlivňováno slunečním větrem. Díky Slunci také není jeho tvar pravidelný, ale směrem za Zemí se jakoby prodlužuje.

Jako každý magnet má i Země svůj severní a jižní pól. Severní a jižní magnetické póly neleží na stejných místech jako póly zemské, navíc mohou i cestovat. V současnosti leží jižní magnetický pól v blízkosti pobřeží Antarktidy, severní se pohybuje v oblastech severokanadských ostrůvků a zálivů. Když se tedy orientujeme podle střelky kompasu, nikdy nemůžeme dojít na severní zemský pól. V určitých intervalech dochází k přepólování – oba magnetické póly si postupně vymění své pozice, severní mg. pól bude na jižní polokouli a naopak.

Magnetické pole má přímo zásadní význam. Chrání naši planetu před proudem nebezpečných částic ze Slunce. Podle něj se také orientuje mnoho živočichů, od stěhovavých ptáků až po velké savce žijící v oceánu. Změny magnetického pole nebo různé lokální poruchy mohou vést k neobvyklému chování zvířat, ptáci se mohou ztratit a velryby „ztroskotávají“ na pobřeží.

V několika posledních desetiletích začíná magnetické pole evidentně slábnouta roste počet anomálií v zemské atmosféře (například výskyt polárních září na neobvyklých místech). Přepólování zemského magnetického pole má prý už pěkných pár tisíc let zpoždění. Bude mít tato událost v nejbližší době nějaký vliv na dění na Zemi? Dojde k přepólování v roce 2012?

 

—————

Zpět