Marko Pogačnik: Meditace jako akce

02.11.2012 11:09

zdroj : www.cultura.cz/inspirace/marko-pogacnik-meditace-jako-akce

Marko Pogačnik: Meditace jako akce

I přes pojem spravedlnosti nejsou lidské bytosti na duchovní cestě ponechány bez doteků živé a často tragické reality, která je rozvíjena všude kolem nás. Pocit spravedlnosti má svůj zdroj v oblasti srdce, a dává podnět k rozhodování a jednání. Naše komunita Network for Life/Sítě pro život je roztroušena po celém světě, jak můžeme jednat společně, ne-li pomocí funkce tvůrčí meditace? Zde je návrh, jakým způsobem to lze provést:

1. Buďte v klidu a zjistěte (vycíťte), která ze skutečných událostí ve vaší zemi nebo na celém světě přitahuje v této chvíli vaši pozornost.

2. Uvědomte si, že hlavním důvodem, proč se tragické, nebo stinné události dějí, je, že jejich účastníci a stoupenci ztratili základní spojení s univerzálním celkem nebo vzory životní dokonalosti/předurčenosti (v)kódováných v rámci (duchovního) jádra Země.

3. Seďte nebo stůjte vzpřímeně s páteří. Existuje kolem vás rozpínající se energetické pole, které se podobá ploché rovině. Pomocí vaší fantazie, můžete na rovině vnímat symboly událostí, které potřebují vaši podporu nebo pomoc.

Ujistěte se, že nejste součástí energetického pole, které se rozprostírá kolem vás, zatímco stojíte v kruhovém otvoru jeho středu. Tímto způsobem vyvíjíte tlak/podílíte se, což může být destruktivní, aniž by to na vás mělo vliv.

4. Najděte sobě vlastní/vhodnou výšku, ve které umístíte "rovinu". Pokud máte co do činění s něčím náročným, bude to umístěno, vzhledem k vaší páteři, na nižší úrovni. Pokud chcete podpořit něco pozitivního, bude to klouzat výš. Tento druh naladění na svislé ose energetických center je důležité k vyvolání správné rezonance.

5. Pak nechte rovinu klouzat dolů do světla jádra Země. Pomozte si, odpovídajícími gesty svých rukou, vytvářením zřetelného směru pohybu.

6. Vzniknou procesy opětovného spojení s prapodstatou a započne proměna. Dopřejte jim dostatek času. Pro případ podpory (procesu proměny) je požádována nějaká pozitivní pohnutka, tak je získána nová síla a lepší uzemnění.

7. Pak byste měli zvednout "plochu" nahoru přes hlavu a požádat o požehnání duchovní nebo andělský svět.

 

8. Nakonec ji nechte klouzat až na úroveň svého srdce a začněte šířit novou kvalitu do daného prostředí, aby se stala součástí každodenní reality.

9. Nezapomeňte doprovázet všechny tyto aktivity intuitivními gesty svých rukou, tak aby jejich řízení bylo jasné pro vaše neviditelné pomocníky.

 

—————

Zpět